SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Dingrong Deng, Yanjun Zhang, Gen Li, Xueyun Wang, Li-Hua Gan, Li Jiang, Chun-Ru Wang, 2 D Manganese Vanadate Nanoflakes as High-Performance Anode for Lithium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 5
 2. 2
  Neil P. Dasgupta, Jianwei Sun, Chong Liu, Sarah Brittman, Sean C. Andrews, Jongwoo Lim, Hanwei Gao, Ruoxue Yan, Peidong Yang, 25th Anniversary Article: Semiconductor Nanowires – Synthesis, Characterization, and Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 14
 3. 3
  Juan Yang, Chang Yu, Xiaoming Fan, Jieshan Qiu, 3D Architecture Materials Made of NiCoAl-LDH Nanoplates Coupled with NiCo-Carbonate Hydroxide Nanowires Grown on Flexible Graphite Paper for Asymmetric Supercapacitors, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 12
 4. 4
  Arnab Kanti Giri, Provas Pal, Ramadoss Ananthakumar, Muthirulandi Jayachandran, Sourindra Mahanty, Asit Baran Panda, 3D Hierarchically Assembled Porous Wrinkled-Paper-like Structure of ZnCo2O4and Co-ZnO@C as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, Crystal Growth & Design, 2014, 14, 7, 3352

  CrossRef

 5. 5
  Yuan Ma, Xianlei Li, Zheng Xie, Zhiliang Xiu, Yongzhong Wu, Xiaopeng Hao, 3D-assembled graphene–LiFePO4 frameworks with enhanced electrochemical performance, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 6, 2716

  CrossRef

 6. 6
  Xiujuan Wei, Qinyou An, Qiulong Wei, Mengyu Yan, Xuanpeng Wang, Qidong Li, Pengfei Zhang, Bolun Wang, Liqiang Mai, A Bowknot-like RuO2quantum dots@V2O5cathode with largely improved electrochemical performance, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 35, 18680

  CrossRef

 7. 7
  Shaomin Li, Xichuan Liu, Rui Mi, Hao Liu, Yinchuan Li, Woon-min Lau, Jun Mei, A Facile Route To Modify Ferrous Phosphate and Its Use as an Iron-Containing Resource for LiFePO4via a Polyol Process, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9449

  CrossRef

 8. 8
  Nana Wang, Huayun Xu, Liang Chen, Xin Gu, Jian Yang, Yitai Qian, A general approach for MFe2O4 (M = Zn, Co, Ni) nanorods and their high performance as anode materials for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 247, 163

  CrossRef

 9. 9
  Wenwen Liu, Congxiang Lu, Kun Liang, Beng Kang Tay, A High-Performance Anode Material for Li-Ion Batteries Based on a Vertically Aligned CNTs/NiCo2O4 Core/Shell Structure, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 8
 10. 10
  Zhaozhi Wang, Haifu Guo, Peng Yan, A rapid microwave heating route to synthesize graphene modified LiFePO4/C nanocomposite for rechargeable lithium-ion batteries, Ceramics International, 2014,

  CrossRef

 11. 11
  Xinran Wang, Shili Zheng, Xuechao Mu, Yi Zhang, Hao Du, Additive-free synthesis of V4O7 hierarchical structures as high performance cathodes for lithium ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 51, 6775

  CrossRef

 12. 12
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 13. 13
  Xiang Sun, Changgong Zhou, Ming Xie, Tao Hu, Hongtao Sun, Guoqing Xin, Gongkai Wang, Steven M. George, Jie Lian, Amorphous vanadium oxide coating on graphene by atomic layer deposition for stable high energy lithium ion anodes, Chemical Communications, 2014, 50, 73, 10703

  CrossRef

 14. 14
  Natasha Ross, Emmanuel I. Iwuoha, Chinwe O. Ikpo, Priscilla Baker, Njagi Njomo, Stephen N. Mailu, Milua Masikini, Nolubabalo Matinise, Abebaw Tsegaye, Noluthando Mayedwa, Tesfaye Waryo, Kenneth I. Ozoemena, Avril Williams, Amplification of the discharge current density of lithium-ion batteries with spinel phase Li(PtAu)0.02Mn1.98O4 nano-materials, Electrochimica Acta, 2014, 128, 178

  CrossRef

 15. 15
  Xilai Jia, Ranran Wang, Zheng Chen, Hang Yu, Fei Wei, Yunfeng Lu, Building ultrastable carbon nanotube/vanadium oxide electrodes via a crosslinking strategy, Electrochemistry Communications, 2014, 46, 52

  CrossRef

 16. 16
  Manfred E. Schuster, Detre Teschner, Jelena Popovic, Nils Ohmer, Frank Girgsdies, Julian Tornow, Marc G. Willinger, Dominik Samuelis, Maria-Magdalena Titirici, Joachim Maier, Robert Schlögl, Charging and Discharging Behavior of Solvothermal LiFePO4Cathode Material Investigated by Combined EELS/NEXAFS Study, Chemistry of Materials, 2014, 26, 2, 1040

  CrossRef

 17. 17
  Ting-Feng Yi, Shuang-Yuan Yang, Hong-Tao Ma, Xiao-Ya Li, Yong-Quan Ma, Hong-Bin Qiao, Rong-Sun Zhu, Effect of temperature on lithium-ion intercalation kinetics of LiMn1.5Ni0.5O4-positive-electrode material, Ionics, 2014, 20, 3, 309

  CrossRef

 18. 18
  Lele Su, Xiaowei Li, Hai Ming, Jason Adkins, Mangmang Liu, Qun Zhou, Junwei Zheng, Effect of vanadium doping on electrochemical performance of LiMnPO4 for lithium-ion batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2014, 18, 3, 755

  CrossRef

 19. 19
  Yung-Chang Chang, Chien-Tang Peng, I-Ming Hung, Effects of particle size and carbon coating on electrochemical properties of LiFePO4/C prepared by hydrothermal method, Journal of Materials Science, 2014, 49, 20, 6907

  CrossRef

 20. 20
  Koichi Kagesawa, Eiji Hosono, Masashi Okubo, Daisuke Nishio-Hamane, Tetsuichi Kudo, Haoshen Zhou, Electrochemical properties of LiMnxFe1−xPO4 (x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0)/vapor grown carbon fiber core–sheath composite nanowire synthesized by electrospinning method, Journal of Power Sources, 2014, 248, 615

  CrossRef

 21. 21
  Jun-chao Zheng, Ya-dong Han, Bao Zhang, Chao Shen, Lei Ming, Xing Ou, Jia-feng Zhang, Electrochemical Properties of VPO4/C Nanosheets and Microspheres As Anode Materials for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6223

  CrossRef

 22. 22
  Shuang Tian, An Xing, Huang Tang, Zhihao Bao, Guangming Wu, Enhanced cycling stability of TiO2-coated V2O5 nanorods through a surface sol–gel process for lithium ion battery applications, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 2896

  CrossRef

 23. 23
  S. Huang, J.P. Tu, X.M. Jian, Y. Lu, S.J. Shi, X.Y. Zhao, T.Q. Wang, X.L. Wang, C.D. Gu, Enhanced electrochemical properties of Al2O3-coated LiV3O8 cathode materials for high-power lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 245, 698

