SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Gao-feng Li, Wen-han Luo, Min Xiao, Shuan-jin Wang, Yue-zhong Meng, Biodegradable poly(propylene carbonate)/layered double hydroxide composite films with enhanced gas barrier and mechanical properties, Chinese Journal of Polymer Science, 2016, 34, 1, 13

  CrossRef

 2. 2
  Guirong Wang, Simin Xu, Chunhui Xia, Dongpeng Yan, Yanjun Lin, Min Wei, Fabrication of host–guest UV-blocking materials by intercalation of fluorescent anions into layered double hydroxides, RSC Adv., 2015, 5, 30, 23708

  CrossRef

 3. 3
  Liangliang Liu, Minghui Yu, Jian Zhang, Bingkai Wang, Weisheng Liu, Yu Tang, Facile fabrication of color-tunable and white light emitting nano-composite films based on layered rare-earth hydroxides, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 10, 2326

  CrossRef

 4. 4
  Ting Pan, Simin Xu, Yibo Dou, Xiaoxi Liu, Zhongze Li, Jingbin Han, Hong Yan, Min Wei, Remarkable oxygen barrier films based on a layered double hydroxide/chitosan hierarchical structure, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 23, 12350

  CrossRef

 5. 5
  Si-Min Xu, Ting Pan, Yi-Bo Dou, Hong Yan, Shi-Tong Zhang, Fan-Yu Ning, Wen-Ying Shi, Min Wei, Theoretical and Experimental Study on MIIMIII-Layered Double Hydroxides as Efficient Photocatalysts toward Oxygen Evolution from Water, The Journal of Physical Chemistry C, 2015, 119, 33, 18823

  CrossRef

 6. 6
  Yibo Dou, Shitong Zhang, Ting Pan, Simin Xu, Awu Zhou, Min Pu, Hong Yan, Jingbin Han, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, TiO2@Layered Double Hydroxide Core–Shell Nanospheres with Largely Enhanced Photocatalytic Activity Toward O2 Generation, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 15
 7. 7
  Jie-Xin Wang, Qian Sun, Bo Chen, Xi Wu, Xiao-Fei Zeng, Cong Zhang, Hai-Kui Zou, Jian-Feng Chen, Transparent ‘solution’ of ultrathin magnesium hydroxide nanocrystals for flexible and transparent nanocomposite films, Nanotechnology, 2015, 26, 19, 195602

  CrossRef

 8. 8
  Yibo Dou, Ting Pan, Simin Xu, Hong Yan, Jingbin Han, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, Transparent, Ultrahigh-Gas-Barrier Films with a Brick–Mortar–Sand Structure, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 33
 9. 9
  Yibo Dou, Ting Pan, Simin Xu, Hong Yan, Jingbin Han, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, Transparent, Ultrahigh-Gas-Barrier Films with a Brick–Mortar–Sand Structure, Angewandte Chemie, 2015, 127, 33
 10. 10
  Yingqi Shu, Penggang Yin, Benliang Liang, Hao Wang, Lin Guo, Bioinspired Design and Assembly of Layered Double Hydroxide/Poly(vinyl alcohol) Film with High Mechanical Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 140825162306007

  CrossRef

 11. 11
  Zheng Ling, Chang E. Ren, Meng-Qiang Zhao, Jian Yang, James M. Giammarco, Jieshan Qiu, Michel W. Barsoum, Yury Gogotsi, Flexible and conductive MXene films and nanocomposites with high capacitance, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111, 47, 16676

  CrossRef

 12. 12
  Peng Li, Kevin L. White, Chien-Hong Lin, Daehak Kim, Anastasia Muliana, Ramanan Krishnamoorti, Riichi Nishimura, Hung-Jue Sue, Mechanical Reinforcement of Epoxy with Self-Assembled Synthetic Clay in Smectic Order, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 13, 10188

  CrossRef

 13. 13
  Ruizheng Liang, Dongpeng Yan, Rui Tian, Xuejiao Yu, Wenying Shi, Chunyang Li, Min Wei, David G. Evans, Xue Duan, Quantum Dots-Based Flexible Films and Their Application as the Phosphor in White Light-Emitting Diodes, Chemistry of Materials, 2014, 26, 8, 2595

  CrossRef

 14. 14
  Si-Min Xu, Shi-Tong Zhang, Wen-Ying Shi, Fan-Yu Ning, Yi Fu, Hong Yan, Understanding the thermal motion of the luminescent dyes in the dye–surfactant cointercalated ZnAl-layered double hydroxides: a molecular dynamics study, RSC Adv., 2014, 4, 88, 47472

  CrossRef