SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Song Zhang, Li-Sha Xue, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Xiao Liang, Hong-Yan Li, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo, 1-(N-phenylamino)naphthalene oligomers as novel hole transport materials for highly efficient green electrophosphorescence, Dyes and Pigments, 2015, 118, 1

  CrossRef

 2. 2
  Wei Jiang, Xinxin Ban, Muyang Ye, Yueming Sun, Lian Duan, Yong Qiu, A high triplet energy small molecule based thermally cross-linkable hole-transporting material for solution-processed multilayer blue electrophosphorescent devices, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 2, 243

  CrossRef

 3. 3
  Cheng-Wei Huang, Feng-Chih Chang, Yu-Lin Chu, Cheng-Chang Lai, Tzu-En Lin, Chao-Yuan Zhu, Shiao-Wei Kuo, A solvent-resistant azide-based hole injection/transporting conjugated polymer for fluorescent and phosphorescent light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 31, 8142

  CrossRef

 4. 4
  Xinxin Ban, Wei Jiang, Kaiyong Sun, Xinyu Xie, Lang Peng, Hongshuang Dong, Yueming Sun, Bin Huang, Lian Duan, Yong Qiu, Bipolar Host with Multielectron Transport Benzimidazole Units for Low Operating Voltage and High Power Efficiency Solution-Processed Phosphorescent OLEDs, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 13, 7303

  CrossRef

 5. 5
  Jing Zhang, Fang Yang, Yanqiong Zheng, Bin Wei, Xiaowen Zhang, Jianhua Zhang, Zixing Wang, Wenhong Pu, Changzhu Yang, Effective exciton blocking by the hole-transporting material 5,10,15-tribenzyl-5H-diindolo[3,2-a:3′,2′-c]-carbazole (TBDI) in the tetraphenyldibenzoperiflanthene (DBP) based organic photovoltaic cells, Applied Surface Science, 2015, 357, 1281

  CrossRef

 6. 6
  Jwo-Huei Jou, Tsung-Han Li, Sudhir Kumar, Chih-Chia An, Abhishek Agrawal, Sun-Zen Chen, Po-Hsun Fang, Gintare Krucaite, Saulius Grigalevicius, Juozas Grazulevicius, Chao-Feng Sung, Enabling high-efficiency organic light-emitting diodes with a cross-linkable electron confining hole transporting material, Organic Electronics, 2015, 24, 254

  CrossRef

 7. 7
  Wei Jiang, Xinxin Ban, Yueming Sun, Enhanced electron affinity and charge balance property of a bipolar material: highly efficient solution-processed deep blue electrofluorescent and green electrophosphorescent devices, RSC Adv., 2015, 5, 82, 66994

  CrossRef

 8. 8
  D. Volz, M. Wallesch, C. Fléchon, M. Danz, A. Verma, J. M. Navarro, D. M. Zink, S. Bräse, T. Baumann, From iridium and platinum to copper and carbon: new avenues for more sustainability in organic light-emitting diodes, Green Chem., 2015, 17, 4, 1988

  CrossRef

 9. 9
  Javan H. Cook, José Santos, Hameed A. Al-Attar, Martin R. Bryce, Andrew P. Monkman, High brightness deep blue/violet fluorescent polymer light-emitting diodes (PLEDs), J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 37, 9664

  CrossRef

 10. 10
  Jwo-Huei Jou, Sudhir Kumar, Po-Hsun Fang, A. Venkateswararao, K. R. Justin Thomas, Jing-Jong Shyue, Ya-Chi Wang, Tsung-Han Li, Hui-Huan Yu, Highly efficient ultra-deep blue organic light-emitting diodes with a wet- and dry-process feasible cyanofluorene acetylene based emitter, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 10, 2182

  CrossRef

 11. 11
  Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Jing-Cheng Xia, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo, Highly efficient yellow phosphorescent OLEDs based on two novel bipolar host materials, New J. Chem., 2015, 39, 10, 7954

  CrossRef

 12. 12
  Felix R. P. Limberg, Arunas Miasojedovas, Patrick Pingel, Felix Reisbeck, Silvia Janietz, Andrew P. Monkman, Hartmut Krüger, Hole-transporting side-chain polystyrenes based on TCTA with tuned glass transition and optimized electronic properties, RSC Adv., 2015, 5, 101, 83122

  CrossRef

 13. 13
  Gang Cheng, Gary Kwok-Ming So, Wai-Pong To, Yong Chen, Chi-Chung Kwok, Chensheng Ma, Xiangguo Guan, Xiaoyong Chang, Wai-Ming Kwok, Chi-Ming Che, Luminescent zinc(ii) and copper(i) complexes for high-performance solution-processed monochromic and white organic light-emitting devices, Chem. Sci., 2015, 6, 8, 4623

  CrossRef

 14. 14
  K.F. Jeltsch, G. Lupa, R.T. Weitz, Materials depth distribution and degradation of a FIrpic based solution-processed blue OLED, Organic Electronics, 2015, 26, 365

  CrossRef

 15. 15
  Wei Jiang, Muyang Ye, Xinxin Ban, Yueming Sun, Phenylcarbazole/diphenylphosphine oxide-based alcohol soluble host materials for efficient solution-processed multilayer blue electrophosphorescent OLEDs, Dyes and Pigments, 2015, 122, 192

  CrossRef

 16. 16
  Da Huang, Yudong Tan, Yanxue Sun, Caijun Zheng, Zhongliang Wang, Quantum chemical calculation study on terphenyl arylamines hole transport materials, Journal of the Society for Information Display, 2015, 23, 3
 17. 17
  Xinxin Ban, Wei Jiang, Kaiyong Sun, Haiyong Yang, Yanan Miao, Fenghao Yang, Yueming Sun, Bin Huang, Lian Duan, Systematically tuning the ΔESTand charge balance property of bipolar hosts for low operating voltage and high power efficiency solution-processed electrophosphorescent devices, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 19, 5004

