SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Kun Wang, Min Li, Ya-Nan Liu, Yizhuo Gu, Qingwen Li, Zuoguang Zhang, Effect of acidification conditions on the properties of carbon nanotube fibers, Applied Surface Science, 2014, 292, 469

  CrossRef

 2. 2
  Fancheng Meng, Xiaohua Zhang, Ru Li, Jingna Zhao, Xiaohui Xuan, Xinhao Wang, Jingyun Zou, Qingwen Li, Electro-Induced Mechanical and Thermal Responses of Carbon Nanotube Fibers, Advanced Materials, 2014, 26, 16
 3. 3
  Wei Zeng, Lin Shu, Qiao Li, Song Chen, Fei Wang, Xiao-Ming Tao, Fiber-Based Wearable Electronics: A Review of Materials, Fabrication, Devices, and Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 4. 4
  Gengzhi Sun, Lianxi Zheng, Zhaoyao Zhan, Chunbo Jiang, Reinack V. Hansen, Yengpeng Khor, John H. L. Pang, Highly Reliable Carbon Nanotube-Based Composite Fibers Cross-Linked by a 3D Polymer Network, Advanced Engineering Materials, 2014, 16, 7
 5. 5
  Qian Jiang, Xin Wang, Yuntian Zhu, David Hui, Yiping Qiu, Mechanical, electrical and thermal properties of aligned carbon nanotube/polyimide composites, Composites Part B: Engineering, 2014, 56, 408

  CrossRef

 6. 6
  D. P. Jenicek, A. McCarthy, J. G. Kassakian, Modifying the characteristics of carbon nanotubes grown on metallic substrates for ultracapacitor applications, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 20, 204309

  CrossRef

 7. 7
  Yunqing Zhu, Xiaohua Zhang, Ru Li, Qingwen Li, Planar-defect-rich zinc oxide nanoparticles assembled on carbon nanotube films as ultraviolet emitters and photocatalysts, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 8. 8
  Hao Sun, Xiao You, Yishu Jiang, Guozhen Guan, Xin Fang, Jue Deng, Peining Chen, Yongfeng Luo, Huisheng Peng, Self-Healable Electrically Conducting Wires for Wearable Microelectronics, Angewandte Chemie, 2014, 126, 30
 9. 9
  Hao Sun, Xiao You, Yishu Jiang, Guozhen Guan, Xin Fang, Jue Deng, Peining Chen, Yongfeng Luo, Huisheng Peng, Self-Healable Electrically Conducting Wires for Wearable Microelectronics, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 30
 10. 10
  Eric Mayhew, Vikas Prakash, Thermal conductivity of high performance carbon nanotube yarn-like fibers, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 17, 174306

  CrossRef

 11. 11
  Weigang Ma, Tingting Miao, Xing Zhang, Liping Yang, An Cai, Zhenzhong Yong, Qingwen Li, Thermal performance of vertically-aligned multi-walled carbon nanotube array grown on platinum film, Carbon, 2014, 77, 266

  CrossRef

 12. 12
  Qinghai Meng, Kai Wang, Wei Guo, Jin Fang, Zhixiang Wei, Xilin She, Thread-like Supercapacitors Based on One-Step Spun Nanocomposite Yarns, Small, 2014, 10, 14
 13. 13
  Xin Wang, Philip D. Bradford, Qingwen Li, Yuntian Zhu, Nanotube Superfiber Materials, 2014,

  CrossRef

 14. 14
  Canh-Dung Tran, Nanotube Superfiber Materials, 2014,

  CrossRef

 15. 15
  Brad Ruff, Weifeng Li, Rajiv Venkatasubramanian, David Mast, Anshuman Sowani, Mark Schulz, Timothy J. Harned, Nanotube Superfiber Materials, 2014,

  CrossRef

 16. 16
  Stephen C. Hawkins, Nanotube Superfiber Materials, 2014,

  CrossRef

 17. 17
  Jiangtao Di, Zhenzhong Yong, Xinhe Zheng, Baoquan Sun, Qingwen Li, Aligned Carbon Nanotubes for High-Efficiency Schottky Solar Cells, Small, 2013, 9, 8
 18. 18
  Lan Yu, Ji Sun Park, Yun-Soo Lim, Churl Seung Lee, Kwonwoo Shin, Ho Jun Moon, Cheol-Min Yang, Young Sil Lee, Jong Hun Han, Carbon hybrid fillers composed of carbon nanotubes directly grown on graphene nanoplatelets for effective thermal conductivity in epoxy composites, Nanotechnology, 2013, 24, 15, 155604

  CrossRef

 19. 19
  Xiaohua Zhong, Rui Wang, Wen Yangyang, Li Yali, Carbon nanotube and graphene multiple-thread yarns, Nanoscale, 2013, 5, 3, 1183

  CrossRef

 20. 20
  Mei Zu, Qingwen Li, Guojian Wang, Joon-Hyung Byun, Tsu-Wei Chou, Carbon Nanotube Fiber Based Stretchable Conductor, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 7
 21. 21
  Liu Ganf, Hu Xiao-lan, Zhang Peng, Yu Rong-lu, Bao Jian-wen, Chen Ming-hai, Li Qing-wen, Yi Xiao-su, CARBON NANOTUBE FILM INTERLAYER TOUGHENED CARBON FIBER REINFORCED EPOXY RESIN HYBRID COMPOSITES, Acta Polymerica Sinica, 2013, 013, 10, 1334

