SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Fujin Ai, Qiang Ju, Xiaoman Zhang, Xian Chen, Feng Wang, Guangyu Zhu, A core-shell-shell nanoplatform upconverting near-infrared light at 808 nm for luminescence imaging and photodynamic therapy of cancer, Scientific Reports, 2015, 5, 10785

  CrossRef

 2. 2
  Tingting Li, Zhennan Wu, Tingting Huang, Jiale Liu, Li Rong, Shijie Lan, Zuoxing Guo, Hao Zhang, Bai Yang, A dual-mode luminescent probe composed of co-assembled down-conversion CdTe and up-conversion NaYF4:Yb,Tm(Er) nanoparticles, RSC Adv., 2015, 5, 59, 48024

  CrossRef

 3. 3
  Jian Xiang, Ligeng Xu, Hua Gong, Wenwen Zhu, Chao Wang, Jun Xu, Liangzhu Feng, Liang Cheng, Rui Peng, Zhuang Liu, Antigen-Loaded Upconversion Nanoparticles for Dendritic Cell Stimulation, Tracking, and Vaccination in Dendritic Cell-Based Immunotherapy, ACS Nano, 2015, 9, 6, 6401

  CrossRef

 4. 4
  Yupeng Shi, Yi Pan, Jian Zhong, Jun Yang, Junhui Zheng, Jingliang Cheng, Rong Song, Changqing Yi, Facile synthesis of gadolinium (III) chelates functionalized carbon quantum dots for fluorescence and magnetic resonance dual-modal bioimaging, Carbon, 2015, 93, 742

  CrossRef

 5. 5
  Kyoung Sub Kim, Wooram Park, Kun Na, Gadolinium-chelate nanoparticle entrapped human mesenchymal stem cell via photochemical internalization for cancer diagnosis, Biomaterials, 2015, 36, 90

  CrossRef

 6. 6
  Lu Liu, Nannan Zhang, Zhihua Leng, Yimai Liang, Ruiqing Li, Lianchun Zou, Shucai Gan, Highly bright multicolour emission through energy migration in core/shell nanotubes, Dalton Trans., 2015, 44, 14, 6645

  CrossRef

 7. 7
  Congcong Fang, Shijia Wu, Nuo Duan, Shaoliang Dai, Zhouping Wang, Highly sensitive aptasensor for oxytetracycline based on upconversion and magnetic nanoparticles, Anal. Methods, 2015, 7, 6, 2585

  CrossRef

 8. 8
  Seung Yun Nam, Laura M. Ricles, Laura J. Suggs, Stanislav Y. Emelianov, Imaging Strategies for Tissue Engineering Applications, Tissue Engineering Part B: Reviews, 2015, 21, 1, 88

  CrossRef

 9. 9
  Guangcun Chen, Fei Tian, Chunyan Li, Yejun Zhang, Zhen Weng, Yan Zhang, Rui Peng, Qiangbin Wang, In vivo real-time visualization of mesenchymal stem cells tropism for cutaneous regeneration using NIR-II fluorescence imaging, Biomaterials, 2015, 53, 265

  CrossRef

 10. 10
  Xiaomin Li, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Lab on upconversion nanoparticles: optical properties and applications engineering via designed nanostructure, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1346

  CrossRef

 11. 11
  Yaohui Tang, Chunfu Zhang, Jixian Wang, Xiaojie Lin, Lu Zhang, Yi Yang, Yongting Wang, Zhijun Zhang, Jeff W. M. Bulte, Guo-Yuan Yang, MRI/SPECT/Fluorescent Tri-Modal Probe for Evaluating the Homing and Therapeutic Efficacy of Transplanted Mesenchymal Stem Cells in a Rat Ischemic Stroke Model, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 7
 12. 12
  Wenbin Niu, Hu Chen, Rui Chen, Jingfeng Huang, Handong Sun, Alfred Iing Yoong Tok, NaYF4:Yb,Er–MoS2: from synthesis and surface ligand stripping to negative infrared photoresponse, Chem. Commun., 2015, 51, 43, 9030

  CrossRef

 13. 13
  Franco Alhaique, Pietro Matricardi, Chiara Di Meo, Tommasina Coviello, Elita Montanari, Polysaccharide-based self-assembling nanohydrogels: An overview on 25-years research on pullulan, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2015,

  CrossRef

 14. 14
  Chao Wang, Min Ye, Liang Cheng, Rui Li, Wenwen Zhu, Zhen Shi, Chunhai Fan, Jinkang He, Jian Liu, Zhuang Liu, Simultaneous isolation and detection of circulating tumor cells with a microfluidic silicon-nanowire-array integrated with magnetic upconversion nanoprobes, Biomaterials, 2015, 54, 55

  CrossRef

 15. 15
  Junping Zhang, Fuyao Liu, Tao Li, Xiuxia He, Zhenxin Wang, Surface charge effect on the cellular interaction and cytotoxicity of NaYF4:Yb3+, Er3+@SiO2nanoparticles, RSC Adv., 2015, 5, 10, 7773

