SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Chueh-Han Wang, Yu-Wen Yeh, Nithinai Wongittharom, Yi-Chen Wang, Chung-Jen Tseng, Sheng-Wei Lee, Wen-Sheng Chang, Jeng-Kuei Chang, Rechargeable Na/Na0.44MnO2 cells with ionic liquid electrolytes containing various sodium solutes, Journal of Power Sources, 2015, 274, 1016

  CrossRef

 2. 2
  Xiaohui Ning, Satyajit Phadke, Brice Chung, Huayi Yin, Paul Burke, Donald R. Sadoway, Self-healing Li–Bi liquid metal battery for grid-scale energy storage, Journal of Power Sources, 2015, 275, 370

  CrossRef

 3. 3
  Fei He, Xiaoqing Wang, Chenqiang Du, Andrew P. Baker, Junwei Wu, Xinhe Zhang, The effect of samaria doped ceria coating on the performance of Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 cathode material for lithium-ion battery, Electrochimica Acta, 2015, 153, 484

  CrossRef

 4. 4
  Lucille Bodenes, Ali Darwiche, Laure Monconduit, Hervé Martinez, The Solid Electrolyte Interphase a key parameter of the high performance of Sb in sodium-ion batteries: Comparative X-ray Photoelectron Spectroscopy study of Sb/Na-ion and Sb/Li-ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 273, 14

  CrossRef

 5. 5
  Bingkun Guo, Xiqian Yu, Xiao-Guang Sun, Miaofang Chi, Zhen-An Qiao, Jue Liu, Yong-Sheng Hu, Xiao-Qing Yang, John B. Goodenough, Sheng Dai, A long-life lithium-ion battery with a highly porous TiNb2O7 anode for large-scale electrical energy storage, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2220

  CrossRef

 6. 6
  Shuang Gu, Ke Gong, Emily Z. Yan, Yushan Yan, A multiple ion-exchange membrane design for redox flow batteries, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 9, 2986

  CrossRef

 7. 7
  Lixue Zhang, Zhihong Liu, Guanglei Cui, Liquan Chen, Biomass-derived materials for electrochemical energy storages, Progress in Polymer Science, 2014,

  CrossRef

 8. 8
  Lijun Gong, Yuxi Chen, Hongjiang Yu, Hongbo Liu, Caifu Li, Zhi-Quan Liu, Carbon-coated Li4Ti5O12 Anode Materials Synthesized Using H2TiO3 as Ti Source, Journal of Materials Science & Technology, 2014, 30, 11, 1092

  CrossRef

 9. 9
  Christoph Loho, Azad J. Darbandi, Ruzica Djenadic, Oliver Clemens, Horst Hahn, CO2-Laser Flash Evaporation as Novel CVD Precursor Delivery System for Functional Thin Film Growth, Chemical Vapor Deposition, 2014, 20, 4-5-6
 10. 10
  Bingjiang Li, Naiqing Zhang, Kening Sun, Confined Iron Fluoride@CMK-3 Nanocomposite as an Ultrahigh Rate Capability Cathode for Li-Ion Batteries, Small, 2014, 10, 10
 11. 11
  Liwen Ji, Meng Gu, Yuyan Shao, Xiaolin Li, Mark H. Engelhard, Bruce W. Arey, Wei Wang, Zimin Nie, Jie Xiao, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Controlling SEI Formation on SnSb-Porous Carbon Nanofibers for Improved Na Ion Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 12. 12
  Minjoon Park, Jaechan Ryu, Youngsik Kim, Jaephil Cho, Corn protein-derived nitrogen-doped carbon materials with oxygen-rich functional groups: a highly efficient electrocatalyst for all-vanadium redox flow batteries, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 11, 3727

  CrossRef

 13. 13
  Alessandro Mancini, Victoria Raissa Barbieri, Joerg C. Neuefeind, Katharine Page, Lorenzo Malavasi, Correlation between the local scale structure and the electrochemical properties in lithium orthosilicate cathode materials, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 42, 17867

  CrossRef

 14. 14
  Dibakar Datta, Junwen Li, Vivek B. Shenoy, Defective Graphene as a High-Capacity Anode Material for Na- and Ca-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 3, 1788

  CrossRef

 15. 15
  Nithinai Wongittharom, Tai-Chou Lee, Chueh-Han Wang, Yi-Chen Wang, Jeng-Kuei Chang, Electrochemical performance of Na/NaFePO4 sodium-ion batteries with ionic liquid electrolytes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 16, 5655

