SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jingxin Guo, Haijiao Zhang, Hongya Geng, Xianqiang Mi, Guoji Ding, Zheng Jiao, Efficient one-pot synthesis of peapod-like hollow carbon nanomaterials for utrahigh drug loading capacity, Journal of Colloid and Interface Science, 2015, 437, 90

  CrossRef

 2. 2
  Xiaowu Liu, Xiongwu Zhong, Zhenzhong Yang, Fusen Pan, Lin Gu, Yan Yu, Gram-Scale Synthesis of Graphene-Mesoporous SnO2 Composite as Anode for Lithium-ion Batteries, Electrochimica Acta, 2015, 152, 178

  CrossRef

 3. 3
  Yang Zhao, Xifei Li, Bo Yan, Dejun Li, Stephen Lawes, Xueliang Sun, Significant impact of 2D graphene nanosheets on large volume change tin-based anodes in lithium-ion batteries: A review, Journal of Power Sources, 2015, 274, 869

  CrossRef

 4. 4
  Jing Xie, Juan Yang, Xiangyang Zhou, A hybrid nanostructure encapsulating SnO2 nanoparticles as the anode material for lithium ion batteries with high electrochemical performance, RSC Advances, 2014, 4, 2, 572

  CrossRef

 5. 5
  Daoping Cai, Ting Yang, Bin Liu, Dandan Wang, Yuan Liu, Lingling Wang, Qiuhong Li, Taihong Wang, A nanocomposite of tin dioxide octahedral nanocrystals exposed to high-energy facets anchored onto graphene sheets for high performance lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 34, 13990

  CrossRef

 6. 6
  Yu Chen, Bohang Song, Rebecca Meiting Chen, Li Lu, Junmin Xue, A study of the superior electrochemical performance of 3 nm SnO2 nanoparticles supported by graphene, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 16, 5688

  CrossRef

 7. 7
  Rong Guo, Li Zhao, Wenbo Yue, Assembly of core-shell structured porous carbon-graphene composites as anode materials for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014,

  CrossRef

 8. 8
  Xinlu Li, Yonglai Zhang, Tongtao Li, Qineng Zhong, Hongyi Li, Jiamu Huang, Carbon encapsulated ultrasmall SnO2 nanoparticles anchoring on graphene/TiO2 nanoscrolls for lithium storage, Electrochimica Acta, 2014, 147, 40

  CrossRef

 9. 9
  Laila Jaber-Ansari, Kanan P. Puntambekar, Hadi Tavassol, Handan Yildirim, Alper Kinaci, Rajan Kumar, Spencer J. Saldaña, Andrew A. Gewirth, Jeffrey P. Greeley, Maria K. Y. Chan, Mark C. Hersam, Defect Evolution in Graphene upon Electrochemical Lithiation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 17626

  CrossRef

 10. 10
  You Na Ko, Seung Bin Park, Yun Chan Kang, Design and Fabrication of New Nanostructured SnO2-Carbon Composite Microspheres for Fast and Stable Lithium Storage Performance, Small, 2014, 10, 16
 11. 11
  Shuai Wang, Ling Zhang, Fei Han, Wen-Cui Li, Yuan-Yuan Xu, Wen-Hui Qu, An-Hui Lu, Diaminohexane-Assisted Preparation of Coral-like, Poly(benzoxazine)-Based Porous Carbons for Electrochemical Energy Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11101

  CrossRef

 12. 12
  Sheng Li, Yazhou Wang, Chao Lai, Jingxia Qiu, Min Ling, Wayde Martens, Huijun Zhao, Shanqing Zhang, Directional synthesis of tin oxide@graphene nanocomposites via a one-step up-scalable wet-mechanochemical route for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10211

  CrossRef

 13. 13
  Su Min Lee, Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Electrochemical Properties of Tin Oxide Flake/Reduced Graphene Oxide/Carbon Composite Powders as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 46
 14. 14
  Dejian Du, Wenbo Yue, Yu Ren, Xiaojing Yang, Fabrication of graphene-encapsulated CoO/CoFe2O4 composites derived from layered double hydroxides and their application as anode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Science, 2014, 49, 23, 8031

  CrossRef

 15. 15
  Shanshan Tao, Wenbo Yue, Meiyan Zhong, Zhaojing Chen, Yu Ren, Fabrication of Graphene-Encapsulated Porous Carbon–Metal Oxide Composites as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6332

  CrossRef

 16. 16
  Fei Ye, Bote Zhao, Ran Ran, Zongping Shao, Facile Mechanochemical Synthesis of Nano SnO2/Graphene Composite from Coarse Metallic Sn and Graphite Oxide: An Outstanding Anode Material for Lithium-Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 14
 17. 17
  Jinxue Guo, Yanfang Sun, Xiao Zhang, Lin Tang, Hongtian Liu, FePt nanoalloys anchored reduced graphene oxide as high-performance electrocatalysts for formic acid and methanol oxidation, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 604, 286

  CrossRef

 18. 18
  Xinlu Li, Yonglai Zhang, Tongtao Li, Qineng Zhong, Hongyi Li, Jiamu Huang, Graphene nanoscrolls encapsulated TiO2 (B) nanowires for lithium storage, Journal of Power Sources, 2014, 268, 372

  CrossRef

 19. 19
  Rong Guo, Wenbo Yue, Yiming An, Yu Ren, Xi Yan, Graphene-encapsulated porous carbon-ZnO composites as high-performance anode materials for Li-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 135, 161