  CrossRef

 22. 22
  Yuntao Yu, Chaojie Cui, Weizhong Qian, Qing Xie, Chao Zheng, Chuiyan Kong, Fei Wei, Carbon nanotube production and application in energy storage, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 2013, 8, 2
 23. 23
  Vesselin Shanov, Wondong Cho, Rachit Malik, Noe Alvarez, Mark Haase, Brad Ruff, Nicholas Kienzle, Timothy Ochmann, David Mast, Mark Schulz, CVD growth, characterization and applications of carbon nanostructured materials, Surface and Coatings Technology, 2013, 230, 77

  CrossRef

 24. 24
  Qinghong Yuan, Li Li, Qianshu Li, Feng Ding, Effect of Metal Impurities on the Tensile Strength of Carbon Nanotubes: A Theoretical Study, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 10, 5470

  CrossRef

 25. 25
  Daewoong Jung, Jae-hak Kim, Kyung H. Lee, Lawrence J. Overzet, Gil S. Lee, Effects of pre-annealing of Fe catalysts on growth of spin-capable carbon nanotubes, Diamond and Related Materials, 2013, 38, 87

  CrossRef

 26. 26
  Yuting Ye, Xiaohua Zhang, Fancheng Meng, Jingna Zhao, Qingwen Li, Enhancing interfacial adhesion and functionality of carbon nanotube fibers with depolymerized chitosan, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 10, 2009

  CrossRef

 27. 27
  Zhenbo Cai, Li Li, Jing Ren, Longbin Qiu, Huijuan Lin, Huisheng Peng, Flexible, weavable and efficient microsupercapacitor wires based on polyaniline composite fibers incorporated with aligned carbon nanotubes, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 2, 258

  CrossRef

 28. 28
  Chaminda Jayasinghe, Trent Amstutz, Mark J. Schulz, Vesselin Shanov, Improved Processing of Carbon Nanotube Yarn, Journal of Nanomaterials, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 29. 29
  Wei Liu, Haibo Zhao, Zhenzhong Yong, Geng Xu, Xin Wang, Fujun Xu, David Hui, Yiping Qiu, Improving mechanical and electrical properties of oriented polymer-free multi-walled carbon nanotube paper by spraying while winding, Composites Part B: Engineering, 2013, 53, 342

  CrossRef

 30. 30
  Shunsuke Sakurai, Fuminori Kamada, Don N Futaba, Motoo Yumura, Kenji Hata, Influence of lengths of millimeter-scale single-walled carbon nanotube on electrical and mechanical properties of buckypaper, Nanoscale Research Letters, 2013, 8, 1, 546

  CrossRef

 31. 31
  Gengzhi Sun, Lianxi Zheng, Jinyuan Zhou, Yani Zhang, Zhaoyao Zhan, John H.L. Pang, Load-transfer efficiency and mechanical reliability of carbon nanotube fibers under low strain rates, International Journal of Plasticity, 2013, 40, 56

  CrossRef

 32. 32
  Xia Liu, Weibang Lu, Orlando M. Ayala, Lian-Ping Wang, Anette M. Karlsson, Qingsheng Yang, Tsu-Wei Chou, Microstructural evolution of carbon nanotube fibers: deformation and strength mechanism, Nanoscale, 2013, 5, 5, 2002

  CrossRef

 33. 33
  Jingqing Zhang, Markita P. Landry, Paul W. Barone, Jong-Ho Kim, Shangchao Lin, Zachary W. Ulissi, Dahua Lin, Bin Mu, Ardemis A. Boghossian, Andrew J. Hilmer, Alina Rwei, Allison C. Hinckley, Sebastian Kruss, Mia A. Shandell, Nitish Nair, Steven Blake, Fatih Şen, Selda Şen, Robert G. Croy, Deyu Li, Kyungsuk Yum, Jin-Ho Ahn, Hong Jin, Daniel A. Heller, John M. Essigmann, Daniel Blankschtein, Michael S. Strano, Molecular recognition using corona phase complexes made of synthetic polymers adsorbed on carbon nanotubes, Nature Nanotechnology, 2013, 8, 12, 959

  CrossRef

 34. 34
  Gengzhi Sun, Dong Wang, John H. L. Pang, Jun Liu, Lianxi Zheng, Nonlinear stress-strain behavior of carbon nanotube fibers subject to slow sustained strain rate, Applied Physics Letters, 2013, 103, 13, 131902

  CrossRef

 35. 35
  Yanbin Cui, Ben Wang, Mei Zhang, Optimizing reaction condition for synthesizing spinnable carbon nanotube arrays by chemical vapor deposition, Journal of Materials Science, 2013, 48, 21, 7749

  CrossRef

 36. 36
  Jinyuan Zhou, Gengzhi Sun, Zhaoyao Zhan, Jianing An, Lianxi Zheng, Erqing Xie, Probing structure and strain transfer in dry-spun carbon nanotube fibers by depth-profiled Raman spectroscopy, Applied Physics Letters, 2013, 103, 3, 031912

