SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zipeng Xing, Wei Zhou, Fan Du, Yang Qu, Guohui Tian, Kai Pan, Chungui Tian, Honggang Fu, A floating macro/mesoporous crystalline anatase TiO2 ceramic with enhanced photocatalytic performance for recalcitrant wastewater degradation, Dalton Transactions, 2014, 43, 2, 790

  CrossRef

 2. 2
  Wei Li, Zhangxiong Wu, Jinxiu Wang, Ahmed A. Elzatahry, Dongyuan Zhao, A Perspective on Mesoporous TiO2Materials, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 287

  CrossRef

 3. 3
  Liu Chen, Li Youji, Xu Peng, Li Ming, Zen Mengxiong, Carbon nanotube embedded mesoporous titania pore-hole inorganic hybrid materials with high thermal stability, improved crystallinity and visible-light driven photocatalytic performance, Microporous and Mesoporous Materials, 2014, 195, 319

  CrossRef

 4. 4
  Zhi-Qiang Shi, Li-Xin Jiao, Jian Sun, Zi-Bao Chen, Yuan-Zhe Chen, Xiao-Hang Zhu, Jing-Hui Zhou, Xin-Chun Zhou, Xin-Zhe Li, Rong Li, Cobalt nanoparticles in hollow mesoporous spheres as a highly efficient and rapid magnetically separable catalyst for selective epoxidation of styrene with molecular oxygen, RSC Advances, 2014, 4, 1, 47

  CrossRef

 5. 5
  Wei Zhou, Ting Li, Jianqiang Wang, Yang Qu, Kai Pan, Ying Xie, Guohui Tian, Lei Wang, Zhiyu Ren, Baojiang Jiang, Honggang Fu, Composites of small Ag clusters confined in the channels of well-ordered mesoporous anatase TiO2 and their excellent solar-light-driven photocatalytic performance, Nano Research, 2014, 7, 5, 731

  CrossRef

 6. 6
  Kanakkanmavudi B. Jaimy, Kattoor Vidya, Hareesh Unnikrishnan Nair Saraswathy, Neha Y. Hebalkar, K.G.K. Warrier, Dopant-free anatase titanium dioxide as visible-light catalyst: Facile sol–gel microwave approach, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2014,

  CrossRef

 7. 7
  Haiqin Cui, Yue Cao, Liqiang Jing, Yunbo Luan, Na Li, Effects of Inorganic Acid Modification on Photocatalytic Performance of TiO2 and Its Activity-Enhanced Mechanism Related to Adsorbed O2, ChemPlusChem, 2014, 79, 2
 8. 8
  Fan Dong, Meiya Ou, Yanke Jiang, Sen Guo, Zhongbiao Wu, Efficient and Durable Visible Light Photocatalytic Performance of Porous Carbon Nitride Nanosheets for Air Purification, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 6, 2318

  CrossRef

 9. 9
  Yunbo Luan, Yujie Feng, Haiqin Cui, Yue Cao, Liqiang Jing, Enhanced Photocatalytic Activity of P25 TiO2 after Modification with Phosphate-Treated Porous SiO2, ChemPlusChem, 2014, 79, 9
 10. 10
  Daeki Lee, Hyung-Bae Kim, Sora Yu, Hark Jin Kim, Wan In Lee, Du-Jeon Jang, Facile fabrication of anatase TiO2 nanotube arrays having high photocatalytic and photovoltaic performances by anodization of titanium in mixed viscous solvents, Journal of Materials Science, 2014, 49, 9, 3414

  CrossRef

 11. 11
  Houran Li, Zhao Jin, Honggang Sun, Liming Sun, Qingbo Li, Xian Zhao, Chun-Jiang Jia, Weiliu Fan, Facile fabrication of p-BiOI/n-Zn2SnO4 heterostructures with highly enhanced visible light photocatalytic performances, Materials Research Bulletin, 2014, 55, 196

  CrossRef

 12. 12
  Zipeng Xing, Wei Zhou, Fan Du, Linlin Zhang, Zhenzi Li, Hang Zhang, Wei Li, Facile Synthesis of Hierarchical Porous TiO2Ceramics with Enhanced Photocatalytic Performance for Micropolluted Pesticide Degradation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140922102856007

  CrossRef

 13. 13
  Sudipta Biswas, Villy Sundstrom, Swati De, Facile synthesis of luminescent TiO2 nanorods using an anionic surfactant: Their photosensitization and photocatalytic efficiency, Materials Chemistry and Physics, 2014, 147, 3, 761

