SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Miaomiao Li, Wang Ni, Huanran Feng, Xiangjian Wan, Yongtao Liu, Yi Zuo, Bin Kan, Qian Zhang, Yongsheng Chen, A low bandgap carbazole based small molecule for organic solar cells, Organic Electronics, 2015, 24, 89

  CrossRef

 2. 2
  Sanghyun Paek, Hyeju Choi, Hyunjun Jo, Kiae Lee, Kihyung Song, S. A. Siddiqui, G. D. Sharma, Jaejung Ko, A new unsymmetrical near-IR small molecule with squaraine chromophore for solution processed bulk heterojunction solar cells, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 27, 7029

  CrossRef

 3. 3
  Wang Ni, Xiangjian Wan, Miaomiao Li, Yunchuang Wang, Yongsheng Chen, A–D–A small molecules for solution-processed organic photovoltaic cells, Chem. Commun., 2015, 51, 24, 4936

  CrossRef

 4. 4
  Ailing Tang, Chuanlang Zhan, Jiannian Yao, Comparative Study of Effects of Terminal Non-Alkyl Aromatic and Alkyl Groups on Small-Molecule Solar Cell Performance, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 13
 5. 5
  Yuanhang Zhou, Weichao Chen, Zhengkun Du, Dangqiang Zhu, Dan Ouyang, Liangliang Han, Renqiang Yang, High open-circuit voltage solution-processed organic solar cells based on a star-shaped small molecule end-capped with a new rhodanine derivative, Science China Chemistry, 2015, 58, 2, 357

  CrossRef

 6. 6
  Dora Demeter, Jean Roncali, Siriporn Jungsuttiwong, Fabio Melchiorre, Paolo Biagini, Riccardo Po, Linearly π-conjugated oligothiophenes as simple metal-free sensitizers for dye-sensitized solar cells, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 29, 7756

  CrossRef

 7. 7
  Ailing Tang, Chuanlang Zhan, Jiannian Yao, Series of Quinoidal Methyl-Dioxocyano-Pyridine Based π-Extended Narrow-Bandgap Oligomers for Solution-Processed Small-Molecule Organic Solar Cells, Chemistry of Materials, 2015, 27, 13, 4719

  CrossRef

 8. 8
  Salma Mohamed, Dora Demeter, Jean-Alex Laffitte, Philippe Blanchard, Jean Roncali, Structure-properties relationships in triarylamine-based donor-acceptor molecules containing naphtyl groups as donor material for organic solar cells, Scientific Reports, 2015, 5, 9031

  CrossRef

 9. 9
  Yuanhang Zhou, Manjun Xiao, Deyu Liu, Zhengkun Du, Weichao Chen, Dan Ouyang, Liangliang Han, Xiaobo Wan, Renqiang Yang, Synthesis and photovoltaic properties of new small molecules with rhodanine derivative as the end-capped blocks, Organic Electronics, 2015, 17, 355

  CrossRef

 10. 10
  Xuelong Huang, Guichuan Zhang, Cheng Zhou, Shengjian Liu, Jie Zhang, Lei Ying, Fei Huang, Yong Cao, Tailoring π-conjugated dithienosilole–benzothiadiazole oligomers for organic solar cells, New J. Chem., 2015, 39, 5, 3658

  CrossRef

 11. 11
  Volodymyr Malytskyi, Jean-Jacques Simon, Lionel Patrone, Jean-Manuel Raimundo, Thiophene-based push–pull chromophores for small molecule organic solar cells (SMOSCs), RSC Adv., 2015, 5, 1, 354

  CrossRef

 12. 12
  Aesun Kim, Dae Hee Lee, Hyun Ah Um, Jicheol Shin, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi, Tunable light harvesting properties of a highly crystalline alternating terpolymer for high-performing solar cells, Polym. Chem., 2015, 6, 30, 5478

  CrossRef

 13. 13
  Yanhua Chen, Zhengkun Du, Weichao Chen, Qian Liu, Liang Sun, Mingliang Sun, Renqiang Yang, Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene and benzotriazole based small molecule for solution-processed organic solar cells, Organic Electronics, 2014, 15, 2, 405

