SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hao Zhou, Liang Zhao, Xueji Zhang, In-Channel Printing-Device Opening Assay for Micropatterning Multiple Cells and Gene Analysis, Analytical Chemistry, 2015, 87, 4, 2048

  CrossRef

 2. 2
  Chenyao Nie, Bing Wang, Jiangyan Zhang, Yongqiang Cheng, Fengting Lv, Libing Liu, Shu Wang, Multifunctional Assembly of Micrometer-Sized Colloids for Cell Sorting, Small, 2015, 11, 16
 3. 3
  Shumeng Bai, Hongyan Han, Xiaowei Huang, Weian Xu, David L. Kaplan, Hesun Zhu, Qiang Lu, Silk scaffolds with tunable mechanical capability for cell differentiation, Acta Biomaterialia, 2015,

  CrossRef

 4. 4
  Yao Cheng, Fuyin Zheng, Jie Lu, Luoran Shang, Zhuoying Xie, Yuanjin Zhao, Yongping Chen, Zhongze Gu, Bioinspired Multicompartmental Microfibers from Microfluidics, Advanced Materials, 2014, 26, 30
 5. 5
  Michiya Matsusaki, Mitsuru Akashi, Control of extracellular microenvironments using polymer/protein nanofilms for the development of three-dimensional human tissue chips, Polymer Journal, 2014, 46, 9, 524

  CrossRef

 6. 6
  Bing Wang, Jinzhao Song, Huanxiang Yuan, Chenyao Nie, Fengting Lv, Libing Liu, Shu Wang, Multicellular Assembly and Light-Regulation of Cell–Cell Communication by Conjugated Polymer Materials, Advanced Materials, 2014, 26, 15
 7. 7
  Bo Jiang, WenFu Zheng, Wei Zhang, XingYu Jiang, Organs on microfluidic chips: A mini review, Science China Chemistry, 2014, 57, 3, 356

  CrossRef

 8. 8
  Xuetao Shi, Toshinori Fujie, Akihiro Saito, Shinji Takeoka, Ying Hou, Yiwei Shu, Mingwei Chen, Hongkai Wu, Ali Khademhosseini, Periosteum-Mimetic Structures Made from Freestanding Microgrooved Nanosheets, Advanced Materials, 2014, 26, 20
 9. 9
  Wenfu Zheng, Xingyu Jiang, Precise manipulation of cell behaviors on surfaces for construction of tissue/organs, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014, 124, 97

  CrossRef

 10. 10
  Wenjing Lu, Jiashu Sun, Xingyu Jiang, Recent advances in electrospinning technology and biomedical applications of electrospun fibers, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 17, 2369

  CrossRef

 11. 11
  Yuhai Tu, Microfluidics and its applications in quantitative biology, Quantitative Biology, 2013, 1, 4, 272

  CrossRef

 12. 12
  Yuyun Zhao, Xingyu Jiang, Multiple strategies to activate gold nanoparticles as antibiotics, Nanoscale, 2013, 5, 18, 8340

  CrossRef

 13. 13
  Yu Jin, Nuoxin Wang, Bo Yuan, Jiashu Sun, Mengmeng Li, Wenfu Zheng, Wei Zhang, Xingyu Jiang, Stress-Induced Self-Assembly of Complex Three Dimensional Structures by Elastic Membranes, Small, 2013, 9, 14