SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Dapeng Wang, Ilias Belharouak, Luis H. Ortega, Xiaofeng Zhang, Rui Xu, Dehua Zhou, Guangwen Zhou, Khalil Amine, Synthesis of high capacity cathodes for lithium-ion batteries by morphology-tailored hydroxide co-precipitation, Journal of Power Sources, 2015, 274, 451

  CrossRef

 2. 2
  Chao Deng, Sen Zhang, 1D Nanostructured Na7V4(P2O7)4(PO4) as High-Potential and Superior-Performance Cathode Material for Sodium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9111

  CrossRef

 3. 3
  Fang Fu, Ya-Ping Deng, Chong-Heng Shen, Gui-Liang Xu, Xin-Xing Peng, Qi Wang, Yue-Feng Xu, Jun-Chuan Fang, Ling Huang, Shi-Gang Sun, A hierarchical micro/nanostructured 0.5Li2MnO3·0.5LiMn0.4Ni0.3Co0.3O2 material synthesized by solvothermal route as high rate cathode of lithium ion battery, Electrochemistry Communications, 2014, 44, 54

  CrossRef

 4. 4
  Pengxian Han, Bo Zhang, Changshui Huang, Lin Gu, Hong Li, Guanglei Cui, Anticorrosive flexible pyrolytic polyimide graphite film as a cathode current collector in lithium bis(trifluoromethane sulfonyl) imide electrolyte, Electrochemistry Communications, 2014, 44, 70

  CrossRef

 5. 5
  Xiaofeng Zhang, Xiangbo Meng, Jeffrey W. Elam, Ilias Belharouak, Electrochemical characterization of voltage fade of Li1.2Ni0.2Mn0.6O2 cathode, Solid State Ionics, 2014, 268, 231

  CrossRef

 6. 6
  Bao Qiu, Qian Zhang, Huasheng Hu, Jun Wang, Juanjuan Liu, Yonggao Xia, Yongfeng Zeng, Xiaolan Wang, Zhaoping Liu, Electrochemical investigation of Li-excess layered oxide cathode materials/mesocarbon microbead in 18650 batteries, Electrochimica Acta, 2014, 123, 317

  CrossRef

 7. 7
  Yufang Chen, Kai Xie, Chunman Zheng, Zhongyun Ma, Zhongxue Chen, Enhanced Li Storage Performance of LiNi0.5Mn1.5O4–Coated 0.4Li2MnO3·0.6LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2Cathode Materials for Li-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 19, 16888

  CrossRef

 8. 8
  Jianqing Zhao, Saad Aziz, Ying Wang, Hierarchical functional layers on high-capacity lithium-excess cathodes for superior lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 247, 95

  CrossRef

 9. 9
  Lai Chen, Yuefeng Su, Shi Chen, Ning Li, Liying Bao, Weikang Li, Zhao Wang, Meng Wang, Feng Wu, Hierarchical Li1.2Ni0.2Mn0.6O2 Nanoplates with Exposed {010} Planes as High-Performance Cathode Material for Lithium-Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 39
 10. 10
  Linjing Zhang, Wu. Borong, Li. Ning, Wu. Feng, Hierarchically porous micro-rod lithium-rich cathode material Li1.2Ni0.13Mn0.54Co0.13O2 for high performance lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 118, 67

  CrossRef

 11. 11
  J. Q. Zhao, Y. Wang, High-capacity full lithium-ion cells based on nanoarchitectured ternary manganese–nickel–cobalt carbonate and its lithiated derivative, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 14947

  CrossRef

 12. 12
  Yuanlu Yao, Huaicheng Liu, Guicun Li, Hongrui Peng, Kezheng Chen, Multi-shelled porous LiNi0.5Mn1.5O4 microspheres as a 5 V cathode material for lithium-ion batteries, Materials Chemistry and Physics, 2014, 143, 2, 867

  CrossRef

 13. 13
  Cong Liu, Zhiyuan Wang, Chunsheng Shi, Enzuo Liu, Chunnian He, Naiqin Zhao, Nanostructured Hybrid Layered-Spinel Cathode Material Synthesized by Hydrothermal Method for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8363

  CrossRef

 14. 14
  Junyoung Mun, Jin-Hwan Park, Wonchang Choi, Anass Benayad, Jun-Ho Park, Jae-Myung Lee, Seok-Gwang Doo, Seung M. Oh, New dry carbon nanotube coating of over-lithiated layered oxide cathode for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19670

