SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jianzhong Ma, Xiaoyan Zhang, Yan Bao, Junli Liu, A facile spraying method for fabricating superhydrophobic leather coating, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2015, 472, 21

  CrossRef

 2. 2
  Huaiyuan Wang, Enqun Wang, Zhanjian Liu, Dong Gao, Ruixia Yuan, Liyuan Sun, Yanji Zhu, A novel carbon nanotubes reinforced superhydrophobic and superoleophilic polyurethane sponge for selective oil–water separation through a chemical fabrication, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 1, 266

  CrossRef

 3. 3
  Ben Wang, Weixin Liang, Zhiguang Guo, Weimin Liu, Biomimetic super-lyophobic and super-lyophilic materials applied for oil/water separation: a new strategy beyond nature, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 1, 336

  CrossRef

 4. 4
  Hongxia Wang, Hua Zhou, Haitao Niu, Jin Zhang, Yong Du, Tong Lin, Dual-Layer Superamphiphobic/Superhydrophobic-Oleophilic Nanofibrous Membranes with Unidirectional Oil-Transport Ability and Strengthened Oil–Water Separation Performance, Advanced Materials Interfaces, 2015, 2, 4
 5. 5
  Sang Ho Park, Yeon Sung Ryu, Seong Hun Kim, Effect of modified silica nanoparticle on the properties of bio-based polyurethane ultrafine fibers, Journal of Materials Science, 2015, 50, 4, 1760

  CrossRef

 6. 6
  Shouying Huang, Xuan Li, Yuanqian Jiao, Jiafu Shi, Fabrication of a Superhydrophobic, Fire-Resistant, and Mechanical Robust Sponge upon Polyphenol Chemistry for Efficiently Absorbing Oils/Organic Solvents, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2015, 54, 6, 1842

  CrossRef

 7. 7
  Kunlin Chen, Shuxue Zhou, Shu Yang, Limin Wu, Fabrication of All-Water-Based Self-Repairing Superhydrophobic Coatings Based on UV-Responsive Microcapsules, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 7
 8. 8
  Lei Wu, Lingxiao Li, Bucheng Li, Junping Zhang, Aiqin Wang, Magnetic, Durable, and Superhydrophobic Polyurethane@Fe3O4@SiO2@Fluoropolymer Sponges for Selective Oil Absorption and Oil/Water Separation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 8, 4936

  CrossRef

 9. 9
  Yuning Chen, Xin Lin, Na Liu, Yingze Cao, Fei Lu, Liangxin Xu, Lin Feng, Magnetically Recoverable Efficient Demulsifier for Water-in-Oil Emulsions, ChemPhysChem, 2015, 16, 3
 10. 10
  Seunghwan Seok, Sujeong Shin, Tae Jae Lee, Jae-Min Jeong, MinHo Yang, Do Hyun Kim, Jung Youn Park, Seok Jae Lee, Bong Gill Choi, Kyoung G. Lee, Multifunctional Polyurethane Sponge for Polymerase Chain Reaction Enhancement, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 8, 4699

  CrossRef

 11. 11
  Yu Yang, Zhenjun Liu, Jian Huang, Chaoyang Wang, Multifunctional, robust sponges by a simple adsorption–combustion method, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 11, 5875

  CrossRef

 12. 12
  Zonglin Chu, Yujun Feng, Stefan Seeger, Oil/Water Separation with Selective Superantiwetting/Superwetting Surface Materials, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 8
 13. 13
  Zonglin Chu, Yujun Feng, Stefan Seeger, Öl/Wasser-Trennung mit selektiven superabweisenden/superbenetzbaren Oberflächenmaterialien, Angewandte Chemie, 2015, 127, 8
 14. 14
  Enqun Wang, Huaiyuan Wang, Zhanjian Liu, Ruixia Yuan, Yanji Zhu, One-step fabrication of a nickel foam-based superhydrophobic and superoleophilic box for continuous oil–water separation, Journal of Materials Science, 2015,

  CrossRef

 15. 15
  Zhongjun Cheng, Jingwen Wang, Hua Lai, Ying Du, Rui Hou, Chong Li, Naiqing Zhang, Kening Sun, pH-Controllable On-Demand Oil/Water Separation on the Switchable Superhydrophobic/Superhydrophilic and Underwater Low-Adhesive Superoleophobic Copper Mesh Film, Langmuir, 2015, 31, 4, 1393

  CrossRef

 16. 16
  Jing Wu, Nü Wang, Yong Zhao, Lei Jiang, Simple synthesis of smart magnetically driven fibrous films for remote controllable oil removal, Nanoscale, 2015, 7, 6, 2625