  CrossRef

 14. 14
  Sanghyun Paek, Hyeju Choi, Jangkeun Sim, Kihyoung Song, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Efficient Organic Solar Cells with Star-Shaped Small Molecules Comprising of Planar Donating Core and Accepting Edges, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 47, 27193

  CrossRef

 15. 15
  Anneliese Amacher, Hewei Luo, Zitong Liu, Martin Bircher, Michele Cascella, Jürg Hauser, Silvio Decurtins, Deqing Zhang, Shi-Xia Liu, Electronic tuning effects via cyano substitution of a fused tetrathiafulvalene–benzothiadiazole dyad for ambipolar transport properties, RSC Adv., 2014, 4, 6, 2873

  CrossRef

 16. 16
  Namwoo Lim, Nara Cho, Sanghyun Paek, Chulwoo Kim, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, High-Performance Organic Solar Cells with Efficient Semiconducting Small Molecules Containing an Electron-Rich Benzodithiophene Derivative, Chemistry of Materials, 2014, 26, 7, 2283

  CrossRef

 17. 17
  Guangrui He, Xiangjian Wan, Zhi Li, Qian Zhang, Guankui Long, Yongsheng Liu, Yanhui Hou, Mingtao Zhang, Yongsheng Chen, Impact of fluorinated end groups on the properties of acceptor–donor–acceptor type oligothiophenes for solution-processed photovoltaic cells, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 7, 1337

  CrossRef

 18. 18
  Xin Liu, QingDuan Li, Yunchuan Li, Xiong Gong, Shi-Jian Su, Yong Cao, Indacenodithiophene core-based small molecules with tunable side chains for solution-processed bulk heterojunction solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11, 4004

  CrossRef

 19. 19
  Ying Shu, Annabel Mikosch, Kevin N. Winzenberg, Peter Kemppinen, Christopher D. Easton, Ante Bilic, Craig M. Forsyth, Christopher J. Dunn, Th. Birendra Singh, Gavin E. Collis, N-Alkyl functionalized barbituric and thiobarbituric acid bithiophene derivatives for vacuum deposited n-channel OFETs, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 20, 3895

  CrossRef

 20. 20
  Zhengkun Du, Weichao Chen, Shuguang Wen, Shanlin Qiao, Qian Liu, Dan Ouyang, Ning Wang, Xichang Bao, Renqiang Yang, New Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-Based Small Molecules Containing Alkoxyphenyl Side Chains for High Efficiency Solution-Processed Organic Solar Cells, ChemSusChem, 2014, 7, 12
 21. 21
  Tae Ryang Hong, Jicheol Shin, Hyun Ah Um, Tae Wan Lee, Min Ju Cho, Gyeong Woo Kim, Jang Hyuk Kwon, Dong Hoon Choi, New π-extended diketopyrrolopyrrole-based conjugated molecules for solution-processed solar cells: Influence of effective conjugation length on power conversion efficiency, Dyes and Pigments, 2014, 108, 7

  CrossRef

 22. 22
  Dalong Qu, Runda Guo, Shouzhen Yue, Yukun Wu, Pingrui Yan, Gang Cheng, Planar heterojunction organic photovoltaic cells based on tetramethyl substituted copper(II) phthalocyanine treated with thermal annealing, Journal of Physics D: Applied Physics, 2014, 47, 41, 415104

  CrossRef

 23. 23
  Jae Kwan Lee, Jooyoung Kim, Hyeju Choi, Kimin Lim, Kihyung Song, Jaejung Ko, Push–pull organic semiconductors with planar indenothiophene bridges for solution-processed small-molecule organic solar cells, Tetrahedron, 2014, 70, 36, 6235

  CrossRef

 24. 24
  Sanghyun Paek, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Synthesis and photovoltaic characteristics of push–pull organic semiconductors containing an electron-rich dithienosilole bridge for solution-processed small-molecule organic solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 120, 209

