SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yingzhi Jin, Yijun Xia, Shuai Wang, Li Yan, Yi Zhou, Jian Fan, Bo Song, Concentration-dependent and light-responsive self-assembly of bolaamphiphiles bearing α-cyanostilbene based photochromophore, Soft Matter, 2015, 11, 4, 798

  CrossRef

 2. 2
  Hui Chen, Yu Feng, Guo-Jun Deng, Zhi-Xiong Liu, Yan-Mei He, Qing-Hua Fan, Fluorescent Dendritic Organogels Based on 2-(2′-Hydroxyphenyl)benzoxazole: Emission Enhancement and Multiple Stimuli-Responsive Properties, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 31
 3. 3
  Shuang Fu, Hongcheng Sun, Jiaxi Li, Yushi Bai, Quan Luo, Zeyuan Dong, Jiayun Xu, Junqiu Liu, Light-controlled switching of the self-assembly of ill-defined amphiphilic SP-PAMAM, RSC Adv., 2015, 5, 123, 101894

  CrossRef

 4. 4
  Yucun Liu, Wenwei Lei, Tie Chen, Longyi Jin, Guangyan Sun, Bingzhu Yin, Poly(aryl ether) Dendrons with Monopyrrolotetrathiafulvalene Unit-Based Organogels exhibiting Gel-Induced Enhanced Emission (GIEE), Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 43
 5. 5
  Guijun Wang, Navneet Goyal, Hari P. R. Mangunuru, Hao Yang, Sherwin Cheuk, Puram V. Narasimha Reddy, Preparation and Self-Assembly Study of Amphiphilic and Bispolar Diacetylene-Containing Glycolipids, The Journal of Organic Chemistry, 2015, 80, 2, 733

  CrossRef

 6. 6
  Qilu Zhang, Renfeng Dong, Xueyi Chang, Biye Ren, Zhen Tong, Spiropyran-Decorated SiO2–Pt Janus Micromotor: Preparation and Light-Induced Dynamic Self-Assembly and Disassembly, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 44, 24585

  CrossRef

 7. 7
  Xiaomin Qian, Weitao Gong, Manivannan Kalavathi Dhinakaran, Peng Gao, Duo Na, Guiling Ning, Two bent-shaped π-organogelators: synthesis, fluorescence, self-assembly and detection of volatile acid vapours in gel films and in gel–gel states, Soft Matter, 2015, 11, 47, 9179

  CrossRef

 8. 8
  Anil Kumar Bandela, Vijaya Kumar Hinge, Deepthi S. Yarramala, Chebrolu Pulla Rao, Versatile, Reversible, and Reusable Gel of a Monocholesteryl Conjugated Calix[4]arene as Functional Material to Store and Release Dyes and Drugs Including Doxorubicin, Curcumin, and Tocopherol, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 21, 11555

  CrossRef

 9. 9
  Shi-Chao Wei, Mei Pan, Kang Li, Sujuan Wang, Jianyong Zhang, Cheng-Yong Su, A Multistimuli-Responsive Photochromic Metal-Organic Gel, Advanced Materials, 2014, 26, 13
 10. 10
  Zhi-Xiong Liu, Yu Feng, Zhi-Yong Zhao, Zhi-Chao Yan, Yan-Mei He, Xu-Jun Luo, Chen-Yang Liu, Qing-Hua Fan, A New Class of Dendritic Metallogels with Multiple Stimuli-Responsiveness and as Templates for the In Situ Synthesis of Silver Nanoparticles, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 2
 11. 11
  Chang-Bo Huang, Li-Jun Chen, Junhai Huang, Lin Xu, A novel pyrene-containing fluorescent organogel derived from a quinoline-based fluorescent porbe: synthesis, sensing properties, and its aggregation behavior, RSC Advances, 2014, 4, 37, 19538

  CrossRef

 12. 12
  Yu Feng, Zhi-Xiong Liu, Hui Chen, Zhi-Chao Yan, Yan-Mei He, Chen-Yang Liu, Qing-Hua Fan, A Systematic Study of Peripherally Multiple Aromatic Ester-Functionalized Poly(benzyl ether) Dendrons for the Fabrication of Organogels: Structure–Property Relationships and Thixotropic Property, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 23
 13. 13
  Sukumaran Santhosh Babu, Vakayil K. Praveen, Kalathil K. Kartha, Sankarapillai Mahesh, Ayyappanpillai Ajayaghosh, Effect of the Bulkiness of the End Functional Amide Groups on the Optical, Gelation, and Morphological Properties of Oligo(p-phenylenevinylene) π-Gelators, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 7
 14. 14
  Sukumaran Santhosh Babu, Vakayil K. Praveen, Ayyappanpillai Ajayaghosh, Functional π-Gelators and Their Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 4, 1973