  CrossRef

 37. 37
  Jiangtao Di, Zhenzhong Yong, Zhaojun Yao, Xiangyang Liu, Xiaojuan Shen, Baoquan Sun, Zhigang Zhao, Huixin He, Qingwen Li, Robust and Aligned Carbon Nanotube/Titania Core/Shell Films for Flexible TCO-Free Photoelectrodes, Small, 2013, 9, 1
 38. 38
  Jaegeun Lee, Eugene Oh, Hye-Jin Kim, Seungho Cho, Teawon Kim, Sunghyun Lee, Junbeom Park, Hee Jin Kim, Kun-Hong Lee, The reason for an upper limit to the height of spinnable carbon nanotube forests, Journal of Materials Science, 2013, 48, 20, 6897

  CrossRef

 39. 39
  X. Wang, Z. Z. Yong, Q. W. Li, P. D. Bradford, W. Liu, D. S. Tucker, W. Cai, H. Wang, F. G. Yuan, Y. T. Zhu, Ultrastrong, Stiff and Multifunctional Carbon Nanotube Composites, Materials Research Letters, 2013, 1, 1, 19

  CrossRef

 40. 40
  Menghe Miao, Yarn spun from carbon nanotube forests: Production, structure, properties and applications, Particuology, 2013, 11, 4, 378

  CrossRef

 41. 41
  Gengzhi Sun, John H. L. Pang, Jinyuan Zhou, Yani Zhang, Zhaoyao Zhan, Lianxi Zheng, A modified Weibull model for tensile strength distribution of carbon nanotube fibers with strain rate and size effects, Applied Physics Letters, 2012, 101, 13, 131905

  CrossRef

 42. 42
  JiaQi Huang, Qiang Zhang, MengQiang Zhao, Fei Wei, A review of the large-scale production of carbon nanotubes: The practice of nanoscale process engineering, Chinese Science Bulletin, 2012, 57, 2-3, 157

  CrossRef

 43. 43
  Zhaojun Yao, Jiangtao Di, Zhenzhong Yong, Zhigang Zhao, Qingwen Li, Aligned coaxial tungsten oxide–carbon nanotube sheet: a flexible and gradient electrochromic film, Chemical Communications, 2012, 48, 66, 8252

  CrossRef

 44. 44
  Yong Zhu, Feng Xu, Buckling of Aligned Carbon Nanotubes as Stretchable Conductors: A New Manufacturing Strategy, Advanced Materials, 2012, 24, 8
 45. 45
  Fancheng Meng, Jingna Zhao, Yuting Ye, Xiaohua Zhang, Qingwen Li, Carbon nanotube fibers for electrochemical applications: effect of enhanced interfaces by an acid treatment, Nanoscale, 2012, 4, 23, 7464

  CrossRef

 46. 46
  Junbeom Park, Kun-Hong Lee, Carbon nanotube yarns, Korean Journal of Chemical Engineering, 2012, 29, 3, 277

  CrossRef

 47. 47
  Xavier Lepró, Raquel Ovalle-Robles, Márcio D. Lima, Ana Laura Elías, Mauricio Terrones, Ray H. Baughman, Catalytic Twist-Spun Yarns of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 5
 48. 48
  Fei Wang, Chengyan Liu, PengFei Yuan, Dahui Zhang, Yasen Hou, Sanjun Wang, Yu Jia, Effect of compression on the enhancement of friction and strengthen of double-walled carbon nanotube bundles: A molecular dynamics study, Computational Materials Science, 2012, 63, 244

  CrossRef

 49. 49
  M. D. Lima, N. Li, M. Jung de Andrade, S. Fang, J. Oh, G. M. Spinks, M. E. Kozlov, C. S. Haines, D. Suh, J. Foroughi, S. J. Kim, Y. Chen, T. Ware, M. K. Shin, L. D. Machado, A. F. Fonseca, J. D. W. Madden, W. E. Voit, D. S. Galvao, R. H. Baughman, Electrically, Chemically, and Photonically Powered Torsional and Tensile Actuation of Hybrid Carbon Nanotube Yarn Muscles, Science, 2012, 338, 6109, 928

  CrossRef

 50. 50
  Gengzhi Sun, Jinyuan Zhou, Feng Yu, Yani Zhang, John Hock Lye Pang, Lianxi Zheng, Electrochemical capacitive properties of CNT fibers spun from vertically aligned CNT arrays, Journal of Solid State Electrochemistry, 2012, 16, 5, 1775

  CrossRef

 51. 51
  Shan Li, Xiaohua Zhang, Jingna Zhao, Fancheng Meng, Geng Xu, Zhenzhong Yong, Jingjing Jia, Zuoguang Zhang, Qingwen Li, Enhancement of carbon nanotube fibres using different solvents and polymers, Composites Science and Technology, 2012, 72, 12, 1402

  CrossRef

 52. 52
  Adrian Ghemes, Yoshitaka Minami, Junichi Muramatsu, Morihiro Okada, Hidenori Mimura, Yoku Inoue, Fabrication and mechanical properties of carbon nanotube yarns spun from ultra-long multi-walled carbon nanotube arrays, Carbon, 2012, 50, 12, 4579

