SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shuojian Su, Zhenguo Huang, Yanna NuLi, Felure Tuerxun, Jun Yang, Jiulin Wang, A novel rechargeable battery with a magnesium anode, a titanium dioxide cathode, and a magnesium borohydride/tetraglyme electrolyte, Chem. Commun., 2015, 51, 13, 2641

  CrossRef

 2. 2
  Toshiki Takashima, Tomohiro Tojo, Ryoji Inada, Yoji Sakurai, Characterization of mixed titanium–niobium oxide Ti2Nb10O29 annealed in vacuum as anode material for lithium-ion battery, Journal of Power Sources, 2015, 276, 113

  CrossRef

 3. 3
  Elina Pohjalainen, Taina Rauhala, Markus Valkeapää, Jani Kallioinen, Tanja Kallio, Effect of Li4Ti5O12Particle Size on the Performance of Lithium Ion Battery Electrodes at High C-Rates and Low Temperatures, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 150126111745000

  CrossRef

 4. 4
  Zhenyong Jia, Qun Zhou, Xiaowei Li, Yu Fu, Hai Ming, Junwei Zheng, Effect of rigidity of porous structure on electrochemical behavior of pristine Li4Ti5O12 microspheres, Electrochimica Acta, 2015, 156, 216

  CrossRef

 5. 5
  Jose Manuel Amarilla, Enrique Morales, Jesus Sanz, Isabel Sobrados, Pedro Tartaj, Electrochemical response in aprotic ionic liquid electrolytes of TiO2 anatase anodes based on mesoporous mesocrystals with uniform colloidal size, Journal of Power Sources, 2015, 273, 368

  CrossRef

 6. 6
  Vanchiappan Aravindan, Jayaraman Sundaramurthy, Palaniswamy Suresh Kumar, Yun-Sung Lee, Seeram Ramakrishna, Srinivasan Madhavi, Electrospun nanofibers: A prospective electro-active material for constructing high performance Li-ion batteries, Chem. Commun., 2015, 51, 12, 2225

  CrossRef

 7. 7
  Xue Bai, Tao Li, Cheng Wei, Yun-Kai Sun, Yong-Xin Qi, Hui-Ling Zhu, Ning Lun, Yu-Jun Bai, Enhancing the Long-Term Cyclability and Rate Capability of Li4Ti5O12 by Simple Copper-Modification, Electrochimica Acta, 2015, 155, 132

  CrossRef

 8. 8
  Le Yang, Xinyi Zhang, Yue Li, Feng Hao, Haosen Chen, Meng Yang, Daining Fang, Graphene-encapsulated Li2MnTi3O8 nanoparticles as a high rate anode material for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2015, 155, 272

  CrossRef

 9. 9
  G.B. Xu, W. Li, L.W. Yang, X.L. Wei, J.W. Ding, J.X. Zhong, Paul K. Chu, Highly-crystalline ultrathin Li4Ti5O12 nanosheets decorated with silver nanocrystals as a high-performance anode material for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 276, 247

  CrossRef

 10. 10
  Xue Li, Qian Xiao, Bo Liu, Huangchang Lin, Jinbao Zhao, One-step solution-combustion synthesis of complex spinel titanate flake particles with enhanced lithium-storage properties, Journal of Power Sources, 2015, 273, 128

  CrossRef

 11. 11
  Kaiqiang Wu, Jie Shu, Xiaoting Lin, Lianyi Shao, Peng Li, Miao Shui, Mengmeng Lao, Nengbing Long, Dongjie Wang, Phase composition and electrochemical performance of sodium lithium titanates as anode materials for lithium rechargeable batteries, Journal of Power Sources, 2015, 275, 419

  CrossRef

 12. 12
  Mengmeng Lao, Xiaoting Lin, Peng Li, Lianyi Shao, Kaiqiang Wu, Miao Shui, Nengbing Long, Yuanlong Ren, Jie Shu, Preparation and electrochemical characterization of Li2+xNa2−xTi6O14 (0≤x≤0.2) as anode materials for lithium-ion batteries, Ceramics International, 2015, 41, 2, 2900

  CrossRef

 13. 13
  Qian Zhou, Li Liu, Haipeng Guo, Rong Xu, Jinli Tan, Zichao Yan, Zhifeng Huang, Hongbo Shu, Xiukang Yang, Xianyou Wang, Synthesis of nanosheets-assembled lithium titanate hollow microspheres and their application to lithium ion battery anodes, Electrochimica Acta, 2015, 151, 502

  CrossRef

 14. 14
  Martin Søndergaard, Yanbin Shen, Aref Mamakhel, Mario Marinaro, Margret Wohlfahrt-Mehrens, Karen Wonsyld, Søren Dahl, Bo B. Iversen, TiO2Nanoparticles for Li-Ion Battery Anodes: Mitigation of Growth and Irreversible Capacity Using LiOH and NaOH, Chemistry of Materials, 2015, 27, 1, 119

