SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Pramod M. Sabale, Jerrin Thomas George, Seergazhi G. Srivatsan, A base-modified PNA–graphene oxide platform as a turn-on fluorescence sensor for the detection of human telomeric repeats, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10460

  CrossRef

 2. 2
  Fang Li, Yuqi Yu, Qi Li, Ming Zhou, Hua Cui, A Homogeneous Signal-On Strategy for the Detection ofrpoBGenes of Mycobacterium tuberculosis Based on Electrochemiluminescent Graphene Oxide and Ferrocene Quenching, Analytical Chemistry, 2014, 86, 3, 1608

  CrossRef

 3. 3
  Jing Zhang, Mangjuan Tao, Yan Jin, An enzyme-aided amplification strategy for sensitive detection of DNA utilizing graphene oxide (GO) as a fluorescence quencher, The Analyst, 2014, 139, 13, 3455

  CrossRef

 4. 4
  Quanbo Wang, Nan Xu, Zhen Gui, Jianping Lei, Huangxian Ju, Feng Yan, Catalytic activity of a dual-hemin labelled oligonucleotide: conformational dependence and fluorescent DNA sensing, Chem. Commun., 2014, 50, 97, 15362

  CrossRef

 5. 5
  Qingxin Mu, Guibin Jiang, Lingxin Chen, Hongyu Zhou, Denis Fourches, Alexander Tropsha, Bing Yan, Chemical Basis of Interactions Between Engineered Nanoparticles and Biological Systems, Chemical Reviews, 2014, 114, 15, 7740

  CrossRef

 6. 6
  Ehsan Hashemi, Omid Akhavan, Mehdi Shamsara, Sepideh Valimehr, Reza Rahighi, DNA and RNA extractions from eukaryotic and prokaryotic cells by graphene nanoplatelets, RSC Adv., 2014, 4, 105, 60720

  CrossRef

 7. 7
  P. Ramesh Kumar, Pratap Kollu, Chella Santhosh, K. Eswara Varaprasada Rao, Do Kyung Kim, Andrews Nirmala Grace, Enhanced properties of porous CoFe2O4–reduced graphene oxide composites with alginate binders for Li-ion battery applications, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 8, 3654

  CrossRef

 8. 8
  Zhenbao Liu, Biwu Liu, Jinsong Ding, Juewen Liu, Fluorescent sensors using DNA-functionalized graphene oxide, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2014, 406, 27, 6885

  CrossRef

 9. 9
  Haiyun Liu, Lu Li, Qian Wang, Lili Duan, Bo Tang, Graphene Fluorescence Switch-Based Cooperative Amplification: A Sensitive and Accurate Method to Detection MicroRNA, Analytical Chemistry, 2014, 86, 11, 5487

  CrossRef

 10. 10
  Hongje Jang, Jieon Lee, Dal-Hee Min, Graphene oxide for fluorescence-mediated enzymatic activity assays, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 17, 2452

  CrossRef

 11. 11
  Na Liu, Zhimin Liu, Hongliang Han, Zhanfang Ma, Graphene oxide reduced directly by redox probes for multiplexed detection of tumor markers, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 21, 3292

  CrossRef

 12. 12
  Li Gao, Chaoqun Lian, Yang Zhou, Lirong Yan, Qin Li, Chunxia Zhang, Liang Chen, Keping Chen, Graphene oxide–DNA based sensors, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 60, 22

  CrossRef

 13. 13
  Nathaniel S. Green, Michael L. Norton, Interactions of DNA with graphene and sensing applications of graphene field-effect transistor devices: A review, Analytica Chimica Acta, 2014,

  CrossRef

 14. 14
  Yue Yang, Shujie Wang, Xinyu Hu, Xiangyu Yang, Label-free selective sensing of Pb2+ lead(II) sensors based on the aggregation of a pyrene fluorescent probe, Chinese Science Bulletin, 2014, 59, 5-6, 502

  CrossRef

 15. 15
  Jing Mei Fang, Fei Leng, Xi Juan Zhao, Xiao Li Hu, Yuan Fang Li, Metal–organic framework MIL-101 as a low background signal platform for label-free DNA detection, The Analyst, 2014, 139, 4, 801