  CrossRef

 53. 53
  Kai Liu, Feng Zhu, Liang Liu, Yinghui Sun, Shoushan Fan, Kaili Jiang, Fabrication and processing of high-strength densely packed carbon nanotube yarns without solution processes, Nanoscale, 2012, 4, 11, 3389

  CrossRef

 54. 54
  Xiao-Hua Zhong, Ya-Li Li, Jian-Min Feng, Yan-Ru Kang, Shuai-Shuai Han, Fabrication of a multifunctional carbon nanotube “cotton” yarn by the direct chemical vapor deposition spinning process, Nanoscale, 2012, 4, 18, 5614

  CrossRef

 55. 55
  Yongfeng Luo, Zhiqiang Gong, Mengdong He, Xinjun Wang, Zhihang Tang, Hong Chen, Fabrication of high-quality carbon nanotube fibers for optoelectronic applications, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2012, 97, 78

  CrossRef

 56. 56
  Gengzhi Sun, Yani Zhang, Lianxi Zheng, Fabrication of Microscale Carbon Nanotube Fibers, Journal of Nanomaterials, 2012, 2012, 1

  CrossRef

 57. 57
  Yani Zhang, Lianxi Zheng, Gengzhi Sun, Zhaoyao Zhan, Kin Liao, Failure mechanisms of carbon nanotube fibers under different strain rates, Carbon, 2012, 50, 8, 2887

  CrossRef

 58. 58
  Maoshuai He, Sami Vasala, Hua Jiang, Maarit Karppinen, Esko I. Kauppinen, Marita Niemelä, Juha Lehtonen, Growth and surface engineering of vertically-aligned low-wall-number carbon nanotubes, Carbon, 2012, 50, 12, 4750

  CrossRef

 59. 59
  Shu Li, Jin Gyu Park, Zhiyong Liang, Theo Siegrist, Tao Liu, Mei Zhang, Qunfeng Cheng, Ben Wang, Chuck Zhang, In situ characterization of structural changes and the fraction of aligned carbon nanotube networks produced by stretching, Carbon, 2012, 50, 10, 3859

  CrossRef

 60. 60
  Leonardo D. Machado, Sergio B. Legoas, Douglas S. Galvão, Multi-Million Fully Atomistic Molecular Dynamics Simulations of Yarn Formation from Carbon Nanotube Forests, MRS Proceedings, 2012, 1407,

  CrossRef

 61. 61
  Xin Wang, Wei Liu, Qian Jiang, Mohammad S. Harb, Qingwen Li, Yuntian Zhu, Multifunctional Nanoprepregs Based on Aligned Carbon Nanotube Sheets, MRS Proceedings, 2012, 1407,

  CrossRef

 62. 62
  Fancheng Meng, Jingna Zhao, Yuting Ye, Xiaohua Zhang, Shan Li, Jingjing Jia, Zuoguang Zhang, Qingwen Li, Multifunctionalization of carbon nanotube fibers with the aid of graphene wrapping, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 32, 16277

  CrossRef

 63. 63
  Wei Wang, Xuemei Sun, Wei Wu, Huisheng Peng, Yanlei Yu, Photoinduced Deformation of Crosslinked Liquid-Crystalline Polymer Film Oriented by a Highly Aligned Carbon Nanotube Sheet, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 19
 64. 64
  Wei Wang, Xuemei Sun, Wei Wu, Huisheng Peng, Yanlei Yu, Photoinduced Deformation of Crosslinked Liquid-Crystalline Polymer Film Oriented by a Highly Aligned Carbon Nanotube Sheet, Angewandte Chemie, 2012, 124, 19
 65. 65
  Wei Liu, Haibo Zhao, Yoku Inoue, Xin Wang, Philip D. Bradford, Hyungsup Kim, Yiping Qiu, Yuntian Zhu, Poly(vinyl alcohol) reinforced with large-diameter carbon nanotubes via spray winding, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2012, 43, 4, 587

  CrossRef

 66. 66
  Mei Zu, Qingwen Li, Yuntian Zhu, Moutushi Dey, Guojian Wang, Weibang Lu, Joseph M. Deitzel, John W. Gillespie, Joon-Hyung Byun, Tsu-Wei Chou, The effective interfacial shear strength of carbon nanotube fibers in an epoxy matrix characterized by a microdroplet test, Carbon, 2012, 50, 3, 1271

  CrossRef

 67. 67
  Jiangtao Di, Dongmei Hu, Hongyuan Chen, Zhenzhong Yong, Minghai Chen, Zhihai Feng, Yuntian Zhu, Qingwen Li, Ultrastrong, Foldable, and Highly Conductive Carbon Nanotube Film, ACS Nano, 2012, 6, 6, 5457

  CrossRef

 68. 68
  S. Noor Mohammad, Unified platform for the chemical reactivity and catalytic potential of catalyst nanoparticles of even very diverse structures and characteristics for nanotube (including carbon nanotube) syntheses, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 40, 21560

  CrossRef

 69. 69
  Zhao Jun Han, Kostya (Ken) Ostrikov, Uniform, Dense Arrays of Vertically Aligned, Large-Diameter Single-Walled Carbon Nanotubes, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 13, 6018