  CrossRef

 25. 25
  Guillaume H. V. Bertrand, Ludovic Tortech, Vincent Gandon, Corinne Aubert, Denis Fichou, Synthesis and photovoltaic performances in solution-processed BHJs of oligothiophene-substituted organocobalt complexes [(η4-C4(nT)4)Co(η5-C5H5)], Chemical Communications, 2014, 50, 63, 8663

  CrossRef

 26. 26
  M. Chandrasekharam, M. Anil Reddy, K. Ganesh, G.D. Sharma, Surya Prakash Singh, J. Laxmikanth Rao, Synthesis and photovoltaic properties of D–A–D type small molecules containing diketopyrrolopyrrole (DPP) acceptor central unit with different donor terminal units, Organic Electronics, 2014, 15, 9, 2116

  CrossRef

 27. 27
  Ganesh D. Sharma, Galateia E. Zervaki, Panagiotis A. Angaridis, Theophanis N. Kitsopoulos, Athanassios G. Coutsolelos, Triazine-Bridged Porphyrin Triad as Electron Donor for Solution-Processed Bulk Hetero-Junction Organic Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 11, 5968

  CrossRef

 28. 28
  Yunan Zhang, Shitong Zhang, Liang Yao, Leiqiang Qin, Li Nian, Zengqi Xie, Bing Yang, Linlin Liu, Yuguang Ma, Triphenylamine-Substituted Metalloporphyrins for Solution-Processed Bulk Heterojunction Solar Cells: The Effect of the Central Metal Ion on Device Performance, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 28
 29. 29
  Suling Shen, Lei Gao, Chang He, Zhanjun Zhang, Qingjiang Sun, Yongfang Li, A star-shaped oligothiophene with triphenylamine as core and octyl cyanoacetate as end groups for solution-processed organic solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 3, 875

  CrossRef

 30. 30
  Manjeet Singh, Rajnish Kurchania, J. A. Mikroyannidis, S. S. Sharma, G. D. Sharma, An A–D–A small molecule based on the 3,6-dithienylcarbazole electron donor (D) unit and nitrophenyl acrylonitrileelectron acceptor (A) units for solution processed organic solar cells, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 6, 2297

  CrossRef

 31. 31
  Pan Zhang, Chao Li, Yue Zhao, Yaowen Li, Yingfeng Tu, Controlling Morphology of Active Layer by Tuning Coplanarity of the Centrality in Acceptor-Donor-Acceptor Small Molecules for Photovoltaic Application, Chinese Journal of Chemistry, 2013, 31, 11
 32. 32
  Chien Lu, Wen-Chang Chen, Diketopyrrolopyrrole[BOND]Thiophene-Based Acceptor–Donor–Acceptor Conjugated Materials for High-Performance Field-Effect Transistors, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 11
 33. 33
  Jianhua Liu, Bright Walker, Arnold Tamayo, Yuan Zhang, Thuc-Quyen Nguyen, Effects of Heteroatom Substitutions on the Crystal Structure, Film Formation, and Optoelectronic Properties of Diketopyrrolopyrrole-Based Materials, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 1
 34. 34
  Kwangsoek Do, Chulwoo Kim, Kihyung Song, Suk Jin Yun, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Efficient planar organic semiconductors containing fused triphenylamine for solution processed small molecule organic solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 115, 52

  CrossRef

 35. 35
  Guangrui He, Zhi Li, Xiangjian Wan, Jiaoyan Zhou, Guankui Long, Shuzhong Zhang, Mingtao Zhang, Yongsheng Chen, Efficient small molecule bulk heterojunction solar cells with high fill factors via introduction of π-stacking moieties as end group, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 5, 1801

  CrossRef

 36. 36
  Shun-Wei Liu, Wei-Cheng Su, Chih-Chien Lee, Chi-Feng Lin, Ching-Wen Cheng, Chia-Chang Chou, Jiun-Haw Lee, Chin-Ti Chen, Enhancement in open circuit voltage of organic photovoltaic devices through control of deposition rate of donor material, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 109, 280

