SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Dong Chen, Jiayi Zhan, Mingming Zhang, Jing Zhang, Jiaju Tao, Danting Tang, Ailin Shen, Huayu Qiu, Shouchun Yin, A fluorescent supramolecular polymer with aggregation induced emission (AIE) properties formed by crown ether-based host–guest interactions, Polym. Chem., 2015, 6, 1, 25

  CrossRef

 2. 2
  Wen-Cheng Chen, Guang-Fu Wu, Yi Yuan, Huai-Xin Wei, Fu-Lung Wong, Qing-Xiao Tong, Chun-Sing Lee, A meta-molecular tailoring strategy towards an efficient violet-blue organic electroluminescent material, RSC Adv., 2015, 5, 23, 18067

  CrossRef

 3. 3
  Xiqi Zhang, Xiaoyong Zhang, Ke Wang, Hongliang Liu, Zhen Gu, Yang Yang, Yen Wei, A novel fluorescent amphiphilic glycopolymer based on a facile combination of isocyanate and glucosamine, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 8, 1738

  CrossRef

 4. 4
  Hong Wang, Engui Zhao, Jacky W.Y. Lam, Ben Zhong Tang, AIE luminogens: emission brightened by aggregation, Materials Today, 2015,

  CrossRef

 5. 5
  Haoke Zhang, Hongkun Li, Jia Wang, Jingzhi Sun, Anjun Qin, Ben Zhong Tang, Axial chiral aggregation-induced emission luminogens with aggregation-annihilated circular dichroism effect, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 20, 5162

  CrossRef

 6. 6
  Wei Qin, Zhiyong Yang, Yibin Jiang, Jacky W. Y. Lam, Guodong Liang, Hoi Sing Kwok, Ben Zhong Tang, Construction of Efficient Deep Blue Aggregation-Induced Emission Luminogen from Triphenylethene for Nondoped Organic Light-Emitting Diodes, Chemistry of Materials, 2015, 27, 11, 3892

  CrossRef

 7. 7
  Masaki Shimizu, Tomokazu Tamagawa, Design and Characterization of 4,5-Bis(diarylamino)phthalic Acid Diesters as a New Class of Fluorophores Exhibiting Efficient Blue Emission in the Solid State, European Journal of Organic Chemistry, 2015, 2015, 2
 8. 8
  Yiliu Lin, Gan Chen, Lifang Zhao, Wang Zhang Yuan, Yongming Zhang, Ben Zhong Tang, Diethylamino functionalized tetraphenylethenes: structural and electronic modulation of photophysical properties, implication for the CIE mechanism and application to cell imaging, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 1, 112

  CrossRef

 9. 9
  Haiyin Li, Xiqi Zhang, Xiaoyong Zhang, Ke Wang, Hongliang Liu, Yen Wei, Facile Preparation of Biocompatible and Robust Fluorescent Polymeric Nanoparticles via PEGylation and Cross-Linking, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 7, 4241

  CrossRef

 10. 10
  Haiyin Li, Xiqi Zhang, Xiaoyong Zhang, Ke Wang, Qingdong Zhang, Yen Wei, Fluorescent polymeric nanoparticles with ultra-low CMC for cell imaging, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 7, 1193

  CrossRef

 11. 11
  Jwo-Huei Jou, Sudhir Kumar, Po-Hsun Fang, A. Venkateswararao, K. R. Justin Thomas, Jing-Jong Shyue, Ya-Chi Wang, Tsung-Han Li, Hui-Huan Yu, Highly efficient ultra-deep blue organic light-emitting diodes with a wet- and dry-process feasible cyanofluorene acetylene based emitter, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 10, 2182

  CrossRef

 12. 12
  Fang Hu, Guanxin Zhang, Chi Zhan, Wei Zhang, Yongli Yan, Yongsheng Zhao, Hongbing Fu, Deqing Zhang, Highly Solid-State Emissive Pyridinium-Substituted Tetraphenylethylene Salts: Emission Color-Tuning with Counter Anions and Application for Optical Waveguides, Small, 2015, 11, 11
 13. 13
  Lingzhi Li, Ming Chen, Haoke Zhang, Han Nie, Jing Zhi Sun, Anjun Qin, Ben Zhong Tang, Influence of the number and substitution position of phenyl groups on the aggregation-enhanced emission of benzene-cored luminogens, Chem. Commun., 2015, 51, 23, 4830