  CrossRef

 70. 70
  D. Mata, R.M. Silva, A.J.S. Fernandes, F.J. Oliveira, P.M.F.J. Costa, R.F. Silva, Upscaling potential of the CVD stacking growth method to produce dimensionally-controlled and catalyst-free multi-walled carbon nanotubes, Carbon, 2012, 50, 10, 3585

  CrossRef

 71. 71
  Feng Xu, Xin Wang, Yuntian Zhu, Yong Zhu, Wavy Ribbons of Carbon Nanotubes for Stretchable Conductors, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 6
 72. 72
  Jingjing Jia, Jingna Zhao, Geng Xu, Jiangtao Di, Zhenzhong Yong, Yuyu Tao, Chao Fang, Zuoguang Zhang, Xiaohua Zhang, Lianxi Zheng, Qingwen Li, A comparison of the mechanical properties of fibers spun from different carbon nanotubes, Carbon, 2011, 49, 4, 1333

  CrossRef

 73. 73
  Vijoya Sa, Konstantin G. Kornev, A method for wet spinning of alginate fibers with a high concentration of single-walled carbon nanotubes, Carbon, 2011, 49, 6, 1859

  CrossRef

 74. 74
  Lin Xiao, Yuying Zhang, Yang Wang, Kai Liu, Zheng Wang, Tianyi Li, Zhe Jiang, Junpeng Shi, Liang Liu, QunQing Li, Yonggang Zhao, Zhenghe Feng, Shoushan Fan, Kaili Jiang, A polarized infrared thermal detector made from super-aligned multiwalled carbon nanotube films, Nanotechnology, 2011, 22, 2, 025502

  CrossRef

 75. 75
  C. Zhu, C. Cheng, Y.H. He, L. Wang, T.L. Wong, K.K. Fung, N. Wang, A self-entanglement mechanism for continuous pulling of carbon nanotube yarns, Carbon, 2011, 49, 15, 4996

  CrossRef

 76. 76
  M. D. Lima, S. Fang, X. Lepro, C. Lewis, R. Ovalle-Robles, J. Carretero-Gonzalez, E. Castillo-Martinez, M. E. Kozlov, J. Oh, N. Rawat, C. S. Haines, M. H. Haque, V. Aare, S. Stoughton, A. A. Zakhidov, R. H. Baughman, Biscrolling Nanotube Sheets and Functional Guests into Yarns, Science, 2011, 331, 6013, 51

  CrossRef

 77. 77
  Qiang Zhang, Jia-Qi Huang, Meng-Qiang Zhao, Wei-Zhong Qian, Fei Wei, Carbon Nanotube Mass Production: Principles and Processes, ChemSusChem, 2011, 4, 7
 78. 78
  Xin Wang, Peter J. Krommenhoek, Philip D. Bradford, Bo Gong, Joseph B. Tracy, Gregory N. Parsons, Tzy-Jiun M. Luo, Yuntian T. Zhu, Coating Alumina on Catalytic Iron Oxide Nanoparticles for Synthesizing Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays, ACS Applied Materials & Interfaces, 2011, 3, 11, 4180

  CrossRef

 79. 79
  Lingchuan Li, Khalid Lafdi, Composite films prepared by immersion deposition of manganese oxide in carbon nanotubes grown on graphite for supercapacitors, Journal of Materials Science, 2011, 46, 22, 7328

  CrossRef

 80. 80
  Geng Xu, Jingna Zhao, Shan Li, Xiaohua Zhang, Zhenzhong Yong, Qingwen Li, Continuous electrodeposition for lightweight, highly conducting and strong carbon nanotube-copper composite fibers, Nanoscale, 2011, 3, 10, 4215

  CrossRef

 81. 81
  Kai Liu, Yinghui Sun, Peng Liu, Xiaoyang Lin, Shoushan Fan, Kaili Jiang, Cross-Stacked Superaligned Carbon Nanotube Films for Transparent and Stretchable Conductors, Advanced Functional Materials, 2011, 21, 14
 82. 82
  Chi P. Huynh, Stephen C. Hawkins, Marta Redrado, Scott Barnes, Deborah Lau, William Humphries, George P. Simon, Evolution of directly-spinnable carbon nanotube growth by recycling analysis, Carbon, 2011, 49, 6, 1989

  CrossRef

 83. 83
  Charles P. Marsh, Peter B. Stynoski, Thomas A. Carlson, Clint Arnett, Brad Newcomb, Michael S. Strano, Charles R. Welch, Experimental demonstration of meso-scale carbon nanotube self-assembled tube structures, Carbon, 2011, 49, 4, 1235

  CrossRef

 84. 84
  Ranran Wang, Jing Sun, Lian Gao, Chaohe Xu, Jing Zhang, Fibrous nanocomposites of carbon nanotubes and graphene-oxide with synergetic mechanical and actuative performance, Chemical Communications, 2011, 47, 30, 8650

  CrossRef

 85. 85
  Ahmadreza Fallah Gilvaei, Kaori Hirahara, Yoshikazu Nakayama, In-situ study of the carbon nanotube yarn drawing process, Carbon, 2011, 49, 14, 4928