  CrossRef

 16. 16
  Gang Pang, Ping Nie, Changzhou Yuan, Laifa Shen, Xiaogang Zhang, Jiajia Zhu, Bing Ding, Enhanced Performance of Aqueous Sodium-Ion Batteries Using Electrodes Based on the NaTi2(PO4)3/MWNTs–Na0.44MnO2 System, Energy Technology, 2014, 2, 8
 17. 17
  Tengfei Zhou, Wei Kong Pang, Chaofeng Zhang, Jianping Yang, Zhixin Chen, Hua Kun Liu, Zaiping Guo, Enhanced Sodium-Ion Battery Performance by Structural Phase Transition from Two-Dimensional Hexagonal-SnS2to Orthorhombic-SnS, ACS Nano, 2014, 8, 8, 8323

  CrossRef

 18. 18
  Xiaoen Wang, Chunli Gong, Dan He, Zhigang Xue, Chao Chen, Yonggui Liao, Xiaolin Xie, Gelled microporous polymer electrolyte with low liquid leakage for lithium-ion batteries, Journal of Membrane Science, 2014, 454, 298

  CrossRef

 19. 19
  Zheng Chang, Yaqiong Yang, Minxia Li, Xiaowei Wang, Yuping Wu, Green energy storage chemistries based on neutral aqueous electrolytes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10739

  CrossRef

 20. 20
  Donghua Teng, Yunhua Yu, Xiaoping Yang, Hierarchical flower-like TiO2/MPCNFs as a free-standing anode with superior cycling reversibility and rate capability, RSC Advances, 2014, 4, 24, 12309

  CrossRef

 21. 21
  Moni Kanchan Datta, Madhumati Ramanathan, Prashanth Jampani, Partha Saha, Rigved Epur, Karan Kadakia, Sung Jae Chung, Prasad Patel, Bharat Gattu, Ayyakkannu Manivannan, Prashant N. Kumta, High energy mechano-chemical milling: Convenient approach to synthesis of LiMn1.5Ni0.5O4 high voltage cathode for lithium ion batteries, Materials Science and Engineering: B, 2014, 190, 119

  CrossRef

 22. 22
  Jingxia Qiu, Chao Lai, Sheng Li, Shanqing Zhang, High-performance amorphous carbon–graphene nanocomposite anode for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 36, 18899

  CrossRef

 23. 23
  Yang Liu, Yun Qiao, Wuxing Zhang, Henghui Xu, Zhen Li, Yue Shen, Lixia Yuan, Xianluo Hu, Xiang Dai, Yunhui Huang, High-performance aqueous sodium-ion batteries with K0.27MnO2 cathode and their sodium storage mechanism, Nano Energy, 2014, 5, 97

  CrossRef

 24. 24
  Jiangxuan Song, Mingjiong Zhou, Ran Yi, Terrence Xu, Mikhail L. Gordin, Duihai Tang, Zhaoxin Yu, Michael Regula, Donghai Wang, Interpenetrated Gel Polymer Binder for High-Performance Silicon Anodes in Lithium-ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 37
 25. 25
  R. Holze, Y.P. Wu, Intrinsically conducting polymers in electrochemical energy technology: Trends and progress, Electrochimica Acta, 2014, 122, 93

  CrossRef

 26. 26
  Zhong Su, Yuxuan Zhu, Zhenzhen Wu, Xiaoyu Peng, Chenlong Gao, Kai Xi, Chao Lai, R. Vasant Kumar, Introduction of ‘lattice-voids’ in high tap density TiO2-B nanowires for enhanced high-rate and high volumetric capacity lithium storage, RSC Advances, 2014, 4, 44, 22989

  CrossRef

 27. 27
  Nithinai Wongittharom, Chueh-Han Wang, Yi-Chen Wang, Cheng-Hsien Yang, Jeng-Kuei Chang, Ionic Liquid Electrolytes with Various Sodium Solutes for Rechargeable Na/NaFePO4Batteries Operated at Elevated Temperatures, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 17564

  CrossRef

 28. 28
  Yao Chen, Shi Zeng, Jianfeng Qian, Yadong Wang, Yuliang Cao, Hanxi Yang, Xinping Ai, Li+-Conductive Polymer-Embedded Nano-Si Particles as Anode Material for Advanced Li-ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3508

  CrossRef

 29. 29
  M. Saiful Islam, Craig A. J. Fisher, Lithium and sodium battery cathode materials: computational insights into voltage, diffusion and nanostructural properties, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 1, 185

  CrossRef

 30. 30
  Zachary J. Barton, Joaquín Rodríguez-López, Lithium Ion Quantification Using Mercury Amalgams asin SituElectrochemical Probes in Nonaqueous Media, Analytical Chemistry, 2014, 86, 21, 10660

  CrossRef

 31. 31
  Pooja M. Panchmatia, A. Robert Armstrong, Peter G. Bruce, M. Saiful Islam, Lithium-ion diffusion mechanisms in the battery anode material Li1+xV1−xO2, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 39, 21114