  CrossRef

 14. 14
  Ying Zang, Yi Li, Baozong Li, Hongkun Li, Yonggang Yang, Light emission properties and self-assembly of a tolane-based luminogen, RSC Adv., 2015, 5, 48, 38690

  CrossRef

 15. 15
  Thaksen Jadhav, Bhausaheb Dhokale, Shaikh M. Mobin, Rajneesh Misra, Mechanochromism and aggregation induced emission in benzothiazole substituted tetraphenylethylenes: a structure function correlation, RSC Adv., 2015, 5, 38, 29878

  CrossRef

 16. 16
  Ming Chen, Lingzhi Li, Han Nie, Yang Shi, Ju Mei, Jian Wang, Jing Zhi Sun, Anjun Qin, Ben Zhong Tang, N-type pyrazine and triazole-based luminogens with aggregation-enhanced emission characteristics, Chem. Commun., 2015, 51, 53, 10710

  CrossRef

 17. 17
  Xuejun Zhan, Zhongbin Wu, Yuxuan Lin, Sheng Tang, Jie Yang, Jie Hu, Qian Peng, Dongge Ma, Qianqian Li, Zhen Li, New AIEgens containing dibenzothiophene-S,S-dioxide and tetraphenylethene moieties: similar structures but very different hole/electron transport properties, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 23, 5903

  CrossRef

 18. 18
  Jie Yang, Ning Sun, Jing Huang, Qianqian Li, Qian Peng, Xi Tang, Yongqiang Dong, Dongge Ma, Zhen Li, New AIEgens containing tetraphenylethene and silole moieties: tunable intramolecular conjugation, aggregation-induced emission characteristics and good device performance, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 11, 2624

  CrossRef

 19. 19
  Jun Ye, Lulu Fu, Huan Liu, Chen Chang, Chi Zhang, New fluorescent emitter for efficient deep-blue electroluminescence with unusual roll-up character, Materials Letters, 2015, 158, 392

  CrossRef

 20. 20
  Xuejun Zhan, Ning Sun, Zhongbin Wu, Jin Tu, Lei Yuan, Xi Tang, Yujun Xie, Qian Peng, Yongqiang Dong, Qianqian Li, Dongge Ma, Zhen Li, Polyphenylbenzene as a Platform for Deep-Blue OLEDs: Aggregation Enhanced Emission and High External Quantum Efficiency of 3.98%, Chemistry of Materials, 2015, 27, 5, 1847

  CrossRef

 21. 21
  Lifang Zhao, Yiliu Lin, Tong Liu, Hongxiang Li, Yu Xiong, Wang Zhang Yuan, Herman H.-Y. Sung, Ian D. Williams, Yongming Zhang, Ben Zhong Tang, Rational bridging affording luminogen with AIE features and high field effect mobility, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 19, 4903

  CrossRef

 22. You have free access to this content22
  Anjun Qin, Yong Liu, Ben Zhong Tang, Regioselective Metal-Free Click Polymerization of Azides and Alkynes, Macromolecular Chemistry and Physics, 2015, 216, 8
 23. 23
  Zhaofei Chai, Mei Wu, Manman Fang, Sushu Wan, Ting Xu, Runli Tang, Yujun Xie, Anyi Mei, Hongwei Han, Qianqian Li, Zhen Li, Similar or Totally Different: the Adjustment of the Twist Conformation Through Minor Structural Modification, and Dramatically Improved Performance for Dye-Sensitized Solar Cell, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 14
 24. 24
  Fan Bu, Erjing Wang, Qian Peng, Rongrong Hu, Anjun Qin, Zujin Zhao, Ben Zhong Tang, Structural and Theoretical Insights into the AIE Attributes of Phosphindole Oxide: The Balance Between Rigidity and Flexibility, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 11
 25. 25
  Hong-Ji Jiang, Jin-Long Zhang, Qing-Wei Zhang, Shang-Hui Ye, Synthesis, characterization and explosive detection of photoluminescent compounds with intramolecular charge-transfer characteristic, Synthetic Metals, 2015, 201, 30