  CrossRef

 86. 86
  Jin-Ho Ahn, Jong-Ho Kim, Nigel F. Reuel, Paul W. Barone, Ardemis A. Boghossian, Jingqing Zhang, Hyeonseok Yoon, Alice C. Chang, Andrew J. Hilmer, Michael S. Strano, Label-Free, Single Protein Detection on a Near-Infrared Fluorescent Single-Walled Carbon Nanotube/Protein Microarray Fabricated by Cell-Free Synthesis, Nano Letters, 2011, 11, 7, 2743

  CrossRef

 87. 87
  C-D Tran, S Lucas, D G Phillips, L K Randeniya, R H Baughman, T Tran-Cong, Manufacturing polymer/carbon nanotube composite using a novel direct process, Nanotechnology, 2011, 22, 14, 145302

  CrossRef

 88. 88
  Xin Wang, Philip D. Bradford, Wei Liu, Haibo Zhao, Yoku Inoue, Jon-Paul Maria, Qingwen Li, Fuh-Gwo Yuan, Yuntian Zhu, Mechanical and electrical property improvement in CNT/Nylon composites through drawing and stretching, Composites Science and Technology, 2011, 71, 14, 1677

  CrossRef

 89. 89
  Wei Liu, Xiaohua Zhang, Geng Xu, Philip D. Bradford, Xin Wang, Haibo Zhao, Yingying Zhang, Quanxi Jia, Fuh-Gwo Yuan, Qingwen Li, Yiping Qiu, Yuntian Zhu, Producing superior composites by winding carbon nanotubes onto a mandrel under a poly(vinyl alcohol) spray, Carbon, 2011, 49, 14, 4786

  CrossRef

 90. 90
  Nguyen Tuan Hong, Sang Yong Kim, Ken Ha Koh, Soonil Lee, Quantitative elucidation of the rapid growth and growth saturation of millimeter-scale vertically aligned carbon nanotubes by hot-filament chemical vapor deposition, Thin Solid Films, 2011, 519, 14, 4432

  CrossRef

 91. 91
  Chitta Ranjan Patra, Jong-Ho Kim, Kallal Pramanik, Livius V. d’Uscio, Sujata Patra, Krishnendu Pal, Ramani Ramchandran, Michael S. Strano, Debabrata Mukhopadhyay, Reactive Oxygen Species Driven Angiogenesis by Inorganic Nanorods, Nano Letters, 2011, 11, 11, 4932

  CrossRef

 92. 92
  Jong-Ho Kim, Chitta Ranjan Patra, Jyoti R. Arkalgud, Ardemis A. Boghossian, Jingqing Zhang, Jae-Hee Han, Nigel F. Reuel, Jin-Ho Ahn, Debabrata Mukhopadhyay, Michael S. Strano, Single-Molecule Detection of H2O2Mediating Angiogenic Redox Signaling on Fluorescent Single-Walled Carbon Nanotube Array, ACS Nano, 2011, 5, 10, 7848

  CrossRef

 93. 93
  Jiang-Tao Di, Zhen-Zhong Yong, Xiao-Jie Yang, Qing-Wen Li, Structural and morphological dependence of carbon nanotube arrays on catalyst aggregation, Applied Surface Science, 2011, 258, 1, 13

  CrossRef

 94. 94
  Kaili Jiang, Jiaping Wang, Qunqing Li, Liang Liu, Changhong Liu, Shoushan Fan, Superaligned Carbon Nanotube Arrays, Films, and Yarns: A Road to Applications, Advanced Materials, 2011, 23, 9
 95. 95
  Choon-Ming Seah, Siang-Piao Chai, Abdul Rahman Mohamed, Synthesis of aligned carbon nanotubes, Carbon, 2011, 49, 14, 4613

  CrossRef

 96. 96
  Zhao-Yao Zhan, Ya-Ni Zhang, Geng-Zhi Sun, Lian-Xi Zheng, Kin Liao, The effects of catalyst treatment on fast growth of millimeter-long multi-walled carbon nanotube arrays, Applied Surface Science, 2011, 257, 17, 7704

  CrossRef

 97. 97
  J. Foroughi, G. M. Spinks, G. G. Wallace, J. Oh, M. E. Kozlov, S. Fang, T. Mirfakhrai, J. D. W. Madden, M. K. Shin, S. J. Kim, R. H. Baughman, Torsional Carbon Nanotube Artificial Muscles, Science, 2011, 334, 6055, 494

  CrossRef

 98. 98
  Philip D. Bradford, Xin Wang, Haibo Zhao, Y.T. Zhu, Tuning the compressive mechanical properties of carbon nanotube foam, Carbon, 2011, 49, 8, 2834

  CrossRef

 99. 99
  Alexander E. Bogdanovich, Philip D. Bradford, Carbon nanotube yarn and 3-D braid composites. Part I: Tensile testing and mechanical properties analysis, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2010, 41, 2, 230

  CrossRef

 100. 100
  P Vinten, P Marshall, J Lefebvre, P Finnie, Distinct termination morphologies for vertically aligned carbon nanotube forests, Nanotechnology, 2010, 21, 3, 035603

