SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Sima Umrao, Min-Ho Jang, Jung-Hwan Oh, Guntae Kim, Sumanta Sahoo, Yong-Hoon Cho, Anchal Srivastva, Il-Kwon Oh, Microwave bottom-up route for size-tunable and switchable photoluminescent graphene quantum dots using acetylacetone: New platform for enzyme-free detection of hydrogen peroxide, Carbon, 2015, 81, 514

  CrossRef

 2. 2
  Yao Liu, Zhaofeng Wang, Huidan Zeng, Caixing Chen, Jingjing Liu, Luyi Sun, Weixing Wang, Photoluminescent mesoporous carbon-doped silica from rice husks, Materials Letters, 2015, 142, 280

  CrossRef

 3. 3
  Peiwei Gong, Zhigang Yang, Wei Hong, Zhaofeng Wang, Kaiming Hou, Jinqing Wang, Shengrong Yang, To lose is to gain: Effective synthesis of water-soluble graphene fluoroxide quantum dots by sacrificing certain fluorine atoms from exfoliated fluorinated graphene, Carbon, 2015, 83, 152

  CrossRef

 4. 4
  Hyun Dong Ha, Min-Ho Jang, Fei Liu, Yong-Hoon Cho, Tae Seok Seo, Upconversion photoluminescent metal ion sensors via two photon absorption in graphene oxide quantum dots, Carbon, 2015, 81, 367

  CrossRef

 5. 5
  Dongli Meng, Shaojun Yang, Dianming Sun, Yi Zeng, Jinhua Sun, Yi Li, Shouke Yan, Yong Huang, Christopher W. Bielawski, Jianxin Geng, A dual-fluorescent composite of graphene oxide and poly(3-hexylthiophene) enables the ratiometric detection of amines, Chemical Science, 2014, 5, 8, 3130

  CrossRef

 6. 6
  Chenxin Ran, Minqiang Wang, Weiyin Gao, Zhi Yang, Jinyou Shao, Jianping Deng, Xiaohui Song, A general route to enhance the fluorescence of graphene quantum dots by Ag nanoparticles, RSC Advances, 2014, 4, 42, 21772

  CrossRef

 7. 7
  Zhenzhu Wu, Wenying Li, Jian Chen, Cong Yu, A graphene quantum dot-based method for the highly sensitive and selective fluorescence turn on detection of biothiols, Talanta, 2014, 119, 538

  CrossRef

 8. 8
  G. Sandeep Kumar, Rajarshi Roy, Dipayan Sen, Uttam Kumar Ghorai, Ranjit Thapa, Nilesh Mazumder, Subhajit Saha, Kalyan K. Chattopadhyay, Amino-functionalized graphene quantum dots: origin of tunable heterogeneous photoluminescence, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3384

  CrossRef

 9. 9
  Songnan Qu, Xingyuan Liu, Xiaoyang Guo, Minghui Chu, Ligong Zhang, Dezhen Shen, Amplified Spontaneous Green Emission and Lasing Emission From Carbon Nanoparticles, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 18
 10. 10
  Yin Hu, Da-Wei He, Yong-Sheng Wang, Jia-Hua Duan, Su-Feng Wang, Ming Fu, Wen-Shuo Wang, An approach to controlling the fluorescence of graphene quantum dots: From surface oxidation to fluorescent mechanism, Chinese Physics B, 2014, 23, 12, 128103

  CrossRef

 11. 11
  Chun-Lin Huang, Chih-Ching Huang, Fu-Der Mai, Chia-Liang Yen, Shin-Hwa Tzing, Hsiao-Ting Hsieh, Yong-Chien Ling, Jia-Yaw Chang, Application of paramagnetic graphene quantum dots as a platform for simultaneous dual-modality bioimaging and tumor-targeted drug delivery, J. Mater. Chem. B, 2014, 3, 4, 651

  CrossRef

 12. 12
  Yunyun Chen, Hong Liang, Applications of quantum dots with upconverting luminescence in bioimaging, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2014, 135, 23

  CrossRef

 13. 13
  Yubin Song, Shoujun Zhu, Bai Yang, Bioimaging based on fluorescent carbon dots, RSC Advances, 2014, 4, 52, 27184

  CrossRef

 14. 14
  Hui Nie, Minjie Li, Quanshun Li, Shaojun Liang, Yingying Tan, Lan Sheng, Wei Shi, Sean Xiao-An Zhang, Carbon Dots with Continuously Tunable Full-Color Emission and Their Application in Ratiometric pH Sensing, Chemistry of Materials, 2014, 26, 10, 3104

