SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Wenpei Fan, Bo Shen, Wenbo Bu, Feng Chen, Qianjun He, Kuaile Zhao, Shengjian Zhang, Liangping Zhou, Weijun Peng, Qingfeng Xiao, Dalong Ni, Jianan Liu, Jianlin Shi, A smart upconversion-based mesoporous silica nanotheranostic system for synergetic chemo-/radio-/photodynamic therapy and simultaneous MR/UCL imaging, Biomaterials, 2014,

  CrossRef

 2. 2
  Wei Wang, Wenjuan Huang, Yaru Ni, Chunhua Lu, Zhongzi Xu, Different Upconversion Properties of β-NaYF4:Yb3+,Tm3+/Er3+in Affecting the Near-Infrared-Driven Photocatalytic Activity of High-Reactive TiO2, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 340

  CrossRef

 3. 3
  Dalong Ni, Jiawen Zhang, Wenbo Bu, Huaiyong Xing, Fang Han, Qingfeng Xiao, Zhenwei Yao, Feng Chen, Qianjun He, Jianan Liu, Shengjian Zhang, Wenpei Fan, Liangping Zhou, Weijun Peng, Jianlin Shi, Dual-Targeting Upconversion Nanoprobes across the Blood–Brain Barrier for Magnetic Resonance/Fluorescence Imaging of Intracranial Glioblastoma, ACS Nano, 2014, 8, 2, 1231

  CrossRef

 4. 4
  David J. Lewis, Zoe Pikramenou, Lanthanide-coated gold nanoparticles for biomedical applications, Coordination Chemistry Reviews, 2014, 273-274, 213

  CrossRef

 5. 5
  Ningqiang Gong, Hao Wang, Shuai Li, Yunlong Deng, Xiao'ai Chen, Ling Ye, Wei Gu, Microwave-assisted Polyol Synthesis of Gadolinium Doped Green Luminescent Carbon Dots as a Bimodal Nanoprobe, Langmuir, 2014, 140826173750003

  CrossRef

 6. 6
  Yang Zhang, Xuejiao Li, Zhiyao Hou, Jun Lin, Monodisperse lanthanide oxyfluorides LnOF (Ln = Y, La, Pr–Tm): morphology controlled synthesis, up-conversion luminescence and in vitro cell imaging, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6763

  CrossRef

 7. 7
  Yang Zhang, Xuejiao Li, Xiaojiao Kang, Zhiyao Hou, Jun Lin, Morphology control and multicolor up-conversion luminescence of GdOF:Yb3+/Er3+, Tm3+, Ho3+ nano/submicrocrystals, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 22, 10779

  CrossRef

 8. 8
  Yin-Yin Chen, Ping-An Ma, Dong-Mei Yang, Yuan Wu, Yun-Lu Dai, Chun-Xia Li, Jun Lin, Multifunctional Core–Shell Structured Nanocarriers for Synchronous Tumor Diagnosis and Treatment In Vivo, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 2
 9. 9
  Irene Xochilt Cantarelli, Marco Pedroni, Fabio Piccinelli, Pasquina Marzola, Federico Boschi, Giamaica Conti, Andrea Sbarbati, Paolo Bernardi, Elisa Mosconi, Luigi Perbellini, Laura Marongiu, Marta Donini, Stefano Dusi, Lorenzo Sorace, Claudia Innocenti, Elvira Fantechi, Claudio Sangregorio, Adolfo Speghini, Multifunctional nanoprobes based on upconverting lanthanide doped CaF2: towards biocompatible materials for biomedical imaging, Biomaterials Science, 2014, 2, 9, 1158

  CrossRef

 10. 10
  Lucia Calucci, Gianni Ciofani, Virgilio Mattoli, Barbara Mazzolai, Adriano Boni, Claudia Forte, NMR Relaxation Enhancement of Water Protons by Gd-Doped Boron Nitride Nanotubes, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 12, 6473