  CrossRef

 101. 101
  Jingna Zhao, Xiaohua Zhang, Jiangtao Di, Geng Xu, Xiaojie Yang, Xiangyang Liu, Zhenzhong Yong, Minghai Chen, Qingwen Li, Double-Peak Mechanical Properties of Carbon-Nanotube Fibers, Small, 2010, 6, 22
 102. 102
  Qiang Zhang, Dong-Guang Wang, Jia-Qi Huang, Wei-Ping Zhou, Guo-Hua Luo, Wei-Zhong Qian, Fei Wei, Dry spinning yarns from vertically aligned carbon nanotube arrays produced by an improved floating catalyst chemical vapor deposition method, Carbon, 2010, 48, 10, 2855

  CrossRef

 103. 103
  Chao Fang, Jingna Zhao, Jingjing Jia, Zuoguang Zhang, Xiaohua Zhang, Qingwen Li, Enhanced carbon nanotube fibers by polyimide, Applied Physics Letters, 2010, 97, 18, 181906

  CrossRef

 104. 104
  Chen Feng, Kai Liu, Jeah-Sheng Wu, Liang Liu, Jia-Shyong Cheng, Yuying Zhang, Yinghui Sun, Qunqing Li, Shoushan Fan, Kaili Jiang, Flexible, Stretchable, Transparent Conducting Films Made from Superaligned Carbon Nanotubes, Advanced Functional Materials, 2010, 20, 6
 105. 105
  Menghe Miao, Jill McDonnell, Lucy Vuckovic, Stephen C. Hawkins, Poisson’s ratio and porosity of carbon nanotube dry-spun yarns, Carbon, 2010, 48, 10, 2802

  CrossRef

 106. 106
  Xavier Lepró, Márcio D. Lima, Ray H. Baughman, Spinnable carbon nanotube forests grown on thin, flexible metallic substrates, Carbon, 2010, 48, 12, 3621

  CrossRef

 107. 107
  Shaoli Fang, Mei Zhang, Anvar A Zakhidov, Ray H Baughman, Structure and process-dependent properties of solid-state spun carbon nanotube yarns, Journal of Physics: Condensed Matter, 2010, 22, 33, 334221

  CrossRef

 108. 108
  Lianxi Zheng, Gengzhi Sun, Zhaoyao Zhan, Tuning Array Morphology for High-Strength Carbon-Nanotube Fibers, Small, 2010, 6, 1
 109. 109
  Jae-Hak Kim, Hoon-Sik Jang, Kyung H. Lee, Lawrence J. Overzet, Gil S. Lee, Tuning of Fe catalysts for growth of spin-capable carbon nanotubes, Carbon, 2010, 48, 2, 538

  CrossRef

 110. 110
  Chi P. Huynh, Stephen C. Hawkins, Understanding the synthesis of directly spinnable carbon nanotube forests, Carbon, 2010, 48, 4, 1105

  CrossRef

 111. 111
  M. Latifi, P. Payvandy, M. Yousefzadeh-Chimeh, Technical Textile Yarns, 2010,

  CrossRef

 112. 112
  Yingying Zhang, Liliana Stan, Ping Xu, Hsing-Lin Wang, Stephen K. Doorn, Han Htoon, Yuntian Zhu, Quanxi Jia, A double-layered carbon nanotube array with super-hydrophobicity, Carbon, 2009, 47, 14, 3332

  CrossRef

 113. 113
  Gregg S.B. McKee, Christian P. Deck, Kenneth S. Vecchio, Dimensional control of multi-walled carbon nanotubes in floating-catalyst CVD synthesis, Carbon, 2009, 47, 8, 2085

  CrossRef

 114. 114
  Ram Manohar Yadav, Pramod Singh Dobal, T. Shripathi, R. S. Katiyar, O. N. Srivastava, Effect of Growth Temperature on Bamboo-shaped Carbon–Nitrogen (C–N) Nanotubes Synthesized Using Ferrocene Acetonitrile Precursor, Nanoscale Research Letters, 2009, 4, 3, 197

  CrossRef

 115. 115
  Huisheng Peng, Xuemei Sun, Fangjing Cai, Xuli Chen, Yinchao Zhu, Guipan Liao, Daoyong Chen, Qingwen Li, Yunfeng Lu, Yuntian Zhu, Quanxi Jia, Electrochromatic carbon nanotube/polydiacetylene nanocomposite fibres, Nature Nanotechnology, 2009, 4, 11, 738

  CrossRef

 116. 116
  C.D. Tran, W. Humphries, S.M. Smith, C. Huynh, S. Lucas, Improving the tensile strength of carbon nanotube spun yarns using a modified spinning process, Carbon, 2009, 47, 11, 2662

  CrossRef

 117. 117
  Huisheng Peng, Xuemei Sun, Macroporous carbon nanotube arrays with tunable pore sizes and their template applications, Chemical Communications, 2009, 9, 1058

  CrossRef

 118. 118
  Micah J. Green, Natnael Behabtu, Matteo Pasquali, W. Wade Adams, Nanotubes as polymers, Polymer, 2009, 50, 21, 4979