  CrossRef

 15. 15
  Fanjun Zhang, Zhenghu Xu, Shuli Dong, Lei Feng, Aixin Song, Chen-Ho Tung, Jingcheng Hao, Hydrogels formed by enantioselective self-assembly of histidine-derived amphiphiles with tartaric acid, Soft Matter, 2014, 10, 27, 4855

  CrossRef

 16. 16
  Jochem T. van Herpt, Jetsuda Areephong, Marc C. A. Stuart, Wesley R. Browne, Ben L. Feringa, Light-Controlled Formation of Vesicles and Supramolecular Organogels by a Cholesterol-Bearing Amphiphilic Molecular Switch, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 6
 17. 17
  Ming-Qiang Zhu, Guo-Feng Zhang, Zhe Hu, Matthew P. Aldred, Chong Li, Wen-Liang Gong, Tao Chen, Zhen-Li Huang, Shiyong Liu, Reversible Fluorescence Switching of Spiropyran-Conjugated Biodegradable Nanoparticles for Super-Resolution Fluorescence Imaging, Macromolecules, 2014, 47, 5, 1543

  CrossRef

 18. 18
  Larisa Florea, Silvia Scarmagnani, Fernando Benito-Lopez, Dermot Diamond, Self-assembled solvato-morphologically controlled photochromic crystals, Chem. Commun., 2014, 50, 8, 924

  CrossRef

 19. 19
  Yu Feng, Yan-Mei He, Qing-Hua Fan, Supramolecular Organogels Based on Dendrons and Dendrimers, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 7
 20. 20
  Guocan Yu, Xuzhou Yan, Chengyou Han, Feihe Huang, Characterization of supramolecular gels, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 16, 6697

  CrossRef

 21. 21
  Wen-Jian Zhang, Chun-Yan Hong, Cai-Yuan Pan, Fabrication of Electrospinning Fibers from Spiropyran-Based Polymeric Nanowires and their Photochromic Properties, Macromolecular Chemistry and Physics, 2013, 214, 21
 22. 22
  P. Rajamalli, Partha Sarathi Sheet, Edamana Prasad, Glucose-cored poly(aryl ether) dendron based low molecular weight gels: pH controlled morphology and hybrid hydrogel formation, Chemical Communications, 2013, 49, 60, 6758

  CrossRef

 23. 23
  Dong Wang, Jingcheng Hao, Multiple-stimulus-responsive hydrogels of cationic surfactants and azoic salt mixtures, Colloid and Polymer Science, 2013, 291, 12, 2935

  CrossRef

 24. 24
  Ji Liu, Yu Feng, Zhi-Xiong Liu, Zhi-Chao Yan, Yan-Mei He, Chen-Yang Liu, Qing-Hua Fan, N-Boc-Protected 1,2-Diphenylethylenediamine-Based Dendritic Organogels with Multiple-Stimulus-Responsive Properties, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 3
 25. 25
  Demetra S. Achilleos, T. Alan Hatton, Maria Vamvakaki, Photo-Controlled Synthesis of Responsive Polymer Capsules from Hybrid Core-Shell Nanoparticles, Macromolecular Symposia, 2013, 331-332, 1
 26. 26
  Firealem G. Erko, Jérôme Berthet, Abhijit Patra, Régis Guillot, Keitaro Nakatani, Rémi Métivier, Stéphanie Delbaere, Spectral, Conformational and Photochemical Analyses of Photochromic Dithienylethene: cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene Revisited, European Journal of Organic Chemistry, 2013, 2013, 34
 27. 27
  Shigehiro Sumiya, Yasuhiro Shiraishi, Takayuki Hirai, Spiropyran–cholesterol conjugate as a photoresponsive organogelator, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 9, 2642

  CrossRef

 28. 28
  Fei Zeng, Ying Han, Zhi-Chao Yan, Chen-Yang Liu, Chuan-Feng Chen, Supramolecular polymer gel with multi stimuli responsive, self-healing and erasable properties generated by host–guest interactions, Polymer, 2013, 54, 26, 6929