  CrossRef

 24. 24
  Ting-Feng Yi, Shuang-Yuan Yang, Yan-Rong Zhu, Ming-Fu Ye, Ying Xie, Rong-Sun Zhu, Enhanced rate performance of Li4Ti5O12 anode material by ethanol-assisted hydrothermal synthesis for lithium-ion battery, Ceramics International, 2014, 40, 7, 9853

  CrossRef

 25. 25
  Biyao Jin, Hongyan Sun, Minghui Huang, Lianhua Zhao, Ethanol Electro-oxidation on Novel Electrocatalyst PtVSnO2/C in Acidic Media, Electrochimica Acta, 2014, 142, 223

  CrossRef

 26. 26
  Yusuke Mizuno, Nobuyuki Zettsu, Kunio Yubuta, Takuya Sakaguchi, Toshiya Saito, Hajime Wagata, Shuji Oishi, Katsuya Teshima, Fabrication of LiCoO2Crystal Layers Using a Flux Method and Their Application for Additive-Free Lithium-Ion Rechargeable Battery Cathodes, Crystal Growth & Design, 2014, 14, 4, 1882

  CrossRef

 27. 27
  Zhipeng Sun, Wei Ai, Jilei Liu, Xiaoying Qi, Yanlong Wang, Jianhui Zhu, Hua Zhang, Ting Yu, Facile fabrication of hierarchical ZnCo2O4/NiO core/shell nanowire arrays with improved lithium-ion battery performance, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6563

  CrossRef

 28. 28
  Xiukang Yang, Ruizhi Yu, Long Ge, Di Wang, Qinglan Zhao, Xianyou Wang, Yansong Bai, Hao Yuan, Hongbo Shu, Facile synthesis and performances of nanosized Li2TiO3-based shell encapsulated LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2 microspheres, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 22, 8362

  CrossRef

 29. 29
  Mulan Qin, Jun Liu, Shuquan Liang, Qing Zhang, Xilin Li, Yue Liu, Meiying Lin, Facile synthesis of multiwalled carbon nanotube–V2O5 nanocomposites as cathode materials for Li-ion batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2014,

  CrossRef

 30. 30
  Yuejiao Chen, Jian Zhu, Baihua Qu, Bingan Lu, Zhi Xu, Graphene improving lithium-ion battery performance by construction of NiCo2O4/graphene hybrid nanosheet arrays, Nano Energy, 2014, 3, 88

  CrossRef

 31. 31
  Yu Jing, Zhen Zhou, Carlos R. Cabrera, Zhongfang Chen, Graphene, inorganic graphene analogs and their composites for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12104

  CrossRef

 32. 32
  Xiaoxu Zhao, Xianhong Rui, WenWen Zhou, Liping Tan, Qingyu Yan, Ziyang Lu, Huey Hoon Hng, Growth of Si nanowires in porous carbon with enhanced cycling stability for Li-ion storage, Journal of Power Sources, 2014, 250, 160

  CrossRef

 33. 33
  Shi Nee Lou, Yun Hau Ng, Charlene Ng, Jason Scott, Rose Amal, Harvesting, Storing and Utilising Solar Energy using MoO3: Modulating Structural Distortion through pH Adjustment, ChemSusChem, 2014, 7, 7
 34. 34
  Yuyan Shao, Meng Gu, Xiaolin Li, Zimin Nie, Pengjian Zuo, Guosheng Li, Tianbiao Liu, Jie Xiao, Yingwen Cheng, Chongmin Wang, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Highly Reversible Mg Insertion in Nanostructured Bi for Mg Ion Batteries, Nano Letters, 2014, 14, 1, 255

  CrossRef

 35. 35
  James S. McManus, Patrick D. Cunningham, Laura B. Regan, Alison Smith, Dermot W. McGrath, Peter W. Dunne, Highly Soluble Ligand Stabilized Tin Oxide Nanocrystals: Gel Formation and Thin Film Production, Crystal Growth & Design, 2014, 140812141539006

  CrossRef

 36. 36
  L. Soltane, F. Sediri, Hydrothermal synthesis and characterization of mesoporous rod-like hybrid organic-inorganic nanocrystalline based vanadium oxide, Ceramics International, 2014, 40, 1, 1531

  CrossRef

 37. 37
  Fei Han, Wen-Cui Li, Duo Li, An-Hui Lu, In Situ Electrochemical Generation of Mesostructured Cu2S/C Composite for Enhanced Lithium Storage: Mechanism and Material Properties, ChemElectroChem, 2014, 1, 4
 38. 38
  Y. Murata, S. Kodambaka, In situ high-temperature scanning tunneling microscopy studies of thermochemical stability of rutile-TiO2(110) and 6H–SiC(0001), Surface and Coatings Technology, 2014,

  CrossRef

 39. 39
  Ning Ding, Sheau Wei Chien, T. S. Andy Hor, Regina Lum, Yun Zong, Zhaolin Liu, Influence of carbon pore size on the discharge capacity of Li–O2batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12433

  CrossRef

 40. 40
  Chun-Peng Yang, Ya-Xia Yin, Huan Ye, Ke-Cheng Jiang, Juan Zhang, Yu-Guo Guo, Insight into the Effect of Boron Doping on Sulfur/Carbon Cathode in Lithium–Sulfur Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 11, 8789

  CrossRef

 41. 41
  Chunlei Pang, Na Li, C.X. Wang, Intercalated SiO2&Si/Carbon Composite for High Capacity Li Ion Battery Anodes, Electrochimica Acta, 2014, 141, 226

  CrossRef

 42. 42
  Patrick Bottke, Yu Ren, Ilie Hanzu, Peter G. Bruce, Martin Wilkening, Li ion dynamics in TiO2 anode materials with an ordered hierarchical pore structure – insights from ex situ NMR, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 5, 1894

  CrossRef

 43. 43
  Carissa H. Li, Yūsuke Nanba, Daisuke Asakura, Masashi Okubo, Daniel R. Talham, Li-ion and Na-ion insertion into size-controlled nickel hexacyanoferrate nanoparticles, RSC Advances, 2014, 4, 48, 24955

  CrossRef

 44. 44
  Chang Su Kim, Jeong-Ho Cho, Yong Joon Park, Li[Li0.2Ni0.16Mn0.56Co0.08]O2 nanoparticles prepared using a surfactant modified combustion method, Journal of Electroceramics, 2014, 32, 4, 324

  CrossRef

 45. 45
  Xianhong Rui, Qingyu Yan, Maria Skyllas-Kazacos, Tuti Mariana Lim, Li3V2(PO4)3 cathode materials for lithium-ion batteries: A review, Journal of Power Sources, 2014, 258, 19

  CrossRef

 46. 46
  Hai-Yong Dong, Yan-Bing He, Baohua Li, Chen Zhang, Ming Liu, Fangyuan Su, Wei Lv, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang, Lithium titanate hybridized with trace amount of graphene used as an anode for a high rate lithium ion battery, Electrochimica Acta, 2014, 142, 247