  CrossRef

 119. 119
  Kai Liu, Yinghui Sun, Peng Liu, Jiaping Wang, Qunqing Li, Shoushan Fan, Kaili Jiang, Periodically striped films produced from super-aligned carbon nanotube arrays, Nanotechnology, 2009, 20, 33, 335705

  CrossRef

 120. 120
  Michael W Smith, Kevin C Jordan, Cheol Park, Jae-Woo Kim, Peter T Lillehei, Roy Crooks, Joycelyn S Harrison, Very long single- and few-walled boron nitride nanotubes via the pressurized vapor/condenser method, Nanotechnology, 2009, 20, 50, 505604

  CrossRef

 121. 121
  Jae-Hee Han, Rachel A. Graff, Bob Welch, Charles P. Marsh, Ryan Franks, Michael S. Strano, A Mechanochemical Model of Growth Termination in Vertical Carbon Nanotube Forests, ACS Nano, 2008, 2, 1, 53

  CrossRef

 122. 122
  S P Patole, P S Alegaonkar, Hyun-Chang Shin, Ji-Beom Yoo, Alignment and wall control of ultra long carbon nanotubes in water assisted chemical vapour deposition, Journal of Physics D: Applied Physics, 2008, 41, 15, 155311

  CrossRef

 123. 123
  Shanju Zhang, Satish Kumar, Carbon Nanotubes as Liquid Crystals, Small, 2008, 4, 9
 124. 124
  Huisheng Peng, Menka Jain, Dean E. Peterson, Yuntian Zhu, Quanxi Jia, Composite Carbon Nanotube/Silica Fibers with Improved Mechanical Strengths and Electrical Conductivities, Small, 2008, 4, 11
 125. 125
  Zhi Yang, Xiaohua Chen, Huagui Nie, Ke Zhang, Wenhua Li, Bin Yi, Longshan Xu, Direct synthesis of ultralong carbon nanotube bundles by spray pyrolysis and investigation of growth mechanism, Nanotechnology, 2008, 19, 8, 085606

  CrossRef

 126. 126
  C. Zhang, S. Pisana, C.T. Wirth, A. Parvez, C. Ducati, S. Hofmann, J. Robertson, Growth of aligned millimeter-long carbon nanotube by chemical vapor deposition, Diamond and Related Materials, 2008, 17, 7-10, 1447

  CrossRef

 127. 127
  Huisheng Peng, Daoyong Chen, Jian-Yu Huang, S. Chikkannanavar, J. Hänisch, Menka Jain, D. Peterson, S. Doorn, Yunfeng Lu, Y. Zhu, Q. Jia, Strong and Ductile Colossal Carbon Tubes with Walls of Rectangular Macropores, Physical Review Letters, 2008, 101, 14

  CrossRef

 128. 128
  Elena Mora, Avetik R. Harutyunyan, Study of Single-Walled Carbon Nanotubes Growth via the Catalyst Lifetime, The Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 13, 4805

  CrossRef

 129. 129
  L. Zheng, X. Zhang, Q. Li, S. B. Chikkannanavar, Y. Li, Y. Zhao, X. Liao, Q. Jia, S. K. Doorn, D. E. Peterson, Y. Zhu, Carbon-Nanotube Cotton for Large-Scale Fibers, Advanced Materials, 2007, 19, 18
 130. 130
  K. Koziol, J. Vilatela, A. Moisala, M. Motta, P. Cunniff, M. Sennett, A. Windle, High-Performance Carbon Nanotube Fiber, Science, 2007, 318, 5858, 1892

  CrossRef

 131. 131
  I.O. Usov, Y.Q. Wang, Q. Li, Y.T. Zhu, R.F. DePaula, P.N. Arendt, Impurity elements study of carbon nanotubes fabricated by chemical vapor deposition, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2007, 261, 1-2, 574

  CrossRef

 132. 132
  R. Xiang, G. H. Luo, W. Z. Qian, Y. Wang, F. Wei, Q. Li, Large Area Growth of Aligned CNT Arrays on Spheres: Towards Large Scale and Continuous Production, Chemical Vapor Deposition, 2007, 13, 10
 133. 133
  Xiefei Zhang, Qingwen Li, Yi Tu, Yuan Li, James Y. Coulter, Lianxi Zheng, Yonghao Zhao, Qianxi Jia, Dean E. Peterson, Yuntian Zhu, Strong Carbon-Nanotube Fibers Spun from Long Carbon-Nanotube Arrays, Small, 2007, 3, 2
 134. 134
  Q. W. Li, Y. Li, X. F. Zhang, S. B. Chikkannanavar, Y. H. Zhao, A. M. Dangelewicz, L. X. Zheng, S. K. Doorn, Q. X. Jia, D. E. Peterson, P. N. Arendt, Y. T. Zhu, Structure-Dependent Electrical Properties of Carbon Nanotube Fibers, Advanced Materials, 2007, 19, 20
 135. 135
  X. Zhang, Q. Li, T. G. Holesinger, P. N. Arendt, J. Huang, P. D. Kirven, T. G. Clapp, R. F. DePaula, X. Liao, Y. Zhao, L. Zheng, D. E. Peterson, Y. Zhu, Ultrastrong, Stiff, and Lightweight Carbon-Nanotube Fibers, Advanced Materials, 2007, 19, 23