  CrossRef

 29. 29
  Hui Li, Jie Ding, Songjie Chen, Christoph Beyer, Shi-Xia Liu, Hans-Achim Wagenknecht, Andreas Hauser, Silvio Decurtins, Synthesis and Redox and Photophysical Properties of Benzodifuran–Spiropyran Ensembles, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 20
 30. 30
  Li Ma, Jinze Li, Dan Han, Haiping Geng, Guangxin Chen, Qifang Li, Synthesis of Photoresponsive Spiropyran-Based Hybrid Polymers and Controllable Light-Triggered Self-Assembly Study in Toluene, Macromolecular Chemistry and Physics, 2013, 214, 6
 31. 31
  Fei Sun, GuanXin Zhang, DeQing Zhang, A new gelator based on tetraphenylethylene and diphenylalanine: Gel formation and reversible fluorescence tuning, Chinese Science Bulletin, 2012, 57, 33, 4284

  CrossRef

 32. 32
  Yan Qian, Shayu Li, Qian Wang, Xiaohai Sheng, Shikang Wu, Shuangqing Wang, Juan Li, Guoqiang Yang, A nonpolymeric highly emissive ESIPT organogelator with neither dendritic structures nor long alkyl/alkoxy chains, Soft Matter, 2012, 8, 3, 757

  CrossRef

 33. 33
  WeiJun Chu, ChuanFeng Chen, Amidourea-based homoduplex as a super organogelator, Chinese Science Bulletin, 2012, 57, 33, 4278

  CrossRef

 34. 34
  Xing-Dong Xu, Jing Zhang, Xudong Yu, Li-Jun Chen, De-Xian Wang, Tao Yi, Fuyou Li, Hai-Bo Yang, Design and Preparation of Platinum–Acetylide Organogelators Containing Ethynyl–Pyrene Moieties as the Main Skeleton, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 50
 35. 35
  Ming-Cheng Kuo, Hsiao-Fan Chen, Jing-Jong Shyue, Dario M. Bassani, Ken-Tsung Wong, In situ reversible conversion of porphyrin aggregate morphology, Chemical Communications, 2012, 48, 65, 8051

  CrossRef

 36. 36
  Demetra S. Achilleos, T. Alan Hatton, Maria Vamvakaki, Light-Regulated Supramolecular Engineering of Polymeric Nanocapsules, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 13, 5726

  CrossRef

 37. 37
  Zhi-Xiong Liu, Yu Feng, Zhi-Chao Yan, Yan-Mei He, Chen-Yang Liu, Qing-Hua Fan, Multistimuli Responsive Dendritic Organogels Based on Azobenzene-Containing Poly(aryl ether) Dendron, Chemistry of Materials, 2012, 24, 19, 3751

  CrossRef

 38. 38
  P. Rajamalli, Edamana Prasad, Non-amphiphilic pyrene cored poly(aryl ether) dendron based gels: tunable morphology, unusual solvent effects on the emission and fluoride ion detection by the self-assembled superstructures, Soft Matter, 2012, 8, 34, 8896

  CrossRef

 39. 39
  A. Patra, Ch. G. Chandaluri, T. P. Radhakrishnan, Optical materials based on molecular nanoparticles, Nanoscale, 2012, 4, 2, 343

  CrossRef

 40. 40
  Abhijit Patra, Rémi Métivier, François Brisset, Keitaro Nakatani, Photochromic one-dimensional nanostructures based on dithienylethene: fabrication by light-induced precipitation and reversible transformation in the nanoparticle state, Chem. Commun., 2012, 48, 19, 2489

  CrossRef

 41. 41
  Yu Feng, ZhiXiong Liu, LiYing Wang, Hui Chen, YanMei He, QingHua Fan, Poly(benzyl ether) dendrons without conventional gelation motifs as a new kind of effective organogelators, Chinese Science Bulletin, 2012, 57, 33, 4289

  CrossRef

 42. 42
  Hewei Luo, Zitong Liu, Zhengxu Cai, Liusuo Wu, Guanxin Zhang, Chenyang Liu, Deqing Zhang, Responsive Gels with the Polymer Containing Alternating Naphthalene Diimide and Fluorinated Alkyl Chains: Gel Formation and Responsiveness as Well as Electrical Conductivity of Polymer Thin Films, Chinese Journal of Chemistry, 2012, 30, 7
 43. 43
  Ke Feng, Nan Xie, Bin Chen, Li-Ping Zhang, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu, Reversible Light-Triggered Transition of Amphiphilic Random Copolymers, Macromolecules, 2012, 45, 13, 5596

