SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kyung-Jin Kim, Taek-Soo Lee, Hyung-Giun Kim, Sung-Hwan Lim, Sung-Man Lee, A hard carbon/microcrystalline graphite/carbon composite with a core-shell structure as novel anode materials for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 135, 27

  CrossRef

 2. 2
  Xi Wang, Qunhong Weng, Xizheng Liu, Xuebin Wang, Dai-Ming Tang, Wei Tian, Chao Zhang, Wei Yi, Dequan Liu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Atomistic Origins of High Rate Capability and Capacity of N-Doped Graphene for Lithium Storage, Nano Letters, 2014, 14, 3, 1164

  CrossRef

 3. 3
  Jun Jin, Shao-Zhuan Huang, Jing Liu, Yu Li, Dai-Song Chen, Hong-En Wang, Yong Yu, Li-Hua Chen, Bao-Lian Su, Design of new anode materials based on hierarchical, three dimensional ordered macro-mesoporous TiO2 for high performance lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 25, 9699

  CrossRef

 4. 4
  Kun-Young Kang, Dong Ok Shin, Young-Gi Lee, Sanghyo Kim, Kwang Man Kim, Electrochemical properties of TiO2 nanotube-carbon nanotube composites as anode material of lithium-ion batteries, Journal of Electroceramics, 2014, 32, 2-3, 246

  CrossRef

 5. 5
  Wei-Na Liu, Ding Ding, Zhi-Ling Song, Xia Bian, Xiang-Kun Nie, Xiao-Bing Zhang, Zhuo Chen, Weihong Tan, Hollow graphitic nanocapsules as efficient electrode materials for sensitive Hydrogen peroxide detection, Biosensors and Bioelectronics, 2014, 52, 438

  CrossRef

 6. 6
  Wei Wang, Isaac Ruiz, Shirui Guo, Zachary Favors, Hamed Hosseini Bay, Mihrimah Ozkan, Cengiz S. Ozkan, Hybrid carbon nanotube and graphene nanostructures for lithium ion battery anodes, Nano Energy, 2014, 3, 113

  CrossRef

 7. 7
  Yongfeng Tong, Zhuang Xu, Chang Liu, Guang'an Zhang, Jun Wang, Z.G. Wu, Magnetic sputtered amorphous Si/C multilayer thin films as anode materials for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 247, 78

  CrossRef

 8. 8
  Aled D. Roberts, Xu Li, Haifei Zhang, Porous carbon spheres and monoliths: morphology control, pore size tuning and their applications as Li-ion battery anode materials, Chemical Society Reviews, 2014, 43, 13, 4341

  CrossRef

 9. 9
  Misaki Katayama, Koichi Sumiwaka, Ryota Miyahara, Hisao Yamashige, Hajime Arai, Yoshiharu Uchimoto, Toshiaki Ohta, Yasuhiro Inada, Zempachi Ogumi, X-ray absorption fine structure imaging of inhomogeneous electrode reaction in LiFePO4 lithium-ion battery cathode, Journal of Power Sources, 2014, 269, 994

  CrossRef

 10. 10
  Michio Inagaki, Feiyu Kang, Masahiro Toyoda, Hidetaka Konno, Advanced Materials Science and Engineering of Carbon, 2014,

  CrossRef

 11. 11
  Fei Han, Wen-Cui Li, Duo Li, An-Hui Lu, Ammonia-treatment assisted fully encapsulation of Fe2O3 nanoparticles in mesoporous carbons as stable anodes for lithium ion batteries, Journal of Energy Chemistry, 2013, 22, 2, 329

  CrossRef

 12. 12
  Fengbin Hao, Zhiwei Zhang, Longwei Yin, Co3O4/Carbon Aerogel Hybrids as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries with Enhanced Electrochemical Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 17, 8337

  CrossRef

 13. 13
  Weixia Dong, Bin Song, Gaoling Zhao, Gaorong Han, Controllable synthesis of CaTi2O4(OH)2 nanoflakes by a facile template-free process and its properties, Ceramics International, 2013, 39, 6, 6795

  CrossRef

 14. 14
  Junping Xiao, Mingguang Yao, Kai Zhu, Dong Zhang, Shijia Zhao, Shuangchen Lu, Bo Liu, Wen Cui, Bingbing Liu, Facile synthesis of hydrogenated carbon nanospheres with a graphite-like ordered carbon structure, Nanoscale, 2013, 5, 22, 11306

  CrossRef

 15. 15
  Ding Nan, Jian-Gan Wang, Zheng-Hong Huang, Lei Wang, Wanci Shen, Feiyu Kang, Highly porous carbon nanofibers from electrospun polyimide/SiO2 hybrids as an improved anode for lithium-ion batteries, Electrochemistry Communications, 2013, 34, 52