  CrossRef

 14. 14
  Zhongtao Li, Zhiyu Ren, Yang Qu, Shichao Du, Jun Wu, Lingjun Kong, Guohui Tian, Wei Zhou, Honggang Fu, Hierarchical N-Doped TiO2 Microspheres with Exposed (001) Facets for Enhanced Visible Light Catalysis, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 12
 15. 15
  Zheng-Ying Gu, Xiang-Dong Gao, Xiao-Min Li, Yong-Qing Wu, Yu-Di Huang, Song-Wang Yang, Yan Liu, Hierarchically structured nanocrystalline photoanode: Self-assembled bi-functional TiO2 towards enhanced photovoltaic performance, Nano Energy, 2014, 8, 247

  CrossRef

 16. 16
  Wei Wang, Dongthanh Nguyen, Haibo Long, Guoqiang Liu, Song Li, Xinyan Yue, Hongqiang Ru, High temperature and water-based evaporation-induced self-assembly approach for facile and rapid synthesis of nanocrystalline mesoporous TiO2, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 38, 15912

  CrossRef

 17. 17
  Yu Fu, Hai Ming, Qun Zhou, Lingling Jin, Xiaowei Li, Junwei Zheng, Nitrogen-doped carbon coating inside porous TiO2 using small nitrogen-containing molecules for improving performance of lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 134, 478

  CrossRef

 18. 18
  Wei Zhou, Wei Li, Jian-Qiang Wang, Yang Qu, Ying Yang, Ying Xie, Kaifu Zhang, Lei Wang, Honggang Fu, Dongyuan Zhao, Ordered Mesoporous Black TiO2as Highly Efficient Hydrogen Evolution Photocatalyst, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 26, 9280

  CrossRef

 19. 19
  Ying Li, Guofeng Wang, Lingrong Meng, Yuzhen Zhao, Baojiang Jiang, Shuai Liu, Bingyu Xu, Yuping Wang, Jiamin Su, Photoluminescence and photocatalytic activity of flowerlike hierarchical TiO2:Sm3+ microspheres, Materials Research Bulletin, 2014, 50, 203

  CrossRef

 20. 20
  Lu Ren, Yuanzhi Li, Jingtao Hou, Xiujian Zhao, Chunxu Pan, Preparation and Enhanced Photocatalytic Activity of TiO2Nanocrystals with Internal Pores, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3, 1608

  CrossRef

 21. 21
  Chen LIU, You-ji LI, Peng XU, Ze-shi LI, Meng-xiong ZENG, Preparation and improved photocatalytic activity of ordered mesoporous TiO2 by evaporation induced self-assembly technique using liquid crystal as template, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, 24, 4, 1072

  CrossRef

 22. 22
  Xiangcun Li, Guanglan Jiang, Gaohong He, Wenji Zheng, Yi Tan, Wu Xiao, Preparation of porous PPyTiO2 composites: Improved visible light photoactivity and the mechanism, Chemical Engineering Journal, 2014, 236, 480

  CrossRef

 23. 23
  Md. Kamal Hossain, Umme Sarmeen Akhtar, Agni Raj Koirala, In Chul Hwang, Kyung Byung Yoon, Steam-assisted synthesis of uniformly mesoporous anatase and its remarkably superior photocatalytic activities, Catalysis Today, 2014,

  CrossRef

 24. 24
  Dina Fattakhova-Rohlfing, Adriana Zaleska, Thomas Bein, Three-Dimensional Titanium Dioxide Nanomaterials, Chemical Reviews, 2014, 140828065500006

  CrossRef

 25. 25
  Baojiang Jiang, Zhongwei Hou, Chungui Tian, Wei Zhou, Xianfa Zhang, Aiping Wu, Guohui Tian, Kai Pan, Zhiyu Ren, Honggang Fu, A facile and green synthesis route towards two-dimensional TiO2@Ag heterojunction structure with enhanced visible light photocatalytic activity, CrystEngComm, 2013, 15, 29, 5821

  CrossRef

 26. 26
  Minglei Zhao, Liping Li, Haifeng Lin, Liusai Yang, Guangshe Li, A facile strategy to fabricate large-scale uniform brookite TiO2 nanospindles with high thermal stability and superior electrical properties, Chemical Communications, 2013, 49, 63, 7046