  CrossRef

 15. 15
  Zhaoxia Huang, Feng Lin, Ming Hu, Chunxiang Li, Ting Xu, Chuan Chen, Xiangqun Guo, Carbon dots with tunable emission, controllable size and their application for sensing hypochlorous acid, Journal of Luminescence, 2014, 151, 100

  CrossRef

 16. 16
  Katerina Hola, Yu Zhang, Yu Wang, Emmanuel P. Giannelis, Radek Zboril, Andrey L. Rogach, Carbon dots—Emerging light emitters for bioimaging, cancer therapy and optoelectronics, Nano Today, 2014, 9, 5, 590

  CrossRef

 17. 17
  Pengju G. Luo, Fan Yang, Sheng-Tao Yang, Sumit K. Sonkar, Liju Yang, Jessica J. Broglie, Yun Liu, Ya-Ping Sun, Carbon-based quantum dots for fluorescence imaging of cells and tissues, RSC Advances, 2014, 4, 21, 10791

  CrossRef

 18. 18
  Chao Hu, Chang Yu, Mingyu Li, Xiuna Wang, Junyu Yang, Zongbin Zhao, Alexander Eychmüller, Y.-P. Sun, Jieshan Qiu, Chemically Tailoring Coal to Fluorescent Carbon Dots with Tuned Size and Their Capacity for Cu(II) Detection, Small, 2014, 10, 23
 19. 19
  Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Hai-Yu Wang, Song-Nan Qu, Yong-Lai Zhang, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Bai Yang, Hong-Bo Sun, Common Origin of Green Luminescence in Carbon Nanodots and Graphene Quantum Dots, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2541

  CrossRef

 20. 20
  Dezhi Tan, Shifeng Zhou, Yasuhiko Shimotsuma, Kiyotaka Miura, Jianrong Qiu, Effect of UV irradiation on photoluminescence of carbon dots, Optical Materials Express, 2014, 4, 2, 213

  CrossRef

 21. 21
  Qian Lu, Wei Wei, Zhenxian Zhou, Zhixin Zhou, Yuanjian Zhang, Songqin Liu, Electrochemiluminescence resonance energy transfer between graphene quantum dots and gold nanoparticles for DNA damage detection, The Analyst, 2014, 139, 10, 2404

  CrossRef

 22. 22
  Xiaoming Li, Shengli Zhang, Sergei A. Kulinich, Yanli Liu, Haibo Zeng, Engineering surface states of carbon dots to achieve controllable luminescence for solid-luminescent composites and sensitive Be2+ detection, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 23. 23
  Yaqiang Feng, Jinping Zhao, Xingbin Yan, Fuling Tang, Qunji Xue, Enhancement in the fluorescence of graphene quantum dots by hydrazine hydrate reduction, Carbon, 2014, 66, 334

  CrossRef

 24. 24
  Yehao Deng, Xing Chen, Fei Wang, Xueao Zhang, Dongxu Zhao, Dezhen Shen, Environment-dependent photon emission from solid state carbon dots and its mechanism, Nanoscale, 2014, 6, 17, 10388

  CrossRef

 25. 25
  Hongbo Xu, Shenghai Zhou, Lili Xiao, Huanhuan Wang, Shouzhu Li, Qunhui Yuan, Fabrication of a nitrogen-doped graphene quantum dot from MOF-derived porous carbon and its application for highly selective fluorescence detection of Fe3+, J. Mater. Chem. C, 2014, 3, 2, 291

  CrossRef

 26. 26
  Zhengcheng Huang, Yongtao Shen, Yu Li, Wenjun Zheng, Yunjia Xue, Chengqun Qin, Bo Zhang, Jingxiang Hao, Wei Feng, Facile synthesis of analogous graphene quantum dots with sp2hybridized carbon atom dominant structures and their photovoltaic application, Nanoscale, 2014, 6, 21, 13043

  CrossRef

 27. 27
  Arundithi Ananthanarayanan, Xuewan Wang, Parimal Routh, Barindra Sana, Sierin Lim, Dong-Hwan Kim, Kok-Hwa Lim, Jun Li, Peng Chen, Facile Synthesis of Graphene Quantum Dots from 3D Graphene and their Application for Fe3+ Sensing, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 20
 28. 28
  Dan Qu, Min Zheng, Ligong Zhang, Haifeng Zhao, Zhigang Xie, Xiabin Jing, Raid E. Haddad, Hongyou Fan, Zaicheng Sun, Formation mechanism and optimization of highly luminescent N-doped graphene quantum dots, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 29. 29
  Guiyang Zhang, Manqing Yan, Xiyao Teng, Hong Bi, Yuyan Han, Mingliang Tian, Mingtai Wang, Formation of ultra-long nanoribbons by self-assembly of carbon dots and anionic oligomers for multi-colored fluorescence and electrical conduction, Chemical Communications, 2014, 50, 71, 10244