  CrossRef

 16. 16
  Long Chen, Zhiyuan Wang, Chunnian He, Naiqin Zhao, Chunsheng Shi, Enzuo Liu, Jiajun Li, Porous Graphitic Carbon Nanosheets as a High-Rate Anode Material for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 19, 9537

  CrossRef

 17. 17
  Jonathan Cebik, John K McDonough, Filipe Peerally, Rene Medrano, Ioannis Neitzel, Yury Gogotsi, Sebastian Osswald, Raman spectroscopy study of the nanodiamond-to-carbon onion transformation, Nanotechnology, 2013, 24, 20, 205703

  CrossRef

 18. 18
  Slawomir Sek, Joanna Breczko, Marta E. Plonska-Brzezinska, Agnieszka Z. Wilczewska, Luis Echegoyen, STM-Based Molecular Junction of Carbon Nano-Onion, ChemPhysChem, 2013, 14, 1
 19. 19
  Jun Kang, Oi Lun Li, Nagahiro Saito, Synthesis of structure-controlled carbon nano spheres by solution plasma process, Carbon, 2013, 60, 292

  CrossRef

 20. 20
  Marta E. Plonska-Brzezinska, Joanna Breczko, Barbara Palys, Luis Echegoyen, The Electrochemical Properties of Nanocomposite Films Obtained by Chemical In Situ Polymerization of Aniline and Carbon Nanostructures, ChemPhysChem, 2013, 14, 1
 21. 21
  Manickam Sasidharan, Nanda Gunawardhana, Masaki Yoshio, Kenichi Nakashima, α-Fe2O3 and Fe3O4 hollow nanospheres as high-capacity anode materials for rechargeable Li-ion batteries, Ionics, 2013, 19, 1, 25

  CrossRef

 22. 22
  Zhong-Shuai Wu, Lili Xue, Wencai Ren, Feng Li, Lei Wen, Hui-Ming Cheng, A LiF Nanoparticle-Modified Graphene Electrode for High-Power and High-Energy Lithium Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 15
 23. 23
  Hui Liu, Renzong Hu, Meiqin Zeng, Jiangwen Liu, Min Zhu, Enhancing the performance of Sn–C nanocomposite as lithium ion anode by discharge plasma assisted milling, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 16, 8022

  CrossRef

 24. 24
  Zaoxue Yan, Mei Cai, Pei Kang Shen, Low temperature formation of porous graphitized carbon for electrocatalysis, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 5, 2133

  CrossRef

 25. 25
  Guang-Ping Hao, Fei Han, De-Cai Guo, Rui-Jun Fan, Guang Xiong, Wen-Cui Li, An-Hui Lu, Monolithic Carbons with Tailored Crystallinity and Porous Structure as Lithium-Ion Anodes for Fundamental Understanding Their Rate Performance and Cycle Stability, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 18, 10303

  CrossRef

 26. 26
  Long Qie, Wei-Min Chen, Zhao-Hui Wang, Qing-Guo Shao, Xiang Li, Li-Xia Yuan, Xian-Luo Hu, Wu-Xing Zhang, Yun-Hui Huang, Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanofiber Webs as Anodes for Lithium Ion Batteries with a Superhigh Capacity and Rate Capability, Advanced Materials, 2012, 24, 15
 27. 27
  Zhangxiong Wu, Wei Li, Yongyao Xia, Paul Webley, Dongyuan Zhao, Ordered mesoporous graphitized pyrolytic carbon materials: synthesis, graphitization, and electrochemical properties, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 18, 8835

  CrossRef

 28. 28
  Jinjun Li, Renjie Lu, Baojuan Dou, Chunyan Ma, Qiuhong Hu, Yan Liang, Feng Wu, Shizhang Qiao, Zhengping Hao, Porous Graphitized Carbon for Adsorptive Removal of Benzene and the Electrothermal Regeneration, Environmental Science & Technology, 2012, 46, 22, 12648

  CrossRef

 29. 29
  Marta E. Plonska-Brzezinska, Mikołaj Lewandowski, Małgorzata Błaszyk, Agustin Molina-Ontoria, Tadeusz Luciński, Luis Echegoyen, Preparation and Characterization of Carbon Nano-Onion/PEDOT:PSS Composites, ChemPhysChem, 2012, 13, 18
 30. 30
  Marta E. Plonska-Brzezinska, Julita Mazurczyk, Barbara Palys, Joanna Breczko, Andrzej Lapinski, Alina T. Dubis, Luis Echegoyen, Preparation and Characterization of Composites that Contain Small Carbon Nano-Onions and Conducting Polyaniline, Chemistry - A European Journal, 2012, 18, 9
 31. 31
  Manickam Sasidharan, Nanda Gunawardhana, Masaki Yoshio, Kenichi Nakashima, V2O5 Hollow Nanospheres: A Lithium Intercalation Host with Good Rate Capability and Capacity Retention, Journal of The Electrochemical Society, 2012, 159, 5, A618

