SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Faxing Wang, Zheng Chang, Xiaowei Wang, Yanfang Wang, Binwei Chen, Yusong Zhu, Yuping Wu, Composites of porous Co3O4grown on Li2MnO3microspheres as cathode materials for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 9, 4840

  CrossRef

 2. 2
  Arumugam Manthiram, James C. Knight, Seung-Taek Myung, Seung-Min Oh, Yang-Kook Sun, Nickel-Rich and Lithium-Rich Layered Oxide Cathodes: Progress and Perspectives, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 22
 3. 3
  Jibin Zhang, Yanjun Zhong, Xiaxing Shi, Zhuo Zheng, Weibo Hua, Yanxiao Chen, Wenyuan Liu, Benhe Zhong, Preparation and Electrochemical Performance of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 Synthesized Using Li2CO3 as Template, Chinese Journal of Chemistry, 2015, 33, 11
 4. 4
  Bin Huang, Xinhai Li, Zhixing Wang, Huajun Guo, Li Shen, Jiexi Wang, A comprehensive study on electrochemical performance of Mn-surface-modified LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 synthesized by an in situ oxidizing-coating method, Journal of Power Sources, 2014, 252, 200

  CrossRef

 5. 5
  Qingliang Feng, Kaiyue Duan, Xiaoliang Ye, Daban Lu, Yongling Du, Chunming Wang, A novel way for detection of eugenol via poly (diallyldimethylammonium chloride) functionalized graphene-MoS2 nano-flower fabricated electrochemical sensor, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 192, 1

  CrossRef

 6. 6
  Jae-Hyun Shim, Chang-Yeon Kim, Sang-Woo Cho, Aleksandr Missiul, Jin-Kyu Kim, Young Ju Ahn, Sanghun Lee, Effects of heat-treatment atmosphere on electrochemical performances of Ni-rich mixed-metal oxide (LiNi0.80Co0.15Mn0.05O2) as a cathode material for lithium ion battery, Electrochimica Acta, 2014, 138, 15

  CrossRef

 7. 7
  Bin Huang, Xinhai Li, Zhixing Wang, Huajun Guo, Zhenjiang He, Renheng Wang, Jiexi Wang, Xunhui Xiong, Enhanced electrochemical performance in LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 cathode material: Resulting from Mn-surface-modification using a facile oxidizing–coating method, Materials Letters, 2014, 115, 49

  CrossRef

 8. 8
  Jun Ming, Won Jin Kwak, Sung Jun Youn, Hai Ming, Jusef Hassoun, Yang-Kook Sun, Lithiation of an Iron Oxide-Based Anode for Stable, High-Capacity Lithium-Ion Batteries of Porous Carbon–Fe3O4/Li[Ni0.59Co0.16Mn0.25]O2, Energy Technology, 2014, 2, 9-10
 9. 9
  Jin-Wook Ju, Eung-Ju Lee, Chong S. Yoon, Seung-Taek Myung, Yang-Kook Sun, Optimization of Layered Cathode Material with Full Concentration Gradient for Lithium-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 1, 175

  CrossRef