  CrossRef

 27. 27
  Zipeng Xing, Jiazhe Li, Qiang Wang, Wei Zhou, Guohui Tian, Kai Pan, Chungui Tian, Jinlong Zou, Honggang Fu, A Floating Porous Crystalline TiO2 Ceramic with Enhanced Photocatalytic Performance for Wastewater Decontamination, European Journal of Inorganic Chemistry, 2013, 2013, 13
 28. 28
  Yang Qu, Wei Zhou, Xiaohuan Miao, Ying Li, Le Jiang, Kai Pan, Guohui Tian, Zhiyu Ren, Guofeng Wang, Honggang Fu, A New Layered Photocathode with Porous NiO Nanosheets: An Effective Candidate for p-Type Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 12
 29. 29
  Yang Qu, Wei Zhou, Ying Xie, Le Jiang, Jianqiang Wang, Guohui Tian, Zhiyu Ren, Chungui Tian, Honggang Fu, A novel phase-mixed MgTiO3–MgTi2O5 heterogeneous nanorod for high efficiency photocatalytic hydrogen production, Chemical Communications, 2013, 49, 76, 8510

  CrossRef

 30. 30
  Renjiang Lü, Wei Zhou, Keying Shi, Ying Yang, Lei Wang, Kai Pan, Chungui Tian, Zhiyu Ren, Honggang Fu, Alumina decorated TiO2 nanotubes with ordered mesoporous walls as high sensitivity NOx gas sensors at room temperature, Nanoscale, 2013, 5, 18, 8569

  CrossRef

 31. 31
  Jong-Yeob Kim, Daeki Lee, Hark Jin Kim, Iseul Lim, Wan In Lee, Du-Jeon Jang, Annealing-free preparation of anatase TiO2 nanopopcorns on Ti foil via a hydrothermal process and their photocatalytic and photovoltaic applications, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 19, 5982

  CrossRef

 32. 32
  Yuangui Wang, Dong Yang, Ying Shi, Zhongyi Jiang, Bio-inspired synthesis of TiO2 hollow nanospheres in agarose gels, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 560, 42

  CrossRef

 33. 33
  Ting Li, Wei Zhou, Jianqiang Wang, Yang Qu, Chungui Tian, Kai Pan, Guohui Tian, Honggang Fu, Confinement Effect on Ag Clusters in the Channels of Well-Ordered Mesoporous TiO2 and their Enhanced Photocatalytic Performance, ChemCatChem, 2013, 5, 6
 34. 34
  Debraj Chandra, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Crystallization of Tungsten Trioxide Having Small Mesopores: Highly Efficient Photoanode for Visible-Light-Driven Water Oxidation, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 48
 35. 35
  Debraj Chandra, Kenji Saito, Tatsuto Yui, Masayuki Yagi, Crystallization of Tungsten Trioxide Having Small Mesopores: Highly Efficient Photoanode for Visible-Light-Driven Water Oxidation, Angewandte Chemie, 2013, 125, 48
 36. 36
  Swapan K. Das, Sherif A. El-Safty, Development of Mesoscopically Assembled Sulfated Zirconia Nanoparticles as Promising Heterogeneous and Recyclable Biodiesel Catalysts, ChemCatChem, 2013, 5, 10
 37. 37
  Yu Hong, Chungui Tian, Baojiang Jiang, Aiping Wu, Qi Zhang, Guohui Tian, Honggang Fu, Facile synthesis of sheet-like ZnO assembly composed of small ZnO particles for highly efficient photocatalysis, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 18, 5700

  CrossRef

 38. 38
  Jiao Duan, Yan Liu, Xiuhong Pan, Yubo Zhang, Jianding Yu, Kiyotaka Nakajim, Hiroki Taniguchi, High photodegradation efficiency of Rhodamine B catalyzed by bismuth silicate nanoparticles, Catalysis Communications, 2013, 39, 65

  CrossRef

 39. 39
  Younes Brahmi, Nadia Katir, Mykhailo Ianchuk, Vincent Collière, El Mokhtar Essassi, Armelle Ouali, Anne-Marie Caminade, Mosto Bousmina, Jean Pierre Majoral, Abdelkrim El Kadib, Low temperature synthesis of ordered mesoporous stable anatase nanocrystals: the phosphorus dendrimer approach, Nanoscale, 2013, 5, 7, 2850