  CrossRef

 32. 32
  Juan Yang, Xiang-yang Zhou, You-lan Zou, Jing-jing Tang, A hierarchical porous carbon material for high power, lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2011, 56, 24, 8576

  CrossRef

 33. 33
  Antonio Nieto-Márquez, Rubí Romero, Amaya Romero, José Luis Valverde, Carbon nanospheres: synthesis, physicochemical properties and applications, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 6, 1664

  CrossRef

 34. 34
  Zhong-Shuai Wu, Wencai Ren, Li Xu, Feng Li, Hui-Ming Cheng, Doped Graphene Sheets As Anode Materials with Superhigh Rate and Large Capacity for Lithium Ion Batteries, ACS Nano, 2011, 5, 7, 5463

  CrossRef

 35. 35
  Noelia Alonso-Morales, Miguel A. Gilarranz, Francisco Heras, Juan J. Rodriguez, Semih Eser, Effects of heat treatment on the structure of LDPE-derived solid carbons, Chemical Engineering Journal, 2011, 172, 2-3, 1126

  CrossRef

 36. 36
  Guang Li, Huajie Liu, Improved electrode performance of mesoporous β-In2S3 microspheres for lithium ion batteries using carbon coated microspheres, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 45, 18398

  CrossRef

 37. 37
  Huanan Duan, Joe Gnanaraj, Jianyu Liang, Synthesis and rate performance of Fe3O4-based Cu nanostructured electrodes for Li ion batteries, Journal of Power Sources, 2011, 196, 10, 4779

  CrossRef

 38. 38
  Fu-Dong Han, Yu-Jun Bai, Rui Liu, Bin Yao, Yong-Xin Qi, Ning Lun, Jian-Xin Zhang, Template-Free Synthesis of Interconnected Hollow Carbon Nanospheres for High-Performance Anode Material in Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2011, 1, 5
 39. 39
  Zunxian Yang, Guodong Du, Zaiping Guo, Xuebin Yu, Zhixin Chen, Tailiang Guo, Huakun Liu, TiO2(B)@carbon composite nanowires as anode for lithium ion batteries with enhanced reversible capacity and cyclic performance, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 24, 8591

  CrossRef

 40. 40
  Fabrice M. Courtel, Svetlana Niketic, Dominique Duguay, Yaser Abu-Lebdeh, Isobel J. Davidson, Water-soluble binders for MCMB carbon anodes for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2011, 196, 4, 2128

  CrossRef

 41. 41
  Noriko Yoshizawa, Yasushi Soneda, Hiroaki Hatori, Hitoshi Ue, Takeshi Abe, Development and degradation of graphitic microtexture in carbon nanospheres under a morphologically restrained condition, Materials Chemistry and Physics, 2010, 121, 3, 419

  CrossRef

 42. 42
  Yingying Hu, Xintang Huang, Kai Wang, Jinping Liu, Jian Jiang, Ruimin Ding, Xiaoxu Ji, Xin Li, Kirkendall-effect-based growth of dendrite-shaped CuO hollow micro/nanostructures for lithium-ion battery anodes, Journal of Solid State Chemistry, 2010, 183, 3, 662

  CrossRef

 43. 43
  Y. Zhang, S. L. Wang, A. P. Liu, G. L. Lv, S. Shi, W. H. Tang, Layered Bi2Ca3Co2O9 composite as anode material for lithium-ion battery, Applied Physics A, 2010, 98, 2, 281

  CrossRef

 44. 44
  K. Miyazaki, H. Shirakata, T. Abe, N. Yoshizawa, Z. Ogumi, Novel Graphitised Carbonaceous Materials for Use as a Highly Corrosion-Tolerant Catalyst Support in Polymer Electrolyte Fuel Cells, Fuel Cells, 2010, 10, 6
 45. 45
  Kuo Chu Hwang, Recent progress in the preparation and application of carbon nanocapsules, Journal of Physics D: Applied Physics, 2010, 43, 37, 374001

  CrossRef

 46. 46
  Yongfu Sun, Changzheng Wu, Yi Xie, Sonochemical synthesis of nanostructured VOPO4 · 2H2O/carbon nanotube composites with improved lithium ion battery performance, Journal of Nanoparticle Research, 2010, 12, 2, 417

  CrossRef

 47. 47
  Jisheng Zhou, Huaihe Song, Bocheng Fu, Bin Wu, Xiaohong Chen, Synthesis and high-rate capability of quadrangular carbon nanotubes with one open end as anode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 14, 2794

