SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jun Wang, Xiaojun Jiang, Long Zhang, Zhiqiang Qiao, Bing Gao, Guangcheng Yang, Hui Huang, Design and fabrication of energetic superlattice like-PTFE/Al with superior performance and application in functional micro-initiator, Nano Energy, 2015, 12, 597

  CrossRef

 2. 2
  Jian Zhi, Houlei Cui, Angran Chen, Yian Xie, Fuqiang Huang, Efficient highly flexible dye sensitized solar cells of three dimensional graphene decorated titanium dioxide nanoparticles on plastic substrate, Journal of Power Sources, 2015, 281, 404

  CrossRef

 3. 3
  Sara Tahan Latibari, Mohammad Mehrali, Mehdi Mehrali, Teuku Meurah Indra Mahlia, Hendrik Simon Cornelis Metselaar, Fabrication and Performances of Microencapsulated Palmitic Acid with Enhanced Thermal Properties, Energy & Fuels, 2015, 150209120005001

  CrossRef

 4. 4
  Weidong Liang, Guodong Zhang, Hanxue Sun, Pinsong Chen, Zhaoqi Zhu, An Li, Graphene–nickel/n-carboxylic acids composites as form-stable phase change materials for thermal energy storage, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2015, 132, 425

  CrossRef

 5. 5
  Andy Nieto, Benjamin Boesl, Arvind Agarwal, Multi-scale intrinsic deformation mechanisms of 3D graphene foam, Carbon, 2015, 85, 299

  CrossRef

 6. 6
  Yun-Hong Zhao, Zhen-Kun Wu, Shu-Lin Bai, Study on thermal properties of graphene foam/graphene sheets filled polymer composites, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2015, 72, 200

  CrossRef

 7. 7
  Xuebing Hu, Yun Yu, Jianer Zhou, Yongqing Wang, Jian Liang, Xiaozhen Zhang, Qibing Chang, Lixin Song, The improved oil/water separation performance of graphene oxide modified Al2O3 microfiltration membrane, Journal of Membrane Science, 2015, 476, 200

  CrossRef

 8. 8
  Xiangye Liu, Tianquan Lin, Mi Zhou, Hui Bi, Houlei Cui, Dongyun Wan, Fuqiang Huang, Jianhua Lin, A novel method for direct growth of a few-layer graphene on Al2O3 film, Carbon, 2014, 71, 20

  CrossRef

 9. 9
  Haining Huang, Hui Bi, Mi Zhou, Feng Xu, Tianquan Lin, Fengxin Liu, Lingyan Zhang, Hui Zhang, Fuqiang Huang, A three-dimensional elastic macroscopic graphene network for thermal management application, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18215

  CrossRef

 10. 10
  Guoqing Xin, Hongtao Sun, Spencer Michael Scott, Tiankai Yao, Fengyuan Lu, Dali Shao, Tao Hu, Gongkai Wang, Guang Ran, Jie Lian, Advanced Phase Change Composite by Thermally Annealed Defect-Free Graphene for Thermal Energy Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140820082200009

  CrossRef

 11. 11
  Ge Shi, Andrew Michelmore, Jian Jin, Lu Hua Li, Ying Chen, Lianzhou Wang, Hua Yu, Gordon Wallace, Sanjeev Gambhir, Shenmin Zhu, Pejman Hojati-Talemi, Jun Ma, Advancement in liquid exfoliation of graphite through simultaneously oxidizing and ultrasonicating, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 47, 20382

  CrossRef

 12. 12
  Jian-Hua Deng, Guo-An Cheng, Rui-Ting Zheng, Bin Yu, Guo-Zheng Li, Xing-Gang Hou, Meng-Li Zhao, De-Jun Li, Catalyst-free, self-assembly, and controllable synthesis of graphene flake–carbon nanotube composites for high-performance field emission, Carbon, 2014, 67, 525

  CrossRef

 13. 13
  Zhiwei Ge, Feng Ye, Yulong Ding, Composite Materials for Thermal Energy Storage: Enhancing Performance through Microstructures, ChemSusChem, 2014, 7, 5
 14. 14
  Mi Zhou, Hui Bi, Tianquan Lin, Xujie Lü, Fuqiang Huang, Jianhua Lin, Directional architecture of graphene/ceramic composites with improved thermal conduction for thermal applications, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 7, 2187

  CrossRef

 15. 15
  Hengxing Ji, Daniel P. Sellan, Michael T. Pettes, Xianghua Kong, Junyi Ji, Li Shi, Rodney S. Ruoff, Enhanced thermal conductivity of phase change materials with ultrathin-graphite foams for thermal energy storage, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 3, 1185

  CrossRef

 16. 16
  Juan Zhang, Wenpeng Zhang, Tao Bao, Zilin Chen, Enhancement of capillary electrochromatographic separation performance by conductive polymer in a layer-by-layer fabricated graphene stationary phase, Journal of Chromatography A, 2014, 1339, 192

  CrossRef

 17. 17
  Xinfeng Zhang, Kan Kan Yeung, Zhaoli Gao, Jinkai Li, Hongye Sun, Huansu Xu, Kai Zhang, Min Zhang, Zhibo Chen, Matthew M.F. Yuen, Shihe Yang, Exceptional thermal interface properties of a three-dimensional graphene foam, Carbon, 2014, 66, 201

  CrossRef

 18. 18
  Cristina Ramirez, Pilar Miranzo, Manuel Belmonte, Maria Isabel Osendi, Pedro Poza, Sofia M. Vega-Diaz, Mauricio Terrones, Extraordinary toughening enhancement and flexural strength in Si3N4 composites using graphene sheets, Journal of the European Ceramic Society, 2014, 34, 2, 161

  CrossRef

 19. 19
  Mi Zhou, Hui Bi, Tianquan Lin, Xujie Lü, Dongyun Wan, Fuqiang Huang, Jianhua Lin, Heat transport enhancement of thermal energy storage material using graphene/ceramic composites, Carbon, 2014, 75, 314

  CrossRef

 20. 20
  Jian Zhi, Wei Zhao, Xiangye Liu, Angran Chen, Zhanqiang Liu, Fuqiang Huang, Highly Conductive Ordered Mesoporous Carbon Based Electrodes Decorated by 3D Graphene and 1D Silver Nanowire for Flexible Supercapacitor, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 14
 21. 21
  Gui-Li Tian, Meng-Qiang Zhao, Dingshan Yu, Xiang-Yi Kong, Jia-Qi Huang, Qiang Zhang, Fei Wei, Nitrogen-Doped Graphene/Carbon Nanotube Hybrids: In Situ Formation on Bifunctional Catalysts and Their Superior Electrocatalytic Activity for Oxygen Evolution/Reduction Reaction, Small, 2014, 10, 11
 22. 22
  Kinga Pielichowska, Krzysztof Pielichowski, Phase change materials for thermal energy storage, Progress in Materials Science, 2014, 65, 67

  CrossRef

 23. 23
  Tianquan Lin, Zhanqiang Liu, Mi Zhou, Hui Bi, Ketian Zhang, Fuqiang Huang, Dongyun Wan, Yajuan Zhong, Rapid Microwave Synthesis of Graphene Directly onh-BN with Excellent Heat Dissipation Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3088

  CrossRef

 24. 24
  Xiehong Cao, Zongyou Yin, Hua Zhang, Three-dimensional graphene materials: preparation, structures and application in supercapacitors, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 6, 1850

  CrossRef