SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Pei Jing, Huayu Yi, Shuyan Xue, Yaqin Chai, Ruo Yuan, Wenju Xu, A sensitive electrochemical aptasensor based on palladium nanoparticles decorated graphene–molybdenum disulfide flower-like nanocomposites and enzymatic signal amplification, Analytica Chimica Acta, 2015, 853, 234

  CrossRef

 2. 2
  Zenan Yu, Matthew McInnis, Jean Calderon, Sudipta Seal, Lei Zhai, Jayan Thomas, Functionalized graphene aerogel composites for high-performance asymmetric supercapacitors, Nano Energy, 2015, 11, 611

  CrossRef

 3. 3
  Yanping Tang, Dongqing Wu, Yiyong Mai, Hao Pan, Jing Cao, Chongqing Yang, Fan Zhang, Xinliang Feng, A two-dimensional hybrid with molybdenum disulfide nanocrystals strongly coupled on nitrogen-enriched graphene via mild temperature pyrolysis for high performance lithium storage, Nanoscale, 2014, 6, 24, 14679

  CrossRef

 4. 4
  Jianyu Yao, Yongji Gong, Shubin Yang, Peng Xiao, Yunhuai Zhang, Kunttal Keyshar, Gonglan Ye, Sehmus Ozden, Robert Vajtai, Pulickel M. Ajayan, CoMoO4Nanoparticles Anchored on Reduced Graphene Oxide Nanocomposites as Anodes for Long-Life Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 22, 20414

  CrossRef

 5. 5
  Zhongming Wan, Jie Shao, Jiaojiao Yun, Huiyuan Zheng, Tian Gao, Ming Shen, Qunting Qu, Honghe Zheng, Core–Shell Structure of Hierarchical Quasi-Hollow MoS2 Microspheres Encapsulated Porous Carbon as Stable Anode for Li-Ion Batteries, Small, 2014, 10, 23
 6. 6
  Dongyun Chen, Ge Ji, Bo Ding, Yue Ma, Baihua Qu, Weixiang Chen, Jim Yang Lee, Double Transition-Metal Chalcogenide as a High-Performance Lithium-Ion Battery Anode Material, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53, 46, 17901

  CrossRef

 7. 7
  Lianren Hu, Yumei Ren, Hongxia Yang, Qun Xu, Fabrication of 3D Hierarchical MoS2/Polyaniline and MoS2/C Architectures for Lithium-Ion Battery Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 14644

  CrossRef

 8. 8
  Changbao Zhu, Xiaoke Mu, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu, Fast Li Storage in MoS2-Graphene-Carbon Nanotube Nanocomposites: Advantageous Functional Integration of 0D, 1D, and 2D Nanostructures, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 17
 9. 9
  Lin Ma, Jianbo Ye, Weixiang Chen, Dongyun Chen, Jim Yang Lee, Gemini surfactant assisted hydrothermal synthesis of nanotile-like MoS2/graphene hybrid with enhanced lithium storage performance, Nano Energy, 2014, 10, 144

  CrossRef

 10. 10
  Huai-Ping Cong, Jia-Fu Chen, Shu-Hong Yu, Graphene-based macroscopic assemblies and architectures: an emerging material system, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 21, 7295

  CrossRef

 11. 11
  Dongyuan Chen, Weixiang Chen, Lin Ma, Ge Ji, Kun Chang, Jim Yang Lee, Graphene-like layered metal dichalcogenide/graphene composites: synthesis and applications in energy storage and conversion, Materials Today, 2014, 17, 4, 184

  CrossRef

 12. 12
  Y. N. Ko, S. H. Choi, S. B. Park, Y. C. Kang, Hierarchical MoSe2yolk–shell microspheres with superior Na-ion storage properties, Nanoscale, 2014, 6, 18, 10511

  CrossRef

 13. 13
  Yundan Liu, Long Ren, Xiang Qi, Liwen Yang, Jun Li, Yao Wang, Jianxin Zhong, Hydrothermal exfoliated molybdenum disulfide nanosheets as anode material for lithium ion batteries, Journal of Energy Chemistry, 2014, 23, 2, 207