  CrossRef

 47. 47
  Mi Ru Jo, Yong-Il Kim, Yunok Kim, Ji Su Chae, Kwang Chul Roh, Won-Sub Yoon, Yong-Mook Kang, Lithium-Ion Transport through a Tailored Disordered Phase on the LiNi0.5Mn1.5O4 Surface for High-Power Cathode Materials, ChemSusChem, 2014, 7, 8
 48. 48
  Peng Mei, Xing-Long Wu, Haiming Xie, Liqun Sun, Yanping Zeng, Jingping Zhang, Linghua Tai, Xin Guo, Lina Cong, Shunchao Ma, Cen Yao, Rongshun Wang, LiV3O8 nanorods as cathode materials for high-power and long-life rechargeable lithium-ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 49, 25494

  CrossRef

 49. 49
  Shuang Liu, L. Xiong, C. He, Long cycle life lithium ion battery with lithium nickel cobalt manganese oxide (NCM) cathode, Journal of Power Sources, 2014, 261, 285

  CrossRef

 50. 50
  Yanjun Cai, Yudai Huang, Xingchao Wang, Dianzeng Jia, Xincun Tang, Long cycle life, high rate capability of truncated octahedral LiMn2O4 cathode materials synthesized by a solid-state combustion reaction for lithium ion batteries, Ceramics International, 2014, 40, 9, 14039

  CrossRef

 51. 51
  Bo Wang, Binghui Xu, Tiefeng Liu, Peng Liu, Chenfeng Guo, Shuo Wang, Qiuming Wang, Zhigang Xiong, Dianlong Wang, X. S. Zhao, Mesoporous carbon-coated LiFePO4 nanocrystals co-modified with graphene and Mg2+ doping as superior cathode materials for lithium ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 2, 986

  CrossRef

 52. 52
  Lanyan Tan, Qunli Tang, Xiaohua Chen, Aiping Hu, Weina Deng, Yishuang Yang, Longshan Xu, Mesoporous LiFePO4 Microspheres Embedded Homogeneously with 3D CNT Conductive Networks for Enhanced Electrochemical Performance, Electrochimica Acta, 2014, 137, 344

  CrossRef

 53. 53
  Danmei Yu, Yajuan Qiao, Xiaoyuan Zhou, Jie Wang, Chao Li, Changguo Chen, Qisheng Huo, Mica-like vanadium pentoxide-nanostructured thin film as high-performance cathode for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 266, 1

  CrossRef

 54. 54
  Lunzhen Wei, Yuhang Wang, Yanli Wang, Ming Xu, Gengfeng Zheng, Morphology-dependent vanadium oxide nanostructures grown on Ti foil for Li-ion battery, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 432, 297

  CrossRef

 55. 55
  Junyoung Mun, Hyung-Wook Ha, Wonchang Choi, Nano LiFePO4 in reduced graphene oxide framework for efficient high-rate lithium storage, Journal of Power Sources, 2014, 251, 386

  CrossRef

 56. 56
  T.S. Sonia, P. Anjali, S. Roshny, V. Lakshmi, R. Ranjusha, K.R.V. Subramanian, Shantikumar V. Nair, Avinash Balakrishnan, Nano/micro-hybrid NiS cathodes for lithium ion batteries, Ceramics International, 2014, 40, 6, 8351

  CrossRef

 57. 57
  Jadra Mosa, Mario Aparicio, Alicia Durán, Christel Laberty-Robert, Clement Sanchez, Nanocrystalline mesoporous LiFePO4 thin-films as cathodes for Li-ion microbatteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 9, 3038

  CrossRef

 58. 58
  Liqiang Mai, Qinyou An, Qiulong Wei, Jiayang Fei, Pengfei Zhang, Xu Xu, Yunlong Zhao, Mengyu Yan, Wen Wen, Lin Xu, Nanoflakes-Assembled Three-Dimensional Hollow-Porous V2O5 as Lithium Storage Cathodes with High-Rate Capacity, Small, 2014, 10, 15
 59. 59
  Xianhong Rui, Huiteng Tan, Qingyu Yan, Nanostructured metal sulfides for energy storage, Nanoscale, 2014, 6, 17, 9889

  CrossRef

 60. 60
  Xudong Wang, Zhaodong Li, Jian Shi, Yanhao Yu, One-Dimensional Titanium Dioxide Nanomaterials: Nanowires, Nanorods, and Nanobelts, Chemical Reviews, 2014, 140411104341003

  CrossRef

 61. You have free access to this content61
  Yanrong Wang, Lei Zhang, Xuehui Gao, Liyuan Mao, Yong Hu, Xiong Wen (David) Lou, One-Pot Magnetic Field Induced Formation of Fe3O4/C Composite Microrods with Enhanced Lithium Storage Capability, Small, 2014, 10, 14
 62. 62
  Lin Shao, Ju-Won Jeon, Jodie L. Lutkenhaus, Polyaniline nanofiber/vanadium pentoxide sprayed layer-by-layer electrodes for energy storage, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 35, 14421

  CrossRef

 63. 63
  Yinglin Xiao, Jiantao Zai, Xiaomin Li, Yong Gong, Bo Li, Qianyan Han, Xuefeng Qian, Polydopamine functionalized graphene/NiFe2O4 nanocomposite with improving Li storage performances, Nano Energy, 2014, 6, 51

  CrossRef

 64. 64
  Nana Wang, Xiaojian Ma, Huayun Xu, Liang Chen, Jie Yue, Feier Niu, Jian Yang, Yitai Qian, Porous ZnMn2O4 microspheres as a promising anode material for advanced lithium-ion batteries, Nano Energy, 2014, 6, 193

  CrossRef

 65. 65
  Burçak Ebin, Sebahattin Gürmen, Göran Lindbergh, Preparation and electrochemical properties of spinel LiFexCuyMn1.2O4 by ultrasonic spray pyrolysis, Ceramics International, 2014, 40, 1, 1019

  CrossRef

 66. 66
  Guangmin Zhou, Feng Li, Hui-Ming Cheng, Progress in flexible lithium batteries and future prospects, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1307

  CrossRef

 67. 67
  Akira Izumi, Masakazu Sanada, Koji Furuichi, Kuniko Teraki, Takeshi Matsuda, Kenta Hiramatsu, Hirokazu Munakata, Kiyoshi Kanamura, Rapid charge and discharge property of high capacity lithium ion battery applying three-dimensionally patterned electrode, Journal of Power Sources, 2014, 256, 244

  CrossRef

 68. 68
  Dae Soo Jung, You Na Ko, Yun Chan Kang, Seung Bin Park, Recent progress in electrode materials produced by spray pyrolysis for next-generation lithium ion batteries, Advanced Powder Technology, 2014, 25, 1, 18

  CrossRef

 69. 69
  Dezhi Chen, Hongying Quan, Shenglian Luo, Xubiao Luo, Fang Deng, Hualin Jiang, Reduced graphene oxide enwrapped vanadium pentoxide nanorods as cathode materials for lithium-ion batteries, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2014, 56, 231

  CrossRef

 70. 70
  Lele Peng, Yu Zhao, Yu Ding, Guihua Yu, Self-assembled LiFePO4nanowires with high rate capability for Li-ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 67, 9569

  CrossRef

 71. 71
  D. Alfonso Crespo-Yapur, Antoine Bonnefont, Rolf Schuster, Katharina Krischer, Elena R. Savinova, Sequential Activation and Oscillations of Globally Coupled Microelectrodes during a Bistable Reaction, ChemElectroChem, 2014, 1, 6
 72. 72
  Jinyun He, Weimin Wang, Zhengguang Zou, Fei Long, Zhengyi Fu, Solvothermal synthesis and electrochemical performance of Ag-doped V6O13 as cathode material for lithium-ion battery, Ionics, 2014, 20, 8, 1063