  CrossRef

 30. 30
  Xin Ting Zheng, Arundithi Ananthanarayanan, Kathy Qian Luo, Peng Chen, Glowing Graphene Quantum Dots and Carbon Dots: Properties, Syntheses, and Biological Applications, Small, 2014, 10, 24
 31. 31
  Liang Wang, Yanli Wang, Tao Xu, Haobo Liao, Chenjie Yao, Yuan Liu, Zhen Li, Zhiwen Chen, Dengyu Pan, Litao Sun, Minghong Wu, Gram-scale synthesis of single-crystalline graphene quantum dots with superior optical properties, Nature Communications, 2014, 5, 5357

  CrossRef

 32. You have free access to this content32
  Mitchell Bacon, Siobhan J. Bradley, Thomas Nann, Graphene Quantum Dots, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 4
 33. 33
  Fengxiang Wang, Zhenyan Gu, Wu Lei, Wenjuan Wang, Xifeng Xia, Qingli Hao, Graphene quantum dots as a fluorescent sensing platform for highly efficient detection of copper(II) ions, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 190, 516

  CrossRef

 34. 34
  Lingling Li, Gehui Wu, Tao Hong, Zhouyang Yin, Dong Sun, E. S. Abdel-Halim, Jun-Jie Zhu, Graphene Quantum Dots as Fluorescence Probes for Turn-off Sensing of Melamine in the Presence of Hg2+, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 4, 2858

  CrossRef

 35. 35
  Minmin Liu, Ruizhong Zhang, Wei Chen, Graphene-Supported Nanoelectrocatalysts for Fuel Cells: Synthesis, Properties, and Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 10, 5117

  CrossRef

 36. 36
  Min-Kun Dai, Tai-Yuan Lin, Min-Hua Yang, Chih-Kung Lee, Chih-Ching Huang, Yang-Fang Chen, High-performance organic nano-floating-gate memory devices based on graphite nanocrystals as charge-trapping elements and high-k Ta2O5 as a controlled gate dielectric, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 27, 5342

  CrossRef

 37. 37
  Avijit Pramanik, Zhen Fan, Suhash Reddy Chavva, Sudarson Sekhar Sinha, Paresh Chandra Ray, Highly Efficient and Excitation Tunable Two-Photon Luminescence Platform For Targeted Multi-Color MDRB Imaging Using Graphene Oxide, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 38. 38
  Sung Ho Song, Min-Ho Jang, Jin Chung, Sung Hawn Jin, Bo Hyun Kim, Seung-Hyun Hur, Seunghyup Yoo, Yong-Hoon Cho, Seokwoo Jeon, Highly Efficient Light-Emitting Diode of Graphene Quantum Dots Fabricated from Graphite Intercalation Compounds, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 11
 39. 39
  Zhaosheng Qian, Juanjuan Ma, Xiaoyue Shan, Hui Feng, Linxiang Shao, Jianrong Chen, Highly Luminescent N-Doped Carbon Quantum Dots as an Effective Multifunctional Fluorescence Sensing Platform, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 8
 40. 40
  Hyunseung Yang, Dong Jin Kang, Kang Hee Ku, Han-Hee Cho, Chan Ho Park, Junhyuk Lee, Doh C. Lee, Pulickel M. Ajayan, Bumjoon J. Kim, Highly Luminescent Polymer Particles Driven by Thermally Reduced Graphene Quantum Dot Surfactants, ACS Macro Letters, 2014, 3, 10, 985

  CrossRef

 41. 41
  A. Muthurasu, V. Ganesh, Horseradish Peroxidase Enzyme Immobilized Graphene Quantum Dots as Electrochemical Biosensors, Applied Biochemistry and Biotechnology, 2014, 174, 3, 945

  CrossRef

 42. 42
  Min Zheng, Shi Liu, Jing Li, Dan Qu, Haifeng Zhao, Xingang Guan, Xiuli Hu, Zhigang Xie, Xiabin Jing, Zaicheng Sun, Integrating Oxaliplatin with Highly Luminescent Carbon Dots: An Unprecedented Theranostic Agent for Personalized Medicine, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 43. 43
  Yubin Song, Shoujun Zhu, Siyuan Xiang, Xiaohuan Zhao, Junhu Zhang, Hao Zhang, Yu Fu, Bai Yang, Investigation into the fluorescence quenching behaviors and applications of carbon dots, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4676

