SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jinxue Guo, Xinqun Zhang, Tingting Zhang, Ting Zhou, Xiao Zhang, Zhenlan Quan, Self-template synthesis of magnetic cobalt nanotube based on Kirkendall effect, Materials Letters, 2015, 141, 288

  CrossRef

 2. 2
  Qian Ma, Yongqing Ma, Fenlian Zan, Yuanfeng Xu, Ganhong Zheng, Zhenxiang Dai, Mingzai Wu, Guang Li, Complex exchange anisotropy behavior in Co3O4–Ni0.6Zn0.4Fe2O4 composite with different Co3O4 content, Materials Research Bulletin, 2014, 51, 381

  CrossRef

 3. 3
  Li-Li Xing, Zhao-Hui Chen, Xin-Yu Xue, Controllable synthesis Co3O4 nanorods and nanobelts and their excellent lithium storage performance, Solid State Sciences, 2014, 32, 88

  CrossRef

 4. 4
  Huang Xiaomin, Wang Long, Cao Xia, Han Yu, Gao Caizhen, Xu Ying, Wang Ning, CoxMn3−xO4hollow octahedrons: synthesis, growth mechanism, and their application in high-performance supercapacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 32, 13103

  CrossRef

 5. 5
  Xiaoyong Fan, Yongxin Shi, Lei Gou, Donglin Li, Electrodeposition of three-dimensional macro-/mesoporous Co3O4 nanosheet arrays as for ultrahigh rate lithium-ion battery, Electrochimica Acta, 2014, 142, 268

  CrossRef

 6. 6
  Huijing Yang, Maosheng Cao, Yong Li, Honglong Shi, Zhiling Hou, Xiaoyong Fang, Haibo Jin, Wenzhong Wang, Jie Yuan, Enhanced Dielectric Properties and Excellent Microwave Absorption of SiC Powders Driven with NiO Nanorings, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 3
 7. 7
  Xiubing Li, Siwei Yang, Jing Sun, Peng He, Xipeng Pu, Guqiao Ding, Enhanced electromagnetic wave absorption performances of Co3O4 nanocube/reduced graphene oxide composite, Synthetic Metals, 2014, 194, 52

  CrossRef

 8. 8
  Aimin Wang, Wei Wang, Chang Long, Wei Li, Jianguo Guan, Haoshuang Gu, Guangxin Xu, Facile preparation, formation mechanism and microwave absorption properties of porous carbonyl iron flakes, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 19, 3769

  CrossRef

 9. 9
  Tiekun Jia, Jian Chen, Zhao Deng, Fang Fu, Junwei Zhao, Xiaofeng Wang, Fei Long, Facile synthesis of Zn-doped SnO2 dendrite-built hierarchical cube-like architectures and their application in lithium storage, Materials Science and Engineering: B, 2014, 189, 32

  CrossRef

 10. 10
  Wei Wu, Shuanglei Yang, Jun Pan, Lingling Sun, Juan Zhou, Zhigao Dai, Xiangheng Xiao, Hongbo Zhang, Changzhong Jiang, Metal ion-mediated synthesis and shape-dependent magnetic properties of single-crystalline α-Fe2O3 nanoparticles, CrystEngComm, 2014, 16, 25, 5566

  CrossRef

 11. 11
  Bo Wen, Maosheng Cao, Mingming Lu, Wenqiang Cao, Honglong Shi, Jia Liu, Xixi Wang, Haibo Jin, Xiaoyong Fang, Wenzhong Wang, Jie Yuan, Reduced Graphene Oxides: Light-Weight and High-Efficiency Electromagnetic Interference Shielding at Elevated Temperatures, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 12. 12
  Yanchao Mao, Wei Li, Peng Liu, Jian Chen, Erjun Liang, Topotactic transformation to mesoporous Co3O4 nanosheet photocathode for visible-light-driven direct photoelectrochemical hydrogen generation, Materials Letters, 2014, 134, 276

  CrossRef

 13. 13
  Hongqi Sun, Ha Ming Ang, Moses O. Tadé, Shaobin Wang, Co3O4 nanocrystals with predominantly exposed facets: synthesis, environmental and energy applications, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14427

  CrossRef

 14. 14
  Guoxiu Tong, Fangfang Du, Wenhua Wu, Ruonan Wu, Fangting Liu, Yan Liang, Enhanced reactive oxygen species (ROS) yields and antibacterial activity of spongy ZnO/ZnFe2O4 hybrid micro-hexahedra selectively synthesized through a versatile glucose-engineered co-precipitation/annealing process, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 20, 2647

  CrossRef

 15. 15
  Hua Fang, Shichao Zhang, Wenbo Liu, Zhijia Du, Xiaomeng Wu, Yalan Xing, Hierarchical Co3O4@multiwalled carbon nanotube nanocable films with superior cyclability and high lithium storage capacity, Electrochimica Acta, 2013, 108, 651

  CrossRef