  CrossRef

 20. 20
  Henghui Xu, Xianluo Hu, Yongming Sun, Wei Luo, Chaoji Chen, Yang Liu, Yunhui Huang, Highly porous Li4Ti5O12/C nanofibers for ultrafast electrochemical energy storage, Nano Energy, 2014, 10, 163

  CrossRef

 21. 21
  Xiao Zhang, Bin Jiang, Jinxue Guo, Yaping Xie, Lin Tang, Large and stable reversible lithium-ion storages from mesoporous SnO2 nanosheets with ultralong lifespan over 1000 cycles, Journal of Power Sources, 2014, 268, 365

  CrossRef

 22. 22
  Shilong Jing, Feng Gu, Junhua Kong, Chunrong Ma, Pooi See Lee, Chunzhong Li, Lithium storage improvement from hierarchical double-shelled SnO2 hollow spheres, RSC Advances, 2014, 4, 21, 10450

  CrossRef

 23. 23
  Yunjin Yao, Yunmu Cai, Fang Lu, Fengyu Wei, Xiaoyao Wang, Shaobin Wang, Magnetic recoverable MnFe2O4 and MnFe2O4-graphene hybrid as heterogeneous catalysts of peroxymonosulfate activation for efficient degradation of aqueous organic pollutants, Journal of Hazardous Materials, 2014, 270, 61

  CrossRef

 24. 24
  Jinxue Guo, Bin Jiang, Xiao Zhang, Hongtian Liu, Monodisperse SnO2 anchored reduced graphene oxide nanocomposites as negative electrode with high rate capability and long cyclability for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 262, 15

  CrossRef

 25. 25
  Xiaowei Liu, Donghua Teng, Ting Li, Yunhua Yu, Xiaohong Shao, Xiaoping Yang, Phosphorus-doped tin oxides/carbon nanofibers webs as lithium-ion battery anodes with enhanced reversible capacity, Journal of Power Sources, 2014, 272, 614

  CrossRef

 26. 26
  Akkisetty Bhaskar, Melepurath Deepa, M. Ramakrishna, T. N. Rao, Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Sheath Over a SnO2Hollow Spheres/Graphene Oxide Hybrid for a Durable Anode in Li-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 14, 7296

  CrossRef

 27. 27
  Haoliang Huang, Yingju Liu, Qiongzhi Gao, Weishuo Ruan, Xiaomin Lin, Xin Li, Rational Construction of Strongly Coupled Metal–Metal Oxide–Graphene Nanostructure with Excellent Electrocatalytic Activity and Durability, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10258

  CrossRef

 28. 28
  Lei Li, Anton Kovalchuk, James M. Tour, SnO2-reduced graphene oxide nanoribbons as anodes for lithium ion batteries with enhanced cycling stability, Nano Research, 2014, 7, 9, 1319

  CrossRef

 29. 29
  Won-Sik Kim, Yoon Hwa, Hong-Chan Kim, Jong-Hyun Choi, Hun-Joon Sohn, Seong-Hyeon Hong, SnO2@Co3O4 hollow nano-spheres for a Li-ion battery anode with extraordinary performance, Nano Research, 2014, 7, 8, 1128

  CrossRef

 30. 30
  Chao Hou, Xiang-Mei Shi, Chen-Xu Zhao, Xing-You Lang, Lin-Lin Zhao, Zi Wen, Yong-Fu Zhu, Ming Zhao, Jian-Chen Li, Qing Jiang, SnO2nanoparticles embedded in 3D nanoporous/solid copper current collectors for high-performance reversible lithium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 37, 15519

  CrossRef

 31. 31
  Bin Huang, Juan Yang, Youlan Zou, Lulu Ma, Xiangyang Zhou, Sonochemical synthesis of SnO2/carbon nanotubes encapsulated in graphene sheets composites for lithium ion batteries with superior electrochemical performance, Electrochimica Acta, 2014, 143, 63

  CrossRef

 32. 32
  Xiaowu Liu, Jianxiu Cheng, Weihan Li, Xiongwu Zhong, Zhenzhong Yang, Lin Gu, Yan Yu, Superior lithium storage in a 3D macroporous graphene framework/SnO2 nanocomposite, Nanoscale, 2014, 6, 14, 7817

  CrossRef

 33. 33
  Li Zhao, Wenbo Yue, Yu Ren, Synthesis of graphene-encapsulated mesoporous In2O3 with different particle size for high-performance lithium storage, Electrochimica Acta, 2014, 116, 31

  CrossRef

 34. 34
  Xiaoyu Liu, Ridong Cong, Lifen Cao, Shi Liu, Haining Cui, The structure, morphology and photocatalytic activity of graphene–TiO2 multilayer films and charge transfer at the interface, New Journal of Chemistry, 2014, 38, 6, 2362

  CrossRef

 35. 35
  Wenbo Yue, Shanshan Tao, Jianmei Fu, Ziqi Gao, Yu Ren, Carbon-coated graphene–Cr2O3 composites with enhanced electrochemical performances for Li-ion batteries, Carbon, 2013, 65, 97

  CrossRef

 36. 36
  Yingchang Yang, Xiaobo Ji, Fang Lu, Qiyuan Chen, Craig E. Banks, The mechanistic exploration of porous activated graphene sheets-anchored SnO2 nanocrystals for application in high-performance Li-ion battery anodes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 36, 15098

  CrossRef