SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yu Ning, Longfeng Lv, Yunzhang Lu, Chunmei Zhang, Yi Fang, Aiwei Tang, Yufeng Hu, Zhidong Lou, Feng Teng, Yanbing Hou, Effects of photo-induced defects on the performance of PBDTTT-C/PC70BM solar cells, physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 2015, 9, 2
 2. 2
  Hui Zhang, Andreas Borgschulte, Fernando A. Castro, Rowena Crockett, Andreas C. Gerecke, Okan Deniz, Jakob Heier, Sandra Jenatsch, Frank Nüesch, Carlos Sanchez-Sanchez, Alina Zoladek-Lemanczyk, Roland Hany, Photochemical Transformations in Fullerene and Molybdenum Oxide Affect the Stability of Bilayer Organic Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 2
 3. 3
  Fei Jiang, Wallace C. H. Choy, Xinchen Li, Di Zhang, Jiaqi Cheng, Post-treatment-Free Solution-Processed Non-stoichiometric NiOx Nanoparticles for Efficient Hole-Transport Layers of Organic Optoelectronic Devices, Advanced Materials, 2015, 27, 12
 4. 4
  Zhigang Yin, Qingdong Zheng, Shan-Ci Chen, Jiaxin Li, Dongdong Cai, Yunlong Ma, Jiajun Wei, Solution-derived poly(ethylene glycol)-TiO x nanocomposite film as a universal cathode buffer layer for enhancing efficiency and stability of polymer solar cells, Nano Research, 2015, 8, 2, 456

  CrossRef

 5. 5
  Godfrey Keru, Patrick G. Ndungu, Vincent O. Nyamori, A review on carbon nanotube/polymer composites for organic solar cells, International Journal of Energy Research, 2014, 38, 13
 6. 6
  T. P. Nguyen, P. Girault, C. Renaud, F. Reisdorffer, P. Le Rendu, L. Wang, Effects of the negative electrode contact on the performance of poly(hexylthiophene):6,6-phenyl-C61-butyric acid methyl ester based organic solar cells, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 1, 012013

  CrossRef

 7. 7
  Jian Xiong, Bingchu Yang, Conghua Zhou, Junliang Yang, Haichao Duan, Wenlong Huang, Xiang Zhang, Xingda Xia, Lei Zhang, Han Huang, Yongli Gao, Enhanced efficiency and stability of polymer solar cells with TiO2 nanoparticles buffer layer, Organic Electronics, 2014, 15, 4, 835

  CrossRef

 8. 8
  Graeme Williams, Hany Aziz, Implications of the device structure on the photo-stability of organic solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 128, 320

  CrossRef

 9. 9
  Pao-Hsun Huang, Chien-Jung Huang, Kan-Lin Chen, Jhong-Ciao Ke, Yeong-Her Wang, Chih-Chieh Kang, Improved Reliability of Small Molecule Organic Solar Cells by Double Anode Buffer Layers, Journal of Nanomaterials, 2014, 2014, 1

  CrossRef

 10. 10
  Graeme Williams, Christopher Backhouse, Hany Aziz, Integration of Organic Light Emitting Diodes and Organic Photodetectors for Lab-on-a-Chip Bio-Detection Systems, Electronics, 2014, 3, 1, 43

  CrossRef

 11. 11
  Bertrand J. Tremolet de Villers, Roderick C. I. MacKenzie, Jacek J. Jasieniak, Neil D. Treat, Michael L. Chabinyc, Linking Vertical Bulk-Heterojunction Composition and Transient Photocurrent Dynamics in Organic Solar Cells with Solution-Processed MoOx Contact Layers, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 5
 12. 12
  Sai Bai, Motao Cao, Yizheng Jin, Xinliang Dai, Xiaoyong Liang, Zhizhen Ye, Min Li, Jipeng Cheng, Xuezhang Xiao, Zhongwei Wu, Zhouhui Xia, Baoquan Sun, Ergang Wang, Yueqi Mo, Feng Gao, Fengling Zhang, Low-Temperature Combustion-Synthesized Nickel Oxide Thin Films as Hole-Transport Interlayers for Solution-Processed Optoelectronic Devices, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 6
 13. 13
  Dechan Angmo, Paul M. Sommeling, Ritu Gupta, Markus Hösel, Suren A. Gevorgyan, Jan M. Kroon, Giridhar U. Kulkarni, Frederik C. Krebs, Outdoor Operational Stability of Indium-Free Flexible Polymer Solar Modules Over 1 Year Studied in India, Holland, and Denmark, Advanced Engineering Materials, 2014, 16, 8
 14. 14
  Chunmei Zhang, Lei Qi, Qiang Chen, Longfeng Lv, Yu Ning, Yufeng Hu, Yanbing Hou, Feng Teng, Plasma treatment of ITO cathode to fabricate free electron selective layer in inverted polymer solar cells, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 41, 8715

  CrossRef

 15. 15
  Huanqi Cao, Weidong He, Yiwu Mao, Xiao Lin, Ken Ishikawa, James H. Dickerson, Wayne P. Hess, Recent progress in degradation and stabilization of organic solar cells, Journal of Power Sources, 2014, 264, 168

  CrossRef

 16. 16
  Graeme Williams, Sibi Sutty, Richard Klenkler, Hany Aziz, Renewed interest in metal phthalocyanine donors for small molecule organic solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 124, 217

  CrossRef

 17. 17
  Chenggong Wang, Irfan Irfan, Xiaoliang Liu, Yongli Gao, Role of molybdenum oxide for organic electronics: Surface analytical studies, Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena, 2014, 32, 4, 040801

  CrossRef

 18. 18
  Graeme Williams, Hany Aziz, The effect of charge extraction layers on the photo-stability of vacuum-deposited versus solution-coated organic solar cells, Organic Electronics, 2014, 15, 1, 47

  CrossRef

 19. 19
  Donggeon Han, Seunghyup Yoo, The stability of normal vs. inverted organic solar cells under highly damp conditions: Comparison with the same interfacial layers, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 128, 41

  CrossRef

 20. 20
  Qi Wang, Hany Aziz, Degradation of Organic/Organic Interfaces in Organic Light-Emitting Devices due to Polaron–Exciton Interactions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8733

  CrossRef

 21. 21
  Qi Wang, Hany Aziz, Exciton-induced degradation of organic/electrode interfaces in ultraviolet organic photodetectors, Organic Electronics, 2013, 14, 11, 3030

  CrossRef

 22. 22
  Leanne Murphy, Wei Hong, Hany Aziz, Yuning Li, Organic photovoltaics with thick active layers (∼800nm) using a high mobility polymer donor, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 114, 71

  CrossRef