SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Bin Xi, Na Wang, Bin-Bin Ma, Tao Tao, Wei Huang, A family of extended heterocyclic oligomers with thienylene/thiazolylene vinylene cores and triphenylamino/carbazolyl terminals, Tetrahedron, 2015, 71, 23, 3966

  CrossRef

 2. 2
  Ping Li, Yahui Cui, Chongping Song, Houyu Zhang, Electronic and charge transport properties of dimers of dithienothiophenes: effect of structural symmetry and linking mode, RSC Adv., 2015, 5, 62, 50212

  CrossRef

 3. 3
  Xue-Ya Mi, Xiaoxiang Yu, Kai-Lun Yao, Xiaoming Huang, Nuo Yang, Jing-Tao Lü, Enhancing the Thermoelectric Figure of Merit by Low-Dimensional Electrical Transport in Phonon-Glass Crystals, Nano Letters, 2015, 15, 8, 5229

  CrossRef

 4. 4
  Hui-Ling Wei, Ya-Rui Shi, Yu-Fang Liu, Fused thiophene and its periphery fluorinated substitution derivatives: a theoretical study for organic semiconductors, Semiconductor Science and Technology, 2015, 30, 6, 065002

  CrossRef

 5. 5
  Guhyun Kwon, Jaeuk Han, Choongik Kim, SungYong Seo, Synthesis and characterization of solution-processable core-1,2,4-triazoline-3,5-diones derivatives as organic semiconductors, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015, 21, 178

  CrossRef

 6. 6
  Xu Zhang, Xiaodi Yang, Hua Geng, Guangjun Nan, Xingwen Sun, Jinyang Xi, Xin Xu, Theoretical comparative studies on transport properties of pentacene, pentathienoacene, and 6,13-dichloropentacene, Journal of Computational Chemistry, 2015, 36, 12
 7. 7
  Mehmet Emin Cinar, Turan Ozturk, Thienothiophenes, Dithienothiophenes, and Thienoacenes: Syntheses, Oligomers, Polymers, and Properties, Chemical Reviews, 2015, 115, 9, 3036

  CrossRef

 8. 8
  Sofia Canola, Fabrizia Negri, Anisotropy of the n-type charge transport and thermal effects in crystals of a fluoro-alkylated naphthalene diimide: a computational investigation, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 39, 21550

  CrossRef

 9. 9
  Ming-Chou Chen, Sureshraju Vegiraju, Chi-Ming Huang, Peng-Yi Huang, Kumaresan Prabakaran, Shueh Lin Yau, Wei-Chih Chen, Wei-Tao Peng, Ito Chao, Choongik Kim, Yu-Tai Tao, Asymmetric fused thiophenes for field-effect transistors: crystal structure–film microstructure–transistor performance correlations, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 42, 8892

  CrossRef

 10. 10
  Ying Liu, Zhiyang Liu, Hao Luo, Xiaodong Xie, Ling Ai, Ziyi Ge, Gui Yu, Yunqi Liu, Benzothieno[2,3-b]thiophene semiconductors: synthesis, characterization and applications in organic field-effect transistors, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 41, 8804

  CrossRef

 11. 11
  Han Yu, Weili Li, Hongkun Tian, Haibo Wang, Donghang Yan, Jingping Zhang, Yanhou Geng, Fosong Wang, Benzothienobenzothiophene-Based Conjugated Oligomers as Semiconductors for Stable Organic Thin-Film Transistors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 7, 5255

  CrossRef

 12. 12
  Jangdae Youn, Peng-Yi Huang, Shiming Zhang, Chiao-Wei Liu, Sureshraju Vegiraju, Kumaresan Prabakaran, Charlotte Stern, Choongik Kim, Ming-Chou Chen, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Functionalized benzothieno[3,2 b]thiophenes (BTTs) for high performance organic thin-film transistors (OTFTs), Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 36, 7599

  CrossRef

 13. 13
  Chunming Liu, Chengyi Xiao, Yan Li, Wenping Hu, Zhibo Li, Zhaohui Wang, High performance, air stable n-type single crystal transistors based on core-tetrachlorinated perylene diimides, Chem. Commun., 2014, 50, 83, 12462