  CrossRef

 40. 40
  Xiangcun Li, Jiasi Sun, Gaohong He, Guanglan Jiang, Yi Tan, Bing Xue, Macroporous polypyrrole-TiO2 composites with improved photoactivity and electrochemical sensitivity, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 411, 34

  CrossRef

 41. 41
  Wei Zhou, Honggang Fu, Mesoporous TiO2: Preparation, Doping, and as a Composite for Photocatalysis, ChemCatChem, 2013, 5, 4
 42. 42
  Xiao-Yun Li, Li-Hua Chen, Joanna Claire Rooke, Zhao Deng, Zhi-Yi Hu, Shao-Zhuan Wang, Li Wang, Yu Li, Alain Krief, Bao-Lian Su, Mesoporous Titanium Dioxide (TiO2) with hierarchically 3D dendrimeric architectures: Formation mechanism and highly enhanced photocatalytic activity, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 394, 252

  CrossRef

 43. 43
  Jinguo Wang, Zhenfeng Bian, Jian Zhu, Hexing Li, Ordered mesoporous TiO2 with exposed (001) facets and enhanced activity in photocatalytic selective oxidation of alcohols, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 4, 1296

  CrossRef

 44. 44
  Ling Zhang, Wenzhong Wang, Songmei Sun, Dong Jiang, Erping Gao, Solar light photocatalysis using Bi2O3/Bi2SiO5 nanoheterostructures formed in mesoporous SiO2 microspheres, CrystEngComm, 2013, 15, 46, 10043

  CrossRef

 45. 45
  Lili Yang, Zhe Wang, Zhiqiang Zhang, Yunfei Sun, Ming Gao, Jinghai Yang, Yongsheng Yan, Surface effects on the optical and photocatalytic properties of graphene-like ZnO:Eu3+ nanosheets, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 3, 033514

  CrossRef

 46. 46
  Liqiang Jing, Wei Zhou, Guohui Tian, Honggang Fu, Surface tuning for oxide-based nanomaterials as efficient photocatalysts, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 24, 9509

  CrossRef

 47. 47
  Na Li, Zhenfeng Geng, Minhua Cao, Ling Ren, Xinyu Zhao, Bing Liu, Yuan Tian, Changwen Hu, Well-dispersed ultrafine Mn3O4 nanoparticles on graphene as a promising catalyst for the thermal decomposition of ammonium perchlorate, Carbon, 2013, 54, 124

  CrossRef

 48. 48
  Junli Zhou, Lin Yu, Ming Sun, Fei Ye, Bang Lan, Guiqiang Diao, Jun He, Well-ordered organic–inorganic hybrid layered manganese oxide nanocomposites with excellent decolorization performance, Journal of Solid State Chemistry, 2013, 198, 371

  CrossRef

 49. 49
  Pan Li, Xian Zhao, Chun-jiang Jia, Honggang Sun, Liming Sun, Xiufeng Cheng, Li Liu, Weiliu Fan, ZnWO4/BiOI heterostructures with highly efficient visible light photocatalytic activity: the case of interface lattice and energy level match, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 10, 3421

  CrossRef

 50. 50
  S.L. Suib, Comprehensive Inorganic Chemistry II, 2013,

  CrossRef

 51. 51
  Liqiang Jing, Yue Cao, Haiqin Cui, James R. Durrant, Junwang Tang, Dening Liu, Honggang Fu, Acceleration effects of phosphate modification on the decay dynamics of photo-generated electrons of TiO2 and its photocatalytic activity, Chemical Communications, 2012, 48, 87, 10775

  CrossRef

 52. 52
  Chungui Tian, Qi Zhang, Aiping Wu, Meijia Jiang, Zhenglan Liang, Baojiang Jiang, Honggang Fu, Cost-effective large-scale synthesis of ZnO photocatalyst with excellent performance for dye photodegradation, Chemical Communications, 2012, 48, 23, 2858

  CrossRef

 53. 53
  Yang Shang, Dongfeng Zhang, Lin Guo, CuCl-intermediated construction of short-range-ordered Cu2O mesoporous spheres with excellent adsorption performance, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 3, 856

  CrossRef

 54. 54
  Shijian Zheng, Craig A. J. Fisher, Takeharu Kato, Yuki Nagao, Hiromichi Ohta, Yuichi Ikuhara, Domain formation in anatase TiO2 thin films on LaAlO3 substrates, Applied Physics Letters, 2012, 101, 19, 191602