  CrossRef

 26. 26
  Meng Li, Yingli Niu, Hai-Yan Lu, Chuan-Feng Chen, Tetrahydro[5]helicene-based dye with remarkable and reversible acid/base stimulated fluorescence switching properties in solution and solid state, Dyes and Pigments, 2015, 120, 184

  CrossRef

 27. 27
  Ming Chen, Lingzhi Li, Han Nie, Jiaqi Tong, Lulin Yan, Bin Xu, Jing Zhi Sun, Wenjing Tian, Zujin Zhao, Anjun Qin, Ben Zhong Tang, Tetraphenylpyrazine-based AIEgens: facile preparation and tunable light emission, Chem. Sci., 2015, 6, 3, 1932

  CrossRef

 28. 28
  Jie Yang, Jing Huang, Ning Sun, Qian Peng, Qianqian Li, Dongge Ma, Zhen Li, Twist versus Linkage Mode: Which One is Better for the Construction of Blue Luminogens with AIE Properties?, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 18
 29. 29
  Bin Chen, Yibin Jiang, Long Chen, Han Nie, Bairong He, Ping Lu, Herman H. Y. Sung, Ian D. Williams, Hoi Sing Kwok, Anjun Qin, Zujin Zhao , Ben Zhong Tang , 2,5-Difluorenyl-Substituted Siloles for the Fabrication of High-Performance Yellow Organic Light-Emitting Diodes, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 7
 30. 30
  Jing Huang, Runli Tang, Tian Zhang, Qianqian Li, Gui Yu, Shuyi Xie, Yunqi Liu, Shanghui Ye, Jingui Qin, Zhen Li, A New Approach to Prepare Efficient Blue AIE Emitters for Undoped OLEDs, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 18
 31. 31
  Qi Wang, Iain W. H. Oswald, Xiaolong Yang, Guijiang Zhou, Huiping Jia, Qiquan Qiao, Yonghua Chen, Jason Hoshikawa-Halbert, Bruce E. Gnade, A Non-Doped Phosphorescent Organic Light-Emitting Device with Above 31% External Quantum Efficiency, Advanced Materials, 2014, 26, 48
 32. 32
  Heping Shi, Jinwei Yang, Xiuqing Dong, Xiaohuan Wu, Penghong Zhou, Fangqin Cheng, Martin M. F. Choi, A novel tetraphenylethene–carbazole type compound containing the dimesitylboron moiety: aggregation-induced emission enhancement and electroluminescence properties, RSC Advances, 2014, 4, 37, 19418

  CrossRef

 33. 33
  Xiaotao Zhang, Yonggang Zhen, Xiaolong Fu, Jie Liu, Xiuqiang Lu, Ping He, Huanli Dong, Hantang Zhang, Guangyao Zhao, Lang Jiang, Wenping Hu, A thienyl peripherally substituted rubrene analogue with constant emissions and good film forming ability, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 39, 8222

  CrossRef

 34. 34
  Yirang Im, Jun Yeob Lee, Above 20% External Quantum Efficiency in Thermally Activated Delayed Fluorescence Device Using Furodipyridine-Type Host Materials, Chemistry of Materials, 2014, 26, 3, 1413

  CrossRef

 35. 35
  Shiang-Lin Deng, Tai-Lin Chen, Wei-Lun Chien, Jin-Long Hong, Aggregation-enhanced emission in fluorophores containing pyridine and triphenylamine terminals: restricted molecular rotation and hydrogen-bond interaction, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 4, 651