  CrossRef

 17. 17
  Liming Xu, Guyu Xiao, Caibao Chen, Run Li, Yiyong Mai, Guoming Sun, Deyue Yan, Superhydrophobic and superoleophilic graphene aerogel prepared by facile chemical reduction, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 14, 7498

  CrossRef

 18. 18
  Ling-Hao Kong, Xin-Hua Chen, Lai-Gui Yu, Zhi-Shen Wu, Ping-Yu Zhang, Superhydrophobic Cuprous Oxide Nanostructures on Phosphor-Copper Meshes and Their Oil–Water Separation and Oil Spill Cleanup, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 4, 2616

  CrossRef

 19. 19
  Hua Zhou, Hongxia Wang, Haitao Niu, Jian Fang, Yan Zhao, Tong Lin, Superstrong, Chemically Stable, Superamphiphobic Fabrics from Particle-Free Polymer Coatings, Advanced Materials Interfaces, 2015, 2, 6
 20. 20
  Xiaojiang Liu, Yang Xu, Keyang Ben, Zao Chen, Yan Wang, Zisheng Guan, Transparent, durable and thermally stable PDMS-derived superhydrophobic surfaces, Applied Surface Science, 2015, 339, 94

  CrossRef

 21. 21
  Xi Zheng, Zhenyan Guo, Dongliang Tian, Xiaofang Zhang, Wenxian Li, Lei Jiang, Underwater Self-Cleaning Scaly Fabric Membrane for Oily Water Separation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 7, 4336

  CrossRef

 22. 22
  Lin Li, Zhaoyue Liu, Qianqian Zhang, Chenhui Meng, Tierui Zhang, Jin Zhai, Underwater superoleophobic porous membrane based on hierarchical TiO2nanotubes: multifunctional integration of oil–water separation, flow-through photocatalysis and self-cleaning, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 3, 1279

  CrossRef

 23. 23
  Chunde Jin, Jingpeng Li, Shenjie Han, Jin Wang, Qingfeng Sun, A durable, superhydrophobic, superoleophobic and corrosion-resistant coating with rose-like ZnO nanoflowers on a bamboo surface, Applied Surface Science, 2014, 320, 322

  CrossRef

 24. 24
  Run Li, Caibao Chen, Jing Li, Liming Xu, Guyu Xiao, Deyue Yan, A facile approach to superhydrophobic and superoleophilic graphene/polymer aerogels, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 3057

  CrossRef

 25. 25
  Prathapan Ragesh, V. Anand Ganesh, Shantikumar V. Nair, A. Sreekumaran Nair, A review on ‘self-cleaning and multifunctional materials’, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 14773

  CrossRef

 26. 26
  Lei Peng, Hao Li, Yi Zhang, Jiao Su, Ping Yu, Yunbai Luo, A superhydrophobic 3D porous material for oil spill cleanup, RSC Adv., 2014, 4, 87, 46470

  CrossRef

 27. 27
  Huan Zhu, Zhiguang Guo, A Superhydrophobic Copper Mesh with Microrod Structure for Oil^|^ndash;Water Separation Inspired from Ramee Leaf, Chemistry Letters, 2014, 43, 10, 1645

  CrossRef

 28. 28
  Xiaotao Zhu, Zhaozhu Zhang, Bo Ge, Xuehu Men, Xiaoyan Zhou, Qunji Xue, A versatile approach to produce superhydrophobic materials used for oil–water separation, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 432, 105

  CrossRef

 29. 29
  Mimi Tao, Lixin Xue, Fu Liu, Lei Jiang, An Intelligent Superwetting PVDF Membrane Showing Switchable Transport Performance for Oil/Water Separation, Advanced Materials, 2014, 26, 18
 30. 30
  Dongyun Yu, Jintao Tian, Jinhui Dai, Xin Wang, Anticorrosion Behavior of Superhydrophobic Composite Coating on Carbon Steel in Seawater, Corrosion, 2014, 70, 4, 329

  CrossRef

 31. 31
  Kesong Liu, Moyuan Cao, Akira Fujishima, Lei Jiang, Bio-Inspired Titanium Dioxide Materials with Special Wettability and Their Applications, Chemical Reviews, 2014, 114, 19, 10044

  CrossRef

 32. 32
  Xu Jin, Bairu Shi, Lichen Zheng, Xiaohan Pei, Xiyao Zhang, Ziqi Sun, Yi Du, Jung Ho Kim, Xiaolin Wang, Shixue Dou, Kesong Liu, Lei Jiang, Bio-Inspired Multifunctional Metallic Foams Through the Fusion of Different Biological Solutions, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 18
 33. 33
  Yuan-Qing Li, Yarjan Abdul Samad, Kyriaki Polychronopoulou, Saeed M. Alhassan, Kin Liao, Carbon Aerogel from Winter Melon for Highly Efficient and Recyclable Oils and Organic Solvents Absorption, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 6, 1492