  CrossRef

 16. 16
  Ziyong Cheng, Jun Lin, Synthesis and Application of Nanohybrids Based on Upconverting Nanoparticles and Polymers, Macromolecular Rapid Communications, 2015, 36, 9
 17. 17
  Shuai Fang, Chao Wang, Jian Xiang, Liang Cheng, Xuejiao Song, Ligeng Xu, Rui Peng, Zhuang Liu, Aptamer-conjugated upconversion nanoprobes assisted by magnetic separation for effective isolation and sensitive detection of circulating tumor cells, Nano Research, 2014, 7, 9, 1327

  CrossRef

 18. 18
  Ping Cai, Hong-Min Chen, Jin Xie, Composite magnetic nanoparticles: Synthesis and cancer-related applications, Chinese Physics B, 2014, 23, 11, 117504

  CrossRef

 19. 19
  Teng Liu, Chao Wang, Xing Gu, Hua Gong, Liang Cheng, Xiaoze Shi, Liangzhu Feng, Baoquan Sun, Zhuang Liu, Drug Delivery with PEGylated MoS2 Nano-sheets for Combined Photothermal and Chemotherapy of Cancer, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 20. 20
  Yu Tao, Enguo Ju, Zhenhua Li, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Engineered CpG-Antigen Conjugates Protected Gold Nanoclusters as Smart Self-Vaccines for Enhanced Immune Response and Cell Imaging, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 7
 21. 21
  Yan Zhang, Wei Wei, Gautom Kumar Das, Timothy Thatt Yang Tan, Engineering lanthanide-based materials for nanomedicine, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 2014, 20, 71

  CrossRef

 22. 22
  Ao Xia, Xiaofeng Zhang, Jun Zhang, Yunyun Deng, Qiang Chen, Shishan Wu, Xiaohua Huang, Jian Shen, Enhanced dual contrast agent, Co2+-doped NaYF4:Yb3+,Tm3+ nanorods, for near infrared-to-near infrared upconversion luminescence and magnetic resonance imaging, Biomaterials, 2014, 35, 33, 9167

  CrossRef

 23. 23
  Xiaopeng Zheng, Liangjun Zhou, Yang Bu, Wenyan Yin, Zhongbo Hu, Meng Li, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, Er3+-doped YbPO4up-conversion porous nanospheres for UCL/CT bimodal imaging in vivo and chemotherapy, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 38, 6508

  CrossRef

 24. 24
  Chan Jin Jeong, Arup Kumer Roy, Sung Han Kim, Jung-Eun Lee, Ji Hoon Jeong, Insik In, Sung Young Park, Fluorescent carbon nanoparticles derived from natural materials of mango fruit for bio-imaging probes, Nanoscale, 2014, 6, 24, 15196

  CrossRef

 25. 25
  Ziyong Cheng, Yunlu Dai, Xiaojiao Kang, Chunxia Li, Shanshan Huang, Hongzhou Lian, Zhiyao Hou, Pingan Ma, Jun Lin, Gelatin-encapsulated iron oxide nanoparticles for platinum (IV) prodrug delivery, enzyme-stimulated release and MRI, Biomaterials, 2014, 35, 24, 6359

  CrossRef

 26. 26
  Matthew V. DaCosta, Samer Doughan, Yi Han, Ulrich J. Krull, Lanthanide upconversion nanoparticles and applications in bioassays and bioimaging: A review, Analytica Chimica Acta, 2014, 832, 1

  CrossRef

 27. 27
  Yang Zhang, Xuejiao Li, Xiaojiao Kang, Zhiyao Hou, Jun Lin, Morphology control and multicolor up-conversion luminescence of GdOF:Yb3+/Er3+, Tm3+, Ho3+ nano/submicrocrystals, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 22, 10779

  CrossRef

 28. 28
  Qian Chen, Chao Wang, Zhixiong Zhan, Weiwei He, Zhenping Cheng, Youyong Li, Zhuang Liu, Near-infrared dye bound albumin with separated imaging and therapy wavelength channels for imaging-guided photothermal therapy, Biomaterials, 2014, 35, 28, 8206

  CrossRef

 29. 29
  Xin Wang, Kai Liu, Guangbao Yang, Liang Cheng, Lu He, Yumeng Liu, Yonggang Li, Liang Guo, Zhuang Liu, Near-infrared light triggered photodynamic therapy in combination with gene therapy using upconversion nanoparticles for effective cancer cell killing, Nanoscale, 2014, 6, 15, 9198

  CrossRef

 30. 30
  Ling Rao, Wei Lu, Tianmei Zeng, Zhigao Yi, Haibo Wang, Hongrong Liu, Songjun Zeng, One-pot synthesis of PEG modified BaLuF5:Gd/Yb/Er nanoprobes for dual-modal in vivo upconversion luminescence and X-ray bioimaging, Dalton Transactions, 2014, 43, 35, 13343

  CrossRef

 31. 31
  Ao Xia, Yunyun Deng, Huan Shi, Jin Hu, Jun Zhang, Shishan Wu, Qiang Chen, Xiaohua Huang, Jian Shen, Polypeptide-Functionalized NaYF4:Yb3+,Er3+Nanoparticles: Red-Emission Biomarkers for High Quality Bioimaging Using a 915 nm Laser, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 18329

