SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Peng Xiao, Changjin Wan, Jincui Gu, Zhenzhong Liu, Yonghong Men, Youju Huang, Jiawei Zhang, Liqiang Zhu, Tao Chen, 2D Janus Hybrid Materials of Polymer-Grafted Carbon Nanotube/Graphene Oxide Thin Film as Flexible, Miniature Electric Carpet, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 15
 2. 2
  Li Wei, Huseyin Enis Karahan, Kunli Goh, Wenchao Jiang, Dingshan Yu, Özgür Birer, Rongrong Jiang, Yuan Chen, A high-performance metal-free hydrogen-evolution reaction electrocatalyst from bacterium derived carbon, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 14, 7210

  CrossRef

 3. 3
  Na Li, Gongzheng Yang, Yong Sun, Huawei Song, Hao Cui, Guowei Yang, Chengxin Wang, Free-Standing and Transparent Graphene Membrane of Polyhedron Box-Shaped Basic Building Units Directly Grown Using a NaCl Template for Flexible Transparent and Stretchable Solid-State Supercapacitors, Nano Letters, 2015, 150407071015008

  CrossRef

 4. 4
  I. Irwansyah, Yong-Qiang Li, Wenxiong Shi, Dianpeng Qi, Wan Ru Leow, Mark B. Y. Tang, Shuzhou Li, Xiaodong Chen, Gram-Positive Antimicrobial Activity of Amino Acid-Based Hydrogels, Advanced Materials, 2015, 27, 4
 5. 5
  Zhenning Liu, Kongliang Xu, Hang Sun, Shengyan Yin, One-Step Synthesis of Single-Layer MnO2 Nanosheets with Multi-Role Sodium Dodecyl Sulfate for High-Performance Pseudocapacitors, Small, 2015, 11, 15
 6. 6
  Bai-Heng Wu, Liang-Wei Zhu, Yang Ou, Wen Tang, Ling-Shu Wan, Zhi-Kang Xu, Systematic Investigation on the Formation of Honeycomb-Patterned Porous Films from Amphiphilic Block Copolymers, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 4, 1971

  CrossRef

 7. 7
  Shun Mao, Ganhua Lu, Junhong Chen, Three-dimensional graphene-based composites for energy applications, Nanoscale, 2015, 7, 16, 6924

  CrossRef

 8. 8
  Yong-Qiang Li, Bowen Zhu, Yuangang Li, Wan Ru Leow, Rubayn Goh, Bing Ma, Eileen Fong, Mark Tang, Xiaodong Chen, A Synergistic Capture Strategy for Enhanced Detection and Elimination of Bacteria, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 23
 9. 9
  Yong-Qiang Li, Bowen Zhu, Yuangang Li, Wan Ru Leow, Rubayn Goh, Bing Ma, Eileen Fong, Mark Tang, Xiaodong Chen, A Synergistic Capture Strategy for Enhanced Detection and Elimination of Bacteria, Angewandte Chemie, 2014, 126, 23
 10. 10
  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Li Zhang, Qi Shao, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, A Universal Strategy to Prepare Functional Porous Graphene Hybrid Architectures, Advanced Materials, 2014, 26, 22
 11. 11
  Yuanyuan Liu, Hengyu Ma, Ye Tian, Fucheng Xie, Xiaolin Wang, Fabrication of Durable Honeycomb-Patterned Films of Poly(ether sulfone)s via Breath Figures, Macromolecular Chemistry and Physics, 2014, 215, 15
 12. 12
  Yang Ou, Chang-Jiang Lv, Wei Yu, Zheng-Wei Mao, Ling-Shu Wan, Zhi-Kang Xu, Fabrication of Perforated Isoporous Membranes via a Transfer-Free Strategy: Enabling High-Resolution Separation of Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 24, 22400

  CrossRef

 13. 13
  Meng Li, Zhe Tang, Mei Leng, Junmin Xue, Flexible Solid-State Supercapacitor Based on Graphene-based Hybrid Films, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 47
 14. 14
  Aijuan Zhang, Can Du, Hua Bai, Yange Wang, Jianwei Wang, Lei Li, Formation of Breath Figure Arrays in Methanol Vapor Assisted by Surface Active Agents, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8921

  CrossRef

 15. 15
  Hua Wang, Hongbin Feng, Jinghong Li, Graphene and Graphene-like Layered Transition Metal Dichalcogenides in Energy Conversion and Storage, Small, 2014, 10, 11
 16. 16
  Pengbo Wan, Shengyan Yin, Lili Liu, Yuangang Li, Yuanjun Liu, Xiaotian Wang, Wanru Leow, Bing Ma, Xiaodong Chen, Graphene Carrier for Magneto-Controllable Bioelectrocatalysis, Small, 2014, 10, 4
 17. 17
  Huai-Ping Cong, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Graphene-based macroscopic assemblies and architectures: an emerging material system, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 21, 7295