  CrossRef

 32. 32
  Harry D. Pratt, William R. Pratt, Xikui Fang, Nicholas S. Hudak, Travis M. Anderson, Mixed-Metal, Structural, and Substitution Effects of Polyoxometalates on Electrochemical Behavior in a Redox Flow Battery, Electrochimica Acta, 2014, 138, 210

  CrossRef

 33. 33
  Ding Nan, Zheng-Hong Huang, Ruitao Lv, Lu Yang, Jian-Gan Wang, Wanci Shen, Yuxiao Lin, Xiaoliang Yu, Ling Ye, Hongyu Sun, Feiyu Kang, Nitrogen-enriched electrospun porous carbon nanofiber networks as high-performance free-standing electrode materials, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19678

  CrossRef

 34. 34
  X. Zhang, T. Higashihara, M. Ueda, L. Wang, Polyphenylenes and the related copolymer membranes for electrochemical device applications, Polym. Chem., 2014, 5, 21, 6121

  CrossRef

 35. 35
  Wenpei Kang, Yongbing Tang, Wenyue Li, Zhangpeng Li, Xia Yang, Jun Xu, Chun-Sing Lee, Porous CuCo2O4 nanocubes wrapped by reduced graphene oxide as high-performance lithium-ion battery anodes, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6551

  CrossRef

 36. 36
  Chih-Yao Chen, Kazuhiko Matsumoto, Toshiyuki Nohira, Rika Hagiwara, Yuki Orikasa, Yoshiharu Uchimoto, Pyrophosphate Na2FeP2O7 as a low-cost and high-performance positive electrode material for sodium secondary batteries utilizing an inorganic ionic liquid, Journal of Power Sources, 2014, 246, 783

  CrossRef

 37. 37
  Jingxia Qiu, Chao Lai, Yazhou Wang, Sheng Li, Shanqing Zhang, Resilient mesoporous TiO2/graphene nanocomposite for high rate performance lithium-ion batteries, Chemical Engineering Journal, 2014, 256, 247

  CrossRef

 38. 38
  Zenghui Han, Jinpeng Yu, Hui Zhan, Xingjiang Liu, Yunhong Zhou, Sb2O3-modified LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 material with enhanced thermal safety and electrochemical property, Journal of Power Sources, 2014, 254, 106

  CrossRef

 39. 39
  Bingjiang Li, Zhongjun Cheng, Naiqing Zhang, Kening Sun, Self-supported, binder-free 3D hierarchical iron fluoride flower-like array as high power cathode material for lithium batteries, Nano Energy, 2014, 4, 7

  CrossRef

 40. 40
  Pengfei Yu, Chilin Li, Xiangxin Guo, Sodium Storage and Pseudocapacitive Charge in Textured Li4Ti5O12Thin Films, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 20, 10616

  CrossRef

 41. 41
  Wenjing Dai, Yi Shen, Zhaohua Li, Lihong Yu, Jingyu Xi, Xinping Qiu, SPEEK/Graphene oxide nanocomposite membranes with superior cyclability for highly efficient vanadium redox flow battery, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12423

  CrossRef

 42. 42
  Dezhi Yang, Jing Xu, Xiao-Zhen Liao, Yu-Shi He, Haimei Liu, Zi-Feng Ma, Structure optimization of Prussian blue analogue cathode materials for advanced sodium ion batteries, Chem. Commun., 2014, 50, 87, 13377

  CrossRef

 43. 43
  Murugesan Vijayakumar, Zimin Nie, Eric Walter, Jianzhi Hu, Jun Liu, Vincent Sprenkle, Wei Wang, Understanding Aqueous Electrolyte Stability through Combined Computational and Magnetic Resonance Spectroscopy: A Case Study on Vanadium Redox Flow Battery Electrolytes, ChemPlusChem, 2014, 79, 12
 44. 44
  Xiangbo Meng, David J. Comstock, Timothy T. Fister, Jeffrey W. Elam, Vapor-Phase Atomic-Controllable Growth of Amorphous Li2S for High-Performance Lithium–Sulfur Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 10, 10963

  CrossRef

 45. 45
  Chemistry of Sustainable Energy, 2014,

  CrossRef

 46. 46
  Harry D. Pratt, Nicholas S. Hudak, Xikui Fang, Travis M. Anderson, A polyoxometalate flow battery, Journal of Power Sources, 2013, 236, 259

  CrossRef

 47. 47
  Laifa Shen, Bing Ding, Ping Nie, Guozhong Cao, Xiaogang Zhang, Advanced Energy-Storage Architectures Composed of Spinel Lithium Metal Oxide Nanocrystal on Carbon Textiles, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 11
 48. 48
  Xing-Long Wu, Yu-Guo Guo, Jing Su, Jun-Wei Xiong, Ya-Li Zhang, Li-Jun Wan, Carbon-Nanotube-Decorated Nano-LiFePO4 @C Cathode Material with Superior High-Rate and Low-Temperature Performances for Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 9
 49. 49
  Yusong Zhu, Faxing Wang, Lili Liu, Shiyin Xiao, Yaqiong Yang, Yuping Wu, Cheap glass fiber mats as a matrix of gel polymer electrolytes for lithium ion batteries, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 50. 50
  Minwei Xu, Fei Wang, Yin Zhang, Sen Yang, Mingshu Zhao, Xiaoping Song, Co3O4–carbon nanotube heterostructures with bead-on-string architecture for enhanced lithium storage performance, Nanoscale, 2013, 5, 17, 8067

