SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zhiyong Guo, Xuezhi Song, Huaping Lei, Hailong Wang, Shengqun Su, Hui Xu, Guodong Qian, Hongjie Zhang, Banglin Chen, A ketone functionalized luminescent terbium metal–organic framework for sensing of small molecules, Chem. Commun., 2015, 51, 2, 376

  CrossRef

 2. 2
  Chuanqi Zhang, Libo Sun, Yan Yan, Jiyang Li, Xiaowei Song, Yunling Liu, Zhiqiang Liang, A luminescent cadmium metal–organic framework for sensing of nitroaromatic explosives, Dalton Trans., 2015, 44, 1, 230

  CrossRef

 3. 3
  Hai-Yang Li, Yong-Li Wei, Xi-Yan Dong, Shuang-Quan Zang, Thomas C. W. Mak, A Novel Tb-MOF Embedded with Viologen Species for Multi-Photofunctionality: Photochromism, Photomodulated Fluorescence and Luminescent pH Sensing, Chemistry of Materials, 2015, 150127100729005

  CrossRef

 4. 4
  Shu-Na Zhao, Xue-Zhi Song, Min Zhu, Xing Meng, Lan-Lan Wu, Shu-Yan Song, Cheng Wang, Hong-Jie Zhang, Assembly of three coordination polymers based on a sulfonic–carboxylic ligand showing high proton conductivity, Dalton Trans., 2015, 44, 3, 948

  CrossRef

 5. 5
  Xi-Yan Dong, Rui Wang, Jun-Zhe Wang, Shuang-Quan Zang, Thomas C. W. Mak, Highly selective Fe3+sensing and proton conduction in a water-stable sulfonate–carboxylate Tb–organic-framework, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 2, 641

  CrossRef

 6. 6
  Biplab Joarder, Aamod V. Desai, Partha Samanta, Soumya Mukherjee, Sujit K. Ghosh, Selective and Sensitive Aqueous-Phase Detection of 2,4,6-Trinitrophenol (TNP) by an Amine-Functionalized Metal–Organic Framework, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 3
 7. 7
  Bo Xu, Zhiming Chen, Pengfei Zhi, Guangning Liu, Cuncheng Li, Structure and photocatalytic property of a new Cu(II) based framework with jsm topology, Inorganic Chemistry Communications, 2015, 52, 9

  CrossRef

 8. 8
  Pawan Kumar, Vasudha Bansal, Akash Deep, Ki-Hyun Kim, Synthesis and energy applications of metal organic frameworks, Journal of Porous Materials, 2015,

  CrossRef

 9. 9
  Shu-Ran Zhang, Dong-Ying Du, Jun-Sheng Qin, Shun-Li Li, Wen-Wen He, Ya-Qian Lan, Zhong-Min Su, 2D Cd(II)–Lanthanide(III) Heterometallic–Organic Frameworks Based on Metalloligands for Tunable Luminescence and Highly Selective, Sensitive, and Recyclable Detection of Nitrobenzene, Inorganic Chemistry, 2014, 53, 15, 8105

  CrossRef

 10. 10
  Rui Wang, Xi-Yan Dong, Hong Xu, Ru-Bo Pei, Ming-Li Ma, Shuang-Quan Zang, Hong-Wei Hou, Thomas C. W. Mak, A super water-stable europium–organic framework: guests inducing low-humidity proton conduction and sensing of metal ions, Chemical Communications, 2014, 50, 65, 9153

  CrossRef

 11. 11
  Jinlei Chen, Fei-Yan Yi, Hong Yu, Shihui Jiao, Guangsheng Pang, Zhong-Ming Sun, Fast response and highly selective sensing of amine vapors using a luminescent coordination polymer, Chemical Communications, 2014, 50, 72, 10506

  CrossRef

 12. 12
  Won Cho, Hee Jung Lee, Sora Choi, Yoona Kim, Moonhyun Oh, Highly effective heterogeneous chemosensors of luminescent silica@coordination polymer core-shell micro-structures for metal ion sensing, Scientific Reports, 2014, 4, 6518

  CrossRef

 13. 13
  Huan Zhang, Jiangong Ma, Diming Chen, Jingmin Zhou, Shaowei Zhang, Wei Shi, Peng Cheng, Microporous heterometal–organic framework as a sensor for BTEX with high selectivity, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 48, 20450

  CrossRef