  CrossRef

 14. 14
  Lei Zhang, Nicholas S. Colella, Benjamin P. Cherniawski, Stefan C. B. Mannsfeld, Alejandro L. Briseno, Oligothiophene Semiconductors: Synthesis, Characterization, and Applications for Organic Devices, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 8, 5327

  CrossRef

 15. 15
  Jianwu Shi, Wenling Zhao, Li Xu, Yuhe Kan, Chunli Li, Jinsheng Song, Hua Wang, Small Molecules of Cyclopentadithiophene Derivatives: Effect of Sulfur Atom Position and Substituted Groups on Their UV–Abs Properties, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 15, 7844

  CrossRef

 16. 16
  Jing Shao, Xiaoli Zhao, Li Wang, Qingxin Tang, Weili Li, Han Yu, Hongkun Tian, Xiaojie Zhang, Yanhou Geng, Fosong Wang, Synthesis and characterization of π-extended thienoacenes with up to 13 fused aromatic rings, Tetrahedron Letters, 2014, 55, 41, 5663

  CrossRef

 17. 17
  Weifeng Zhang, Ji Zhang, Xiangyang Chen, Zupan Mao, Xiaodong Xie, Liping Wang, Yi Liao, Gui Yu, Yunqi Liu, Daoben Zhu, Bitrialkylsilylethynyl thienoacenes: synthesis, molecular conformation and crystal packing, and their field-effect properties, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 39, 6403

  CrossRef

 18. 18
  Peng-Yi Huang, Liang-Hsiang Chen, Yu-Yuan Chen, Wen-Jung Chang, Juin-Jie Wang, Kwang-Hwa Lii, Jing-Yi Yan, Jia-Chong Ho, Cheng-Chung Lee, Choongik Kim, Ming-Chou Chen, Enhanced Performance of Benzothieno[3,2-b]thiophene (BTT)-Based Bottom-Contact Thin-Film Transistors, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 11
 19. 19
  Tsuyoshi Suzuki, Toshihiro Okamoto, Akinori Saeki, Shu Seki, Hiroyasu Sato, Yutaka Matsuo, Formation of Photoconductive Nanowires of Tetracene Derivative in Composite Thin Film, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 6, 1937

  CrossRef

 20. 20
  Jangdae Youn, Sumit Kewalramani, Jonathan D. Emery, Yanrong Shi, Shiming Zhang, Hsiu-Chieh Chang, You-jhih Liang, Chia-Ming Yeh, Chieh-Yuan Feng, Hui Huang, Charlotte Stern, Liang-Hsiang Chen, Jia-Chong Ho, Ming-Chou Chen, Michael J. Bedzyk, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Fused Thiophene Semiconductors: Crystal Structure–Film Microstructure Transistor Performance Correlations, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 31
 21. 21
  Wei Jiang, Yan Li, Zhaohui Wang, Heteroarenes as high performance organic semiconductors, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 14, 6113

  CrossRef

 22. 22
  Liu Yang, CuiZhong Guan, Wan Yue, JingYi Wu, HuiJuan Yan, Xu Zhang, ZhaoHui Wang, XiaoWei Zhan, YuLiang Li, Dong Wang, LiJun Wan, Hybrid molecular nanostructures with donor-acceptor chains, Science China Chemistry, 2013, 56, 1, 124

  CrossRef

 23. 23
  Jianwu Shi, Li Xu, Yabo Li, Ming Jia, Yuhe Kan, Hua Wang, Intermolecular interactions in organic semiconductors based on annelated β-oligothiophenes and their effect on the performance of organic field-effect transistors, Organic Electronics, 2013, 14, 3, 934

  CrossRef

 24. 24
  Xuan-Yun Wang, Wei Jiang, Ting Chen, Hui-Juan Yan, Zhao-Hui Wang, Li-Jun Wan, Dong Wang, Molecular evidence for the intermolecular S⋯S interaction in the surface molecular packing motifs of a fused thiophene derivative, Chemical Communications, 2013, 49, 18, 1829

  CrossRef

 25. 25
  Huiliang Sun, Jianwu Shi, Zilong Zhang, Sheng Zhang, Zhaoli Liang, Shisheng Wan, Yanxiang Cheng, Hua Wang, Synthesis and Structure of Bull’s Horn-Shaped Oligothienoacene with Seven Fused Thiophene Rings, The Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 12, 6271