  CrossRef

 18. 18
  Xinxin Ban, Wei Jiang, Zimin Zheng, Junjie Wang, Lin Xia, Jian Zhou, Yueming Sun, Tuning the energy gap and charge balance property of bipolar host by molecular modification: Efficient blue electrophosphorescence devices based on solution-process, Organic Electronics, 2015, 24, 65

  CrossRef

 19. 19
  Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Xiao Liang, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo, Yellow electrophosphorescent devices with hosts containing N1-(naphthalen-1-yl)-N1,N4-diphenylnaphthalene-1,4-diamine and tetraphenylsilane units, RSC Adv., 2015, 5, 35, 27235

  CrossRef

 20. 20
  Junwoo Park, Changyeon Lee, Jihye Jung, Hyunbum Kang, Ki-Hyun Kim, Biwu Ma, Bumjoon J. Kim, Facile Photo-Crosslinking of Azide-Containing Hole-Transporting Polymers for Highly Efficient, Solution-Processed, Multilayer Organic Light Emitting Devices, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 48
 21. 21
  Jwo-Huei Jou, You-Xing Lin, Shiang-Hau Peng, Chieh-Ju Li, Yu-Min Yang, Chih-Lung Chin, Jing-Jong Shyue, Shih-Sheng Sun, Mandy Lee, Chien-Tien Chen, Ming-Chung Liu, Cheng-Chang Chen, Guan-Yu Chen, Jin-Han Wu, Cheng-Hung Li, Chao-Feng Sung, Mei-Ju Lee, Je-Ping Hu, Highly Efficient Yellow Organic Light Emitting Diode with a Novel Wet- and Dry-Process Feasible Iridium Complex Emitter, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 4
 22. 22
  Takayuki Chiba, Yong-Jin Pu, Shogo Takahashi, Hisahiro Sasabe, Junji Kido, Lithium Phenolate Complexes with a Pyridine-Containing Polymer for Solution-Processable Electron Injection Layers in PLEDs, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 38
 23. 23
  Shuyi Liu, Rui Liu, Ying Chen, Szuheng Ho, Jong H. Kim, Franky So, Nickel Oxide Hole Injection/Transport Layers for Efficient Solution-Processed Organic Light-Emitting Diodes, Chemistry of Materials, 2014, 26, 15, 4528

  CrossRef

 24. 24
  Chaoyu Xiang, Neetu Chopra, Jing Wang, Christopher Brown, Szuheng Ho, Mathew Mathai, Franky So, Phosphorescent organic light emitting diodes with a cross-linkable hole transporting material, Organic Electronics, 2014, 15, 7, 1702

  CrossRef

 25. 25
  Shou-Cheng Dong, Lei Zhang, Jian Liang, Lin-Song Cui, Qian Li, Zuo-Quan Jiang, Liang-Sheng Liao, Rational Design of Dibenzothiophene-Based Host Materials for PHOLEDs, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 5, 2375

  CrossRef

 26. 26
  Hua Chen, Chun-Hong Gao, Zuo-Quan Jiang, Lei Zhang, Lin-Song Cui, Shun-Jun Ji, Liang-Sheng Liao, Spiro-annulated hole-transport material outperforms NPB with higher mobility and stability in organic light-emitting diodes, Dyes and Pigments, 2014, 107, 15

  CrossRef

 27. 27
  Juwon Lee, Hyun Han, Jaemin Lee, Sung Cheol Yoon, Changjin Lee, Utilization of “thiol–ene” photo cross-linkable hole-transporting polymers for solution-processed multilayer organic light-emitting diodes, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 8, 1474

  CrossRef

 28. 28
  Shanyong Chen, Jinbei Wei, Kai Wang, Chenguang Wang, Dong Chen, Yu Liu, Yue Wang, Constructing high-performance blue, yellow and red electroluminescent devices based on a class of multifunctional organic materials, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 40, 6594

  CrossRef

 29. 29
  Jwo-Huei Jou, Yu-Min Yang, Sun-Zen Chen, Jing-Ru Tseng, Shiang-Hau Peng, Chun-Yu Hsieh, You-Xing Lin, Chih-Lung Chin, Jing-Jong Shyue, Shih-Sheng Sun, Chien-Tien Chen, Ching-Wu Wang, Chien-Chih Chen, Shih-Hsiang Lai, Fu-Ching Tung, High-Efficiency Wet- and Dry-Processed Green Organic Light Emitting Diodes with a Novel Iridium Complex-Based Emitter, Advanced Optical Materials, 2013, 1, 9
 30. 30
  Georgios Liaptsis, Dirk Hertel, Klaus Meerholz, Solution Processed Organic Double Light-Emitting Layer Diode Based on Cross-Linkable Small Molecular Systems, Angewandte Chemie, 2013, 125, 36
 31. 31
  Georgios Liaptsis, Dirk Hertel, Klaus Meerholz, Solution Processed Organic Double Light-Emitting Layer Diode Based on Cross-Linkable Small Molecular Systems, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 36
 32. 32
  Shou-Cheng Dong, Yuan Liu, Qian Li, Lin-Song Cui, Hua Chen, Zuo-Quan Jiang, Liang-Sheng Liao, Spiro-annulated triarylamine-based hosts incorporating dibenzothiophene for highly efficient single-emitting layer white phosphorescent organic light-emitting diodes, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 40, 6575

  CrossRef