SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Lei Wang, Biao Pan, Liping Zhu, Bo Wang, Yixing Wang, Yakun Liu, Jiangjiang Jin, Jiangshan Chen, Dongge Ma, Construction of thermally stable 3,6-disubstituted spiro-fluorene derivatives as host materials for blue phosphorescent organic light-emitting diodes, Dyes and Pigments, 2015, 114, 222

  CrossRef

 2. 2
  Paul Kautny, Zhongbin Wu, Berthold Stöger, Antoine Tissot, Ernst Horkel, Jiangshan Chen, Dongge Ma, Hans Hagemann, Johannes Fröhlich, Daniel Lumpi, Controlling singlet–triplet splitting in carbazole–oxadiazole based bipolar phosphorescent host materials, Organic Electronics, 2015, 17, 216

  CrossRef

 3. 3
  Wei-Chieh Lin, Hao-Wu Lin, Ejabul Mondal, Ken-Tsung Wong, Efficient solution-processed green and white phosphorescence organic light-emitting diodes based on bipolar host materials, Organic Electronics, 2015, 17, 1

  CrossRef

 4. 4
  Lei Wang, Jiangjiang Jin, Wenzhi Zhang, Biao Pan, Zhi Huang, Shaoqing Zhuang, Toward high efficiency green phosphorescent organic light-emitting diodes by fine tuning the charge transporting properties of 1,2,4-thiadiazole based hosts, Organic Electronics, 2015, 16, 177

  CrossRef

 5. 5
  Dhirendra Kumar, K. R. Justin Thomas, 2-Hydroxyarylimidazole-based colorimetric and ratiometric fluoride ion sensors, RSC Adv., 2014, 4, 99, 56466

  CrossRef

 6. 6
  Jun Ye, Zhan Chen, Kai Wang, Feifei An, Yi Yuan, Wencheng Chen, Qingdan Yang, Xiaohong Zhang, Chun-Sing Lee, A Bipolar Transporter as an Efficient Green Fluorescent Emitter and Host for Red Phosphors in Multi- and Single-Layer Organic Light-Emitting Diodes, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 42
 7. 7
  Biao Pan, Bo Wang, Yixing Wang, Peng Xu, Lei Wang, Jiangshan Chen, Dongge Ma, A simple carbazole-N-benzimidazole bipolar host material for highly efficient blue and single layer white phosphorescent organic light-emitting diodes, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 14, 2466

  CrossRef

 8. 8
  Jun Ye, Kai Wang, Zhan Chen, Fei-Fei An, Yi Yuan, Chi Zhang, Xiao-Hong Zhang, Chun-Sing Lee, Constructing a novel single-layer white organic light-emitting device through a new sky-blue fluorescent bipolar host, Organic Electronics, 2014, 15, 12, 3514

  CrossRef

 9. 9
  Jiangjiang Jin, Wenzhi Zhang, Bo Wang, Guanyuan Mu, Peng Xu, Lei Wang, Hong Huang, Jiangshan Chen, Dongge Ma, Construction of High Tg Bipolar Host Materials with Balanced Electron–Hole Mobility Based on 1,2,4-Thiadiazole for Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes, Chemistry of Materials, 2014, 26, 7, 2388

  CrossRef

 10. 10
  Ye-Xin Zhang, Lei Zhang, Lin-Song Cui, Chun-Hong Gao, Hua Chen, Qian Li, Zuo-Quan Jiang, Liang-Sheng Liao, Control of Conjugation Degree via Position Engineering to Highly Efficient Phosphorescent Host Materials, Organic Letters, 2014, 16, 14, 3748

  CrossRef

 11. 11
  Ming-Li Sun, Shou-Zhen Yue, Jun-Rui Lin, Chang-Jin Ou, Yan Qian, Yang Zhang, Yan Li, Qi Wei, Yi Zhao, Ling-Hai Xie, Wei Huang, Dimeric SFX host materials for red, green and blue phosphorescent organic light-emitting devices, Synthetic Metals, 2014, 195, 321

  CrossRef

 12. 12
  Chunmiao Han, Liping Zhu, Jing Li, Fangchao Zhao, Zhen Zhang, Hui Xu, Zhaopeng Deng, Dongge Ma, Pengfei Yan, Highly Efficient Multifluorenyl Host Materials with Unsymmetrical Molecular Configurations and Localized Triplet States for Green and Red Phosphorescent Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 41
 13. 13
  Chin-Hsien Chen, Lun-Chia Hsu, P. Rajamalli, Yu-Wei Chang, Fang-Iy Wu, Chuang-Yi Liao, Ming-Jai Chiu, Pei-Yu Chou, Min-Jie Huang, Li-Kang Chu, Chien-Hong Cheng, Highly efficient orange and deep-red organic light emitting diodes with long operational lifetimes using carbazole–quinoline based bipolar host materials, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 30, 6183

  CrossRef

 14. 14
  Shuo-Hsien Cheng, Wen-Yi Hung, Ming-Hung Cheng, Hsiao-Fan Chen, Atul Chaskar, Gene-Hsiang Lee, Shu-Hua Chou, Ken-Tsung Wong, Highly twisted biphenyl-linked carbazole–benzimidazole hybrid bipolar host materials for efficient PhOLEDs, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 40, 8554