  CrossRef

 37. 37
  Miaomiao Li, Wang Ni, Bin Kan, Xiangjian Wan, Long Zhang, Qian Zhang, Guankui Long, Yi Zuo, Yongsheng Chen, Graphene quantum dots as the hole transport layer material for high-performance organic solar cells, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 43, 18973

  CrossRef

 38. 38
  Guankui Long, Xiangjian Wan, Bin Kan, Yongsheng Liu, Guangrui He, Zhi Li, Yawei Zhang, Yi Zhang, Qian Zhang, Mingtao Zhang, Yongsheng Chen, Investigation of Quinquethiophene Derivatives with Different End Groups for High Open Circuit Voltage Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 5
 39. 39
  Daijun Zha, Lie Chen, Feiyan Wu, Hongming Wang, Yiwang Chen, Modulation of the molecular geometry of carbazolebis(thiadiazole)-based conjugated polymers for photovoltaic applications, Polymer Chemistry, 2013, 4, 8, 2480

  CrossRef

 40. 40
  G.D. Sharma, Dimitra Daphnomili, S. Biswas, A.G. Coutsolelos, New soluble porphyrin bearing a pyridinylethynyl group as donor for bulk heterojunction solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 7, 1811

  CrossRef

 41. 41
  Bright Walker, Jianhua Liu, Chunki Kim, Gregory C. Welch, Jin Keun Park, Jason Lin, Peter Zalar, Christopher M. Proctor, Jung Hwa Seo, Guillermo C. Bazan, Thuc-Quyen Nguyen, Optimization of energy levels by molecular design: evaluation of bis-diketopyrrolopyrrole molecular donor materials for bulk heterojunction solar cells, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 3, 952

  CrossRef

 42. 42
  Suling Shen, Pei Jiang, Chang He, Jing Zhang, Ping Shen, Yi Zhang, Yuanping Yi, Zhanjun Zhang, Zhibo Li, Yongfang Li, Solution-Processable Organic Molecule Photovoltaic Materials with Bithienyl-benzodithiophene Central Unit and Indenedione End Groups, Chemistry of Materials, 2013, 25, 11, 2274

  CrossRef

 43. 43
  Jiaoyan Zhou, Yi Zuo, Xiangjian Wan, Guankui Long, Qian Zhang, Wang Ni, Yongsheng Liu, Zhi Li, Guangrui He, Chenxi Li, Bin Kan, Miaomiao Li, Yongsheng Chen, Solution-Processed and High-Performance Organic Solar Cells Using Small Molecules with a Benzodithiophene Unit, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 23, 8484

  CrossRef

 44. 44
  Hong-Yu Wang, Jun Gao, Ling-Jie Gu, Jun-Hua Wan, Wei Wei, Feng Liu, Structural modification of thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione: structure–property relationships and application in solution-processed small-molecule organic solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 19, 5875

  CrossRef

 45. 45
  Jae Kwan Lee, Ban-Seok Jeong, Jooyoung Kim, Chulwoo Kim, Jaejung Ko, Synthesis and photochemical characterization of fumaronitrile-based organic semiconductor and its use in solution-processed small molecule organic solar cells, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2013, 251, 25

  CrossRef

 46. 46
  Jianhua Liu, Yanming Sun, Preecha Moonsin, Martijn Kuik, Christopher M. Proctor, Jason Lin, Ben B. Hsu, Vinich Promarak, Alan J. Heeger, Thuc-Quyen Nguyen, Tri-Diketopyrrolopyrrole Molecular Donor Materials for High-Performance Solution-Processed Bulk Heterojunction Solar Cells, Advanced Materials, 2013, 25, 41
 47. 47
  Dora Demeter, Victorien Jeux, Philippe Leriche, Philippe Blanchard, Yoann Olivier, Jérôme Cornil, Riccardo Po, Jean Roncali, Tuning of the Photovoltaic Parameters of Molecular Donors by Covalent Bridging, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 38
 48. 48
  Wenqin Li, Yongzhen Wu, Qiong Zhang, He Tian, Weihong Zhu, D-A-π-A Featured Sensitizers Bearing Phthalimide and Benzotriazole as Auxiliary Acceptor: Effect on Absorption and Charge Recombination Dynamics in Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 3, 1822