  CrossRef

 34. 34
  Yao Lu, Sanjayan Sathasivam, Jinlong Song, Faze Chen, Wenji Xu, Claire J. Carmalt, Ivan P. Parkin, Creating superhydrophobic mild steel surfaces for water proofing and oil–water separation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 11628

  CrossRef

 35. 35
  Bucheng Li, Lingxiao Li, Lei Wu, Junping Zhang, Aiqin Wang, Durable Superhydrophobic/Superoleophilic Polyurethane Sponges Inspired by Mussel and Lotus Leaf for the Selective Removal of Organic Pollutants from Water, ChemPlusChem, 2014, 79, 6
 36. 36
  Kunlin Chen, Shuxue Zhou, Limin Wu, Facile fabrication of self-repairing superhydrophobic coatings, Chem. Commun., 2014, 50, 80, 11891

  CrossRef

 37. 37
  Chunai Dai, Na Liu, Yingze Cao, Yuning Chen, Fei Lu, Lin Feng, Fast formation of superhydrophobic octadecylphosphonic acid (ODPA) coating for self-cleaning and oil/water separation, Soft Matter, 2014, 10, 40, 8116

  CrossRef

 38. 38
  Fatang Liu, Fenghe Sun, Qinmin Pan, Highly compressible and stretchable superhydrophobic coating inspired by bio-adhesion of marine mussels, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11365

  CrossRef

 39. 39
  Yang Gao, Yun Shen Zhou, Wei Xiong, Mengmeng Wang, Lisha Fan, Hossein Rabiee-Golgir, Lijia Jiang, Wenjia Hou, Xi Huang, Lan Jiang, Jean-Francois Silvain, Yong Feng Lu, Highly Efficient and Recyclable Carbon Soot Sponge for Oil Cleanup, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 8, 5924

  CrossRef

 40. 40
  Lei Peng, Shuai Yuan, Ge Yan, Ping Yu, Yunbai Luo, Hydrophobic sponge for spilled oil absorption, Journal of Applied Polymer Science, 2014, 131, 20
 41. 41
  Pinxian Xi, Liang Huang, Zhihong Xu, Fengjuan Chen, Li An, Ben Wang, Zhong-Ning Chen, Low cost and robust soot dipped polyurethane sponge for highly efficient and recyclable oil and organic solvent cleanup, RSC Adv., 2014, 4, 103, 59481

  CrossRef

 42. 42
  Lingxiao Li, Bucheng Li, Lei Wu, Xia Zhao, Junping Zhang, Magnetic, superhydrophobic and durable silicone sponges and their applications in removal of organic pollutants from water, Chemical Communications, 2014, 50, 58, 7831

  CrossRef

 43. 43
  Lei Wu, Junping Zhang, Bucheng Li, Aiqin Wang, Magnetically driven super durable superhydrophobic polyester materials for oil/water separation, Polymer Chemistry, 2014, 5, 7, 2382

  CrossRef

 44. 44
  Lei Wu, Junping Zhang, Bucheng Li, Aiqin Wang, Mechanical- and oil-durable superhydrophobic polyester materials for selective oil absorption and oil/water separation, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 413, 112

  CrossRef

 45. 45
  Shouying Huang, Jiafu Shi, Monolithic Macroporous Carbon Materials as High-Performance and Ultralow-Cost Sorbents for Efficiently Solving Organic Pollution, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 12, 4888

  CrossRef

 46. 46
  Yu Yang, Yonghong Deng, Zhen Tong, Chaoyang Wang, Multifunctional foams derived from poly(melamine formaldehyde) as recyclable oil absorbents, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 9994

  CrossRef

 47. 47
  Shouying Huang, Mussel-Inspired One-Step Copolymerization to Engineer Hierarchically Structured Surface with Superhydrophobic Properties for Removing Oil from Water, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 19, 17144

  CrossRef

 48. 48
  Daxiong Wu, Linlin Fang, Yanmin Qin, Wenjuan Wu, Changming Mao, Haitao Zhu, Oil sorbents with high sorption capacity, oil/water selectivity and reusability for oil spill cleanup, Marine Pollution Bulletin, 2014, 84, 1-2, 263

