SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  P. Chutia, A. Kumar, Electrical conduction mechanism of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) nanofiber bundles at low temperature, Applied Physics A, 2015,

  CrossRef

 2. 2
  Jiaojiao Chen, Hong-Guang Piao, Zhaochu Luo, Xiaozhong Zhang, Enhanced linear magnetoresistance of germanium at room temperature due to surface imperfection, Applied Physics Letters, 2015, 106, 17, 173503

  CrossRef

 3. 3
  Zhaochu Luo, Xiaozhong Zhang, Chengyue Xiong, Jiaojiao Chen, Silicon-Based Current-Controlled Reconfigurable Magnetoresistance Logic Combined with Non-Volatile Memory, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 1
 4. 4
  Tao Wang, Mingsu Si, Dezheng Yang, Zhong Shi, Fangcong Wang, Zhaolong Yang, Shiming Zhou, Desheng Xue, Angular dependence of the magnetoresistance effect in a silicon based p–n junction device, Nanoscale, 2014, 6, 8, 3978

  CrossRef

 5. 5
  Jiaojiao Chen, Xiaozhong Zhang, Hong-Guang Piao, Jimin Wang, Zhaochu Luo, Enhanced low field magnetoresistance in germanium and silicon-diode combined device at room temperature, Applied Physics Letters, 2014, 105, 19, 193508

  CrossRef

 6. 6
  Jiaojiao Chen, Xiaozhong Zhang, Zhaochu Luo, Jimin Wang, Hong-Guang Piao, Large positive magnetoresistance in germanium, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 11, 114511

  CrossRef

 7. 7
  Shuanhu Wang, Wenxin Wang, Lvkuan Zou, Xu Zhang, Jianwang Cai, Zhigang Sun, Baogen Shen, Jirong Sun, Magnetic Tuning of the Photovoltaic Effect in Silicon-Based Schottky Junctions, Advanced Materials, 2014, 26, 47
 8. 8
  Ce Yang, Yang-Long Hou, Song Gao, Nanomagnetism: Principles, nanostructures, and biomedical applications, Chinese Physics B, 2014, 23, 5, 057505

  CrossRef

 9. 9
  C. H. Wan, Z. H. Yuan, P. Liu, H. Wu, P. Guo, D. L. Li, S. S. Ali, Nonlocal magnetoresistance due to Lorentz force in linear transport region in bulk silicon, Applied Physics Letters, 2013, 103, 26, 262406

  CrossRef