  CrossRef

 18. 18
  Sakineh Chabi, Chuang Peng, Di Hu, Yanqiu Zhu, Ideal Three-Dimensional Electrode Structures for Electrochemical Energy Storage, Advanced Materials, 2014, 26, 15
 19. 19
  Kun Jia, Robert S. Marks, Rodica E. Ionescu, Influence of carbon-based nanomaterials on lux-bioreporter Escherichia coli, Talanta, 2014, 126, 208

  CrossRef

 20. 20
  Kim Truc Nguyen, Yanli Zhao, Integrated graphene/nanoparticle hybrids for biological and electronic applications, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6245

  CrossRef

 21. 21
  Bowen Zhu, Zhiqiang Niu, Hong Wang, Wan Ru Leow, Hua Wang, Yuangang Li, Liyan Zheng, Jun Wei, Fengwei Huo, Xiaodong Chen, Microstructured Graphene Arrays for Highly Sensitive Flexible Tactile Sensors, Small, 2014, 10, 18
 22. 22
  Ling-Shu Wan, Liang-Wei Zhu, Yang Ou, Zhi-Kang Xu, Multiple interfaces in self-assembled breath figures, Chemical Communications, 2014, 50, 31, 4024

  CrossRef

 23. 23
  Thangavelu Palaniselvam, Manila Ozhukil Valappil, Rajith Illathvalappil, Sreekumar Kurungot, Nanoporous graphene by quantum dots removal from graphene and its conversion to a potential oxygen reduction electrocatalyst via nitrogen doping, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 3, 1059

  CrossRef

 24. 24
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Weiya Zhou, Xiaodong Chen, Sishen Xie, Nanostructured Graphene Composite Papers for Highly Flexible and Foldable Supercapacitors, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 25. 25
  M.L. Huang, C.D. Gu, X. Ge, X.L. Wang, J.P. Tu, NiO nanoflakes grown on porous graphene frameworks as advanced electrochemical pseudocapacitor materials, Journal of Power Sources, 2014, 259, 98

  CrossRef

 26. 26
  Xu Wang, Yan Wang, Shuai Bi, Yongguo Wang, Xigao Chen, Lingying Qiu, Junqi Sun, Optically Transparent Antibacterial Films Capable of Healing Multiple Scratches, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 3
 27. 27
  Dongdong Chen, Mingda Wu, Jie Chen, Chunqiu Zhang, Tiezheng Pan, Bing Zhang, Huayu Tian, Xuesi Chen, Junqi Sun, Robust, Flexible, and Bioadhesive Free-Standing Films for the Co-Delivery of Antibiotics and Growth Factors, Langmuir, 2014, 30, 46, 13898

  CrossRef

 28. 28
  Zhuo Han, Zhihong Tang, Shuling Shen, Bin Zhao, Guangping Zheng, Junhe Yang, Strengthening of Graphene Aerogels with Tunable Density and High Adsorption Capacity towards Pb2+, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 29. 29
  Lili Liu, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Xiaodong Chen, Structural Diversity of Bulky Graphene Materials, Small, 2014, 10, 11
 30. 30
  Xiehong Cao, Zongyou Yin, Hua Zhang, Three-dimensional graphene materials: preparation, structures and application in supercapacitors, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 6, 1850

  CrossRef

 31. 31
  Shengyan Yin, Yun-Long Wu, Benhui Hu, Yu Wang, Pingqiang Cai, Chek Kun Tan, Dianpeng Qi, Liyan Zheng, Wan Ru Leow, Nguan Soon Tan, Shutao Wang, Xiaodong Chen, Three-Dimensional Graphene Composite Macroscopic Structures for Capture of Cancer Cells, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 1
 32. 32
  Jia Tang, Qian Chen, Ligeng Xu, Shuai Zhang, Liangzhu Feng, Liang Cheng, Huan Xu, Zhuang Liu, Rui Peng, Graphene Oxide–Silver Nanocomposite As a Highly Effective Antibacterial Agent with Species-Specific Mechanisms, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 9, 3867

  CrossRef

 33. 33
  Hua Bai, Can Du, Aijuan Zhang, Lei Li, Kondensationsmuster: Erzeugung, Funktionalisierung und Anwendungen, Angewandte Chemie, 2013, 125, 47