  CrossRef

 44. 44
  Shoujun Zhu, Lei Wang, Bo Li, Yubin Song, Xiaohuan Zhao, Guoyan Zhang, Shitong Zhang, Siyu Lu, Junhu Zhang, Haiyu Wang, Hongbo Sun, Bai Yang, Investigation of photoluminescence mechanism of graphene quantum dots and evaluation of their assembly into polymer dots, Carbon, 2014, 77, 462

  CrossRef

 45. 45
  Siwei Yang, Jing Sun, Xiubing Li, Wei Zhou, Zhongyang Wang, Pen He, Guqiao Ding, Xiaoming Xie, Zhenhui Kang, Mianheng Jiang, Large-scale fabrication of heavy doped carbon quantum dots with tunable-photoluminescence and sensitive fluorescence detection, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 23, 8660

  CrossRef

 46. 46
  Jie Wang, Fei Peng, Yimei Lu, Yiling Zhong, Siyi Wang, Meifeng Xu, Xiaoyuan Ji, Yuanyuan Su, Liangsheng Liao, Yao He, Large-Scale Green Synthesis of Fluorescent Carbon Nanodots and Their Use in Optics Applications, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 12
 47. 47
  Liping Lin, Mingcong Rong, Feng Luo, Dongmei Chen, Yiru Wang, Xi Chen, Luminescent graphene quantum dots as new fluorescent materials for environmental and biological applications, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2014, 54, 83

  CrossRef

 48. 48
  Hui Ding, Ji-Shi Wei, Huan-Ming Xiong, Nitrogen and sulfur co-doped carbon dots with strong blue luminescence, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13817

  CrossRef

 49. 49
  Fengyi Du, Jing Yuan, Miaomiao Zhang, Jianan Li, Zhou zhou, Zhang Li, Mulan Cao, Junhui Chen, Lirong Zhang, Xia Liu, Aihua Gong, Wenrong Xu, Qixiang Shao, Nitrogen-doped carbon dots with heterogeneous multi-layered structures, RSC Advances, 2014, 4, 71, 37536

  CrossRef

 50. 50
  Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hongbin Yang, Jian Jiang, Yuwu Chi, Ting Yu, Nitrogen-doped carbon-based dots prepared by dehydrating EDTA with hot sulfuric acid and their electrocatalysis for oxygen reduction reaction, RSC Advances, 2014, 4, 62, 32791

  CrossRef

 51. 51
  Siyu Lu, Xiaohuan Zhao, Shoujun Zhu, Yubin Song, Bai Yang, Novel cookie-with-chocolate carbon dots displaying extremely acidophilic high luminescence, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13939

  CrossRef

 52. 52
  Mahmoud Roushani, Zeinab Abdi, Novel electrochemical sensor based on graphene quantum dots/riboflavin nanocomposite for the detection of persulfate, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 201, 503

  CrossRef

 53. 53
  Jilong Wang, Junhua Wei, Siheng Su, Jingjing Qiu, Novel fluorescence resonance energy transfer optical sensors for vitamin B12detection using thermally reduced carbon dots, New J. Chem., 2014, 39, 1, 501

  CrossRef

 54. 54
  I-Wen Peter Chen, Yi-Wen Chen, Yang-Hsiang Chan, Sheng-Hong Saint Jhou, Yu-Wei Zhang, One pot synthesis of graphene quantum disks derived from single-layered exfoliated graphene sheets and their application in bioimaging, RSC Advances, 2014, 4, 49, 25916

  CrossRef

 55. 55
  Hai-Xing Zhao, Yu-Chen Wang, Lian-Ying Zhang, Min Wang, One- and two-photon luminescence in graphene oxide quantum dots, New J. Chem., 2014, 39, 1, 98

  CrossRef

 56. 56
  Yi Liu, Ning Xiao, Ningqiang Gong, Hao Wang, Xin Shi, Wei Gu, Ling Ye, One-step microwave-assisted polyol synthesis of green luminescent carbon dots as optical nanoprobes, Carbon, 2014, 68, 258

  CrossRef

 57. 57
  Chung-Chien Shih, Po-Cheng Chen, Guan-Lin Lin, Chia-Wei Wang, Huan-Tsung Chang, Optical and Electrochemical Applications of Silicon–Carbon Dots/Silicon Dioxide Nanocomposites, ACS Nano, 2014, 141222094633008