  CrossRef

 26. 26
  Lei Zhang, Alexandr Fonari, Yue Zhang, Guangyao Zhao, Veaceslav Coropceanu, Wenping Hu, Sean Parkin, Jean-Luc Brédas, Alejandro L. Briseno, Triisopropylsilylethynyl-Functionalized Graphene-Like Fragment Semiconductors: Synthesis, Crystal Packing, and Density Functional Theory Calculations, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 52
 27. 27
  Xin-Dong Jiang, Houjun Zhang, Yuanlin Zhang, Weili Zhao, Development of non-symmetric thiophene-fused BODIPYs, Tetrahedron, 2012, 68, 47, 9795

  CrossRef

 28. 28
  Peng-Yi Huang, Liang-Hsiang Chen, Choongik Kim, Hsiu-Chieh Chang, You-jhih Liang, Chieh-Yuan Feng, Chia-Ming Yeh, Jia-Chong Ho, Cheng-Chung Lee, Ming-Chou Chen, High-Performance Bottom-Contact Organic Thin-Film Transistors Based on Benzo[d,d′]thieno[3,2-b;4,5-b′]dithiophenes (BTDTs) Derivatives, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 12, 6992

  CrossRef

 29. 29
  Chengliang Wang, Huanli Dong, Wenping Hu, Yunqi Liu, Daoben Zhu, Semiconducting π-Conjugated Systems in Field-Effect Transistors: A Material Odyssey of Organic Electronics, Chemical Reviews, 2012, 112, 4, 2208

  CrossRef

 30. 30
  Weizhi Geng, Hanliu Wang, Zitao Wang, Shaoguang Zhang, Wen-Xiong Zhang, Zhenfeng Xi, Synthesis of benzothieno[2,3-b]thiophenes, [2,3-b:3′,2′-d]-dithienothiophenes and their selenium derivatives via electrophilic cyclization and McMurry cyclization, Tetrahedron, 2012, 68, 26, 5283

  CrossRef

 31. 31
  Yali Qiao, Zhongming Wei, Chad Risko, Hong Li, Jean-Luc Brédas, Wei Xu, Daoben Zhu, Synthesis, experimental and theoretical characterization, and field-effect transistor properties of a new class of dibenzothiophene derivatives: From linear to cyclic architectures, J. Mater. Chem., 2012, 22, 4, 1313

  CrossRef

 32. 32
  Xin Wang, Kai-Chung Lau, Theoretical Investigations on Charge-Transfer Properties of Novel High Mobility n-Channel Organic Semiconductors – Diazapentacene Derivatives, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 43, 22749

  CrossRef

 33. 33
  Lei Zhang, Bright Walker, Feng Liu, Nicholas S. Colella, Stefan C. B. Mannsfeld, James J. Watkins, Thuc-Quyen Nguyen, Alejandro L. Briseno, Triisopropylsilylethynyl-functionalized dibenzo[def,mno]chrysene: a solution-processed small molecule for bulk heterojunction solar cells, J. Mater. Chem., 2012, 22, 10, 4266

  CrossRef

 34. 34
  Jangdae Youn, Peng-Yi Huang, Yu-Wen Huang, Ming-Chou Chen, Yu-Jou Lin, Hui Huang, Rocio Ponce Ortiz, Charlotte Stern, Ming-Che Chung, Chieh-Yuan Feng, Liang-Hsiang Chen, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Versatile α,ω-Disubstituted Tetrathienoacene Semiconductors for High Performance Organic Thin-Film Transistors, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 1
 35. 35
  Hongguang Liu, Sunwoo Kang, Jin Yong Lee, Electronic Structures and Charge Transport of Stacked Annelated β-Trithiophenes, The Journal of Physical Chemistry B, 2011, 115, 18, 5113

  CrossRef

 36. 36
  Jianwu Shi, Yabo Li, Ming Jia, Li Xu, Hua Wang, Organic semiconductors based on annelated β-oligothiophenes and its application for organic field-effect transistors, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 44, 17612

  CrossRef

 37. 37
  Qing Meng, Huanli Dong, Wenping Hu, Daoben Zhu, Recent progress of high performance organic thin film field-effect transistors, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 32, 11708

  CrossRef

 38. 38
  Simone Di Motta, Melania Siracusa, Fabrizia Negri, Structural and Thermal Effects on the Charge Transport of Core-Twisted Chlorinated Perylene Bisimide Semiconductors, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 42, 20754