  CrossRef

 15. 15
  Hongji Jiang, Hosts for High-Performance Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes Based on Carbazole Derivatives, Asian Journal of Organic Chemistry, 2014, 3, 2
 16. 16
  Yuan Liu, Lin-Song Cui, Xiao-Bo Shi, Qian Li, Zuo-Quan Jiang, Liang-Sheng Liao, Improved host material for electrophosphorescence by positional engineering of spirobifluorene–carbazole hybrids, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 41, 8736

  CrossRef

 17. 17
  Ejabul Mondal, Wen-Yi Hung, Hung-Chi Dai, Hsiao-Fan Chen, Pei-Yu Hung, Ken-Tsung Wong, New universal bipolar host materials with fluorene as non-conjugated bridge for multi-color electrophosphorescent devices, Tetrahedron, 2014, 70, 36, 6328

  CrossRef

 18. 18
  Li-Yuan Guo, Xun-Lu Zhang, Min-Jie Zhuo, Chen Liu, Wang-Yang Chen, Bao-Xiu Mi, Juan Song, Yong-Hua Li, Zhi-Qiang Gao, Non-interlayer and color stable WOLEDs with mixed host and incorporating a new orange phosphorescent iridium complex, Organic Electronics, 2014, 15, 11, 2964

  CrossRef

 19. 19
  Chunmiao Han, Liping Zhu, Jing Li, Fangchao Zhao, Hui Xu, Dongge Ma, Pengfei Yan, Rationally Investigating the Influence of T1 Location on Electroluminescence Performance of Aryl Amine Modified Phosphine Oxide Materials, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 49
 20. 20
  Zhen Zhang, Zhensong Zhang, Dongxue Ding, Ying Wei, Hui Xu, Jilin Jia, Yi Zhao, Kai Pan, Wei Huang, Selectively Investigating Molecular Configuration Effect on Blue Electrophosphorescent Host Performance through a Series of Hydrocarbon Oligomers, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 35, 20559

  CrossRef

 21. 21
  Baiquan Liu, Lei Wang, Miao Xu, Hong Tao, Xingheng Xia, Jianhua Zou, Yueju Su, Dongyu Gao, Linfeng Lan, Junbiao Peng, Simultaneous achievement of low efficiency roll-off and stable color in highly efficient single-emitting-layer phosphorescent white organic light-emitting diodes, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 29, 5870

  CrossRef

 22. 22
  Xinxin Ban, Huange Xu, Guolong Yuan, Wei Jiang, Bin Huang, Yueming Sun, Spirobifluorene/sulfone hybrid: Highly efficient solution-processable material for UV–violet electrofluorescence, blue and green phosphorescent OLEDs, Organic Electronics, 2014, 15, 7, 1678

  CrossRef

 23. 23
  Chunmiao Han, Liping Zhu, Fangchao Zhao, Zhen Zhang, Jianzhe Wang, Zhaopeng Deng, Hui Xu, Jing Li, Dongge Ma, Pengfei Yan, Suppressing triplet state extension for highly efficient ambipolar phosphine oxide host materials in blue PHOLEDs, Chemical Communications, 2014, 50, 20, 2670

  CrossRef

 24. 24
  Hong-ji Jiang, Jian Sun, Kai Yuan, Qing-wei Zhang, Synthesis and characterization of novel topology-varied compounds based on fluorene and carbazole: Potential host materials for phosphorescent organic light-emitting diodes, Synthetic Metals, 2014, 197, 217

  CrossRef

 25. 25
  Dianming Sun, Qiang Fu, Zhongjie Ren, Huihui Li, Dongge Ma, Shouke Yan, Synthesis of well-defined poly(phenylcarbazole-alt-triphenylphosphine oxide) siloxane as a bipolar host material for solution-processed deep blue phosphorescent devices, Polym. Chem., 2014, 5, 1, 220

  CrossRef

 26. 26
  Lin-Song Cui, Yuan Liu, Xiao-Dong Yuan, Qian Li, Zuo-Quan Jiang, Liang-Sheng Liao, Bipolar host materials for high efficiency phosphorescent organic light emitting diodes: tuning the HOMO/LUMO levels without reducing the triplet energy in a linear system, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 48, 8177

  CrossRef

 27. 27
  Chunmiao Han, Fangchao Zhao, Zhen Zhang, Liping Zhu, Hui Xu, Jing Li, Dongge Ma, Pengfei Yan, Constructing Low-Triplet-Energy Hosts for Highly Efficient Blue PHOLEDs: Controlling Charge and Exciton Capture in Doping Systems, Chemistry of Materials, 2013, 25, 24, 4966

  CrossRef

 28. 28
  Shu-Hua Chou, Wen-Yi Hung, Chih-Ming Chen, Qu-Yuan Liu, Yi-Hung Liu, Ken-Tsung Wong, Manipulation of connecting topology in carbazole/benzimidazole universal bipolar host materials for RGB and White PhOLEDs, RSC Advances, 2013, 3, 33, 13891

  CrossRef

 29. 29
  Shou-Cheng Dong, Yuan Liu, Qian Li, Lin-Song Cui, Hua Chen, Zuo-Quan Jiang, Liang-Sheng Liao, Spiro-annulated triarylamine-based hosts incorporating dibenzothiophene for highly efficient single-emitting layer white phosphorescent organic light-emitting diodes, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 40, 6575

  CrossRef