  CrossRef

 58. 58
  Katerina Hola, Athanasios B. Bourlinos, Ondrej Kozak, Karel Berka, Karolina M. Siskova, Marketa Havrdova, Jiri Tucek, Klara Safarova, Michal Otyepka, Emmanuel P. Giannelis, Radek Zboril, Photoluminescence effects of graphitic core size and surface functional groups in carbon dots: COO− induced red-shift emission, Carbon, 2014, 70, 279

  CrossRef

 59. 59
  Yongqiang Dong, Ruiping Dai, Tongqing Dong, Yuwu Chi, Guonan Chen, Photoluminescence, chemiluminescence and anodic electrochemiluminescence of hydrazide-modified graphene quantum dots, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11240

  CrossRef

 60. 60
  Xing Liu, Hua-Ji Liu, Fa Cheng, Yu Chen, Preparation and characterization of multi stimuli-responsive photoluminescent nanocomposites of graphene quantum dots with hyperbranched polyethylenimine derivatives, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7453

  CrossRef

 61. 61
  Mingbo Wu, Yue Wang, Wenting Wu, Chao Hu, Xiuna Wang, Jingtang Zheng, Zhongtao Li, Bo Jiang, Jieshan Qiu, Preparation of functionalized water-soluble photoluminescent carbon quantum dots from petroleum coke, Carbon, 2014, 78, 480

  CrossRef

 62. 62
  Quan Xu, Peng Pu, Jungang Zhao, Chenbo Dong, Chun Gao, Yusheng Chen, Jiarui Chen, Yao Liu, Hongjun Zhou, Preparation of highly photoluminescent sulfur-doped carbon dots for Fe(iii) detection, J. Mater. Chem. A, 2014, 3, 2, 542

  CrossRef

 63. 63
  Dan Wang, Jian-Feng Chen, Liming Dai, Recent Advances in Graphene Quantum Dots for Fluorescence Bioimaging from Cells through Tissues to Animals, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 12
 64. 64
  Peihui Luo, Yu Qiu, Xiangfeng Guan, Linqin Jiang, Regulation of photoluminescence properties of graphene quantum dots via hydrothermal treatment, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 35, 19011

  CrossRef

 65. 65
  Zhaosheng Qian, Xiaoyue Shan, Lujing Chai, Juanjuan Ma, Jianrong Chen, Hui Feng, Si-Doped Carbon Quantum Dots: A Facile and General Preparation Strategy, Bioimaging Application, and Multifunctional Sensor, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6797

  CrossRef

 66. 66
  Chunfeng Wang, Dong Sun, Kelei Zhuo, Hucheng Zhang, Jianji Wang, Simple and green synthesis of nitrogen-, sulfur-, and phosphorus-co-doped carbon dots with tunable luminescence properties and sensing application, RSC Adv., 2014, 4, 96, 54060

  CrossRef

 67. 67
  Somes K. Das, Yiyang Liu, Sinhea Yeom, Doo Young Kim, Christopher I. Richards, Single-Particle Fluorescence Intensity Fluctuations of Carbon Nanodots, Nano Letters, 2014, 14, 2, 620

  CrossRef

 68. 68
  Shuhua Li, Yunchao Li, Jun Cao, Jia Zhu, Louzhen Fan, Xiaohong Li, Sulfur-Doped Graphene Quantum Dots as a Novel Fluorescent Probe for Highly Selective and Sensitive Detection of Fe3+, Analytical Chemistry, 2014, 86, 20, 10201

  CrossRef

 69. 69
  D. Mazzier, M. Favaro, S. Agnoli, S. Silvestrini, G. Granozzi, M. Maggini, A. Moretto, Synthesis of luminescent 3D microstructures formed by carbon quantum dots and their self-assembly properties, Chemical Communications, 2014, 50, 50, 6592

  CrossRef

 70. 70
  Ruixue Tian, Shengliang Hu, Lingling Wu, Qing Chang, Jinlong Yang, Jun Liu, Tailoring surface groups of carbon quantum dots to improve photoluminescence behaviors, Applied Surface Science, 2014, 301, 156

  CrossRef

 71. 71
  Shoujun Zhu, Lei Wang, Nan Zhou, Xiaohuan Zhao, Yubin Song, Suraj Maharjan, Junhu Zhang, Laijin Lu, Haiyu Wang, Bai Yang, The crosslink enhanced emission (CEE) in non-conjugated polymer dots: from the photoluminescence mechanism to the cellular uptake mechanism and internalization, Chem. Commun., 2014, 50, 89, 13845