  CrossRef

 73. 73
  Jinyun He, Weimin Wang, Zhengguang Zou, Fei Long, Zhengyi Fu, Solvothermal synthesis and electrochemical performance of rod-like V6O13 as cathode material for lithium ion battery, Journal of Electroceramics, 2014, 32, 4, 276

  CrossRef

 74. 74
  Sinem Sel, Ozgur Duygulu, Umit Kadiroglu, Nesrin E. Machin, Synthesis and characterization of nano-V2O5 by flame spray pyrolysis, and its cathodic performance in Li-ion rechargeable batteries, Applied Surface Science, 2014,

  CrossRef

 75. 75
  Haipeng Guo, Li Liu, Hongbo Shu, Xiukang Yang, Zhenhua Yang, Meng Zhou, Jinli Tan, Zichao Yan, Hai Hu, Xianyou Wang, Synthesis and electrochemical performance of LiV3O8/polythiophene composite as cathode materials for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 247, 117

  CrossRef

 76. 76
  Yanyan Wang, Ying Lei, Jing Li, Li Gu, Hongyan Yuan, Dan Xiao, Synthesis of 3D-Nanonet Hollow Structured Co3O4for High Capacity Supercapacitor, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6739

  CrossRef

 77. 77
  Arghya Dutta, Dinesh Gupta, Astam K. Patra, Basudeb Saha, Asim Bhaumik, Synthesis of 5-Hydroxymethylfurural from Carbohydrates using Large-Pore Mesoporous Tin Phosphate, ChemSusChem, 2014, 7, 3
 78. 78
  Kai Zhu, Xiao Yan, Yongquan Zhang, Yuhui Wang, Anyu Su, Xiaofei Bie, Dong Zhang, Fei Du, Chunzhong Wang, Gang Chen, Yingjin Wei, Synthesis of H2V3O8/Reduced Graphene Oxide Composite as a Promising Cathode Material for Lithium-Ion Batteries, ChemPlusChem, 2014, 79, 3
 79. 79
  Gang Pang, Changzhou Yuan, Ping Nie, Bing Ding, Jiajia Zhu, Xiaogang Zhang, Synthesis of NASICON-type structured NaTi2(PO4)3–graphene nanocomposite as an anode for aqueous rechargeable Na-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6328

  CrossRef

 80. 80
  Yoon Cheol Lee, Dong-Wook Han, Mihui Park, Mi Ru Jo, Seung Ho Kang, Ju Kyung Lee, Yong-Mook Kang, Tailored Surface Structure of LiFePO4/C Nanofibers by Phosphidation and Their Electrochemical Superiority for Lithium Rechargeable Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9435

  CrossRef

 81. 81
  Jing Du, Ling-Bin Kong, Hong Liu, Jin-Bei Liu, Mao-Cheng Liu, Peng Zhang, Yong-Chun Luo, Long Kang, Template-free synthesis of porous–LiFePO4/C nanocomposite for high power lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 123, 1

  CrossRef

 82. 82
  Mulan Qin, Qiang Liang, Anqiang Pan, Shuquan Liang, Qing Zhang, Yan Tang, Xiaoping Tan, Template-free synthesis of vanadium oxides nanobelt arrays as high-rate cathode materials for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2014, 268, 700

  CrossRef

 83. 83
  S. M. Zhang, J. X. Zhang, S. J. Xu, X. J. Yuan, T. Tan, The Effects of Au Loading on the Electrochemical Properties of Fe1.5(PO4)(OH) Cathode Material for Lithium-Ion Batteries, Arabian Journal for Science and Engineering, 2014, 39, 9, 6643

  CrossRef

 84. 84
  Wang ZhenYao, Li Biao, Ma Jin, Xia DingGuo, The Enhanced Electrochemical Performance of Nanocrystalline Li[Li0.26Ni0.11Mn0.63]O2 Synthesized by the Molten-Salt Method for Li-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 117, 285

  CrossRef

 85. 85
  Qi Liu, Yadong Liu, Cheng-Jun Sun, Zhe-fei Li, Yang Ren, Wenquan Lu, Eric A. Stach, Jian Xie, The Structural Evolution of V2O5 Nanocystals during Electrochemical Cycling Studied Using In operando Synchrotron Techniques, Electrochimica Acta, 2014, 136, 318

  CrossRef

 86. 86
  Zhaolong Li, Huajun Sun, Jie Xu, Quanyao Zhu, Wen Chen, Galina S. Zakharova, The synthesis, characterization and electrochemical properties of V3O7·H2O/CNT Nanocomposite, Solid State Ionics, 2014, 262, 30

  CrossRef

 87. 87
  Muratahan Aykol, Scott Kirklin, C. Wolverton, Thermodynamic Aspects of Cathode Coatings for Lithium-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 12
 88. 88
  Qinyou An, Pengfei Zhang, Qiulong Wei, Liang He, Fangyu Xiong, Jinzhi Sheng, Qinqin Wang, Liqiang Mai, Top-down fabrication of three-dimensional porous V2O5 hierarchical microplates with tunable porosity for improved lithium battery performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 10, 3297

  CrossRef

 89. 89
  Junling Guo, Jinping Liu, Topotactic conversion-derived Li4Ti5O12–rutile TiO2 hybrid nanowire array for high-performance lithium ion full cells, RSC Advances, 2014, 4, 25, 12950

  CrossRef

 90. 90
  Guixia Zhao, Tao Wen, Juan Zhang, Jiaxing Li, Huanli Dong, Xiangke Wang, Yuguo Guo, Wenping Hu, Two-dimensional Cr2O3 and interconnected graphene–Cr2O3 nanosheets: synthesis and their application in lithium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 4, 944

  CrossRef

 91. 91
  Li Li, Shaotang Song, Xiaoxiao Zhang, Renjie Chen, Jun Lu, Feng Wu, Khalil Amine, Ultrasonic-assisted co-precipitation to synthesize lithium-rich cathode Li1.3Ni0.21Mn0.64O2+d materials for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2014,

  CrossRef

 92. 92
  Bao Zhang, Ya-dong Han, Jun-chao Zheng, Jia-feng Zhang, Chao Shen, Lei Ming, Xin-bo Yuan, Hui Li, VOPO4nanosheets as anode materials for lithium-ion batteries, Chemical Communications, 2014, 50, 76, 11132

  CrossRef

 93. 93
  Alberto Varzi, Dominic Bresser, Jan von Zamory, Franziska Müller, Stefano Passerini, ZnFe2O4-C/LiFePO4-CNT: A Novel High-Power Lithium-Ion Battery with Excellent Cycling Performance, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 10
 94. 94
  Jae-Kwang Kim, Luis Aguilera, Fausto Croce, Jou-Hyeon Ahn, γ-Fe2O3 nanoparticles encapsulated in polypyrrole for quasi-solid-state lithium batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 10, 3551

  CrossRef

 95. 95
  Nicholas S. Hudak, Lithium-Ion Batteries, 2014,

  CrossRef

 96. 96
  Hongchang Pang, Yongqiang Dong, Siong Luong Ting, Jinlin Lu, Chang Ming Li, Dong-Hwan Kim, Peng Chen, 2D single- or double-layered vanadium oxide nanosheet assembled 3D microflowers: controlled synthesis, growth mechanism, and applications, Nanoscale, 2013, 5, 17, 7790