  CrossRef

 15. 15
  D. Bresser, E. Paillard, S. Passerini, Advances in Batteries for Medium and Large-Scale Energy Storage, 2015,

  CrossRef

 16. 16
  D. Bresser, E. Paillard, S. Passerini, Advances in Batteries for Medium and Large-Scale Energy Storage, 2015,

  CrossRef

 17. 17
  Tao Tao, Nanotubes and Nanosheets, 2015,

  CrossRef

 18. 18
  N. A. Kyeremateng, M.-T. Sougrati, J.-C. Jumas, H. Martinez, 119Sn Mössbauer spectroscopy study of the mechanism of lithium reaction with self-organized Ti1/2Sn1/2O2 nanotubes, Nanoscale, 2014, 6, 14, 7827

  CrossRef

 19. 19
  Ling Xin, Yong Liu, Baojun Li, Xiang Zhou, Hui Shen, Wenxia Zhao, Chaolun Liang, Constructing hierarchical submicrotubes from interconnected TiO2 nanocrystals for high reversible capacity and long-life lithium-ion batteries, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 20. 20
  Goojin Jeong, Jae-Geun Kim, Min-Sik Park, Minsu Seo, Soo Min Hwang, Young-Ugk Kim, Young-Jun Kim, Jung Ho Kim, Shi Xue Dou, Core–Shell Structured Silicon Nanoparticles@TiO2–x/Carbon Mesoporous Microfiber Composite as a Safe and High-Performance Lithium-Ion Battery Anode, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2977

  CrossRef

 21. 21
  Jun Jin, Shao-Zhuan Huang, Jing Liu, Yu Li, Dai-Song Chen, Hong-En Wang, Yong Yu, Li-Hua Chen, Bao-Lian Su, Design of new anode materials based on hierarchical, three dimensional ordered macro-mesoporous TiO2 for high performance lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9699

  CrossRef

 22. 22
  Xue Li, Huang-chang Lin, Wang-jun Cui, Qian Xiao, Jin-bao Zhao, Fast Solution-Combustion Synthesis of Nitrogen-Modified Li4Ti5O12Nanomaterials with Improved Electrochemical Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 10, 7895

  CrossRef

 23. 23
  Ying Xiao, Xiaoyan Wang, Yonggao Xia, Yuan Yao, Ezzeldin Metwalli, Qian Zhang, Rui Liu, Bao Qiu, Majid Rasool, Zhaoping Liu, Jian-Qiang Meng, Ling-Dong Sun, Chun-Hua Yan, Peter Müller-Buschbaum, Ya-Jun Cheng, Green Facile Scalable Synthesis of Titania/Carbon Nanocomposites: New Use of Old Dental Resins, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 21, 18461

  CrossRef

 24. 24
  Donghua Teng, Yunhua Yu, Xiaoping Yang, Hierarchical flower-like TiO2/MPCNFs as a free-standing anode with superior cycling reversibility and rate capability, RSC Advances, 2014, 4, 24, 12309

  CrossRef

 25. 25
  Lu Cao, Dehong Chen, Wei Li, Rachel A. Caruso, Hierarchically Porous Titania Networks with Tunable Anatase:Rutile Ratios and Their Enhanced Photocatalytic Activities, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 15, 13129

  CrossRef

 26. 26
  Cuiping Han, Yan-Bing He, Baohua Li, Hongfei Li, Jun Ma, Hongda Du, Xianying Qin, Quan-Hong Yang, Feiyu Kang, Highly Crystalline Lithium Titanium Oxide Sheets Coated with Nitrogen-Doped Carbon enable High-Rate Lithium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 9
 27. 27
  Jung Soo Park, Seong-Ho Baek, Yiseul Park, Jae Hyun Kim, Improving the electrochemical properties of Al, Zr Co-doped Li4Ti5O12 as a lithium-ion battery anode material, Journal of the Korean Physical Society, 2014, 64, 10, 1545

  CrossRef

 28. 28
  Vanchiappan Aravindan, Joe Gnanaraj, Yun-Sung Lee, Srinivasan Madhavi, Insertion-Type Electrodes for Nonaqueous Li-Ion Capacitors, Chemical Reviews, 2014, 114, 23, 11619

  CrossRef

 29. 29
  Yuanyuan Zhou, Songhun Yoon, Interconnected carbon-decorated Tio2 nanocrystals with enhanced lithium storage performance, Electrochemistry Communications, 2014, 40, 54