  CrossRef

 16. 16
  Yi He, Yuting Chen, Chongying Li, Hua Cui, Molecular encoder–decoder based on an assembly of graphene oxide with dye-labelled DNA, Chemical Communications, 2014, 50, 59, 7994

  CrossRef

 17. 17
  Xianghua Deng, Hao Tang, Jianhui Jiang, Recent progress in graphene-material-based optical sensors, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2014, 406, 27, 6903

  CrossRef

 18. 18
  Tianyu Xue, Xiaoqiang Cui, Weiming Guan, Qiyu Wang, Chang Liu, Haitao Wang, Kun Qi, D.J. Singh, Weitao Zheng, Surface plasmon resonance technique for directly probing the interaction of DNA and graphene oxide and ultra-sensitive biosensing, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 58, 374

  CrossRef

 19. 19
  Hui Xu, Qing Yang, Fan Li, Linsheng Tang, Shanmin Gao, Bowei Jiang, Xingchun Zhao, Lihua Wang, Chunhai Fan, A graphene-based platform for fluorescent detection of SNPs, The Analyst, 2013, 138, 9, 2678

  CrossRef

 20. 20
  Tianyu Xue, Xiaoqiang Cui, Jianli Chen, Chang Liu, Qiyu Wang, Haitao Wang, Weitao Zheng, A Switch of the Oxidation State of Graphene Oxide on a Surface Plasmon Resonance Chip, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 6, 2096

  CrossRef

 21. 21
  Kun Hu, Jinwen Liu, Jia Chen, Yong Huang, Shulin Zhao, Jianniao Tian, Guohai Zhang, An amplified graphene oxide-based fluorescence aptasensor based on target-triggered aptamer hairpin switch and strand-displacement polymerization recycling forbioassays, Biosensors and Bioelectronics, 2013, 42, 598

  CrossRef

 22. 22
  Longhua Tang, Dongyang Li, Jinghong Li, Formation of a graphene oxide–DNA duplex-based logic gate and sensor mediated by RecA–ssDNA nucleoprotein filaments, Chemical Communications, 2013, 49, 85, 9971

  CrossRef

 23. 23
  Liang Cui, Yanling Song, Guoliang Ke, Zhichao Guan, Huimin Zhang, Ya Lin, Yishun Huang, Zhi Zhu, Chaoyong James Yang, Graphene Oxide Protected Nucleic Acid Probes for Bioanalysis and Biomedicine, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 32
 24. 24
  Qian Shao, Yingdan Qian, Ping Wu, Hui Zhang, Chenxin Cai, Graphene oxide-induced conformation changes of glucose oxidase studied by infrared spectroscopy, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, 109, 115

  CrossRef

 25. 25
  Haixin Chang, Hongkai Wu, Graphene-based nanocomposites: preparation, functionalization, and energy and environmental applications, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 12, 3483

  CrossRef

 26. 26
  Haixin Chang, Hongkai Wu, Graphene-Based Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Optical and Optoelectronic Applications, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 16
 27. 27
  Biwu Liu, Ziyi Sun, Xu Zhang, Juewen Liu, Mechanisms of DNA Sensing on Graphene Oxide, Analytical Chemistry, 2013, 85, 16, 7987

  CrossRef

 28. 28
  Sha Li, Fengsen Zhu, Fanjun Meng, Haibo Li, Lei Wang, Jingjing Zhao, Qiaoli Yue, Jifeng Liu, Jianbo Jia, Separation of graphene oxide by density gradient centrifugation and study on their morphology-dependent electrochemical properties, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2013, 703, 135

  CrossRef

 29. 29
  Liang Cui, Zirong Chen, Zhi Zhu, Xiaoyan Lin, Xi Chen, Chaoyong James Yang, Stabilization of ssRNA on Graphene Oxide Surface: An Effective Way to Design Highly Robust RNA Probes, Analytical Chemistry, 2013, 85, 4, 2269

  CrossRef