  CrossRef

 97. 97
  Liutao Yu, Yuanyuan Jin, Lanlan Li, Jie Ma, Guangfeng Wang, Baoyou Geng, Xiaojun Zhang, 3D porous gear-like copper oxide and their high electrochemical performance as supercapacitors, CrystEngComm, 2013, 15, 38, 7657

  CrossRef

 98. 98
  Liwei Mi, Qi Ding, Weihua Chen, Li Zhao, Hongwei Hou, Chuntai Liu, Changyu Shen, Zhi Zheng, 3D porous nano/micro nickel sulfides with hierarchical structure: controlled synthesis, structure characterization and electrochemical properties, Dalton Transactions, 2013, 42, 16, 5724

  CrossRef

 99. 99
  Jing Li, Qunting Qu, Longfei Zhang, Li Zhang, Honghe Zheng, A monodispersed nano-hexahedral LiFePO4 with improved power capability by carbon-coatings, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 579, 377

  CrossRef

 100. 100
  Carsten Jähne, Christoph Neef, Changhyun Koo, Hans-Peter Meyer, Rüdiger Klingeler, A new LiCoPO4 polymorph via low temperature synthesis, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 8, 2856

  CrossRef

 101. 101
  Xiaowei Zhou, Chaojun Cui, Guangming Wu, Huiyu Yang, Jiandong Wu, Jichao Wang, Guohua Gao, A novel and facile way to synthesize vanadium pentoxide nanospike as cathode materials for high performance lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2013, 238, 95

  CrossRef

 102. 102
  U Preiss, E Borukhovich, N Alemayehu, I Steinbach, F LaMantia, A permeation model for the electrochemical interface, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2013, 21, 7, 074006

  CrossRef

 103. 103
  J.J. Yu, J. Yang, W.B. Nie, Z.H. Li, E.H. Liu, G.T. Lei, Q.Z. Xiao, A porous vanadium pentoxide nanomaterial as cathode material for rechargeable lithium batteries, Electrochimica Acta, 2013, 89, 292

  CrossRef

 104. 104
  Ki Chun Kil, Gu Yeon Kim, Chae-Woong Cho, Myung Duk Lim, Kijun Kim, Kyung-Min Jeong, Jinuk Lee, Ungyu Paik, Acid–base interaction between carbon black and polyurethane molecules with different amine values: Dispersion stability of carbon black suspension for use in lithium ion battery cathodes, Electrochimica Acta, 2013, 111, 946

  CrossRef

 105. 105
  Chaofeng Zhang, Zhixin Chen, Zaiping Guo, Xiong Wen (David) Lou, Additive-free synthesis of 3D porous V2O5 hierarchical microspheres with enhanced lithium storage properties, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 3, 974

  CrossRef

 106. 106
  Chun-Peng Yang, Sen Xin, Ya-Xia Yin, Huan Ye, Juan Zhang, Yu-Guo Guo, An Advanced Selenium–Carbon Cathode for Rechargeable Lithium–Selenium Batteries, Angewandte Chemie, 2013, 125, 32
 107. 107
  Chun-Peng Yang, Sen Xin, Ya-Xia Yin, Huan Ye, Juan Zhang, Yu-Guo Guo, An Advanced Selenium–Carbon Cathode for Rechargeable Lithium–Selenium Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 32
 108. 108
  Hua Kun Liu, An overview—Functional nanomaterials for lithium rechargeable batteries, supercapacitors, hydrogen storage, and fuel cells, Materials Research Bulletin, 2013, 48, 12, 4968

  CrossRef

 109. 109
  Xinyi Chen, Ekaterina Pomerantseva, Keith Gregorczyk, Reza Ghodssi, Gary Rubloff, Cathodic ALD V2O5 thin films for high-rate electrochemical energy storage, RSC Advances, 2013, 3, 13, 4294

  CrossRef

 110. 110
  Wei Xiao, Wenting Liu, Xuhui Mao, Hua Zhu, Dihua Wang, Chemical mixing in molten-salt for preparation of high-performance spinel lithium manganese oxides: Duplication of morphology from nanostructured MnO2 precursors to targeting materials, Electrochimica Acta, 2013, 88, 756

  CrossRef

 111. 111
  Md Mokhlesur Rahman, Alexey M. Glushenkov, Zhiqiang Chen, Xiujuan J. Dai, Thrinathreddy Ramireddy, Ying Chen, Clusters of α-LiFeO2 nanoparticles incorporated into multi-walled carbon nanotubes: a lithium-ion battery cathode with enhanced lithium storage properties, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 46, 20371

  CrossRef

 112. 112
  Hongqi Sun, Ha Ming Ang, Moses O. Tadé, Shaobin Wang, Co3O4 nanocrystals with predominantly exposed facets: synthesis, environmental and energy applications, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14427

  CrossRef

 113. 113
  Handan Yildirim, Jeffrey P. Greeley, Subramanian K. R. S. Sankaranarayanan, Concentration-Dependent Ordering of Lithiated Amorphous TiO2, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 8, 3834

  CrossRef

 114. 114
  Cheng Zhou, Yangwei Zhang, Yuanyuan Li, Jinping Liu, Construction of High-Capacitance 3D CoO@Polypyrrole Nanowire Array Electrode for Aqueous Asymmetric Supercapacitor, Nano Letters, 2013, 13, 5, 2078

  CrossRef

 115. 115
  Jonathon Duay, Eleanor Gillette, Junkai Hu, Sang Bok Lee, Controlled electrochemical deposition and transformation of hetero-nanoarchitectured electrodes for energy storage, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 21, 7976

  CrossRef

 116. 116
  Le Yu, Lei Zhang, Hao Bin Wu, Genqiang Zhang, Xiong Wen (David) Lou, Controlled synthesis of hierarchical CoxMn3−xO4 array micro-/nanostructures with tunable morphology and composition as integrated electrodes for lithium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 9, 2664

  CrossRef

 117. 117
  Bei Wang, Ying Wang, Bing Sun, Paul Munroe, Guoxiu Wang, Coral-like V2O5 nanowhiskers as high-capacity cathode materials for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 15, 5069

  CrossRef

 118. 118
  Hong Yu, Xianhong Rui, Huiteng Tan, Jing Chen, Xin Huang, Chen Xu, Weiling Liu, Denis Y. W. Yu, Huey Hoon Hng, Harry E. Hoster, Qingyu Yan, Cu doped V2O5 flowers as cathode material for high-performance lithium ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4937

  CrossRef

 119. 119
  Xiaojian Zhu, Chin Shen Ong, Xiaoxiong Xu, Benlin Hu, Jie Shang, Huali Yang, Sadhana Katlakunta, Yiwei Liu, Xinxin Chen, Liang Pan, Jun Ding, Run-Wei Li, Direct observation of lithium-ion transport under an electrical field in LixCoO2 nanograins, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 120. 120
  Xiaodong Wang, Ke Cheng, Jingwei Zhang, Laigui Yu, Jianjun Yang, Effect of carbon content and calcination temperature on the electrochemical performance of lithium iron phosphate/carbon composites as cathode materials for lithium-ion batteries, Advanced Powder Technology, 2013, 24, 3, 593