  CrossRef

 48. 48
  Jian-Chia Chang, Yu-Fen Tzeng, Jin-Ming Chen, Hsin-Tien Chiu, Chi-Young Lee, Carbon nanobeads as an anode material on high rate capability lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2009, 54, 27, 7066

  CrossRef

 49. 49
  J. C. Arrebola, A. Caballero, L. Hernán, J. Morales, Graphitized Carbons of Variable Morphology and Crystallinity: A Comparative Study of Their Performance in Lithium Cells, Journal of The Electrochemical Society, 2009, 156, 12, A986

  CrossRef

 50. 50
  Atsushi Sano, Masato Kurihara, Takeshi Abe, Zempachi Ogumi, High Rate Discharge Performance and Thermal Stability of Heat-Treated Carbon Nanobeads, Journal of The Electrochemical Society, 2009, 156, 8, A682

  CrossRef

 51. 51
  Atsushi Sano, Masato Kurihara, Takeshi Abe, Zempachi Ogumi, Studies on Lithium-Ion Diffusion in Heat-Treated CNBs by Microelectrode Method, Journal of The Electrochemical Society, 2009, 156, 8, A639

  CrossRef

 52. 52
  Morinobu Endo, Yong Kim, Ki Park, Carbons for Electrochemical Energy Storage and Conversion Systems, 2009,

  CrossRef

 53. 53
  Huanan Duan, Joe Gnanaraj, Xiangping Chen, Boquan Li, Jianyu Liang, Fabrication and characterization of Fe3O4-based Cu nanostructured electrode for Li-ion battery, Journal of Power Sources, 2008, 185, 1, 512

  CrossRef

 54. 54
  Osamu Tanaike, Shuhei Aoike, Hiroyuki Ohno, Hiroaki Hatori, Yoshio Yamada, Structural change of carbon material obtained by defluorination of perfluoronaphthalene at very low temperature and their lithium insertion property, Materials Science and Engineering: B, 2008, 148, 1-3, 237

  CrossRef

 55. 55
  Noriko Yoshizawa, Hiroaki Hatori, Kazuo Yoshikawa, Koji Miura, Takeshi Abe, TEM observation of heterogeneous polyhedronization behavior in graphitized carbon nanospheres, Materials Science and Engineering: B, 2008, 148, 1-3, 245

  CrossRef

 56. 56
  Fabing Su, X.S. Zhao, Yong Wang, Jim Yang Lee, Bridging mesoporous carbon particles with carbon nanotubes, Microporous and Mesoporous Materials, 2007, 98, 1-3, 323

  CrossRef

 57. 57
  L.J. Fu, J. Gao, T. Zhang, Q. Cao, L.C. Yang, Y.P. Wu, R. Holze, Effect of Cu2O coating on graphite as anode material of lithium ion battery in PC-based electrolyte, Journal of Power Sources, 2007, 171, 2, 904

  CrossRef

 58. 58
  Hongbo Wang, Qinmin Pan, Jianwei Zhao, Geping Yin, Pengjian Zuo, Fabrication of CuO film with network-like architectures through solution-immersion and their application in lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2007, 167, 1, 206

  CrossRef

 59. 59
  Qimin Pan, Haizu Jin, Hongbo Wang, Geping Yin, Flower-like CuO film-electrode for lithium ion batteries and the effect of surface morphology on electrochemical performance, Electrochimica Acta, 2007, 53, 2, 951

  CrossRef

 60. 60
  K. Wang, M. Wei, M. A. Morris, H. Zhou, J. D. Holmes, Mesoporous Titania Nanotubes: Their Preparation and Application as Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries, Advanced Materials, 2007, 19, 19
 61. 61
  Y.-S. Hu, P. Adelhelm, B. M. Smarsly, S. Hore, M. Antonietti, J. Maier, Synthesis of Hierarchically Porous Carbon Monoliths with Highly Ordered Microstructure and Their Application in Rechargeable Lithium Batteries with High-Rate Capability, Advanced Functional Materials, 2007, 17, 12
 62. 62
  Yun-Hui Huang, Kyu-Sung Park, John B. Goodenough, Improving Lithium Batteries by Tethering Carbon-Coated LiFePO[sub 4] to Polypyrrole, Journal of The Electrochemical Society, 2006, 153, 12, A2282

  CrossRef

 63. 63
  Noriko Yoshizawa, Osamu Tanaike, Hiroaki Hatori, Kazuo Yoshikawa, Akira Kondo, Takeshi Abe, TEM and electron tomography studies of carbon nanospheres for lithium secondary batteries, Carbon, 2006, 44, 12, 2558

  CrossRef