SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Bin Wang, Xianglong Li, Bin Luo, Long Hao, Min Zhou, Xinghao Zhang, Zhuangjun Fan, Linjie Zhi, Approaching the Downsizing Limit of Silicon for Surface-Controlled Lithium Storage, Advanced Materials, 2015, 27, 4
 2. 2
  Chun Xian Guo, Gamze Yilmaz, Shucheng Chen, Shaofeng Chen, Xianmao Lu, Hierarchical nanocomposite composed of layered V2O5/PEDOT/MnO2 nanosheets for high-performance asymmetric supercapacitors, Nano Energy, 2015, 12, 76

  CrossRef

 3. 3
  Ying Yang, Suzhen Ren, Shaobo Ma, Ce Hao, Min Ji, Hollow Tin Dioxide Microspheres With Multilayered Nanocrystalline Shells for Pseudocapacitor, Electrochimica Acta, 2015, 155, 437

  CrossRef

 4. 4
  J.Y. Dong, X.T. Zhang, The preparation and electrochemical characterization of urchin-like NiCo2O4 nanostructures, Applied Surface Science, 2015,

  CrossRef

 5. 5
  Jiangfeng Ni, Yang Zhao, Liang Li, Liqiang Mai, Ultrathin MoO2 nanosheets for superior lithium storage, Nano Energy, 2015, 11, 129

  CrossRef

 6. 6
  Jianhui Zhu, Jian Jiang, Zhipeng Sun, Jingshan Luo, Zhanxi Fan, Xintang Huang, Hua Zhang, Ting Yu, 3D Carbon/Cobalt-Nickel Mixed-Oxide Hybrid Nanostructured Arrays for Asymmetric Supercapacitors, Small, 2014, 10, 14
 7. 7
  Fuda Yu, Miaoliang Huang, Jihuai Wu, Zhaoyuan Qiu, Leqing Fan, Jianming Lin, Yibing Lin, A redox-mediator-doped gel polymer electrolyte applied in quasi-solid-state supercapacitors, Journal of Applied Polymer Science, 2014, 131, 2
 8. 8
  Lijun Ren, Gaini Zhang, Jianfang Wang, Liping Kang, Zhibin Lei, Zhongwen Liu, Zhaotie Liu, Zhengping Hao, Zong–huai Liu, Adsorption–template preparation of polyanilines with different morphologies and their capacitance, Electrochimica Acta, 2014, 145, 99

  CrossRef

 9. 9
  Eunho Lim, Haegyeom Kim, Changshin Jo, Jinyoung Chun, Kyojin Ku, Seongseop Kim, Hyung Ik Lee, In-Sik Nam, Songhun Yoon, Kisuk Kang, Jinwoo Lee, Advanced Hybrid Supercapacitor Based on a Mesoporous Niobium Pentoxide/Carbon as High-Performance Anode, ACS Nano, 2014, 8, 9, 8968

  CrossRef

 10. 10
  Ranran Zhang, Yanyan He, Liqiang Xu, Controllable synthesis of hierarchical ZnSn(OH)6and Zn2SnO4hollow nanospheres and their applications as anodes for lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 42, 17979

  CrossRef

 11. 11
  Min Kuang, Zhong Quan Wen, Xiao Long Guo, Sheng Mao Zhang, Yu Xin Zhang, Engineering firecracker-like beta-manganese dioxides@spinel nickel cobaltates nanostructures for high-performance supercapacitors, Journal of Power Sources, 2014, 270, 426

  CrossRef

 12. 12
  Daoping Cai, Bin Liu, Dandan Wang, Yuan Liu, Lingling Wang, Han Li, Yanrong Wang, Chenxia Wang, Qiuhong Li, Taihong Wang, Facile hydrothermal synthesis of hierarchical ultrathin mesoporous NiMoO4 nanosheets for high performance supercapacitors, Electrochimica Acta, 2014, 115, 358

  CrossRef

 13. 13
  Changzhou Yuan, Hao Bin Wu, Yi Xie, Xiong Wen (David) Lou, Gemischte Übergangsmetalloxide: Design, Synthese und energierelevante Anwendungen, Angewandte Chemie, 2014, 126, 6
 14. 14
  Changzhou Yuan, Longhai Zhang, Linrui Hou, Jingdong Lin, Gang Pang, Green interfacial synthesis of two-dimensional poly(2,5-dimethoxyaniline) nanosheets as a promising electrode for high performance electrochemical capacitors, RSC Advances, 2014, 4, 47, 24773

  CrossRef

 15. 15
  Changzhou Yuan, Longhai Zhang, Linrui Hou, Gang Pang, Xiaogang Zhang, Green Template-Free Synthesis of Mesoporous Ternary CoNi–Mn Oxide Nanowires Towards High-Performance Electrochemical Capacitors, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 7
 16. 16
  Chen-Hao Wang, Hsin-Cheng Hsu, Jin-Hao Hu, High-energy asymmetric supercapacitor based on petal-shaped MnO2 nanosheet and carbon nanotube-embedded polyacrylonitrile-based carbon nanofiber working at 2 V in aqueous neutral electrolyte, Journal of Power Sources, 2014, 249, 1