  CrossRef

 121. 121
  Renáta Oriňáková, Andrea Fedorková, Andrej Oriňák, Effect of PPy/PEG conducting polymer film on electrochemical performance of LiFePO4 cathode material for Li-ion batteries, Chemical Papers, 2013, 67, 8, 860

  CrossRef

 122. 122
  Pawel J. Kulesza, Izabela S. Pieta, Iwona A. Rutkowska, Anna Wadas, Diana Marks, Karolina Klak, Leszek Stobinski, James A. Cox, Electrocatalytic oxidation of small organic molecules in acid medium: Enhancement of activity of noble metal nanoparticles and their alloys by supporting or modifying them with metal oxides, Electrochimica Acta, 2013, 110, 474

  CrossRef

 123. 123
  Dong Su, Feng Wang, Chao Ma, Nan Jiang, Engineering nano-composite Li4Ti5O12 anodes via scanning electron-probe fabrication, Nano Energy, 2013, 2, 3, 343

  CrossRef

 124. 124
  Amartya Mukhopadhyay, Fei Guo, Anton Tokranov, Xingcheng Xiao, Robert H. Hurt, Brian W. Sheldon, Engineering of Graphene Layer Orientation to Attain High Rate Capability and Anisotropic Properties in Li-Ion Battery Electrodes, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 19
 125. 125
  Md Mokhlesur Rahman, Alexey M. Glushenkov, Thrinathreddy Ramireddy, Tao Tao, Ying Chen, Enhanced lithium storage in Fe2O3–SnO2–C nanocomposite anode with a breathable structure, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4910

  CrossRef

 126. 126
  Jiexi Wang, Xinhai Li, Zhixing Wang, Huajun Guo, Yan Li, Zhenjiang He, Bin Huang, Enhancement of electrochemical performance of Al-doped LiVPO4F using AlF3 as aluminum source, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 581, 836

  CrossRef

 127. 127
  Jinlong Liu, Jianbo Jiang, Dong Qian, Gongrong Tan, Sanjun Peng, Huimin Yuan, Dongming Luo, Qunfeng Wang, Youcai Liu, Facile assembly of a 3D rGO/MWCNTs/Fe2O3 ternary composite as the anode material for high-performance lithium ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 35, 15457

  CrossRef

 128. 128
  Qingxin Chu, Zhicai Xing, Jingqi Tian, Xinbang Ren, Abdullah M. Asiri, Abdulrahman O. Al-Youbi, Khalid Ahmad Alamry, Xuping Sun, Facile preparation of porous FeF3 nanospheres as cathode materials for rechargeable lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2013, 236, 188

  CrossRef

 129. 129
  Ying Wang, Guoxiu Wang, Facile Synthesis of Ge@C Core–Shell Nanocomposites for High-Performance Lithium Storage in Lithium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 12
 130. 130
  Yu-Sheng Su, Yongzhu Fu, Bingkun Guo, Sheng Dai, Arumugam Manthiram, Fast, Reversible Lithium Storage with a Sulfur/Long-Chain-Polysulfide Redox Couple, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 26
 131. 131
  Chaohe Xu, Binghui Xu, Yi Gu, Zhigang Xiong, Jing Sun, X. S. Zhao, Graphene-based electrodes for electrochemical energy storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1388

  CrossRef

 132. 132
  Sheng Han, Dongqing Wu, Shuang Li, Fan Zhang, Xinliang Feng, Graphene: A Two-Dimensional Platform for Lithium Storage, Small, 2013, 9, 8
 133. 133
  Guo-cong LIU, You-nian LIU, Su-qing LIU, Grinding–sol–gel synthesis and electrochemical performance of mesoporous Li3V2(PO4)3 cathode materials, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2013, 23, 2, 439

  CrossRef

 134. 134
  Haonan Zhang, Yuejiao Chen, Wenwu Wang, Guanhua Zhang, Ming Zhuo, Haiming Zhang, Ting Yang, Qiuhong Li, Taihong Wang, Hierarchical Mo-decorated Co3O4 nanowire arrays on Ni foam substrates for advanced electrochemical capacitors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 30, 8593

  CrossRef

 135. 135
  Hongliang Guo, Qiuming Gao, High-performance LiFePO4/C nanocomposites prepared from a micro-reactor based on an unusual water–oil system, RSC Advances, 2013, 3, 20, 7245

  CrossRef

 136. 136
  Chao Gao, Heng Liu, Guobiao Liu, Jun Zhang, Wei Wang, High-rate performance of xLiFePO4·yLi3V2(PO4)3/C composite cathode materials synthesized via polyol process, Materials Science and Engineering: B, 2013, 178, 4, 272

  CrossRef

 137. 137
  Linfeng Fei, Wei Lu, Li Sun, Jiaping Wang, Jiabing Wei, Helen L. W. Chan, Yu Wang, Highly entangled carbon nanoflakes on Li3V2(PO4)3 microrods for improved lithium storage performance, RSC Advances, 2013, 3, 5, 1297

  CrossRef

 138. 138
  Pengjian Zuo, Tao Wang, Guangyu Cheng, Chunyu Du, Yulin Ma, Xinqun Cheng, Geping Yin, Improved electrochemical performance of nano-crystalline Li2FeSiO4/C cathode material prepared by the optimization of sintering temperature, Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17, 7, 1955

  CrossRef

 139. 139
  Bo Wang, Dianlong Wang, Qiuming Wang, Tiefeng Liu, Chenfeng Guo, Xiusong Zhao, Improvement of the electrochemical performance of carbon-coated LiFePO4 modified with reduced graphene oxide, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 1, 135

  CrossRef

 140. 140
  Haihong Yin, Changqing Song, Yang Wang, Shouchuan Li, Min Zeng, Zhengli Zhang, Ziqiang Zhu, Ke Yu, Influence of morphologies and pseudocapacitive contributions for charge storage in V2O5 micro/nano-structures, Electrochimica Acta, 2013, 111, 762

  CrossRef

 141. 141
  Ning Du, Yifan Chen, Chuanxin Zhai, Hui Zhang, Deren Yang, Layer-by-layer synthesis of γ-Fe2O3@SnO2@C porous core–shell nanorods with high reversible capacity in lithium-ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 11, 4744

  CrossRef

 142. 142
  Cheng-Yue Sun, Yun-Guang Zhu, Tie-Jun Zhu, Jian Xie, Gao-Shao Cao, Xin-Bing Zhao, Shi-Chao Zhang, LiMn2O4 microspheres secondary structure of nanoparticles/plates as cathodes for Li-ion batteries, Journal of Materials Research, 2013, 28, 10, 1343

  CrossRef

 143. 143
  Xiaolong Zhang, Fangyi Cheng, Jingang Yang, Jun Chen, LiNi0.5Mn1.5O4Porous Nanorods as High-Rate and Long-Life Cathodes for Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2013, 13, 6, 2822

  CrossRef

 144. 144
  Ting-Feng Yi, Long-Cheng Yin, Yong-Quan Ma, Hao-Yu Shen, Yan-Rong Zhu, Rong-Sun Zhu, Lithium-ion insertion kinetics of Nb-doped LiMn2O4 positive-electrode material, Ceramics International, 2013, 39, 4, 4673