  CrossRef

 49. 49
  Jin Ge, Yin-Dong Ye, Hong-Bin Yao, Xi Zhu, Xu Wang, Liang Wu, Jin-Long Wang, Hang Ding, Ni Yong, Ling-Hui He, Shu-Hong Yu, Pumping through Porous Hydrophobic/Oleophilic Materials: An Alternative Technology for Oil Spill Remediation, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 14
 50. 50
  Jin Ge, Yin-Dong Ye, Hong-Bin Yao, Xi Zhu, Xu Wang, Liang Wu, Jin-Long Wang, Hang Ding, Ni Yong, Ling-Hui He, Shu-Hong Yu, Pumping through Porous Hydrophobic/Oleophilic Materials: An Alternative Technology for Oil Spill Remediation, Angewandte Chemie, 2014, 126, 14
 51. 51
  Ziying Hu, Xuming Zhang, Zhaoyue Liu, Kaifu Huo, Paul K Chu, Jin Zhai, Lei Jiang, Regulating Water Adhesion on Superhydrophobic TiO2 Nanotube Arrays, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 40
 52. 52
  Zhuo Han, Zhihong Tang, Shuling Shen, Bin Zhao, Guangping Zheng, Junhe Yang, Strengthening of Graphene Aerogels with Tunable Density and High Adsorption Capacity towards Pb2+, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 53. 53
  Colin R Crick, Davinder S Bhachu, Ivan P Parkin, Superhydrophobic silica wool—a facile route to separating oil and hydrophobic solvents from water, Science and Technology of Advanced Materials, 2014, 15, 6, 065003

  CrossRef

 54. 54
  Dongyun Yu, Jintao Tian, Superhydrophobicity: Is it really better than hydrophobicity on anti-corrosion?, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2014, 445, 75

  CrossRef

 55. 55
  Bucheng Li, Lei Wu, Lingxiao Li, Stefan Seeger, Junping Zhang, Aiqin Wang, Superwetting Double-Layer Polyester Materials for Effective Removal of Both Insoluble Oils and Soluble Dyes in Water, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11581

  CrossRef

 56. 56
  Jin An, Hanxue Sun, Jinfeng Cui, Zhaoqi Zhu, Weidong Liang, Chunjuan Pei, Baoping Yang, An Li, Surface modification of polypyrrole-coated foam for the capture of organic solvents and oils, Journal of Materials Science, 2014, 49, 13, 4576

  CrossRef

 57. 57
  Jianyu Mao, Wei Jiang, Junjun Gu, Shuai Zhou, Yue Lu, Tan Xie, Synthesis of P (St-DVB)/Fe3O4 microspheres and application for oil removal in aqueous environment, Applied Surface Science, 2014, 317, 787

  CrossRef

 58. 58
  Gang Wang, Zhixiang Zeng, Xuedong Wu, Tianhui Ren, Jin Han, Qunji Xue, Three-dimensional structured sponge with high oil wettability for the clean-up of oil contaminations and separation of oil–water mixtures, Polym. Chem., 2014, 5, 20, 5942

  CrossRef

 59. 59
  Zheng Zhang, Gilles Sèbe, Daniel Rentsch, Tanja Zimmermann, Philippe Tingaut, Ultralightweight and Flexible Silylated Nanocellulose Sponges for the Selective Removal of Oil from Water, Chemistry of Materials, 2014, 26, 8, 2659

  CrossRef

 60. 60
  Chao Teng, Xianyong Lu, Guangyuan Ren, Ying Zhu, Meixiang Wan, Lei Jiang, Underwater Self-Cleaning PEDOT-PSS Hydrogel Mesh for Effective Separation of Corrosive and Hot Oil/Water Mixtures, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 6
 61. 61
  Ana I. Neto, Heather J. Meredith, Courtney L. Jenkins, Jonathan J. Wilker, João F. Mano, Combining biomimetic principles from the lotus leaf and mussel adhesive: polystyrene films with superhydrophobic and adhesive layers, RSC Advances, 2013, 3, 24, 9352

  CrossRef

 62. 62
  Shuai Yang, Xu Jin, Kesong Liu, Lei Jiang, Nanoparticles assembly-induced special wettability for bio-inspired materials, Particuology, 2013, 11, 4, 361

  CrossRef

 63. 63
  Aijuan Zhang, Mingjie Chen, Can Du, Huizhang Guo, Hua Bai, Lei Li, Poly(dimethylsiloxane) Oil Absorbent with a Three-Dimensionally Interconnected Porous Structure and Swellable Skeleton, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 20, 10201

  CrossRef

 64. 64
  Ben Wang, Zhiguang Guo, Superhydrophobic copper mesh films with rapid oil/water separation properties by electrochemical deposition inspired from butterfly wing, Applied Physics Letters, 2013, 103, 6, 063704

  CrossRef

 65. 65
  Zhongjun Cheng, Hua Lai, Ying Du, Kewei Fu, Rui Hou, Naiqing Zhang, Kening Sun, Underwater Superoleophilic to Superoleophobic Wetting Control on the Nanostructured Copper Substrates, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11363

  CrossRef