SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Riya Bose, Goutam Manna, Santanu Jana, Narayan Pradhan, Ag2S–AgInS2: p–n junction heteronanostructures with quasi type-II band alignment, Chemical Communications, 2014, 50, 23, 3074

  CrossRef

 2. 2
  Hyunwoo Noh, Samuel M. Goodman, Praveena Mohan, Andrew P. Goodwin, Prashant Nagpal, Jennifer N. Cha, Direct conjugation of DNA to quantum dots for scalable assembly of photoactive thin films, RSC Advances, 2014, 4, 16, 8064

  CrossRef

 3. 3
  Wei-Qiang Fan, Xiao-Qiang Yu, Shu-Yan Song, Hong-Ye Bai, Chao Zhang, Dan Yan, Chun-Bo Liu, Qian Wang, Wei-Dong Shi, Fabrication of TiO2–BiOCl double-layer nanostructure arrays for photoelectrochemical water splitting, CrystEngComm, 2014, 16, 5, 820

  CrossRef

 4. 4
  Mengyu Chen, Hui Yu, Stephen V. Kershaw, Haihua Xu, Shuchi Gupta, Frederik Hetsch, Andrey L. Rogach, Ni Zhao, Fast, Air-Stable Infrared Photodetectors based on Spray-Deposited Aqueous HgTe Quantum Dots, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 1
 5. 5
  Jungang He, Miao Luo, Long Hu, Yongli Zhou, Shenglin Jiang, Haisheng Song, Rui Ye, Jie Chen, Liang Gao, Jiang Tang, Flexible lead sulfide colloidal quantum dot photodetector using pencil graphite electrodes on paper substrates, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 596, 73

  CrossRef

 6. 6
  Chang Oh Kim, Sung Kim, Dong Hee Shin, Soo Seok Kang, Jong Min Kim, Chan Wook Jang, Soong Sin Joo, Jae Sung Lee, Ju Hwan Kim, Suk-Ho Choi, Euyheon Hwang, High photoresponsivity in an all-graphene p–n vertical junction photodetector, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 7. 7
  Chang Oh Kim, Sung Won Hwang, Sung Kim, Dong Hee Shin, Soo Seok Kang, Jong Min Kim, Chan Wook Jang, Ju Hwan Kim, Kyeong Won Lee, Suk-Ho Choi, Euyheon Hwang, High-performance graphene-quantum-dot photodetectors, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 8. 8
  Ying-Chih Pu, Yung-Jung Hsu, Multicolored Cd1−xZnxSe quantum dots with type-I core/shell structure: single-step synthesis and their use as light emitting diodes, Nanoscale, 2014, 6, 7, 3881

  CrossRef

 9. 9
  Frank C. J. M. van Veggel, Near-Infrared Quantum Dots and Their Delicate Synthesis, Challenging Characterization, and Exciting Potential Applications, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 111

  CrossRef

 10. 10
  Ling Meng, Feiyan Zhao, Jingbo Zhang, Ruixian Luo, Aifan Chen, Lina Sun, Shouli Bai, Guangshi Tang, Yuan Lin, Preparation of monodispersed PbS quantum dots on nanoporous semiconductor thin film by two-phase method, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 595, 51

  CrossRef

 11. 11
  Weidong Xiang, Cuiping Xie, Jing Wang, Jiasong Zhong, Xiaojuan Liang, Hailong Yang, Le Luo, Zhaoping Chen, Studies on highly luminescent AgInS2 and Ag–Zn–In–S quantum dots, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 588, 114

  CrossRef

 12. 12
  Ye Yang, Zheng Liu, Tianquan Lian, Bulk Transport and Interfacial Transfer Dynamics of Photogenerated Carriers in CdSe Quantum Dot Solid Electrodes, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3678

  CrossRef

 13. 13
  Woojun Yoon, Janice E. Boercker, Matthew P. Lumb, Diogenes Placencia, Edward E. Foos, Joseph G. Tischler, Enhanced Open-Circuit Voltage of PbS Nanocrystal Quantum Dot Solar Cells, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 14. 14
  Ali Hossain Khan, Umamahesh Thupakula, Amit Dalui, Subrata Maji, Anupam Debangshi, Somobrata Acharya, Evolution of Long Range Bandgap Tunable Lead Sulfide Nanocrystals with Photovoltaic Properties, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 15, 7934

  CrossRef

 15. 15
  Stephen V. Kershaw, Andrei S. Susha, Andrey L. Rogach, Narrow bandgap colloidal metal chalcogenide quantum dots: synthetic methods, heterostructures, assemblies, electronic and infrared optical properties, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 7, 3033

  CrossRef

 16. 16
  Guanjun Xiao, Yingnan Wang, Jiajia Ning, Yingjin Wei, Bingbing Liu, William W. Yu, Guangtian Zou, Bo Zou, Recent advances in IV–VI semiconductor nanocrystals: synthesis, mechanism, and applications, RSC Advances, 2013, 3, 22, 8104

  CrossRef

 17. 17
  Zhiwei Gao, Weifeng Jin, Yu Zhou, Yu Dai, Bin Yu, Chu Liu, Wanjin Xu, Yanping Li, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Lun Dai, Self-powered flexible and transparent photovoltaic detectors based on CdSe nanobelt/graphene Schottky junctions, Nanoscale, 2013, 5, 12, 5576

  CrossRef

 18. 18
  Yingnan Wang, Xinyi Yang, Guanjun Xiao, Bo Zhou, Bingbing Liu, Guangtian Zou, Bo Zou, Shape-controlled synthesis of PbS nanostructures from −20 to 240 °C: the competitive process between growth kinetics and thermodynamics, CrystEngComm, 2013, 15, 27, 5496

  CrossRef

 19. 19
  Yasuhiro Shirasaki, Geoffrey J. Supran, Moungi G. Bawendi, Vladimir Bulović, Emergence of colloidal quantum-dot light-emitting technologies, Nature Photonics, 2012, 7, 1, 13

  CrossRef

 20. 20
  Stephanie B. Bubenhofer, Christoph M. Schumacher, Fabian M. Koehler, Norman A. Luechinger, Robert N. Grass, Wendelin J. Stark, Large-Scale Synthesis of PbS–TiO2Heterojunction Nanoparticles in a Single Step for Solar Cell Application, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 30, 16264

  CrossRef