  CrossRef

 145. 145
  Jie Shao, Xinyong Li, Zhongming Wan, Longfei Zhang, Yuanlei Ding, Li Zhang, Qunting Qu, Honghe Zheng, Low-Cost Synthesis of Hierarchical V2O5Microspheres as High-Performance Cathode for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 16, 7671

  CrossRef

 146. 146
  Yuyan Shao, Fei Ding, Jie Xiao, Jian Zhang, Wu Xu, Sehkyu Park, Ji-Guang Zhang, Yong Wang, Jun Liu, Making Li-Air Batteries Rechargeable: Material Challenges, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 8
 147. 147
  Xianglong Li, Linjie Zhi, Managing voids of Si anodes in lithium ion batteries, Nanoscale, 2013, 5, 19, 8864

  CrossRef

 148. 148
  S. X. Yu, L. W. Yang, Y. Tian, P. Yang, F. Jiang, S. W. Hu, X. L. Wei, J. X. Zhong, Mesoporous anatase TiO2 submicrospheres embedded in self-assembled three-dimensional reduced graphene oxide networks for enhanced lithium storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 41, 12750

  CrossRef

 149. 149
  Keisuke Nakajima, Yuya Oaki, Hiroaki Imai, Microscale pin holders of β-Co(OH)2 and LiCoO2 having a single-crystalline feature, CrystEngComm, 2013, 15, 33, 6465

  CrossRef

 150. 150
  S. Kabi, A. Ghosh, Microstructure of Li(Mn1/3Ni1/3Co1/3)O2 cathode material for lithium ion battery: Dependence of crystal structure on calcination and heat-treatment temperature, Materials Research Bulletin, 2013, 48, 9, 3405

  CrossRef

 151. 151
  Nasir Mahmood, Chenzhen Zhang, Jie Jiang, Fei Liu, Yanglong Hou, Multifunctional Co3S4/Graphene Composites for Lithium Ion Batteries and Oxygen Reduction Reaction, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 16
 152. 152
  Jinhan Yao, Longteng Lv, Chaoqi Shen, Pinjie Zhang, Kondo-Francois Aguey-Zinsou, Lianbang Wang, Nano-sized spinel LiMn2O4 powder fabricated via modified dynamic hydrothermal synthesis, Ceramics International, 2013, 39, 3, 3359

  CrossRef

 153. 153
  Dapeng Wang, Ilias Belharouak, Guangwen Zhou, Khalil Amine, Nanoarchitecture Multi-Structural Cathode Materials for High Capacity Lithium Batteries, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 8
 154. 154
  George Hasegawa, Mai Sannohe, Yuya Ishihara, Kazuyoshi Kanamori, Kazuki Nakanishi, Takeshi Abe, New Li2FeSiO4–carbon monoliths with controlled macropores: effects of pore properties on electrode performance, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 22, 8736

  CrossRef

 155. 155
  Manab Kundu, Cheuk Chi Albert Ng, Dmitri Y. Petrovykh, Lifeng Liu, Nickel foam supported mesoporous MnO2 nanosheet arrays with superior lithium storage performance, Chemical Communications, 2013, 49, 76, 8459

  CrossRef

 156. 156
  Yun Xu, Gen Chen, Engang Fu, Meng Zhou, Marco Dunwell, Ling Fei, Shuguang Deng, Paul Andersen, Yongqiang Wang, Quanxi Jia, Hongmei Luo, Nickel substituted LiMn2O4 cathode with durable high-rate capability for Li-ion batteries, RSC Advances, 2013, 3, 40, 18441

  CrossRef

 157. 157
  Wen Hu, Xinchuan Du, Yaoming Wu, Limin Wang, Novel ε-Cu0.95V2O5 hollow microspheres and α-CuV2O6 nanograins: Facile synthesis and application in lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2013, 237, 112

  CrossRef

 158. 158
  Dawei Su, Hyo-Jun Ahn, Guoxiu Wang, One-dimensional magnetite Fe3O4 nanowires as electrode material for Li-ion batteries with improved electrochemical performance, Journal of Power Sources, 2013, 244, 742

  CrossRef

 159. 159
  You Na Ko, Seung Bin Park, Kyeong Youl Jung, Yun Chan Kang, One-Pot Facile Synthesis of Ant-Cave-Structured Metal Oxide–Carbon Microballs by Continuous Process for Use as Anode Materials in Li-Ion Batteries, Nano Letters, 2013, 13, 11, 5462

  CrossRef

 160. 160
  Su-Qing WANG, Xue-Jun ZHANG, Yan-Hong TIAN, Li Zhang, Ya-Dong LI, PAN-based Activated Carbon Fiber/SnO2 Negative Electrodes for Lithium-ion Batteries, Journal of Inorganic Materials, 2013, 28, 8, 836

  CrossRef

 161. 161
  Liang Chang, Liqiang Mai, Xu Xu, Qinyou An, Yunlong Zhao, Dandan Wang, Xi Feng, Pore-controlled synthesis of Mn2O3 microspheres for ultralong-life lithium storage electrode, RSC Advances, 2013, 3, 6, 1947

  CrossRef

 162. 162
  Lin Shao, Ju-Won Jeon, Jodie L. Lutkenhaus, Porous polyaniline nanofiber/vanadium pentoxide layer-by-layer electrodes for energy storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 26, 7648

  CrossRef

 163. 163
  Qi Guo, Zhenhua Sun, Man Gao, Zhi Tan, Bingsen Zhang, Dang Sheng Su, Porous V2O5-SnO2/CNTs composites as high performance cathode materials for lithium-ion batteries, Journal of Energy Chemistry, 2013, 22, 2, 347

  CrossRef

 164. 164
  Bin Wang, Xianglong Li, Bin Luo, Jingxuan Yang, Xiangjun Wang, Qi Song, Shiyan Chen, Linjie Zhi, Pyrolyzed Bacterial Cellulose: A Versatile Support for Lithium Ion Battery Anode Materials, Small, 2013, 9, 14
 165. 165
  Shaoyan Zhang, Yan Sun, Chunsheng Li, Ruisheng Hu, Rational synthesis of copper vanadates/polypyrrole nanowires with enhanced electrochemical property, Materials Letters, 2013, 91, 154

  CrossRef

 166. 166
  Xiaodong Xu, Sanghan Lee, Sookyung Jeong, Youngsik Kim, Jaephil Cho, Recent progress on nanostructured 4V cathode materials for Li-ion batteries for mobile electronics, Materials Today, 2013, 16, 12, 487

  CrossRef

 167. 167
  Qingxin Chu, Zhicai Xing, Xinbang Ren, Abdullah M. Asiri, Abdulrahman O. Al-Youbi, Khalid Ahmad Alamry, Xuping Sun, Reduced graphene oxide decorated with FeF3 nanoparticles: Facile synthesis and application as a high capacity cathode material for rechargeable lithium batteries, Electrochimica Acta, 2013, 111, 80

  CrossRef

 168. 168
  Qiang Miao, Lei Xie, Hengjuan Cui, Wei Liang, Michael Pecht, Remaining useful life prediction of lithium-ion battery with unscented particle filter technique, Microelectronics Reliability, 2013, 53, 6, 805