  CrossRef

 49. 49
  Vjekoslav Štrukil, Davor Margetić, Marina D. Igrc, Mirjana Eckert-Maksić, Tomislav Friščić, Desymmetrisation of aromatic diamines and synthesis of non-symmetrical thiourea derivatives by click-mechanochemistry, Chemical Communications, 2012, 48, 78, 9705

  CrossRef

 50. 50
  Sanghyun Paek, Nara Cho, Kihyung Song, Moo-Jin Jun, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Efficient Organic Semiconductors Containing Fluorine-Substituted Benzothiadiazole for Solution-Processed Small Molecule Organic Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 44, 23205

  CrossRef

 51. 51
  Jooyoung Kim, Haye Min Ko, Nara Cho, Sanghyun Paek, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Efficient small molecule organic semiconductor containing bis-dimethylfluorenyl amino benzo[b]thiophene for high open circuit voltage in high efficiency solution processed organic solar cell, RSC Advances, 2012, 2, 7, 2692

  CrossRef

 52. 52
  Hyeju Choi, Haye Min Ko, Nara Cho, Kihyung Song, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Electron-Rich Anthracene Semiconductors Containing Triarylamine for Solution-Processed Small-Molecule Organic Solar Cells, ChemSusChem, 2012, 5, 10
 53. 53
  Nara Cho, Kihyung Song, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Facile Synthesis of Fluorine-Substituted Benzothiadiazole-Based Organic Semiconductors and Their Use in Solution-Processed Small-Molecule Organic Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 36
 54. 54
  Guangrui He, Zhi Li, Xiangjian Wan, Yongsheng Liu, Jiaoyan Zhou, Guankui Long, Mingtao Zhang, Yongsheng Chen, Impact of dye end groups on acceptor–donor–acceptor type molecules for solution-processed photovoltaic cells, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 18, 9173

  CrossRef

 55. 55
  Sanghyun Paek, Nara Cho, Shinuk Cho, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Planar Star-Shaped Organic Semiconductor with Fused Triphenylamine Core for Solution-Processed Small-Molecule Organic Solar Cells and Field-Effect Transistors, Organic Letters, 2012, 14, 24, 6326

  CrossRef

 56. 56
  Jooyoung Kim, Nara Cho, Haye Min Ko, Chulwoo Kim, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Push-pull organic semiconductors comprising of bis-dimethylfluorenyl amino benzo[b]thiophene donor and various acceptors for solution processed small molecule organic solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2012, 102, 159

  CrossRef

 57. 57
  Yuze Lin, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, Small molecule semiconductors for high-efficiency organic photovoltaics, Chemical Society Reviews, 2012, 41, 11, 4245

  CrossRef

 58. 58
  Jiaoyan Zhou, Xiangjian Wan, Yongsheng Liu, Yi Zuo, Zhi Li, Guangrui He, Guankui Long, Wang Ni, Chenxi Li, Xuncheng Su, Yongsheng Chen, Small Molecules Based on Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene Unit for High-Performance Solution-Processed Organic Solar Cells, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 39, 16345

  CrossRef

 59. 59
  Nara Cho, Jooyoung Kim, Kihyung Song, Jae Kwan Lee, Jaejung Ko, Synthesis and characterization of push–pull organic semiconductors with various acceptors for solution-processed small molecule organic solar cells, Tetrahedron, 2012, 68, 21, 4029

  CrossRef

 60. 60
  Parveen Saini, Conjugated Polymer-Based Blends, Copolymers, and Composites: Synthesis, Properties, and Applications,
 61. 61
  Jianhua Liu, Bright Walker, Thuc-Quyen Nguyen, Solution-Processed Molecular Bulk Heterojunction Solar Cells,