SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jinfeng Zhang, Yanan Li, Fei-Fei An, Xiaohong Zhang, Xianfeng Chen, Chun-Sing Lee, Preparation and Size Control of Sub-100 nm Pure Nanodrugs, Nano Letters, 2015, 15, 1, 313

  CrossRef

 2. 2
  Xumeng Wu, Weihong Zhu, Stability enhancement of fluorophores for lighting up practical application in bioimaging, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 13, 4179

  CrossRef

 3. 3
  Hui Wang, Jinhui Yi, Sumit Mukherjee, Probal Banerjee, Shuiqin Zhou, Magnetic/NIR-thermally responsive hybrid nanogels for optical temperature sensing, tumor cell imaging and triggered drug release, Nanoscale, 2014, 6, 21, 13001

  CrossRef

 4. 4
  Shu Chang, Xumeng Wu, Yongsheng Li, Dechao Niu, Yongping Gao, Zhi Ma, Jinlou Gu, Wenru Zhao, Weihong Zhu, He Tian, Jianlin Shi, A pH-responsive hybrid fluorescent nanoprober for real time cell labeling and endocytosis tracking, Biomaterials, 2013, 34, 38, 10182

  CrossRef

 5. 5
  Xumeng Wu, Shu Chang, Xuanrong Sun, Zhiqian Guo, Yongsheng Li, Jianbin Tang, Youqing Shen, Jianlin Shi, He Tian, Weihong Zhu, Constructing NIR silica–cyanine hybrid nanocomposite for bioimaging in vivo: a breakthrough in photo-stability and bright fluorescence with large Stokes shift, Chemical Science, 2013, 4, 3, 1221

  CrossRef