  CrossRef

 51. 51
  Yuyan Shao, Tianbiao Liu, Guosheng Li, Meng Gu, Zimin Nie, Mark Engelhard, Jie Xiao, Dongping Lv, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Coordination Chemistry in magnesium battery electrolytes: how ligands affect their performance, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 52. 52
  Subash Chandrabose Raghu, Mani Ulaganathan, Tuti Mariana Lim, Maria Skyllas Kazacos, Electrochemical behaviour of titanium/iridium(IV) oxide: Tantalum pentoxide and graphite for application in vanadium redox flow battery, Journal of Power Sources, 2013, 238, 103

  CrossRef

 53. 53
  Rong Lan, Shanwen Tao, Electrochemical synthesis of ammonia directly from air and water using a Li+/H+/NH4+ mixed conducting electrolyte, RSC Advances, 2013, 3, 39, 18016

  CrossRef

 54. 54
  Jared F. Mike, Jodie L. Lutkenhaus, Electrochemically Active Polymers for Electrochemical Energy Storage: Opportunities and Challenges, ACS Macro Letters, 2013, 2, 9, 839

  CrossRef

 55. 55
  L Q Zhang, J S Zhang, Y Shao, D Q Jiang, F Yang, Y P Guo, L S Cui, In situTEM observation of buffering the anode volume change by using NiTi alloy during electrochemical lithiation/delithiation, Nanotechnology, 2013, 24, 32, 325702

  CrossRef

 56. 56
  Shun-Li Li, Qiang Xu, Metal–organic frameworks as platforms for clean energy, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 6, 1656

  CrossRef

 57. 57
  Harry D. Pratt III, Travis M. Anderson, Mixed addenda polyoxometalate “solutions” for stationary energy storage, Dalton Transactions, 2013, 42, 44, 15650

  CrossRef

 58. 58
  Fu-Sheng Ke, Ling Huang, Lauryn Jamison, Lian-Jie Xue, Guo-Zhen Wei, Jun-Tao Li, Xiao-Dong Zhou, Shi-Gang Sun, Nanoscale tin-based intermetallic electrodes encapsulated in microporous copper substrate as the negative electrode with a high rate capacity and a long cycleability for lithium-ion batteries, Nano Energy, 2013, 2, 5, 595

  CrossRef

 59. 59
  Monika Stolar, Thomas Baumgartner, Organic n-type materials for charge transport and charge storage applications, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 23, 9007

  CrossRef

 60. 60
  Xing-Long Wu, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, Rational Design of Anode Materials Based on Group IVA Elements (Si, Ge, and Sn) for Lithium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 9
 61. 61
  Shumei Dou, Review and prospect of layered lithium nickel manganese oxide as cathode materials for Li-ion batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17, 4, 911

  CrossRef

 62. 62
  Yuyan Shao, Jie Xiao, Wei Wang, Mark Engelhard, Xilin Chen, Zimin Nie, Meng Gu, Laxmikant V. Saraf, Gregory Exarhos, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Surface-Driven Sodium Ion Energy Storage in Nanocellular Carbon Foams, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3909

  CrossRef

 63. 63
  Ping Nie, Laifa Shen, Haifeng Luo, Hongsen Li, Guiyin Xu, Xiaogang Zhang, Synthesis of nanostructured materials by using metal-cyanide coordination polymers and their lithium storage properties, Nanoscale, 2013, 5, 22, 11087

  CrossRef

 64. 64
  Guang He, Scott Evers, Xiao Liang, Marine Cuisinier, Arnd Garsuch, Linda F. Nazar, Tailoring Porosity in Carbon Nanospheres for Lithium–Sulfur Battery Cathodes, ACS Nano, 2013, 7, 12, 10920

  CrossRef

 65. 65
  Ying Tao, Xiaoying Xie, Wei Lv, Dai-Ming Tang, Debin Kong, Zhenghong Huang, Hirotomo Nishihara, Takafumi Ishii, Baohua Li, Dmitri Golberg, Feiyu Kang, Takashi Kyotani, Quan-Hong Yang, Towards ultrahigh volumetric capacitance: graphene derived highly dense but porous carbons for supercapacitors, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 66. 66
  Lisa C. Klein, Andrei Jitianu, Encapsulating Battery Components with Melting Gels,