  CrossRef

 39. 39
  Huajie Chen, Qingyu Cui, Gui Yu, Yunlong Guo, Jianyao Huang, Minliang Zhu, Xiaojun Guo, Yunqi Liu, Synthesis and Characterization of Novel Semiconductors Based on Thieno[3,2-b][1]benzothiophene Cores and Their Applications in the Organic Thin-Film Transistors, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 48, 23984

  CrossRef

 40. 40
  Jian Ye, Zi-Fa Shi, Chun-Lin Sun, Zhu-Guo Xu, Hao-Li Zhang, 2-(Naphthalen-2-yl)azulene, Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 2010, 66, 3, o592

  CrossRef

 41. 41
  Linjun Wang, Guangjun Nan, Xiaodi Yang, Qian Peng, Qikai Li, Zhigang Shuai, Computational methods for design of organic materials with high charge mobility, Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 2, 423

  CrossRef

 42. 42
  Huanli Dong, Chengliang Wang, Wenping Hu, High performance organic semiconductors for field-effect transistors, Chemical Communications, 2010, 46, 29, 5211

  CrossRef

 43. 43
  Jun-Hua Wan, Wei-Fen Fang, Zhi-Fang Li, Xu-Qiong Xiao, Zheng Xu, Yuan Deng, Li-Hong Zhang, Jian-Xiong Jiang, Hua-Yu Qiu, Lian-Bin Wu, Guo-Qiao Lai, Novel Ladder π-Conjugated Materials—Sila-Pentathienoacenes: Synthesis, Structure, and Electronic Properties, Chemistry – An Asian Journal, 2010, 5, 10
 44. 44
  Zhongming Wei, Wei Hong, Hua Geng, Chengliang Wang, Yaling Liu, Rongjin Li, Wei Xu, Zhigang Shuai, Wenping Hu, Quanrui Wang, Daoben Zhu, Organic Single Crystal Field-effect Transistors Based on 6H-pyrrolo[3,2–b:4,5–]bis[1,4]benzothiazine and its Derivatives, Advanced Materials, 2010, 22, 22
 45. 45
  Zhixin Jia, Mingxian Liu, Fang Liu, Yuanfang Luo, Demin Jia, Baochun Guo, Superhydrophobic surfaces with nanofibers or nanorods based on thiophene derivatives, Applied Physics Letters, 2010, 96, 4, 043108

  CrossRef

 46. 46
  Ying Liu, Gui Yu, YunQi Liu, The design and synthesis of fused thiophenes and their applications in organic field-effect transistors, Science China Chemistry, 2010, 53, 4, 779

  CrossRef

 47. 47
  Zhen Wang, Chunmei Zhao, Dongfeng Zhao, Chunli Li, Junli Zhang, Hua Wang, The preparation of substituted bithiophenyl aldehydes via the ring opening of dithieno[2,3-b:3′,2′-d]thiophene in the presence of n-BuLi, Tetrahedron, 2010, 66, 12, 2168

  CrossRef

 48. 48
  Xue Cai, YueXing Zhang, DongDong Qi, JianZhuang Jiang, Density functional theory study on organic semiconductor for field effect transistors: Symmetrical and unsymmetrical porphyrazine derivatives with annulated 1,2,5-thiadiazole and 1,4-diamyloxybenzene moieties, Science in China Series B: Chemistry, 2009, 52, 6, 840

  CrossRef

 49. 49
  Lei Zhang, Lin Tan, Wenping Hu, Zhaohui Wang, Synthesis, packing arrangement and transistor performance of dimers of dithienothiophenes, Journal of Materials Chemistry, 2009, 19, 43, 8216

  CrossRef

 50. 50
  De-Qing Zhang, Xiao-Wei Zhan, Zhao-Hui Wang, Jian Pei, Guan-Xin Zhang, Dao-Ben Zhu, Seth R. Marder, Tien Yau Luh, Organic π-Conjugated Molecules for Organic Semiconductors and Photovoltaic Materials,
 51. 51
  Qing Meng, Huanli Dong, Wenping Hu, Organic/Polymeric Semiconductors for Field-Effect Transistors,
 52. 52
  Masashi Mamada, Yoshiro Yamashita, S-Containing Polycyclic Heteroarenes: Thiophene-Fused and Thiadiazole-Fused Arenes as Organic Semiconductors,