  CrossRef

 32. 32
  Shili Gai, Chunxia Li, Piaoping Yang, Jun Lin, Recent Progress in Rare Earth Micro/Nanocrystals: Soft Chemical Synthesis, Luminescent Properties, and Biomedical Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 4, 2343

  CrossRef

 33. 33
  M. Pokhrel, L. C. Mimun, B. Yust, G. A. Kumar, A. Dhanale, L. Tang, D. K. Sardar, Stokes emission in GdF3:Nd3+nanoparticles for bioimaging probes, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1667

  CrossRef

 34. 34
  Wenbin Niu, Hu Chen, Rui Chen, Jingfeng Huang, Alagappan Palaniappan, Handong Sun, Bo Gunnar Liedberg, Alfred Iing Yoong Tok, Synergetically Enhanced Near-Infrared Photoresponse of Reduced Graphene Oxide by Upconversion and Gold Plasmon, Small, 2014, 10, 18
 35. 35
  Michael Challenor, Peijun Gong, Dirk Lorenser, Michael J. House, Robert C. Woodward, Timothy St. Pierre, Melinda Fitzgerald, Sarah A. Dunlop, David D. Sampson, K. Swaminathan Iyer, The influence of NaYF4:Yb,Er size/phase on the multimodality of co-encapsulated magnetic photon-upconverting polymeric nanoparticles, Dalton Trans., 2014, 43, 44, 16780

  CrossRef

 36. 36
  Rachael H. Harrison, Jean-Philippe St-Pierre, Molly M. Stevens, Tissue Engineering and Regenerative Medicine: A Year in Review, Tissue Engineering Part B: Reviews, 2014, 20, 1, 1

  CrossRef

 37. 37
  Guangcun Chen, Fei Tian, Yan Zhang, Yejun Zhang, Chunyan Li, Qiangbin Wang, Tracking of Transplanted Human Mesenchymal Stem Cells in Living Mice using Near-Infrared Ag2S Quantum Dots, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 17
 38. 38
  Yang Zhang, Xuejiao Li, Dongling Geng, Mengmeng Shang, Hongzhou Lian, Ziyong Cheng, Jun Lin, YOF nano/micro-crystals: morphology controlled hydrothermal synthesis and luminescence properties, CrystEngComm, 2014, 16, 11, 2196

  CrossRef

 39. 39
  L. Christopher Mimun, Gangadharan Ajithkumar, Madhab Pokhrel, Brian G. Yust, Zak G. Elliott, Francisco Pedraza, Ashish Dhanale, Liang Tang, Ai-Ling Lin, Vinayak P. Dravid, Dhiraj K. Sardar, Bimodal imaging using neodymium doped gadolinium fluoride nanocrystals with near-infrared to near-infrared downconversion luminescence and magnetic resonance properties, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 41, 5702

  CrossRef

 40. 40
  Michael Challenor, Peijun Gong, Dirk Lorenser, Melinda Fitzgerald, Sarah Dunlop, David D. Sampson, K. Swaminathan Iyer, Iron Oxide-Induced Thermal Effects on Solid-State Upconversion Emissions in NaYF4:Yb,Er Nanocrystals, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 16, 7875

  CrossRef

 41. 41
  Yongsheng Liu, Datao Tu, Haomiao Zhu, Xueyuan Chen, Lanthanide-doped luminescent nanoprobes: controlled synthesis, optical spectroscopy, and bioapplications, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 16, 6924

  CrossRef

 42. 42
  G. Ajithkumar, Benjamin Yoo, Dara E. Goral, Peter J. Hornsby, Ai-Ling Lin, Uma Ladiwala, Vinayak P. Dravid, Dhiraj K. Sardar, Multimodal bioimaging using a rare earth doped Gd2O2S:Yb/Er phosphor with upconversion luminescence and magnetic resonance properties, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 11, 1561

  CrossRef

 43. 43
  Datao Tu, Yongsheng Liu, Haomiao Zhu, Xueyuan Chen, Optical/Magnetic Multimodal Bioprobes Based on Lanthanide-Doped Inorganic Nanocrystals, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 18
 44. 44
  Zhanjun Gu, Liang Yan, Gan Tian, Shoujian Li, Zhifang Chai, Yuliang Zhao, Recent Advances in Design and Fabrication of Upconversion Nanoparticles and Their Safe Theranostic Applications, Advanced Materials, 2013, 25, 28
 45. 45
  Wei Feng, Xingjun Zhu, Fuyou Li, Recent advances in the optimization and functionalization of upconversion nanomaterials for in vivo bioapplications, NPG Asia Materials, 2013, 5, 12, e75

  CrossRef

 46. 46
  Chao Liang, Chao Wang, Zhuang Liu, Stem Cell Labeling and Tracking with Nanoparticles, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 12
 47. 47
  Liang Cheng, Chao Wang, Zhuang Liu, Upconversion nanoparticles and their composite nanostructures for biomedical imaging and cancer therapy, Nanoscale, 2013, 5, 1, 23

  CrossRef