  CrossRef

 72. 72
  Haiping He, Hui Li, Tairan Zhang, Luwei Sun, Zhizhen Ye, Trap states in chemically derived graphene oxide revealed by anomalous temperature-dependent photoluminescence, RSC Advances, 2014, 4, 35, 18141

  CrossRef

 73. 73
  Peiwei Gong, Jinqing Wang, Weiming Sun, Di Wu, Zhaofeng Wang, Zengjie Fan, Honggang Wang, Xiuxun Han, Shengrong Yang, Tunable photoluminescence and spectrum split from fluorinated to hydroxylated graphene, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3316

  CrossRef

 74. 74
  Fuchi Liu, Tao Tang, Qian Feng, Ming Li, Yuan Liu, Nujiang Tang, Wei Zhong, Youwei Du, Tuning photoluminescence of reduced graphene oxide quantum dots from blue to purple, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 16, 164307

  CrossRef

 75. 75
  Lan Feng, Xing-Yan Tang, Yun-Xin Zhong, Yue-Wen Liu, Xue-Huan Song, Shun-Liu Deng, Su-Yuan Xie, Jia-Wei Yan, Lan-Sun Zheng, Ultra-bright alkylated graphene quantum dots, Nanoscale, 2014, 6, 21, 12635

  CrossRef

 76. 76
  Zhen Li, Qiao Sun, Yian Zhu, Bien Tan, Zhi Ping Xu, Shi Xue Dou, Ultra-small fluorescent inorganic nanoparticles for bioimaging, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 19, 2793

  CrossRef

 77. 77
  Junhua Wei, Jingjing Qiu, Unveil the Fluorescence of Carbon Quantum Dots, Advanced Engineering Materials, 2014, 16, 12
 78. 78
  Hao Huang, Cuicui Du, Hongyan Shi, Xun Feng, Jin Li, Yanlei Tan, Wenbo Song, Water-Soluble Monolayer Molybdenum Disulfide Quantum Dots with Upconversion Fluorescence, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 12
 79. 79
  Chun Xian Guo, Jiale Xie, Bin Wang, Xinting Zheng, Hong Bin Yang, Chang Ming Li, A new class of fluorescent-dots: long luminescent lifetime bio-dots self-assembled from DNA at low temperatures, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 80. 80
  Anwei Zhu, Changqin Ding, Yang Tian, A two-photon ratiometric fluorescence probe for Cupric Ions in Live Cells and Tissues, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 81. 81
  Peihui Luo, Zhe Ji, Chun Li, Gaoquan Shi, Aryl-modified graphene quantum dots with enhanced photoluminescence and improved pH tolerance, Nanoscale, 2013, 5, 16, 7361

  CrossRef

 82. 82
  Shengliang Hu, Qing Zhao, Yingge Dong, Jinlong Yang, Jun Liu, Qing Chang, Carbon-Dot-Loaded Alginate Gels as Recoverable Probes: Fabrication and Mechanism of Fluorescent Detection, Langmuir, 2013, 29, 40, 12615

  CrossRef

 83. 83
  Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Chunxian Guo, Jingwei Shao, Yuwu Chi, Chang Ming Li, Ting Yu, Carbon-Based Dots Co-doped with Nitrogen and Sulfur for High Quantum Yield and Excitation-Independent Emission, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 30
 84. 84
  Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Chunxian Guo, Jingwei Shao, Yuwu Chi, Chang Ming Li, Ting Yu, Carbon-Based Dots Co-doped with Nitrogen and Sulfur for High Quantum Yield and Excitation-Independent Emission, Angewandte Chemie, 2013, 125, 30
 85. 85
  Shengliang Hu, Ruixue Tian, Lingling Wu, Qing Zhao, Jinlong Yang, Jun Liu, Shirui Cao, Chemical Regulation of Carbon Quantum Dots from Synthesis to Photocatalytic Activity, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 5
 86. 86
  Xindong Wang, Lijian Chen, Xiurong Su, Shiyun Ai, Electrochemical immunosensor with graphene quantum dots and apoferritin-encapsulated Cu nanoparticles double-assisted signal amplification for detection of avian leukosis virus subgroup J, Biosensors and Bioelectronics, 2013, 47, 171

  CrossRef

 87. 87
  Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Shuyan Ren, Congqiang Chen, Yuwu Chi, Ting Yu, Etching single-wall carbon nanotubes into green and yellow single-layer graphene quantum dots, Carbon, 2013, 64, 245

  CrossRef

 88. 88
  Xu Wu, Fei Tian, Julia Xiaojun Zhao, Min Wu, Evaluating pharmacokinetics and toxicity of luminescent quantum dots, Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, 2013, 9, 10, 1265

  CrossRef

 89. 89
  Xu Wu, Fei Tian, Wenxue Wang, Jiao Chen, Min Wu, Julia Xiaojun Zhao, Fabrication of highly fluorescent graphene quantum dots using l-glutamic acid for in vitro/in vivo imaging and sensing, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 31, 4676

  CrossRef

 90. 90
  Jin Zhou, Pei Lin, Juanjuan Ma, Xiaoyue Shan, Hui Feng, Congcong Chen, Jianrong Chen, Zhaosheng Qian, Facile synthesis of halogenated carbon quantum dots as an important intermediate for surface modification, RSC Advances, 2013, 3, 25, 9625

  CrossRef

 91. 91
  Fei Liu, Min-Ho Jang, Hyun Dong Ha, Je-Hyung Kim, Yong-Hoon Cho, Tae Seok Seo, Facile Synthetic Method for Pristine Graphene Quantum Dots and Graphene Oxide Quantum Dots: Origin of Blue and Green Luminescence, Advanced Materials, 2013, 25, 27
 92. 92
  Lingling Li, Gehui Wu, Guohai Yang, Juan Peng, Jianwei Zhao, Jun-Jie Zhu, Focusing on luminescent graphene quantum dots: current status and future perspectives, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4015

  CrossRef

 93. 93
  Yong Liu, Peiyi Wu, Graphene Quantum Dot Hybrids as Efficient Metal-Free Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 8, 3362

  CrossRef

 94. 94
  Xin Ting Zheng, Aung Than, Arundithi Ananthanaraya, Dong-Hwan Kim, Peng Chen, Graphene Quantum Dots as Universal Fluorophores and Their Use in Revealing Regulated Trafficking of Insulin Receptors in Adipocytes, ACS Nano, 2013, 7, 7, 6278

  CrossRef

 95. 95
  Dong Sun, Rui Ban, Peng-Hui Zhang, Ge-Hui Wu, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu, Hair fiber as a precursor for synthesizing of sulfur- and nitrogen-co-doped carbon dots with tunable luminescence properties, Carbon, 2013, 64, 424

  CrossRef

 96. 96
  Shoujun Zhu, Qingnan Meng, Lei Wang, Junhu Zhang, Yubin Song, Han Jin, Kai Zhang, Hongchen Sun, Haiyu Wang, Bai Yang, Highly Photoluminescent Carbon Dots for Multicolor Patterning, Sensors, and Bioimaging, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 14
 97. 97
  Shoujun Zhu, Qingnan Meng, Lei Wang, Junhu Zhang, Yubin Song, Han Jin, Kai Zhang, Hongchen Sun, Haiyu Wang, Bai Yang, Highly Photoluminescent Carbon Dots for Multicolor Patterning, Sensors, and Bioimaging, Angewandte Chemie, 2013, 125, 14
 98. 98
  Congyu Wu, Chong Wang, Ting Han, Xuejiao Zhou, Shouwu Guo, Jingyan Zhang, Insight into the Cellular Internalization and Cytotoxicity of Graphene Quantum Dots, Advanced Healthcare Materials, 2013, 2, 12
 99. 99
  Zhixing Gan, Xinglong Wu, Gengxia Zhou, Jiancang Shen, Paul K. Chu, Is There Real Upconversion Photoluminescence from Graphene Quantum Dots?, Advanced Optical Materials, 2013, 1, 8
 100. 100
  Yiqing Sun, Shiqi Wang, Chun Li, Peihui Luo, Lei Tao, Yen Wei, Gaoquan Shi, Large scale preparation of graphene quantum dots from graphite with tunable fluorescence properties, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 24, 9907

  CrossRef

 101. 101
  Zhixing Gan, Shijie Xiong, Xinglong Wu, Tao Xu, Xiaobin Zhu, Xiao Gan, Junhong Guo, Jiancang Shen, Litao Sun, Paul K. Chu, Mechanism of Photoluminescence from Chemically Derived Graphene Oxide: Role of Chemical Reduction, Advanced Optical Materials, 2013, 1, 12
 102. 102
  Shengliang Hu, Ruixue Tian, Yingge Dong, Jinlong Yang, Jun Liu, Qing Chang, Modulation and effects of surface groups on photoluminescence and photocatalytic activity of carbon dots, Nanoscale, 2013, 5, 23, 11665