  CrossRef

 14. 14
  Liyong Wang, Quangui Guo, Junzhong Wang, Hai Li, Guizhen Wang, Jinhua Yang, Yan Song, Yong Qin, Lang Liu, Improved cycling performance of a silicon anode for lithium ion batteries using carbon nanocoils, RSC Adv., 2014, 4, 77, 40812

  CrossRef

 15. 15
  Wei Fu, Fei-Hu Du, Juan Su, Xin-Hao Li, Xiao Wei, Tian-Nan Ye, Kai-Xue Wang, Jie-Sheng Chen, In situ catalytic growth of large-area multilayered graphene/MoS2 heterostructures, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 16. 16
  Yu Jing, Edwin O. Ortiz-Quiles, Carlos R. Cabrera, Zhongfang Chen, Zhen Zhou, Layer-by-Layer Hybrids of MoS2 and Reduced Graphene Oxide for Lithium Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 147, 392

  CrossRef

 17. 17
  Samuel J. Adams, David J. Lewis, Jon A. Preece, Zoe Pikramenou, Luminescent Gold Surfaces for Sensing and Imaging: Patterning of Transition Metal Probes, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 14, 11598

  CrossRef

 18. 18
  Junhua Kong, Chenyang Zhao, Yuefan Wei, Si Lei Phua, Yuliang Dong, Xuehong Lu, Nanocups-on-microtubes: a unique host towards high-performance lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 36, 15191

  CrossRef

 19. 19
  Huajie Huang, Shubin Yang, Robert Vajtai, Xin Wang, Pulickel M. Ajayan, Pt-Decorated 3D Architectures Built from Graphene and Graphitic Carbon Nitride Nanosheets as Efficient Methanol Oxidation Catalysts, Advanced Materials, 2014, 26, 30
 20. 20
  Ronghua Wang, Chaohe Xu, Jing Sun, Lian Gao, Heliang Yao, Solvothermal-Induced 3D Macroscopic SnO2/Nitrogen-Doped Graphene Aerogels for High Capacity and Long-Life Lithium Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3427

  CrossRef

 21. 21
  Lulu Ma, Amelia H. C. Hart, Sehmus Ozden, Robert Vajtai, Pulickel M. Ajayan, Spiers Memorial Lecture : Advances of carbon nanomaterials, Faraday Discuss., 2014, 173, 9

  CrossRef

 22. 22
  Y. N. Ko, Y. C. Kang, S. B. Park, Superior electrochemical properties of MoS2 powders with a MoS2@void@MoS2 configuration, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4508

  CrossRef

 23. 23
  Yu Chen, Jia Lu, Shi Wen, Li Lu, Junmin Xue, Synthesis of SnO2/MoS2composites with different component ratios and their applications as lithium ion battery anodes, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 42, 17857

  CrossRef

 24. 24
  Xuewan Wang, Gengzhi Sun, Peng Chen, Three-Dimensional Porous Architectures of Carbon Nanotubes and Graphene Sheets for Energy Applications, Frontiers in Energy Research, 2014, 2,

  CrossRef

 25. 25
  Hongsen Li, Laifa Shen, Gang Pang, Shan Fang, Haifeng Luo, Kai Yang, Xiaogang Zhang, TiNb2O7nanoparticles assembled into hierarchical microspheres as high-rate capability and long-cycle-life anode materials for lithium ion batteries, Nanoscale, 2014, 7, 2, 619

  CrossRef

 26. 26
  Frank Ceballos, Matthew Z. Bellus, Hsin-Ying Chiu, Hui Zhao, Ultrafast Charge Separation and Indirect Exciton Formation in a MoS2–MoSe2van der Waals Heterostructure, ACS Nano, 2014, 141124152454003

  CrossRef

 27. 27
  Hao Huang, Cuicui Du, Hongyan Shi, Xun Feng, Jin Li, Yanlei Tan, Wenbo Song, Water-Soluble Monolayer Molybdenum Disulfide Quantum Dots with Upconversion Fluorescence, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 12