SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xingkang Huang, Shumao Cui, Jingbo Chang, Peter B. Hallac, Christopher R. Fell, Yanting Luo, Bernhard Metz, Junwei Jiang, Patrick T. Hurley, Junhong Chen, A Hierarchical Tin/Carbon Composite as an Anode for Lithium-Ion Batteries with a Long Cycle Life, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 5
 2. 2
  Xingkang Huang, Shumao Cui, Jingbo Chang, Peter B. Hallac, Christopher R. Fell, Yanting Luo, Bernhard Metz, Junwei Jiang, Patrick T. Hurley, Junhong Chen, A Hierarchical Tin/Carbon Composite as an Anode for Lithium-Ion Batteries with a Long Cycle Life, Angewandte Chemie, 2015, 127, 5
 3. 3
  Shengjie Peng, Linlin Li, Yuxiang Hu, Madhavi Srinivasan, Fangyi Cheng, Jun Chen, Seeram Ramakrishna, Fabrication of Spinel One-Dimensional Architectures by Single-Spinneret Electrospinning for Energy Storage Applications, ACS Nano, 2015, 9, 2, 1945

  CrossRef

 4. 4
  Xia Wang, Ying Xiao, Jianqiang Wang, Lingna Sun, Minhua Cao, Facile fabrication of molybdenum dioxide/nitrogen-doped graphene hybrid as high performance anode material for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 274, 142

  CrossRef

 5. 5
  Lei Guo, Yong Wang, Standing carbon-coated molybdenum dioxide nanosheets on graphene: morphology evolution and lithium ion storage properties, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 8, 4706

  CrossRef

 6. 6
  Jun Liu, Pei-Jie Lu, Shuquan Liang, Jun Liu, Wenjun Wang, Ming Lei, Shasha Tang, Qian Yang, Ultrathin Li3VO4 nanoribbon/graphene sandwich-like nanostructures with ultrahigh lithium ion storage properties, Nano Energy, 2015, 12, 709

  CrossRef

 7. 7
  Xia Wang, Ying Xiao, Changwen Hu, Minhua Cao, A dual strategy for improving lithium storage performance, a case of Fe2O3, Materials Research Bulletin, 2014, 59, 162

  CrossRef

 8. 8
  Cao Guan, Xianglin Li, Hong Yu, Lu Mao, Lydia Helena Wong, Qingyu Yan, John Wang, A novel hollowed CoO-in-CoSnO3nanostructure with enhanced lithium storage capabilities, Nanoscale, 2014, 6, 22, 13824

  CrossRef

 9. 9
  Jian Qin, Xiang Zhang, Naiqin Zhao, Chunsheng Shi, Enzuo Liu, Jiajun Li, Chunnian He, Carbon-coated Ni3Sn2nanoparticles embedded in porous carbon nanosheets as a lithium ion battery anode with outstanding cycling stability, RSC Adv., 2014, 4, 90, 49247

  CrossRef

 10. 10
  Jia-heng Zhang, Guo-fa Cai, Ding Zhou, Hong Tang, Xiu-li Wang, Chang-dong Gu, Jiang-ping Tu, Co-doped NiO nanoflake array films with enhanced electrochromic properties, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 34, 7013

  CrossRef

 11. 11
  Long Fan, Jingjing Zhang, Yongchun Zhu, Xiaobo Zhu, Jianwen Liang, Lili Wang, Yitai Qian, Comparison between SnSb–C and Sn–C composites as anode materials for lithium-ion batteries, RSC Adv., 2014, 4, 107, 62301

  CrossRef

 12. 12
  Ya Ye, Ping Wu, Xin Zhang, Tongge Zhou, Yawen Tang, Yiming Zhou, Tianhong Lu, Facile synthesis of graphene supported FeSn2 nanocrystals with enhanced Li-storage capability, RSC Advances, 2014, 4, 33, 17401