  CrossRef

 30. 30
  Guo-Hui Dong, Hua-Jing Liu, Liang Zhou, Lina Chong, Jun Yang, Yong-Min Qiao, Dian-Hao Zhang, Investigation of various synthetic conditions for large-scale synthesis and electrochemical properties of Li3.98Al0.06Ti4.96O12/C as anode material, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, 817

  CrossRef

 31. 31
  Chunfu Lin, Shufeng Song, Man On Lai, Li Lu, Li3.9Cu0.1Ti5O12/CNTs composite for the anode of high-power lithium-ion batteries: Intrinsic and extrinsic effects, Electrochimica Acta, 2014, 143, 29

  CrossRef

 32. 32
  Yingchang Yang, Binghan Qiao, Xuming Yang, Laibing Fang, Chengchi Pan, Weixin Song, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji, Lithium Titanate Tailored by Cathodically Induced Graphene for an Ultrafast Lithium Ion Battery, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 27
 33. 33
  Edgar Ventosa, Anna Tymoczko, Kunpeng Xie, Wei Xia, Martin Muhler, Wolfgang Schuhmann, Low temperature Hydrogen Reduction of High Surface Area Anatase and Anatase/β-TiO2 for High-Charging-Rate Batteries, ChemSusChem, 2014, 7, 9
 34. 34
  Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Jiyang Deng, Jiaqi Wei, Hong Le Tam, Bevita Kallupalathinkal Chandran, Zhili Dong, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Mechanical Force-Driven Growth of Elongated Bending TiO2-based Nanotubular Materials for Ultrafast Rechargeable Lithium Ion Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 35
 35. 35
  Hao Ren, Ranbo Yu, Jiangyan Wang, Quan Jin, Mei Yang, Dan Mao, David Kisailus, Huijun Zhao, Dan Wang, Multishelled TiO2Hollow Microspheres as Anodes with Superior Reversible Capacity for Lithium Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 11, 6679

  CrossRef

 36. 36
  Fengling Zhang, Bin Xu, Gaoping Cao, Mo Chu, Ning Qiao, Gang Wei, Yusheng Yang, Nano/micro structured porous Li4Ti5O12synthesized by a polyethylene glycol assisted hydrothermal method for high rate lithium-ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 96, 53981

  CrossRef

 37. 37
  Mouad Dahbi, Naoaki Yabuuchi, Kei Kubota, Kazuyasu Tokiwa, Shinichi Komaba, Negative electrodes for Na-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 29, 15007

  CrossRef

 38. 38
  Yu Fu, Hai Ming, Qun Zhou, Lingling Jin, Xiaowei Li, Junwei Zheng, Nitrogen-doped carbon coating inside porous TiO2 using small nitrogen-containing molecules for improving performance of lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 134, 478

  CrossRef

 39. 39
  Zichao Yan, Li Liu, Jinli Tan, Qian Zhou, Zhifeng Huang, Dongdong Xia, Hongbo Shu, Xiukang Yang, Xianyou Wang, One-pot synthesis of bicrystalline titanium dioxide spheres with a core–shell structure as anode materials for lithium and sodium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 269, 37

  CrossRef

 40. 40
  Ting-Feng Yi, Zi-Kui Fang, Ying Xie, Yan-Rong Zhu, Shuang-Yuan Yang, Rapid Charge–Discharge Property of Li4Ti5O12–TiO2Nanosheet and Nanotube Composites as Anode Material for Power Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 22, 20205

  CrossRef

 41. 41
  Edyta Madej, Fabio La Mantia, Bastian Mei, Stefan Klink, Martin Muhler, Wolfgang Schuhmann, Edgar Ventosa, Reliable benchmark material for anatase TiO2 in Li-ion batteries: On the role of dehydration of commercial TiO2, Journal of Power Sources, 2014, 266, 155

  CrossRef

 42. 42
  Naoaki Yabuuchi, Kei Kubota, Mouad Dahbi, Shinichi Komaba, Research Development on Sodium-Ion Batteries, Chemical Reviews, 2014, 114, 23, 11636

  CrossRef

 43. 43
  Subrahmanyam Goriparti, Ermanno Miele, Francesco De Angelis, Enzo Di Fabrizio, Remo Proietti Zaccaria, Claudio Capiglia, Review on recent progress of nanostructured anode materials for Li-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 257, 421

  CrossRef

 44. 44
  Yongfu Sun, Jinbao Zhu, Liangfei Bai, Qiuyang Li, Xing Zhang, Wei Tong, Yi Xie, Sandwich-like carbon-anchored ultrathin TiO2 nanosheets realizing ultrafast lithium storage, Inorganic Chemistry Frontiers, 2014, 1, 1, 58