  CrossRef

 15. 15
  Taolin Zhao, Shi Chen, Li Li, Xiaoxiao Zhang, Huiming Wu, Tianpin Wu, Cheng-Jun Sun, Renjie Chen, Feng Wu, Jun Lu, Khalil Amine, Organic-Acid-Assisted Fabrication of Low-Cost Li-Rich Cathode Material (Li[Li1/6Fe1/6Ni1/6Mn1/2]O2) for Lithium–Ion Battery, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 141208160953005

  CrossRef

 16. 16
  Linjing Zhang, Ning Li, Borong Wu, Hongliang Xu, Lei Wang, Xiao-Qing Yang, Feng Wu, Sphere-Shaped Hierarchical Cathode with Enhanced Growth of Nanocrystal Planes for High-Rate and Cycling-Stable Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 141217153542009

  CrossRef

 17. 17
  Pilgun Oh, Seungjun Myeong, Woongrae Cho, Min-Joon Lee, Minseong Ko, Hu Young Jeong, Jaephil Cho, Superior Long-Term Energy Retention and Volumetric Energy Density for Li-Rich Cathode Materials, Nano Letters, 2014, 14, 10, 5965

  CrossRef

 18. 18
  Shaohua Guo, Haijun Yu, Pan Liu, Xizheng Liu, De Li, Mingwei Chen, Masayoshi Ishida, Haoshen Zhou, Surface coating of lithium–manganese-rich layered oxides with delaminated MnO2 nanosheets as cathode materials for Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 12, 4422

  CrossRef

 19. 19
  Jing Xu, Xianfu Wang, Xiaowei Wang, Di Chen, Xiaoyuan Chen, Dongdong Li, Guozhen Shen, Three-Dimensional Structural Engineering for Energy-Storage Devices: From Microscope to Macroscope, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 20. 20
  Gui-Liang Xu, Qi Wang, Jun-Chuan Fang, Yue-Feng Xu, Jun-Tao Li, Ling Huang, Shi-Gang Sun, Tuning the structure and property of nanostructured cathode materials of lithium ion and lithium sulfur batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 19941

  CrossRef

 21. 21
  Li Li, Shaotang Song, Xiaoxiao Zhang, Renjie Chen, Jun Lu, Feng Wu, Khalil Amine, Ultrasonic-assisted co-precipitation to synthesize lithium-rich cathode Li1.3Ni0.21Mn0.64O2+d materials for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 272, 922

  CrossRef

 22. 22
  Zhiyuan Wang, Enzuo Liu, Lichao Guo, Chunsheng Shi, Chunnian He, Jiajun Li, Naiqin Zhao, Cycle performance improvement of Li-rich layered cathode material Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2 by ZrO2 coating, Surface and Coatings Technology, 2013, 235, 570

  CrossRef

 23. 23
  Hongxiao Li, Li-Zhen Fan, Effects of fluorine substitution on the electrochemical performance of layered Li-excess nickel manganese oxides cathode materials for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 113, 407

  CrossRef

 24. 24
  WENJUAN HAO, HAN CHEN, YANHONG WANG, HANHUI ZHAN, QIANGQIANG TAN, FABING SU, FACILE SOL–GEL SYNTHESIS OF Li[Li0.2Mn0.56Ni0.16Co0.08]O2AS IMPROVED CATHODE MATERIAL FOR LITHIUM-ION BATTERIES, Journal of Molecular and Engineering Materials, 2013, 01, 04, 1340015

  CrossRef

 25. 25
  Qinggang Zhang, Xiaohong Hu, Dan Zhan, Tianyou Peng, Pyrolysis of in situ formed lithium stearate: An effective strategy to activate Li2MnO3, Electrochimica Acta, 2013, 113, 424

  CrossRef

 26. 26
  Linjing Zhang, Borong Wu, Ning Li, Daobin Mu, Cunzhong Zhang, Feng Wu, Rod-like hierarchical nano/micro Li1.2Ni0.2Mn0.6O2 as high performance cathode materials for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2013, 240, 644

  CrossRef

 27. 27
  Feng Wu, Ning Li, Yuefeng Su, Haofang Shou, Liying Bao, Wen Yang, Linjing Zhang, Ran An, Shi Chen, Spinel/Layered Heterostructured Cathode Material for High-Capacity and High-Rate Li-Ion Batteries, Advanced Materials, 2013, 25, 27