  CrossRef

 13. 13
  Pei-Jie Lu, Ming Lei, Jun Liu, Graphene nanosheets encapsulated α-MoO3 nanoribbons with ultrahigh lithium ion storage properties, CrystEngComm, 2014, 16, 29, 6745

  CrossRef

 14. 14
  Weiwei Sun, Yong Wang, Graphene-based nanocomposite anodes for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 20, 11528

  CrossRef

 15. 15
  Zhiguo Wang, Qiulei Su, Huiqiu Deng, Weidong He, Junhao Lin, Y. Q. Fu, Modelling and simulation of electron-rich effect on Li diffusion in group IVA elements (Si, Ge and Sn) for Li ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 13976

  CrossRef

 16. 16
  Shaofeng Kong, Zhitong Jin, Hong Liu, Yong Wang, Morphological Effect of Graphene Nanosheets on Ultrathin CoS Nanosheets and Their Applications for High-Performance Li-Ion Batteries and Photocatalysis, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 44, 25355

  CrossRef

 17. 17
  Subrahmanyam Goriparti, Ermanno Miele, Francesco De Angelis, Enzo Di Fabrizio, Remo Proietti Zaccaria, Claudio Capiglia, Review on recent progress of nanostructured anode materials for Li-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 257, 421

  CrossRef

 18. 18
  Jizhang Chen, Li Yang, Shaohua Fang, Zhengxi Zhang, Aniruddha Deb, Shin-ichi Hirano, Sn-contained N-rich carbon nanowires for high-capacity and long-life lithium storage, Electrochimica Acta, 2014, 127, 390

  CrossRef

 19. 19
  Xiulin Fan, Jie Shao, Xuezhang Xiao, Xinhua Wang, Shouquan Li, Hongwei Ge, Lixin Chen, SnLi4.4 nanoparticles encapsulated in carbon matrix as high performance anode material for lithium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 9, 196

  CrossRef

 20. 20
  Wei Wang, Ying Xiao, Xinyu Zhao, Bing Liu, Minhua Cao, Synthesis of Cd2SnO4–SnO2hybrid micro-cubes with enhanced electrochemical performance for lithium-ion batteries, CrystEngComm, 2014, 16, 5, 922

  CrossRef

 21. 21
  Yongfeng Liu, Ruijun Ma, Yanping He, Mingxia Gao, Hongge Pan, Synthesis, Structure Transformation, and Electrochemical Properties of Li2MgSi as a Novel Anode for Li-lon Batteries, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 25
 22. 22
  Yu-Xin Zhang, Xiao-Dong Hao, Zeng-Peng Diao, Templated self-assembly of Au–TiO2 binary nanoparticles–nanotubes, Chinese Chemical Letters, 2014, 25, 6, 874

  CrossRef

 23. 23
  Weifeng Song, Xiaojuan Hou, Xianfu Wang, Bin Liu, Di Chen, Guozhen Shen, Tin Microspheres Grown on Carbon Cloth as Binder-Free Integrated Anode for High Capacity Lithium Storage, Energy Technology, 2014, 2, 4
 24. 24
  Jizhang Chen, Li Yang, Shaohua Fang, Zhengxi Zhang, Shin-ichi Hirano, Facile fabrication of graphene/Cu6Sn5 nanocomposite as the high performance anode material for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2013, 105, 629

  CrossRef

 25. 25
  Zhongchao Bai, Na Fan, Zhicheng Ju, Chunli Guo, Yitai Qian, Bin Tang, Shenglin Xiong, Facile synthesis of mesoporous Mn3O4 nanotubes and their excellent performance for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10985

  CrossRef

 26. 26
  Jin Kan, Yong Wang, Large and fast reversible Li-ion storages in Fe2O3-graphene sheet-on-sheet sandwich-like nanocomposites, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 27. 27
  Guoqing Fang, Weiwei Liu, Shingo Kaneko, Bingbo Xia, Hongdan Sun, Junwei Zheng, Decheng Li, Preparation, microstructure, and electrochemical properties of Sn-Co-C anode materials using composited carbon sources, Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17, 9, 2521

  CrossRef