  CrossRef

 11. 11
  Gan Tian, Longsheng Duan, Xiao Zhang, Wenyan Yin, Liang Yan, Liangjun Zhou, Xiaodong Liu, Xiaopeng Zheng, Jinxia Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, One-Pot Template-Free Synthesis of NaYF4 Upconversion Hollow Nanospheres for Bioimaging and Drug Delivery, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 6
 12. 12
  Zhigao Yi, Wei Lu, Yaru Xu, Jing Yang, Li Deng, Chao Qian, Tianmei Zeng, Haibo Wang, Ling Rao, Hongrong Liu, Songjun Zeng, PEGylated NaLuF4: Yb/Er upconversion nanophosphors for in vivo synergistic fluorescence/X-ray bioimaging and long-lasting, real-time tracking, Biomaterials, 2014,

  CrossRef

 13. 13
  Jianan Liu, Jiwen Bu, Wenbo Bu, Shengjian Zhang, Limin Pan, Wenpei Fan, Feng Chen, Liangpin Zhou, Weijun Peng, Kuaile Zhao, Jiulin Du, Jianlin Shi, Real-Time In Vivo Quantitative Monitoring of Drug Release by Dual-Mode Magnetic Resonance and Upconverted Luminescence Imaging, Angewandte Chemie, 2014, 126, 18
 14. 14
  Jianan Liu, Jiwen Bu, Wenbo Bu, Shengjian Zhang, Limin Pan, Wenpei Fan, Feng Chen, Liangpin Zhou, Weijun Peng, Kuaile Zhao, Jiulin Du, Jianlin Shi, Real-Time In Vivo Quantitative Monitoring of Drug Release by Dual-Mode Magnetic Resonance and Upconverted Luminescence Imaging, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 18
 15. 15
  Hui Xu, Runfeng Chen, Qiang Sun, Wenyong Lai, Qianqian Su, Wei Huang, Xiaogang Liu, Recent progress in metal–organic complexes for optoelectronic applications, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 10, 3259

  CrossRef

 16. 16
  Shili Gai, Chunxia Li, Piaoping Yang, Jun Lin, Recent Progress in Rare Earth Micro/Nanocrystals: Soft Chemical Synthesis, Luminescent Properties, and Biomedical Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 4, 2343

  CrossRef

 17. 17
  Songjun Zeng, Zhigao Yi, Wei Lu, Chao Qian, Haibo Wang, Ling Rao, Tianmei Zeng, Hongrong Liu, Huijing Liu, Bin Fei, Jianhua Hao, Simultaneous Realization of Phase/Size Manipulation, Upconversion Luminescence Enhancement, and Blood Vessel Imaging in Multifunctional Nanoprobes Through Transition Metal Mn2+ Doping, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 26
 18. 18
  Dalong Ni, Wenbo Bu, Shengjian Zhang, Xiangpeng Zheng, Ming Li, Huaiyong Xing, Qingfeng Xiao, Yanyan Liu, Yanqing Hua, Liangping Zhou, Weijun Peng, Kuaile Zhao, Jianlin Shi, Single Ho3+-Doped Upconversion Nanoparticles for High-Performance T2-Weighted Brain Tumor Diagnosis and MR/UCL/CT Multimodal Imaging, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 32
 19. 19
  Jianan Liu, Yong Liu, Wenbo Bu, Jiwen Bu, Yong Sun, Jiulin Du, Jianlin Shi, Ultrasensitive Nanosensors Based on Upconversion Nanoparticles for Selective Hypoxia Imaging in Vivo upon Near-Infrared Excitation, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 27, 9701

  CrossRef

 20. 20
  Guanying Chen, Hailong Qiu, Paras N. Prasad, Xiaoyuan Chen, Upconversion Nanoparticles: Design, Nanochemistry, and Applications in Theranostics, Chemical Reviews, 2014, 114, 10, 5161

  CrossRef

 21. 21
  Parthiban Ramasamy, Palanisamy Manivasakan, Jinkwon Kim, Upconversion nanophosphors for solar cell applications, RSC Advances, 2014, 4, 66, 34873

  CrossRef

 22. 22
  Qian Liu, Wei Feng, Fuyou Li, Water-soluble lanthanide upconversion nanophosphors: Synthesis and bioimaging applications in vivo, Coordination Chemistry Reviews, 2014, 273-274, 100

  CrossRef

 23. 23
  Jie Shen, Guanying Chen, Anne-Marie Vu, Wei Fan, Osman S. Bilsel, Chun-Chih Chang, Gang Han, Engineering the Upconversion Nanoparticle Excitation Wavelength: Cascade Sensitization of Tri-doped Upconversion Colloidal Nanoparticles at 800 nm, Advanced Optical Materials, 2013, 1, 9
 24. 24
  Ji-Wei Shen, Cheng-Xiong Yang, Lu-Xi Dong, Hao-Ran Sun, Kai Gao, Xiu-Ping Yan, Incorporation of Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Function into NaYF4:Yb/Tm Upconversion Nanoparticles for in Vivo Trimodal Bioimaging, Analytical Chemistry, 2013, 85, 24, 12166

  CrossRef

 25. 25
  Yimin Huang, Lin Hu, Tingting Zhang, Hao Zhong, Jiajia Zhou, Zhenbang Liu, Haibao Wang, Zhen Guo, Qianwang Chen, Mn3[Co(CN)6]2@SiO2 Core-shell Nanocubes: Novel bimodal contrast agents for MRI and optical imaging, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 26. 26
  Chunxia Li, Dongmei Yang, Ping'an Ma, Yinyin Chen, Yuan Wu, Zhiyou Hou, Yunlu Dai, Jihong Zhao, Changping Sui, Jun Lin, Multifunctional Upconversion Mesoporous Silica Nanostructures for Dual Modal Imaging and In Vivo Drug Delivery, Small, 2013, 9, 24
 27. 27
  Wenpei Fan, Bo Shen, Wenbo Bu, Feng Chen, Kuaile Zhao, Shengjian Zhang, Liangping Zhou, Weijun Peng, Qingfeng Xiao, Huaiyong Xing, Jianan Liu, Dalong Ni, Qianjun He, Jianlin Shi, Rattle-Structured Multifunctional Nanotheranostics for Synergetic Chemo-/Radiotherapy and Simultaneous Magnetic/Luminescent Dual-Mode Imaging, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 17, 6494

  CrossRef

 28. 28
  Zhanjun Gu, Liang Yan, Gan Tian, Shoujian Li, Zhifang Chai, Yuliang Zhao, Recent Advances in Design and Fabrication of Upconversion Nanoparticles and Their Safe Theranostic Applications, Advanced Materials, 2013, 25, 28
 29. 29
  Wei Feng, Xingjun Zhu, Fuyou Li, Recent advances in the optimization and functionalization of upconversion nanomaterials for in vivo bioapplications, NPG Asia Materials, 2013, 5, 12, e75

  CrossRef

 30. 30
  Noah J. J. Johnson, Frank C. J. M. van Veggel, Sodium lanthanide fluoride core-shell nanocrystals: A general perspective on epitaxial shell growth, Nano Research, 2013, 6, 8, 547

  CrossRef

 31. 31
  Kezhi Zheng, Zhenyu Liu, Changjian Lv, Weiping Qin, Temperature sensor based on the UV upconversion luminescence of Gd3+ in Yb3+–Tm3+–Gd3+ codoped NaLuF4 microcrystals, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 35, 5502

  CrossRef

 32. 32
  Jiefu Jin, Zhenhua Xu, Yue Zhang, Yan-Juan Gu, Michael Hon-Wah Lam, Wing-Tak Wong, Upconversion Nanoparticles Conjugated with Gd3+-DOTA and RGD for Targeted Dual-Modality Imaging of Brain Tumor Xenografts, Advanced Healthcare Materials, 2013, 2, 11
 33. 33
  Wei Feng, Chunmiao Han, Fuyou Li, Upconversion-Nanophosphor-Based Functional Nanocomposites, Advanced Materials, 2013, 25, 37
 34. 34
  Han Yu, Wenbing Cao, Qingming Huang, En Ma, Xinqi Zhang, Jianchang Yu, Upcoversion performance improvement of NaYF4:Yb, Er by Sn codoping: Enhanced emission intensity and reduced decay time, Journal of Solid State Chemistry, 2013, 207, 170

  CrossRef

 35. 35
  Xiaojun Wei, Wei Wang, Kezheng Chen, ZnO:Er,Yb,Gd Particles Designed for Magnetic-Fluorescent Imaging and Near-Infrared Light Triggered Photodynamic Therapy, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 45, 23716

  CrossRef

 36. 36
  X. Sun, X. Chen, Biomaterials for Cancer Therapeutics, 2013,

  CrossRef