  CrossRef

 55. 55
  Ching S. Chen, Tse C. Chen, Chen C. Chen, Yuan T. Lai, Jiann H. You, Te M. Chou, Ching H. Chen, Jyh-Fu Lee, Effect of Ti3+on TiO2-Supported Cu Catalysts Used for CO Oxidation, Langmuir, 2012, 28, 26, 9996

  CrossRef

 56. 56
  Yasutaka Kuwahara, Dun-Yen Kang, John R. Copeland, Praveen Bollini, Carsten Sievers, Takashi Kamegawa, Hiromi Yamashita, Christopher W. Jones, Enhanced CO2 Adsorption over Polymeric Amines Supported on Heteroatom-Incorporated SBA-15 Silica: Impact of Heteroatom Type and Loading on Sorbent Structure and Adsorption Performance, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 52
 57. 57
  Naiying Fan, Yajie Chen, Qingmao Feng, Cheng Wang, Kai Pan, Wei Zhou, Ying Li, Haige Hou, Guofeng Wang, Enhanced photocatalytic activity and upconversion luminescence of flowerlike hierarchical Bi2MoO6 microspheres by Er3+ doping, Journal of Materials Research, 2012, 27, 11, 1471

  CrossRef

 58. 58
  Yue Cao, Liqiang Jing, Xin Shi, Yunbo Luan, James R. Durrant, Junwang Tang, Honggang Fu, Enhanced photocatalytic activity of nc-TiO2 by promoting photogenerated electrons captured by the adsorbed oxygen, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 24, 8530

  CrossRef

 59. 59
  Xiuwen Cheng, Xiujuan Yu, Zipeng Xing, Lisha Yang, Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity of Mesoporous Anatase Codoped with Nitrogen and Chlorine, International Journal of Photoenergy, 2012, 2012, 1

  CrossRef

 60. 60
  Shu-Juan Bao, Chao Lei, Mao-Wen Xu, Chang-Jun Cai, Dian-Zeng Jia, Environment-friendly biomimetic synthesis of TiO2nanomaterials for photocatalytic application, Nanotechnology, 2012, 23, 20, 205601

  CrossRef

 61. 61
  Fanfei Sun, Wei Zhou, Guohui Tian, Kai Pan, Xiaohuan Miao, Ying Li, Guoliang Zhang, Ting Li, Honggang Fu, Fabrication of Rice-Like Porous Anatase TiO2 with High Thermal Stability and Enhanced Photocatalytic Performance, ChemCatChem, 2012, 4, 6
 62. 62
  Yang Qu, Wei Zhou, Zhiyu Ren, Shichao Du, Xiangying Meng, Guohui Tian, Kai Pan, Guofeng Wang, Honggang Fu, Facile preparation of porous NiTiO3 nanorods with enhanced visible-light-driven photocatalytic performance, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 32, 16471

  CrossRef

 63. 63
  Lingling Dou, Lishuang Gao, Xiaohui Yang, Xiuqin Song, Hierarchical architectures TiO2: Pollen-inducted synthesis, remarkable crystalline-phase stability, tunable size, and reused photo-catalysis, Journal of Hazardous Materials, 2012, 203-204, 363

  CrossRef

 64. 64
  Renyuan Zhang, Ahmed A. Elzatahry, Salem S. Al-Deyab, Dongyuan Zhao, Mesoporous titania: From synthesis to application, Nano Today, 2012, 7, 4, 344

  CrossRef

 65. 65
  Juan L Vivero-Escoto, Ya-Dong Chiang, Kevin C-W Wu, Yusuke Yamauchi, Recent progress in mesoporous titania materials: adjusting morphology for innovative applications, Science and Technology of Advanced Materials, 2012, 13, 1, 013003

  CrossRef

 66. 66
  Baoshun Liu, Kazuya Nakata, Shanhu Liu, Munetoshi Sakai, Tsuyoshi Ochiai, Taketoshi Murakami, Katsuhiko Takagi, Akira Fujishima, Theoretical Kinetic Analysis of Heterogeneous Photocatalysis by TiO2Nanotube Arrays: the Effects of Nanotube Geometry on Photocatalytic Activity, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 13, 7471

  CrossRef

 67. 67
  Pedro Tartaj, Jose M. Amarilla, Multifunctional Response of Anatase Nanostructures Based on 25 nm Mesocrystal-Like Porous Assemblies, Advanced Materials, 2011, 23, 42