  CrossRef

 44. 44
  Xingyuan Yang, Guanxin Zhang, Liqiang Li, Deqing Zhang, Lifeng Chi, Daoben Zhu, Self-Assembly of a Dendron-Attached Tetrathiafulvalene: Gel Formation and Modulation in the Presence of Chloranil and Metal Ions, Small, 2012, 8, 4
 45. 45
  Xingyuan Yang, Guanxin Zhang, Deqing Zhang, Stimuli responsive gels based on low molecular weight gelators, J. Mater. Chem., 2012, 22, 1, 38

  CrossRef

 46. 46
  Xuzhou Yan, Feng Wang, Bo Zheng, Feihe Huang, Stimuli-responsive supramolecular polymeric materials, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 18, 6042

  CrossRef

 47. 47
  Anthony Schultz, Xiaopeng Li, Balaka Barkakaty, Charles N. Moorefield, Chrys Wesdemiotis, George R. Newkome, Stoichiometric Self-Assembly of Isomeric, Shape-Persistent, Supramacromolecular Bowtie and Butterfly Structures, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 18, 7672

  CrossRef

 48. 48
  P. Rajamalli, Edamana Prasad, Low Molecular Weight Fluorescent Organogel for Fluoride Ion Detection, Organic Letters, 2011, 13, 14, 3714

  CrossRef

 49. 49
  P. Rajamalli, Edamana Prasad, Luminescent micro and nanogel formation from AB3 type poly(aryl ether) dendron derivatives without conventional multi-interactive gelation motifs, New Journal of Chemistry, 2011, 35, 7, 1541

  CrossRef

 50. 50
  Xinhong Zhou, Yulong Duan, Shihai Yan, Zhihong Liu, Chuanjian Zhang, Lishan Yao, Guanglei Cui, Optical modulation of supramolecular assembly of amphiphilic photochromic diarylethene: from nanofiber to nanosphere, Chemical Communications, 2011, 47, 24, 6876

  CrossRef

 51. 51
  Qianfu Luo, Hui Cheng, He Tian, Recent progress on photochromic diarylethene polymers, Polymer Chemistry, 2011, 2, 11, 2435

  CrossRef

 52. 52
  Carlos Romero-Nieto, Mercedes Marcos, Sonia Merino, Joaquín Barberá, Thomas Baumgartner, Julián Rodríguez-López, Room Temperature Multifunctional Organophosphorus Gels and Liquid Crystals, Advanced Functional Materials, 2011, 21, 21
 53. 53
  Chuan-Qun Huang, Ying Wang, Chun-Yan Hong, Cai-Yuan Pan, Spiropyran-Based Polymeric Vesicles: Preparation and Photochromic Properties, Macromolecular Rapid Communications, 2011, 32, 15
 54. 54
  Heiner Friedrich, Peter M. Frederik, Gijsbertus de With, Nico A. J. M. Sommerdijk, Abbildung selbstorganisierter Strukturen: Interpretation von TEM- und Kryo-TEM-Aufnahmen, Angewandte Chemie, 2010, 122, 43
 55. You have free access to this content55
  Heiner Friedrich, Peter M. Frederik, Gijsbertus de With, Nico A. J. M. Sommerdijk, Imaging of Self-Assembled Structures: Interpretation of TEM and Cryo-TEM Images, Angewandte Chemie International Edition, 2010, 49, 43
 56. 56
  Qun Chen, Deqing Zhang, Guanxin Zhang, Xingyuan Yang, Yu Feng, Qinghua Fan, Daoben Zhu, Multicolor Tunable Emission from Organogels Containing Tetraphenylethene, Perylenediimide, and Spiropyran Derivatives, Advanced Functional Materials, 2010, 20, 19
 57. 57
  Abhijit Patra, Rémi Métivier, Jonathan Piard, Keitaro Nakatani, SHG-active molecular nanorods with intermediate photochromic properties compared to solution and bulk solid states, Chemical Communications, 2010, 46, 34, 6385

  CrossRef

 58. 58
  Tae Hyeon Kim, Na Young Kwon, Taek Seung Lee, Synthesis of organogelling, fluoride ion-responsive, cholesteryl-based benzoxazole containing intra- and intermolecular hydrogen-bonding sites, Tetrahedron Letters, 2010, 51, 42, 5596

  CrossRef

 59. 59
  Anthony D'Aléo, André Del Guerzo, Frédéric Fages, Confocal Laser Scanning Microscopy: A Versatile Spectroscopic Tool for the Investigation of Molecular Gels,
 60. 60
  Régis Laurent, Anne-Marie Caminade, Dendrimers Inside Materials,
 61. 61
  Anne-Marie Caminade, Stimuli-Responsive Dendrimers,