  CrossRef

 36. 36
  Ju Mei, Yuning Hong, Jacky W. Y. Lam, Anjun Qin, Youhong Tang, Ben Zhong Tang, Aggregation-Induced Emission: The Whole Is More Brilliant than the Parts, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 37. 37
  Yongyang Gong, Jun Liu, Yiren Zhang, Gufeng He, Yang Lu, Wen Bin Fan, Wang Zhang Yuan, Jing Zhi Sun, Yongming Zhang, AIE-active, highly thermally and morphologically stable, mechanochromic and efficient solid emitters for low color temperature OLEDs, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 36, 7552

  CrossRef

 38. 38
  Junwei Li, Yuan Li, Carrie Y. K. Chan, Ryan T. K. Kwok, Hongkun Li, Pavel Zrazhevskiy, Xiaohu Gao, Jing Zhi Sun, Anjun Qin, Ben Zhong Tang, An Aggregation-Induced-Emission Platform for Direct Visualization of Interfacial Dynamic Self-Assembly, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 49
 39. 39
  Junwei Li, Yuan Li, Carrie Y. K. Chan, Ryan T. K. Kwok, Hongkun Li, Pavel Zrazhevskiy, Xiaohu Gao, Jing Zhi Sun, Anjun Qin, Ben Zhong Tang, An Aggregation-Induced-Emission Platform for Direct Visualization of Interfacial Dynamic Self-Assembly, Angewandte Chemie, 2014, 126, 49
 40. 40
  Chunping Ma, Bingjia Xu, Gaoyi Xie, Jiajun He, Xie Zhou, Bangyin Peng, Long Jiang, Bin Xu, Wenjing Tian, Zhenguo Chi, Siwei Liu, Yi Zhang, Jiarui Xu, An AIE-active luminophore with tunable and remarkable fluorescence switching based on the piezo and protonation–deprotonation control, Chemical Communications, 2014, 50, 55, 7374

  CrossRef

 41. 41
  Jing Huang, Ning Sun, Jie Yang, Runli Tang, Qianqian Li, Dongge Ma, Zhen Li, Blue Aggregation-Induced Emission Luminogens: High External Quantum Efficiencies Up to 3.99% in LED Device, and Restriction of the Conjugation Length through Rational Molecular Design, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 48
 42. 42
  Guangyuan Mu, Wenzhi Zhang, Peng Xu, Hongfeng Wang, Yixing Wang, Lei Wang, Shaoqing Zhuang, Xunjin Zhu, Constructing New n-Type, Ambipolar, and p-Type Aggregation-Induced Blue Luminogens by Gradually Tuning the Proportion of Tetrahphenylethene and Diphenylphophine Oxide, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 16, 8610

  CrossRef

 43. 43
  Jing Huang, Yibin Jiang, Jie Yang, Runli Tang, Ni Xie, Qianqian Li, Hoi Sing Kwok, Ben Zhong Tang, Zhen Li, Construction of efficient blue AIE emitters with triphenylamine and TPE moieties for non-doped OLEDs, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 11, 2028

  CrossRef

 44. 44
  Jing Huang, Ning Sun, Jinyu Wang, Runli Tang, Xuefeng Li, Jingfeng Dong, Qianqian Li, Dongge Ma, Zhen Li, Construction of Efficient Solid Emitters with Tetraphenylethene Trimers for Non-doped Blue OLEDs, Israel Journal of Chemistry, 2014, 54, 7
 45. 45
  Xiaofei Xu, Shanghui Ye, Bairong He, Bin Chen, Jiayun Xiang, Jian Zhou, Ping Lu, Zujin Zhao, Huayu Qiu, Dimesitylboryl-functionalized fluorene derivatives: Promising luminophors with good electron-transporting ability for deep blue organic light-emitting diodes, Dyes and Pigments, 2014, 101, 136

  CrossRef

 46. 46
  Jing Huang, Ning Sun, Pengyu Chen, Runli Tang, Qianqian Li, Dongge Ma, Zhen Li, Largely blue-shifted emission through minor structural modifications: molecular design, synthesis, aggregation-induced emission and deep-blue OLED application, Chemical Communications, 2014, 50, 17, 2136