  CrossRef

 45. 45
  Zhimin Ren, Xinxin Fu, Chao Chen, Jia Wang, Chenyao Fan, Guodong Qian, Zhiyu Wang, Self-assembled hierarchical mesoporous TiO2–C sub-microspheres from nanorods and their improved properties for lithium storage, RSC Advances, 2014, 4, 37, 19266

  CrossRef

 46. 46
  Nana Amponsah Kyeremateng, Self-Organised TiO2 Nanotubes for 2D or 3D Li-Ion Microbatteries, ChemElectroChem, 2014, 1, 9
 47. 47
  Chunfu Lin, Man On Lai, Li Lu, Henghui Zhou, Spinel Li4–2xCo3xTi5–xO12(0 ≤x≤ 0.5) for Lithium-Ion Batteries: Crystal Structures, Material Properties, and Battery Performances, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 26, 14246

  CrossRef

 48. 48
  Jinkui Feng, Shenglin Xiong, Yitai Qian, Longwei Yin, Synthesis of nanosized cadmium oxide (CdO) as a novel high capacity anode material for Lithium-ion batteries: influence of carbon nanotubes decoration and binder choice, Electrochimica Acta, 2014, 129, 107

  CrossRef

 49. 49
  Nicholas D. Petkovich, Benjamin E. Wilson, Stephen G. Rudisill, Andreas Stein, Titania–Carbon Nanocomposite Anodes for Lithium Ion Batteries— Effects of Confined Growth and Phase Synergism, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 18215

  CrossRef

 50. 50
  Xiao Zhang, Haoxin Chen, Yaping Xie, Jinxue Guo, Ultralong life lithium-ion battery anode with superior high-rate capability and excellent cyclic stability from mesoporous Fe2O3@TiO2 core–shell nanorods, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 11, 3912

  CrossRef

 51. 51
  Donghua Teng, Yunhua Yu, Peiwen Li, Xiang Bai, Xiaoping Yang, A topographically triplex-roughened Ti3O5/TiP2O7@MPCNFs hierarchical nanocomposite delivering synergistic lithium storage, RSC Advances, 2013, 3, 34, 14237

  CrossRef

 52. 52
  Laifa Shen, Bing Ding, Ping Nie, Guozhong Cao, Xiaogang Zhang, Advanced Energy-Storage Architectures Composed of Spinel Lithium Metal Oxide Nanocrystal on Carbon Textiles, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 11
 53. 53
  Edgar Ventosa, Wei Xia, Stefan Klink, Fabio La Mantia, Bastian Mei, Martin Muhler, Wolfgang Schuhmann, Ammonia-Annealed TiO2 as a Negative Electrode Material in Li-Ion Batteries: N Doping or Oxygen Deficiency?, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 42
 54. 54
  Yue Ma, Bo Ding, Ge Ji, Jim Yang Lee, Carbon-Encapsulated F-Doped Li4Ti5O12as a High Rate Anode Material for Li+Batteries, ACS Nano, 2013, 7, 12, 10870

  CrossRef

 55. 55
  Tao Tao, Ying Chen, Direct synthesis of rutile TiO2 nanorods with improved electrochemical lithium ion storage properties, Materials Letters, 2013, 98, 112

  CrossRef

 56. 56
  Yang Xu, Elmira Memarzadeh Lotfabad, Huanlei Wang, Behdokht Farbod, Zhanwei Xu, Alireza Kohandehghan, David Mitlin, Nanocrystalline anatase TiO2: a new anode material for rechargeable sodium ion batteries, Chemical Communications, 2013, 49, 79, 8973

  CrossRef

 57. 57
  Wenshou Wang, Qina Sa, Jihua Chen, Yan Wang, Heejung Jung, Yadong Yin, Porous TiO2/C Nanocomposite Shells As a High-Performance Anode Material for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 14, 6478

  CrossRef

 58. 58
  Mengmeng Zhen, Liwei Su, Zonghuan Yuan, Lu Liu, Zhen Zhou, Well-distributed TiO2 nanocrystals on reduced graphene oxides as high-performance anode materials for lithium ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 33, 13696

  CrossRef

 59. 59
  Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Yolk–Shell, Hollow, and Single-Crystalline ZnCo2O4 Powders: Preparation Using a Simple One-Pot Process and Application in Lithium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2013, 6, 11
 60. 60
  Yu-Jun Bai, Chen Gong, Ning Lun, Yong-Xin Qi, Yttrium-modified Li4Ti5O12 as an effective anode material for lithium ion batteries with outstanding long-term cyclability and rate capabilities, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 1, 89

  CrossRef

 61. 61
  Qing Tang, Zhen Zhou, Panwen Shen, Are MXenes Promising Anode Materials for Li Ion Batteries? Computational Studies on Electronic Properties and Li Storage Capability of Ti3C2and Ti3C2X2(X = F, OH) Monolayer, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 40, 16909

  CrossRef