  CrossRef

 17. 17
  Huanlei Wang, Zhanwei Xu, Zhi Li, Kai Cui, Jia Ding, Alireza Kohandehghan, Xuehai Tan, Beniamin Zahiri, Brian C. Olsen, Chris M. B. Holt, David Mitlin, Hybrid Device Employing Three-Dimensional Arrays of MnO in Carbon Nanosheets Bridges Battery–Supercapacitor Divide, Nano Letters, 2014, 14, 4, 1987

  CrossRef

 18. 18
  Shixiong Sun, Junwei Lang, Rutao Wang, Lingbin Kong, Xiaocheng Li, Xingbin Yan, Identifying pseudocapacitance of Fe2O3in an ionic liquid and its application in asymmetric supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 35, 14550

  CrossRef

 19. 19
  Veronica Augustyn, Edward R. White, Jesse Ko, George Grüner, Brian C. Regan, Bruce Dunn, Lithium-ion storage properties of titanium oxide nanosheets, Materials Horizons, 2014, 1, 2, 219

  CrossRef

 20. 20
  Jie Yang, Peixun Xiong, Cheng Zheng, Heyuan Qiu, Mingdeng Wei, Metal–organic frameworks: a new promising class of materials for a high performance supercapacitor electrode, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16640

  CrossRef

 21. You have free access to this content21
  Changzhou Yuan, Hao Bin Wu, Yi Xie, Xiong Wen (David) Lou, Mixed Transition-Metal Oxides: Design, Synthesis, and Energy-Related Applications, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 6
 22. 22
  Changzhou Yuan, Longhai Zhang, Linrui Hou, Gang Pang, Won-Chun Oh, One-step hydrothermal fabrication of strongly coupled Co3O4 nanosheets–reduced graphene oxide for electrochemical capacitors, RSC Advances, 2014, 4, 28, 14408

  CrossRef

 23. 23
  Jie Yang, Lifang Lian, Peixun Xiong, Mingdeng Wei, Pseudo-capacitive performance of titanate nanotubes as a supercapacitor electrode, Chemical Communications, 2014, 50, 45, 5973

  CrossRef

 24. 24
  Veronica Augustyn, Patrice Simon, Bruce Dunn, Pseudocapacitive oxide materials for high-rate electrochemical energy storage, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 5, 1597

  CrossRef

 25. 25
  Jiangfeng Ni, Yang Zhao, Tingting Liu, Honghe Zheng, Lijun Gao, Chenglin Yan, Liang Li, Strongly Coupled Bi2S3@CNT Hybrids for Robust Lithium Storage, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 16
 26. 26
  Qili Wu, Xianfeng Yang, Jia Liu, Xin Nie, Yongliang Huang, Yuping Wen, Javid Khan, Wasim U. Khan, Mingmei Wu, Taicheng An, Topotactic Growth, Selective Adsorption, and Adsorption-Driven Photocatalysis of Protonated Layered Titanate Nanosheets, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 17730

  CrossRef

 27. 27
  Zhensheng Hong, Hong Dai, Zhigao Huang, Mingdeng Wei, Understanding the growth and photoelectrochemical properties of mesocrystals and single crystals: a case of anatase TiO2, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 16, 7441

  CrossRef

 28. 28
  Jie Yang, Cheng Zheng, Peixun Xiong, Yafeng Li, Mingdeng Wei, Zn-doped Ni-MOF material with a high supercapacitive performance, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 19005

  CrossRef

 29. 29
  Fan Zhang, Tengfei Zhang, Xi Yang, Long Zhang, Kai Leng, Yi Huang, Yongsheng Chen, A high-performance supercapacitor-battery hybrid energy storage device based on graphene-enhanced electrode materials with ultrahigh energy density, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1623

  CrossRef

 30. 30
  Shuang Cheng, Lei Yang, Yong Liu, Wei Lin, Liang Huang, Dongchang Chen, C. P. Wong, Meilin Liu, Carbon fiber paper supported hybrid nanonet/nanoflower nickel oxide electrodes for high-performance pseudo-capacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 26, 7709

  CrossRef

 31. 31
  Dandan Sun, Aiguo Zhou, Zhengyang Li, Libo Wang, Corrosion behavior of Ti3AlC2 in molten KOH at 700 °C, Journal of Advanced Ceramics, 2013, 2, 4, 313

  CrossRef

 32. 32
  Zhensheng Hong, Mingdeng Wei, Layered titanate nanostructures and their derivatives as negative electrode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 14, 4403

  CrossRef

 33. 33
  Yonggang Wang, Yongyao Xia, Recent Progress in Supercapacitors: From Materials Design to System Construction, Advanced Materials, 2013, 25, 37
 34. 34
  Jianhui Zhu, Jian Jiang, Yamin Feng, Gaoxiang Meng, Hao Ding, Xintang Huang, Three-Dimensional Ni/SnOx/C Hybrid Nanostructured Arrays for Lithium-Ion Microbattery Anodes with Enhanced Areal Capacity, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 7, 2634

  CrossRef