  CrossRef

 47. 47
  Bairong He, Zhengfeng Chang, Yibin Jiang, Xiaofei Xu, Ping Lu, Hoi Sing Kwok, Jian Zhou, Huayu Qiu, Zujin Zhao, Ben Zhong Tang, Piezochromic luminescent and electroluminescent materials comprised of tetraphenylethene plus spirobifluorene or 9,9-diphenylfluorene, Dyes and Pigments, 2014, 106, 87

  CrossRef

 48. 48
  Long Chen, Yibin Jiang, Han Nie, Rongrong Hu, Hoi Sing Kwok, Fei Huang, Anjun Qin, Zujin Zhao, Ben Zhong Tang, Rational Design of Aggregation-Induced Emission Luminogen with Weak Electron Donor–Acceptor Interaction to Achieve Highly Efficient Undoped Bilayer OLEDs, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 19, 17215

  CrossRef

 49. 49
  Haiyin Li, Xiqi Zhang, Xiaoyong Zhang, Bin Yang, Yang Yang, Yen Wei, Stable Cross-linked Fluorescent Polymeric Nanoparticles for Cell Imaging, Macromolecular Rapid Communications, 2014, 35, 19
 50. 50
  Wen-Cheng Chen, Yi Yuan, Guang-Fu Wu, Huai-Xin Wei, Li Tang, Qing-Xiao Tong, Fu-Lung Wong, Chun-Sing Lee, Staggered Face-to-Face Molecular Stacking as a Strategy for Designing Deep-Blue Electroluminescent Materials with High Carrier Mobility, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 7
 51. 51
  Zujin Zhao, Bairong He, Han Nie, Bin Chen, Ping Lu, Anjun Qin, Ben Zhong Tang, Stereoselective synthesis of folded luminogens with arene–arene stacking interactions and aggregation-enhanced emission, Chem. Commun., 2014, 50, 9, 1131

  CrossRef

 52. 52
  Xiaotao Zhang, Xiuqiang Lu, Yonggang Zhen, Jie Liu, Huanli Dong, Guangyao Zhao, Ping He, Zongrui Wang, Lang Jiang, Wenping Hu, Synthesis and aggregation-induced emissions of thienyl substituted cyclobutene derivatives, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 26, 5083

  CrossRef

 53. 53
  Qingkai Qi, Xiaofeng Fang, Yifei Liu, Peng Zhou, Yumo Zhang, Bing Yang, Wenjing Tian, Sean Xiao-An Zhang, A TPE-oxazoline molecular switch with tunable multi-emission in both solution and solid state, RSC Advances, 2013, 3, 38, 16986

  CrossRef

 54. 54
  JING HUANG, QIANQIAN LI, ZHEN LI, FACILE APPROACHES FOR CONSTRUCTING BLUE/DEEP-BLUE TPE-BASED SOLID EMITTERS, Journal of Molecular and Engineering Materials, 2013, 01, 03, 1340006

  CrossRef

 55. 55
  F. CHRISTOPHER PIGGE, HARNESSING AGGREGATION-INDUCED EMISSION (AIE) OF TETRAPHENYLETHYLENES IN METAL ION SENSING AND LUMINESCENT METAL-ORGANIC FRAMEWORKS, Journal of Molecular and Engineering Materials, 2013, 01, 03, 1340009

  CrossRef

 56. 56
  Rongrong Hu, Jacky W. Y. Lam, Min Li, Haiqin Deng, Jie Li, Ben Zhong Tang, Homopolycyclotrimerization of A4-type tetrayne: A new approach for the creation of a soluble hyperbranched poly(tetraphenylethene) with multifunctionalities, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 22
 57. 57
  MIAO LUO, XIE ZHOU, ZHENGUO CHI, CHUNPING MA, YI ZHANG, SIWEI LIU, JIARUI XU, SYNTHESIS AND PROPERTIES OF GELATORS DERIVED FROM TETRAPHENYLETHYLENE AND GALLIC ACID WITH AGGREGATION-INDUCED EMISSION, Journal of Molecular and Engineering Materials, 2013, 01, 03, 1340007

  CrossRef