SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Xin Fang, Huisheng Peng, A Revolution in Electrodes: Recent Progress in Rechargeable Lithium–Sulfur Batteries, Small, 2015, 11, 13
 2. 2
  Sheng-Heng Chung, Pauline Han, Richa Singhal, Vibha Kalra, Arumugam Manthiram, Electrochemically Stable Rechargeable Lithium–Sulfur Batteries with a Microporous Carbon Nanofiber Filter for Polysulfide, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 16
 3. 3
  Yang Huang, Mingbo Zheng, Zixia Lin, Bin Zhao, Songtao Zhang, Jiazhi Yang, Chunlin Zhu, Heng Zhang, Dongping Sun, Yi Shi, Flexible cathodes and multifunctional interlayers based on carbonized bacterial cellulose for high-performance lithium–sulfur batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 20, 10910

  CrossRef

 4. 4
  Linchao Zeng, Yu Jiang, Jun Xu, Min Wang, Weihan Li, Yan Yu, Flexible copper-stabilized sulfur–carbon nanofibers with excellent electrochemical performance for Li–S batteries, Nanoscale, 2015, 7, 25, 10940

  CrossRef

 5. 5
  Chao Luo, Jingjing Wang, Liumin Suo, Jianfeng Mao, Xiulin Fan, Chunsheng Wang, In situ formed carbon bonded and encapsulated selenium composites for Li–Se and Na–Se batteries, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 2, 555

  CrossRef

 6. 6
  Shouyi Yuan, Ziyang Guo, Lina Wang, Shuang Hu, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Leaf-Like Graphene-Oxide-Wrapped Sulfur for High-Performance Lithium–Sulfur Battery, Advanced Science, 2015, 2, 8
 7. 7
  Arumugam Manthiram, Sheng-Heng Chung, Chenxi Zu, Lithium–Sulfur Batteries: Progress and Prospects, Advanced Materials, 2015, 27, 12
 8. 8
  Hao Tang, Shanshan Yao, Maoxiang Jing, Xiao Wu, Jinli Hou, Xinye Qian, Dewei Rao, Xiangqian Shen, Xiaoming Xi, Kesong Xiao, Mg0.6Ni0.4O hollow nanofibers prepared by electrospinning as additive for improving electrochemical performance of lithium–sulfur batteries, Journal of Alloys and Compounds, 2015, 650, 351

  CrossRef

 9. 9
  Lin Ma, Kenville E. Hendrickson, Shuya Wei, Lynden A. Archer, Nanomaterials: Science and applications in the lithium–sulfur battery, Nano Today, 2015, 10, 3, 315

  CrossRef

 10. 10
  Bing Ding, Zhi Chang, Guiyin Xu, Ping Nie, Jie Wang, Jin Pan, Hui Dou, Xiaogang Zhang, Nanospace-Confinement Copolymerization Strategy for Encapsulating Polymeric Sulfur into Porous Carbon for Lithium–Sulfur Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 21, 11165

  CrossRef

 11. 11
  Hao Tang, Shanshan Yao, Maoxiang Jing, Xiao Wu, Jinli Hou, Xinye Qian, Dewei Rao, Xiangqian Shen, Xiaoming Xi, Kesong Xiao, Nickel fibers/sulfur composites cathode with enhanced electrochemical performance for rechargeable lithium-sulfur batteries, Electrochimica Acta, 2015, 176, 442

  CrossRef

 12. 12
  Suo Xiao, Songhang Liu, Jianqiu Zhang, Yong Wang, Polyurethane-derived N-doped porous carbon with interconnected sheet-like structure as polysulfide reservoir for lithium–sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2015, 293, 119

  CrossRef

 13. 13
  Meiri Wang, Hongzhang Zhang, Qian Wang, Chao Qu, Xianfeng Li, Huamin Zhang, Steam-Etched Spherical Carbon/Sulfur Composite with High Sulfur Capacity and Long Cycle Life for Li/S Battery Application, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 150206123707001

  CrossRef

 14. 14
  Qunting Qu, Tian Gao, Huiyuan Zheng, Yan Wang, Xinyong Li, Xingxing Li, Junmei Chen, Yuyao Han, Jie Shao, Honghe Zheng, Strong Surface-Bound Sulfur in Conductive MoO2 Matrix for Enhancing Li–S Battery Performance, Advanced Materials Interfaces, 2015, 2, 7
 15. 15
  Wang Yang, Xinlong Ma, Xiuwen Xu, Yongfeng Li, S. Infant Raj, Guoqing Ning, Aijun Wang, Shengli Chen, Sulfur-doped porous carbon as metal-free counter electrode for high-efficiency dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2015, 282, 228

  CrossRef

 16. 16
  Hoon Kim, Joungphil Lee, Hyungmin Ahn, Onnuri Kim, Moon Jeong Park, Synthesis of three-dimensionally interconnected sulfur-rich polymers for cathode materials of high-rate lithium–sulfur batteries, Nature Communications, 2015, 6, 7278

  CrossRef

 17. 17
  Zhian Zhang, Qiang Li, Kai Zhang, Wei Chen, Yanqing Lai, Jie Li, Titanium-dioxide-grafted carbon paper with immobilized sulfur as a flexible free-standing cathode for superior lithium–sulfur batteries, Journal of Power Sources, 2015, 290, 159

  CrossRef

 18. 18
  John W. F. To, Zheng Chen, Hongbin Yao, Jiajun He, Kwanpyo Kim, Ho-Hsiu Chou, Lijia Pan, Jennifer Wilcox, Yi Cui, Zhenan Bao, Ultrahigh Surface Area Three-Dimensional Porous Graphitic Carbon from Conjugated Polymeric Molecular Framework, ACS Central Science, 2015, 1, 2, 68

  CrossRef

 19. 19
  Hanping Zhang, Tao Yang, Xin Wu, Yisen Zhou, Chao Yang, Tian Zhu, Rulin Dong, Using Li+as the electrochemical messenger to fabricate an aqueous rechargeable Zn–Cu battery, Chem. Commun., 2015, 51, 34, 7294

  CrossRef

 20. 20
  Bin Li, Songmei Li, Jianhua Liu, Bo Wang, Shubin Yang, Vertically Aligned Sulfur–Graphene Nanowalls on Substrates for Ultrafast Lithium–Sulfur Batteries, Nano Letters, 2015, 15, 5, 3073

  CrossRef

 21. 21
  Xiangbo Meng, David J. Comstock, Timothy T. Fister, Jeffrey W. Elam, Vapor-Phase Atomic-Controllable Growth of Amorphous Li2S for High-Performance Lithium–Sulfur Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 10, 10963

  CrossRef