SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Abhinav M. Gaikwad, Brian V. Khau, Greg Davies, Benjamin Hertzberg, Daniel A. Steingart, Ana Claudia Arias, A High Areal Capacity Flexible Lithium-Ion Battery with a Strain-Compliant Design, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 3
 2. 2
  Yu Wang, Wei-Hong Zhong, Tyler Schiff, Allen Eyler, Bin Li, A Particle-Controlled, High-Performance, Gum-Like Electrolyte for Safe and Flexible Energy Storage Devices, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 2
 3. You have free access to this content3
  Yu Wang, Wei-Hong Zhong, Development of Electrolytes towards Achieving Safe and High-Performance Energy-Storage Devices: A Review, ChemElectroChem, 2015, 2, 1
 4. 4
  Guifang Gu, Jianli Cheng, Xiaodong Li, Wei Ni, Qun Guan, Guoxing Qu, Bin Wang, Facile synthesis of graphene supported ultralong TiO2nanofibers from the commercial titania for high performance lithium-ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 12, 6642

  CrossRef

 5. 5
  Zhe Liu, Jing Xu, Di Chen, Guozhen Shen, Flexible electronics based on inorganic nanowires, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 1, 161

  CrossRef

 6. 6
  Mingqi Li, Yan Yu, Jing Li, Baoling Chen, Xianwen Wu, Ye Tian, P. Chen, Nanosilica/carbon composite spheres as anodes in Li-ion batteries with excellent cycle stability, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4, 1476

  CrossRef

 7. 7
  Ning Lin, Jianbin Zhou, Liangbiao Wang, Yongchun Zhu, Yitai Qian, Polyaniline-Assisted Synthesis of Si@C/RGO as Anode Material for Rechargeable Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 1, 409

  CrossRef

 8. 8
  Si-Jin Kim, Han-Chul Park, Min-Cheol Kim, Da-Mi Kim, Young-Woo Lee, Kyung-Won Park, Sputtered amorphous thin film nanocomposites as an anode for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2015, 273, 707

  CrossRef

 9. 9
  Shan Fang, Laifa Shen, Ping Nie, Guiyin Xu, Liang Yang, Hao Zheng, Xiaogang Zhang, Titanium Dioxide/Germanium Core–Shell Nanorod Arrays Grown on Carbon Textiles as Flexible Electrodes for High Density Lithium-Ion Batteries, Particle & Particle Systems Characterization, 2015, 32, 3
 10. 10
  Xiuwan Li, Zhibo Yang, Shumei Lin, Dan Li, Hongwei Yue, Xiaonan Shang, Yujun Fu, Deyan He, A facile and inexpensive approach to improve the performance of silicon film as an anode for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 14817

  CrossRef

 11. 11
  Dong Jin Lee, Jaecheol Choi, Myung-Hyun Ryou, Chang-Hyeon Kim, Yong Min Lee, Jung-Ki Park, Binder-free metal fibril-supported Fe2O3 anodes for high-performance lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 2906

  CrossRef

 12. 12
  Taejoo Lee, Wan-Keun Kim, Yunju Lee, Myung-Hyun Ryou, Yong Min Lee, Effect of Al2O3 coatings prepared by RF sputtering on polyethylene separators for high-power lithium ion batteries, Macromolecular Research, 2014, 22, 11, 1190

  CrossRef

 13. 13
  Taeseup Song, Huanyu Cheng, Kaitlin Town, Hyunjung Park, Robert W. Black, Sangkyu Lee, Won Il Park, Yonggang Huang, John A. Rogers, Linda F. Nazar, Ungyu Paik, Electrochemical Properties of Si-Ge Heterostructures as an Anode Material for Lithium Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 10
 14. 14
  Ning Lin, Jianbin Zhou, Yongchun Zhu, Yitai Qian, Embedding silicon nanoparticles in graphene based 3D framework by cross-linking reaction for high performance lithium ion batteries, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 46, 19604

  CrossRef

 15. 15
  Sheng-qi Guo, Xiao Zhang, Zhen Zhou, Guan-dao Gao, Lu Liu, Facile preparation of hierarchical Nb2O5 microspheres with photocatalytic activities and electrochemical properties, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9236

  CrossRef

 16. 16
  Seonghyun Song, Sang Woo Kim, Dong Jin Lee, Young-Gi Lee, Kwang Man Kim, Chang-Hyeon Kim, Jung-Ki Park, Yong Min Lee, Kuk Young Cho, Flexible Binder-Free Metal Fibril Mat-Supported Silicon Anode for High-Performance Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11544

  CrossRef

 17. 17
  Yuhai Hu, Xueliang Sun, Flexible rechargeable lithium ion batteries: advances and challenges in materials and process technologies, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10712

  CrossRef

 18. 18
  Sang Woo Kim, Jin Ho Yun, Bongki Son, Young-Gi Lee, Kwang Man Kim, Yong Min Lee, Kuk Young Cho, Graphite/Silicon Hybrid Electrodes using a 3D Current Collector for Flexible Batteries, Advanced Materials, 2014, 26, 19
 19. 19
  Xiaojuan Hou, Xianfu Wang, Bin Liu, Qiufan Wang, Tao Luo, Di Chen, Guozhen Shen, Hierarchical MnCo2O4nanosheet arrays/carbon cloths as integrated anodes for lithium-ion batteries with improved performance, Nanoscale, 2014, 6, 15, 8858

  CrossRef

 20. 20
  Jiangxuan Song, Mingjiong Zhou, Ran Yi, Terrence Xu, Mikhail L. Gordin, Duihai Tang, Zhaoxin Yu, Michael Regula, Donghai Wang, Interpenetrated Gel Polymer Binder for High-Performance Silicon Anodes in Lithium-ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 37
 21. 21
  Fei Qu, Chilin Li, Zumin Wang, Horst P. Strunk, Joachim Maier, Metal-Induced Crystallization of Highly Corrugated Silicon Thick Films as Potential Anodes for Li-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8782

  CrossRef

 22. 22
  Zhenhai Wen, Ganhua Lu, Shumao Cui, Haejune Kim, Suqin Ci, Junwei Jiang, Patrick T. Hurley, Junhong Chen, Rational design of carbon network cross-linked Si–SiC hollow nanosphere as anode of lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 1, 342

  CrossRef

 23. 23
  Jaehyuk Lee, Changshin Jo, Bangrock Park, Woonbong Hwang, Hyung Ik Lee, Songhun Yoon, Jinwoo Lee, Simple fabrication of flexible electrodes with high metal-oxide content: electrospun reduced tungsten oxide/carbon nanofibers for lithium ion battery applications, Nanoscale, 2014, 6, 17, 10147

  CrossRef

 24. 24
  Lei Wen, Feng Li, Hong-Ze Luo, Hui-Ming Cheng, Graphene for Flexible Lithium-Ion Batteries: Development and Prospects,