SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Vikas S. Padalkar, Daisuke Sakamaki, Kenji Kuwada, Norimitsu Tohnai, Tomoyuki Akutagawa, Ken-ichi Sakai, Shu Seki, AIE active triphenylamine–benzothiazole based motifs: ESIPT or ICT emission, RSC Adv., 2016, 6, 32, 26941

  CrossRef

 2. 2
  Navin Jain, Parvej Alam, Inamur Rahaman Laskar, Jitendra Panwar, ‘Aggregation induced phosphorescence’ active iridium(iii) complexes for integrated sensing and inhibition of bacterial growth in aqueous solution, RSC Adv., 2015, 5, 76, 61983

  CrossRef

 3. 3
  Engui Zhao, Yilong Chen, Sijie Chen, Haiqin Deng, Chen Gui, Chris W. T. Leung, Yuning Hong, Jacky W. Y. Lam, Ben Zhong Tang, A Luminogen with Aggregation-Induced Emission Characteristics for Wash-Free Bacterial Imaging, High-Throughput Antibiotics Screening and Bacterial Susceptibility Evaluation, Advanced Materials, 2015, 27, 33
 4. 4
  Wei-Lun Chiang, Tzu-Tsen Lin, Radhakrishnan Sureshbabu, Wei-Tso Chia, Hsu-Chan Hsiao, Hung-Yi Liu, Chih-Man Yang, Hsing-Wen Sung, A rapid drug release system with a NIR light-activated molecular switch for dual-modality photothermal/antibiotic treatments of subcutaneous abscesses, Journal of Controlled Release, 2015, 199, 53

  CrossRef

 5. 5
  Feng Guo, Wei-Ping Gai, Yuning Hong, Ben Zhong Tang, Jianguang Qin, Youhong Tang, Aggregation-induced emission fluorogens as biomarkers to assess the viability of microalgae in aquatic ecosystems, Chem. Commun., 2015, 51, 97, 17257

  CrossRef

 6. 6
  Ju Mei, Nelson L. C. Leung, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Ben Zhong Tang, Aggregation-Induced Emission: Together We Shine, United We Soar!, Chemical Reviews, 2015, 115, 21, 11718

  CrossRef

 7. 7
  Hong Wang, Engui Zhao, Jacky W.Y. Lam, Ben Zhong Tang, AIE luminogens: emission brightened by aggregation, Materials Today, 2015, 18, 7, 365

  CrossRef

 8. 8
  Long Zhao, Yufei Chen, Jiang Yuan, Maohua Chen, Hong Zhang, Xiaohong Li, Electrospun Fibrous Mats with Conjugated Tetraphenylethylene and Mannose for Sensitive Turn-On Fluorescent Sensing ofEscherichia coli, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 9, 5177

  CrossRef

 9. 9
  Li-Jun Chen, Yuan-Yuan Ren, Nai-Wei Wu, Bin Sun, Jian-Qiu Ma, Li Zhang, Hongwei Tan, Minghua Liu, Xiaopeng Li, Hai-Bo Yang, Hierarchical Self-Assembly of Discrete Organoplatinum(II) Metallacycles with Polysaccharide via Electrostatic Interactions and Their Application for Heparin Detection, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 36, 11725

  CrossRef

 10. 10
  Yuji Kubo, Ryuhei Nishiyabu, Tony D. James, Hierarchical supramolecules and organization using boronic acid building blocks, Chem. Commun., 2015, 51, 11, 2005

  CrossRef

 11. 11
  Engui Zhao, Yilong Chen, Hong Wang, Sijie Chen, Jacky W. Y. Lam, Chris W. T. Leung, Yuning Hong, Ben Zhong Tang, Light-Enhanced Bacterial Killing and Wash-Free Imaging Based on AIE Fluorogen, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 13, 7180

  CrossRef

 12. 12
  Xiaoyong Zhang, Ke Wang, Meiying Liu, Xiqi Zhang, Lei Tao, Yiwang Chen, Yen Wei, Polymeric AIE-based nanoprobes for biomedical applications: recent advances and perspectives, Nanoscale, 2015, 7, 27, 11486

  CrossRef

 13. 13
  Xiongqi Han, Qixian Chen, Hongguang Lu, Jianbiao Ma, Hui Gao, Probe Intracellular Trafficking of a Polymeric DNA Delivery Vehicle by Functionalization with an Aggregation-Induced Emissive Tetraphenylethene Derivative, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 51, 28494

  CrossRef

 14. 14
  Caixia Niu, Ying You, Liu Zhao, Dacheng He, Na Na, Jin Ouyang, Solvatochromism, Reversible Chromism and Self-Assembly Effects of Heteroatom-Assisted Aggregation-Induced Enhanced Emission (AIEE) Compounds, Chemistry - A European Journal, 2015, 21, 40
 15. 15
  Engui Zhao, Haiqin Deng, Sijie Chen, Yuning Hong, Chris Wai Tung Leung, Jacky Wing Yip Lam, Ben Zhong Tang, A dual functional AEE fluorogen as a mitochondrial-specific bioprobe and an effective photosensitizer for photodynamic therapy, Chem. Commun., 2014, 50, 92, 14451

  CrossRef

 16. 16
  Huafei Xie, Xiaohui Jiang, Fang Zeng, Changmin Yu, Shuizhu Wu, A novel ratiometric fluorescent probe through aggregation-induced emission and analyte-induced excimer dissociation, Sensors and Actuators B: Chemical, 2014, 203, 504

  CrossRef

 17. 17
  Ju Mei, Yuning Hong, Jacky W. Y. Lam, Anjun Qin, Youhong Tang, Ben Zhong Tang, Aggregation-Induced Emission: The Whole Is More Brilliant than the Parts, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 18. 18
  Wenwen Chen, Qizhai Li, Wenshu Zheng, Fang Hu, Guanxin Zhang, Zhuo Wang, Deqing Zhang, Xingyu Jiang, Identification of Bacteria in Water by a Fluorescent Array, Angewandte Chemie, 2014, 126, 50
 19. 19
  Wenwen Chen, Qizhai Li, Wenshu Zheng, Fang Hu, Guanxin Zhang, Zhuo Wang, Deqing Zhang, Xingyu Jiang, Identification of Bacteria in Water by a Fluorescent Array, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 50