  CrossRef

 103. 103
  Xueming Li, Shu Ping Lau, Libin Tang, Rongbin Ji, Peizhi Yang, Multicolour light emission from chlorine-doped graphene quantum dots, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 44, 7308

  CrossRef

 104. 104
  Qi Xue, He Huang, Liang Wang, Zhiwen Chen, Minghong Wu, Zhen Li, Dengyu Pan, Nearly monodisperse graphene quantum dots fabricated by amine-assisted cutting and ultrafiltration, Nanoscale, 2013, 5, 24, 12098

  CrossRef

 105. 105
  Wenwen Liu, Xingbin Yan, Jiangtao Chen, Yaqiang Feng, Qunji Xue, Novel and high-performance asymmetric micro-supercapacitors based on graphene quantum dots and polyaniline nanofibers, Nanoscale, 2013, 5, 13, 6053

  CrossRef

 106. 106
  Shengliang Hu, Ruixue Tian, Yingge Dong, Jinlong Yang, Jun Liu, Shirui Cao, Preparation and optical properties of phthalocyanine–carbon dot blends, RSC Advances, 2013, 3, 44, 21447

  CrossRef

 107. 107
  Shuai Chen, Xin Hai, Chang Xia, Xu-Wei Chen, Jian-Hua Wang, Preparation of Excitation-Independent Photoluminescent Graphene Quantum Dots with Visible-Light Excitation/Emission for Cell Imaging, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 47
 108. 108
  Seongwoo Ryu, Bin Lee, Seonki Hong, Sunghwan Jin, Sungjin Park, Soon Hyung Hong, Haeshin Lee, Salting-out as a scalable, in-series purification method of graphene oxides from microsheets to quantum dots, Carbon, 2013, 63, 45

  CrossRef

 109. 109
  Xing Li, Shoujun Zhu, Bin Xu, Ke Ma, Junhu Zhang, Bai Yang, Wenjing Tian, Self-assembled graphene quantum dots induced by cytochrome c: a novel biosensor for trypsin with remarkable fluorescence enhancement, Nanoscale, 2013, 5, 17, 7776

  CrossRef

 110. 110
  Qinfeng Xu, Qi Zhou, Zheng Hua, Qi Xue, Chunfeng Zhang, Xiaoyong Wang, Dengyu Pan, Min Xiao, Single-Particle Spectroscopic Measurements of Fluorescent Graphene Quantum Dots, ACS Nano, 2013, 7, 12, 10654

  CrossRef

 111. 111
  Xuejiao Zhou, Shouwu Guo, Jingyan Zhang, Solution-Processable Graphene Quantum Dots, ChemPhysChem, 2013, 14, 12
 112. 112
  Qian Liu, Beidou Guo, Ziyu Rao, Baohong Zhang, Jian Ru Gong, Strong Two-Photon-Induced Fluorescence from Photostable, Biocompatible Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots for Cellular and Deep-Tissue Imaging, Nano Letters, 2013, 13, 6, 2436

  CrossRef

 113. 113
  Wen-Wen Liu, Ya-Qiang Feng, Xing-Bin Yan, Jiang-Tao Chen, Qun-Ji Xue, Superior Micro-Supercapacitors Based on Graphene Quantum Dots, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 33
 114. 114
  Zhaosheng Qian, Juanjuan Ma, Xiaoyue Shan, Linxiang Shao, Jin Zhou, Jianrong Chen, Hui Feng, Surface functionalization of graphene quantum dots with small organic molecules from photoluminescence modulation to bioimaging applications: an experimental and theoretical investigation, RSC Advances, 2013, 3, 34, 14571

  CrossRef

 115. 115
  Haizhu Sun, Fan Zhang, Haotong Wei, Bai Yang, The effects of composition and surface chemistry on the toxicity of quantum dots, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 47, 6485

  CrossRef

 116. 116
  Sung Hwan Jin, Da Hye Kim, Gwang Hoon Jun, Soon Hyung Hong, Seokwoo Jeon, Tuning the Photoluminescence of Graphene Quantum Dots through the Charge Transfer Effect of Functional Groups, ACS Nano, 2013, 7, 2, 1239

  CrossRef

 117. 117
  Shoujun Zhu, Junhu Zhang, Lei Wang, Yubin Song, Guoyan Zhang, Haiyu Wang, Bai Yang, A general route to make non-conjugated linear polymers luminescent, Chemical Communications, 2012, 48, 88, 10889

  CrossRef