SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jing Wang, Yang-yang Yu, Bi-he Wu, Wei-qing Lin, Ji-yang Li, Jin-bao Zhao, A homogeneous intergrown material of LiMn2O4and LiNi0.5Mn1.5O4as a cathode material for lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 5, 2353

  CrossRef

 2. 2
  Junsheng Wang, Fei Zhao, Jie Cao, Yu Liu, Baofeng Wang, Enhanced electrochemical performance of Cu2O-modified Li4Ti5O12 anode material for lithium-ion batteries, Ionics, 2015,

  CrossRef

 3. 3
  Ying Xiao, Lirong Zheng, Minhua Cao, Hybridization and pore engineering for achieving high-performance lithium storage of carbide as anode material, Nano Energy, 2015, 12, 152

  CrossRef

 4. 4
  Xiangkun Gan, Guiling Yang, Yaochun Yao, Yongnian Dai, Synthesis of spinel Li4Ti5O12–ramsdellite Li2Ti3O7 composites under vacuum and their electrochemical properties, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 637, 178

  CrossRef

 5. 5
  Alok Kumar Rai, Jihyeon Gim, Trang Vu Thi, Docheon Ahn, Sung June Cho, Jaekook Kim, High Rate Capability and Long Cycle Stability of Co3O4/CoFe2O4Nanocomposite as an Anode Material for High-Performance Secondary Lithium Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 21, 11234

  CrossRef

 6. 6
  Meijuan Hu, Yinzhu Jiang, Mi Yan, High rate Li4Ti5O12–Fe2O3 and Li4Ti5O12–CuO composite anodes for advanced lithium ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 603, 202

  CrossRef

 7. 7
  Jung Soo Park, Seong-Ho Baek, Yiseul Park, Jae Hyun Kim, Improving the electrochemical properties of Al, Zr Co-doped Li4Ti5O12 as a lithium-ion battery anode material, Journal of the Korean Physical Society, 2014, 64, 10, 1545

  CrossRef

 8. 8
  Guo-Hui Dong, Hua-Jing Liu, Liang Zhou, Lina Chong, Jun Yang, Yong-Min Qiao, Dian-Hao Zhang, Investigation of various synthetic conditions for large-scale synthesis and electrochemical properties of Li3.98Al0.06Ti4.96O12/C as anode material, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, 817

  CrossRef

 9. 9
  Zhen-Dong Huang, Titus Masese, Yuki Orikasa, Takuya Mori, Taketoshi Minato, Cedric Tassel, Yoji Kobayashi, Hiroshi Kageyama, Yoshiharu Uchimoto, MgFePO4F as a feasible cathode material for magnesium batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 11578

  CrossRef

 10. 10
  Subrahmanyam Goriparti, Ermanno Miele, Francesco De Angelis, Enzo Di Fabrizio, Remo Proietti Zaccaria, Claudio Capiglia, Review on recent progress of nanostructured anode materials for Li-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 257, 421

  CrossRef

 11. 11
  Xi-Ping Li, Jian Mao, Sol-hydrothermal synthesis of Li4Ti5O12/rutile-TiO2 composite as high rate anode material for lithium ion batteries, Ceramics International, 2014, 40, 8, 13553

  CrossRef

 12. 12
  Zhen-Dong Huang, Yuki Orikasa, Titus Masese, Kentaro Yamamoto, Takuya Mori, Taketoshi Minato, Yoshiharu Uchimoto, A novel cationic-ordering fluoro-polyanionic cathode LiV0.5Fe0.5PO4F and its single phase Li+ insertion/extraction behaviour, RSC Advances, 2013, 3, 45, 22935

  CrossRef

 13. 13
  Hongjun Luo, Laifa Shen, Kun Rui, Hongsen Li, Xiaogang Zhang, Carbon coated Li4Ti5O12 nanorods as superior anode material for high rate lithium ion batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 572, 37

  CrossRef

 14. 14
  Jin-Yun Liao, Xingcheng Xiao, Drew Higgins, Dongun Lee, Fathy Hassan, Zhongwei Chen, Hierarchical Li4Ti5O12-TiO2 composite microsphere consisting of nanocrystals for high power Li-ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 108, 104

  CrossRef

 15. 15
  Yumeng Shi, Ye Wang, Jen It Wong, Alex Yuan Sheng Tan, Chang-Lung Hsu, Lain-Jong Li, Yi-Chun Lu, Hui Ying Yang, Self-assembly of hierarchical MoSx/CNT nanocomposites (2<x<3): towards high performance anode materials for lithium ion batteries, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef