SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Chunyan Bao, Linyong Zhu, Qiuning Lin, He Tian, Building Biomedical Materials using Photochemical Bond Cleavage, Advanced Materials, 2015, 27, 10
 2. 2
  Hua-De Gao, Pounraj Thanasekaran, Chao-Wei Chiang, Jia-Lin Hong, Yen-Chun Liu, Yu-Hsu Chang, Hsien-Ming Lee, Construction of a Near-Infrared-Activatable Enzyme Platform to Remotely Trigger Intracellular Signal Transduction Using an Upconversion Nanoparticle, ACS Nano, 2015, 150623160122000

  CrossRef

 3. 3
  Xiao Zhang, Gan Tian, Wenyan Yin, Liming Wang, Xiaopeng Zheng, Liang Yan, Jinxia Li, Haoran Su, Chunying Chen, Zhanjun Gu, Yuliang Zhao, Controllable Generation of Nitric Oxide by Near-Infrared-Sensitized Upconversion Nanoparticles for Tumor Therapy, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 20
 4. 4
  Dongmei Yang, Ping'an Ma, Zhiyou Hou, Ziyong Cheng, Chunxia Li, Jun Lin, Current advances in lanthanide ion (Ln3+)-based upconversion nanomaterials for drug delivery, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1416

  CrossRef

 5. 5
  Juanjuan Peng, Wang Xu, Chai Lean Teoh, Sanyang Han, Beomsue Kim, Animesh Samanta, Jun Cheng Er, Lu Wang, Lin Yuan, Xiaogang Liu, Young-Tae Chang, High-Efficiency in Vitro and in Vivo Detection of Zn2+by Dye-Assembled Upconversion Nanoparticles, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 6, 2336

  CrossRef

 6. 6
  Haitang Shi, Tianlong Liu, Changhui Fu, Linlin Li, Longfei Tan, Jingzhuo Wang, Xiangling Ren, Jun Ren, Jianxin Wang, Xianwei Meng, Insights into a microwave susceptible agent for minimally invasive microwave tumor thermal therapy, Biomaterials, 2015, 44, 91

  CrossRef

 7. 7
  Xiaomin Li, Fan Zhang, Dongyuan Zhao, Lab on upconversion nanoparticles: optical properties and applications engineering via designed nanostructure, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1346

  CrossRef

 8. 8
  Wei Zheng, Ping Huang, Datao Tu, En Ma, Haomiao Zhu, Xueyuan Chen, Lanthanide-doped upconversion nano-bioprobes: electronic structures, optical properties, and biodetection, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1379

  CrossRef

 9. 9
  Wei Shao, Guanying Chen, Tymish Y. Ohulchanskyy, Andrey Kuzmin, Jossana Damasco, Hailong Qiu, Chunhui Yang, Hans Ågren, Paras N. Prasad, Lanthanide-Doped Fluoride Core/Multishell Nanoparticles for Broadband Upconversion of Infrared Light, Advanced Optical Materials, 2015, 3, 4
 10. 10
  Guanying Chen, Hans Ågren, Tymish Y. Ohulchanskyy, Paras N. Prasad, Light upconverting core–shell nanostructures: nanophotonic control for emerging applications, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1680

  CrossRef

 11. 11
  Jinliang Li, Xinjuan Liu, Zhuo Sun, Likun Pan, Mesoporous yolk-shell structure Bi2MoO6 microspheres with enhanced visible light photocatalytic activity, Ceramics International, 2015, 41, 7, 8592

  CrossRef

 12. 12
  Shan Lu, Datao Tu, Ping Hu, Jin Xu, Renfu Li, Meng Wang, Zhuo Chen, Mingdong Huang, Xueyuan Chen, Multifunctional Nano-Bioprobes Based on Rattle-Structured Upconverting Luminescent Nanoparticles, Angewandte Chemie, 2015, 127, 27
 13. 13
  Shan Lu, Datao Tu, Ping Hu, Jin Xu, Renfu Li, Meng Wang, Zhuo Chen, Mingdong Huang, Xueyuan Chen, Multifunctional Nano-Bioprobes Based on Rattle-Structured Upconverting Luminescent Nanoparticles, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 27
 14. 14
  Emmanuel Ruggiero, Javier Hernández-Gil, Juan C. Mareque-Rivas, Luca Salassa, Near infrared activation of an anticancer PtIVcomplex by Tm-doped upconversion nanoparticles, Chem. Commun., 2015, 51, 11, 2091

  CrossRef

 15. 15
  Heejung Kim, Kyungwha Chung, Seungjin Lee, Dong Ha Kim, Hyukjin Lee, Near-infrared light-responsive nanomaterials for cancer theranostics, Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology, 2015, 7, 4
 16. 16
  Jinliang Li, Xinjuan Liu, Zhuo Sun, Yi Sun, Likun Pan, Novel yolk–shell structure bismuth-rich bismuth molybdate microspheres for enhanced visible light photocatalysis, Journal of Colloid and Interface Science, 2015, 452, 109

  CrossRef

 17. 17
  Zhijun Chen, Shuqing He, Hans-Jürgen Butt, Si Wu, Photon Upconversion Lithography: Patterning of Biomaterials Using Near-Infrared Light, Advanced Materials, 2015, 27, 13
 18. 18
  Xiaowang Liu, Renren Deng, Yuhai Zhang, Yu Wang, Hongjin Chang, Ling Huang, Xiaogang Liu, Probing the nature of upconversion nanocrystals: instrumentation matters, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1479

  CrossRef

 19. 19
  Kai Li, Qianqian Su, Wei Yuan, Bo Tian, Bin Shen, Yuhao Li, Wei Feng, Fuyou Li, Ratiometric Monitoring of Intracellular Drug Release by an Upconversion Drug Delivery Nanosystem, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 22, 12278

  CrossRef

 20. 20
  Jia-Nan Liu, Wen-Bo Bu, Jian-Lin Shi, Silica Coated Upconversion Nanoparticles: A Versatile Platform for the Development of Efficient Theranostics, Accounts of Chemical Research, 2015, 150609091146000

  CrossRef

 21. 21
  Ziyong Cheng, Jun Lin, Synthesis and Application of Nanohybrids Based on Upconverting Nanoparticles and Polymers, Macromolecular Rapid Communications, 2015, 36, 9
 22. 22
  Jing Zhou, Qian Liu, Wei Feng, Yun Sun, Fuyou Li, Upconversion Luminescent Materials: Advances and Applications, Chemical Reviews, 2015, 115, 1, 395

  CrossRef

 23. 23
  Niagara Muhammad Idris, Muthu Kumara Gnanasammandhan Jayakumar, Akshaya Bansal, Yong Zhang, Upconversion nanoparticles as versatile light nanotransducers for photoactivation applications, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 6, 1449

  CrossRef

 24. 24
  Zhijun Chen, Wen Sun, Hans-Jürgen Butt, Si Wu, Upconverting-Nanoparticle-Assisted Photochemistry Induced by Low-Intensity Near-Infrared Light: How Low Can We Go?, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 25
 25. 25
  Yinghui Wang, Shuyan Song, Jianhua Liu, Dapeng Liu, Hongjie Zhang, ZnO-Functionalized Upconverting Nanotheranostic Agent: Multi-Modality Imaging-Guided Chemotherapy with On-Demand Drug Release Triggered by pH, Angewandte Chemie, 2015, 127, 2
 26. 26
  Yinghui Wang, Shuyan Song, Jianhua Liu, Dapeng Liu, Hongjie Zhang, ZnO-Functionalized Upconverting Nanotheranostic Agent: Multi-Modality Imaging-Guided Chemotherapy with On-Demand Drug Release Triggered by pH, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 2
 27. 27
  Peng Zhao, Jing Zhang, Yihua Zhu, Xiaoling Yang, Xin Jiang, Yuan Yuan, Changsheng Liu, Chunzhong Li, A novel strategy for the aqueous synthesis of down-/up-conversion nanocomposites for dual-modal cell imaging and drug delivery, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 47, 8372

  CrossRef

 28. 28
  Shun Yang, Najun Li, Zhuang Liu, Wenwei Sha, Dongyun Chen, Qingfeng Xu, Jianmei Lu, Amphiphilic copolymer coated upconversion nanoparticles for near-infrared light-triggered dual anticancer treatment, Nanoscale, 2014, 6, 24, 14903

  CrossRef

 29. 29
  Matthew V. DaCosta, Samer Doughan, Yi Han, Ulrich J. Krull, Lanthanide upconversion nanoparticles and applications in bioassays and bioimaging: A review, Analytica Chimica Acta, 2014, 832, 1

  CrossRef

 30. 30
  Lining Sun, Xiaoqian Ge, Jinliang Liu, Yannan Qiu, Zuwu Wei, Bo Tian, Liyi Shi, Multifunctional nanomesoporous materials with upconversion (in vivo) and downconversion (in vitro) luminescence imaging based on mesoporous capping UCNPs and linking lanthanide complexes, Nanoscale, 2014, 6, 21, 13242

  CrossRef

 31. 31
  Laura L. Fedoryshin, Anthony J. Tavares, Eleonora Petryayeva, Samer Doughan, Ulrich J. Krull, Near-Infrared-Triggered Anticancer Drug Release from Upconverting Nanoparticles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 16, 13600

  CrossRef

 32. 32
  Youyong Yuan, Yuanzeng Min, Qinglian Hu, Bengang Xing, Bin Liu, NIR photoregulated chemo- and photodynamic cancer therapy based on conjugated polyelectrolyte–drug conjugate encapsulated upconversion nanoparticles, Nanoscale, 2014, 6, 19, 11259

  CrossRef

 33. 33
  Akshaya Bansal, Yong Zhang, Photocontrolled Nanoparticle Delivery Systems for Biomedical Applications, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 10, 3052

  CrossRef

 34. 34
  Zhenzhen Liu, Tao Liu, Qiuning Lin, Chunyan Bao, Linyong Zhu, Photoreleasable thiol chemistry for facile and efficient bioconjugation, Chem. Commun., 2014, 50, 10, 1256

  CrossRef

 35. 35
  Ao Xia, Yunyun Deng, Huan Shi, Jin Hu, Jun Zhang, Shishan Wu, Qiang Chen, Xiaohua Huang, Jian Shen, Polypeptide-Functionalized NaYF4:Yb3+,Er3+Nanoparticles: Red-Emission Biomarkers for High Quality Bioimaging Using a 915 nm Laser, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 18329

  CrossRef

 36. 36
  Srivardhan Reddy Gayam, Shu-Pao Wu, Redox responsive Pd(ii) templated rotaxane nanovalve capped mesoporous silica nanoparticles: a folic acid mediated biocompatible cancer-targeted drug delivery system, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 40, 7009

  CrossRef

 37. 37
  Jingke Fu, Yiran Shao, Chao Shi, Wenbo Bu, Yingchun Zhu, Selective intracellular free radical generation against cancer cells by bioactivation of low-dose artesunate with a functionalized mesoporous silica nanosystem, J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 40, 6984

  CrossRef

 38. 38
  Yunlu Dai, Haihua Xiao, Jianhua Liu, Qinghai Yuan, Ping’an Ma, Dongmei Yang, Chunxia Li, Ziyong Cheng, Zhiyao Hou, Piaoping Yang, Jun Lin, In Vivo Multimodality Imaging and Cancer Therapy by Near-Infrared Light-Triggeredtrans-Platinum Pro-Drug-Conjugated Upconverison Nanoparticles, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 50, 18920

  CrossRef