  CrossRef

 169. 169
  Xinyi Chen, Hongli Zhu, Chanyuan Liu, Yu-Chen Chen, Nicholas Weadock, Gary Rubloff, Liangbing Hu, Role of mesoporosity in cellulose fibers for paper-based fast electrochemical energy storage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 28, 8201

  CrossRef

 170. 170
  Jianli Cheng, Bin Wang, Huolin L. Xin, Guangcheng Yang, Huaqiang Cai, Fude Nie, Hui Huang, Self-assembled V2O5 nanosheets/reduced graphene oxide hierarchical nanocomposite as a high-performance cathode material for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10814

  CrossRef

 171. 171
  Qi-Hui Wu, Chundong Wang, Jian-Guo Ren, Sn and SnO2-graphene composites as anode materials for lithium-ion batteries, Ionics, 2013, 19, 12, 1875

  CrossRef

 172. 172
  D. G. Gromov, N. I. Borgardt, R. L. Volkov, V. A. Galperin, Ya. S. Grishina, S. V. Dubkov, Specific features of the structure and properties of carbon nanocolumns formed by low-temperature chemical vapor deposition, Semiconductors, 2013, 47, 13, 1703

  CrossRef

 173. 173
  Chul Min Sim, Seung Ho Choi, Yun Chan Kang, Superior electrochemical properties of LiMn2O4 yolk–shell powders prepared by a simple spray pyrolysis process, Chemical Communications, 2013, 49, 53, 5978

  CrossRef

 174. 174
  Jung-In Lee, Jang-Hoon Park, Sang-Young Lee, Soojin Park, Surface engineering of sponge-like silicon particles for high-performance lithium-ion battery anodes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 19, 7045

  CrossRef

 175. 175
  Yuyan Shao, Jie Xiao, Wei Wang, Mark Engelhard, Xilin Chen, Zimin Nie, Meng Gu, Laxmikant V. Saraf, Gregory Exarhos, Ji-Guang Zhang, Jun Liu, Surface-Driven Sodium Ion Energy Storage in Nanocellular Carbon Foams, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3909

  CrossRef

 176. 176
  Keisuke Nakajima, Yuya Oaki, Hiroaki Imai, Syntheses of LiCoO2 Mesocrystals by Topotactic Transformation and Their Electrochemical Properties, ChemPlusChem, 2013, 78, 11
 177. 177
  S. Priya Nair, U. Jyothsna, P. Praveen, A. Balakrishnan, K. R. V. Subramanian, Shantikumar V. Nair, N. Sivakumar, Synthesis and Characterization of Electrophoretically Deposited Nanostructured LiCoPO4 for Rechargeable Lithium Ion Batteries, ISRN Nanotechnology, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 178. 178
  Xuan Zhou, Ramesh K. Guduru, Pravansu Mohanty, Synthesis and characterization of Na0.44MnO2 from solution precursors, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 8, 2757

  CrossRef

 179. 179
  Yu Qiao, Si-Rong Li, Yan Yu, Chun-Hua Chen, Synthesis and electrochemical properties of high performance yolk-structured LiMn2O4 microspheres for lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 3, 860

  CrossRef

 180. 180
  Hye Jin Lee, Yong Joon Park, Synthesis of Li[Ni0.2Li0.2Mn0.6]O2 nano-particles and their surface modification using a polydopamine layer, Journal of Power Sources, 2013, 244, 222

  CrossRef

 181. 181
  Eiji Hosono, Tatsuya Saito, Junichi Hoshino, Yoshifumi Mizuno, Masashi Okubo, Daisuke Asakura, Koichi Kagesawa, Daisuke Nishio-Hamane, Tetsuichi Kudo, Haoshen Zhou, Synthesis of LiNi0.5Mn1.5O4 and 0.5Li2MnO3–0.5LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 hollow nanowires by electrospinning, CrystEngComm, 2013, 15, 14, 2592

  CrossRef

 182. 182
  Shuquan Liang, Tao Chen, Anqiang Pan, Dawei Liu, Qinyu Zhu, Guozhong Cao, Synthesis of Na1.25V3O8Nanobelts with Excellent Long-Term Stability for Rechargeable Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 11913

  CrossRef

 183. 183
  Shi Ming Zhang, Jun Xi Zhang, Suo Jiong Xu, Xu Jie Yuan, Tian Tan, Synthesis, morphological analysis and electrochemical performance of iron hydroxyl phosphate as a cathode material for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2013, 243, 274

  CrossRef

 184. 184
  Hao Bin Wu, Anqiang Pan, Huey Hoon Hng, Xiong Wen (David) Lou, Template-Assisted Formation of Rattle-type V2O5 Hollow Microspheres with Enhanced Lithium Storage Properties, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 45
 185. 185
  Anqiang Pan, Ting Zhu, Hao Bin Wu, Xiong Wen (David) Lou, Template-Free Synthesis of Hierarchical Vanadium-Glycolate Hollow Microspheres and Their Conversion to V2O5 with Improved Lithium Storage Capability, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 2
 186. 186
  Wen-feng Mao, Ji Yan, Hui Xie, Zhi-yuan Tang, Qiang Xu, The interval high rate discharge behavior of Li3V2(PO4)3/C cathode based on in situ polymerization method, Electrochimica Acta, 2013, 88, 429

  CrossRef

 187. 187
  Bo Wang, Qiuming Wang, Binghui Xu, Tiefeng Liu, Dianlong Wang, George Zhao, The synergy effect on Li storage of LiFePO4 with activated carbon modifications, RSC Advances, 2013, 3, 43, 20024

  CrossRef

 188. 188
  Xianhong Rui, Ziyang Lu, Hong Yu, Dan Yang, Huey Hoon Hng, Tuti Mariana Lim, Qingyu Yan, Ultrathin V2O5 nanosheet cathodes: realizing ultrafast reversible lithium storage, Nanoscale, 2013, 5, 2, 556

  CrossRef

 189. 189
  An Qiang Pan, Hao Bin Wu, Lei Zhang, Xiong Wen (David) Lou, Uniform V2O5 nanosheet-assembled hollow microflowers with excellent lithium storage properties, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1476

  CrossRef

 190. 190
  Yuxin Tang, Xianhong Rui, Yanyan Zhang, Tuti Mariana Lim, Zhili Dong, Huey Hoon Hng, Xiaodong Chen, Qingyu Yan, Zhong Chen, Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 1, 82

  CrossRef

 191. 191
  Koichi Kagesawa, Eiji Hosono, Masashi Okubo, Jun Kikkawa, Daisuke Nishio-Hamane, Tetsuichi Kudo, Haoshen Zhou, VGCF-core@LiMn0.4Fe0.6PO4-sheath heterostructure nanowire for high rate Li-ion batteries, CrystEngComm, 2013, 15, 34, 6638

  CrossRef

 192. 192
  M. Yeganeh Shad, M. Nouri, A. Salmasifar, H. Sameie, R. Salimi, H. Eivaz Mohammadloo, A. A. Sabbagh Alvani, M. Ashuri, M. Tahriri, Wet-Chemical Synthesis and Electrochemical Properties of Ce-Doped FeVO4 for Use as New Anode Material in Li-ion Batteries, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2013, 23, 6, 1226

  CrossRef

 193. 193
  Seung Ho Choi, Young Jun Hong, Yun Chan Kang, Yolk–shelled cathode materials with extremely high electrochemical performances prepared by spray pyrolysis, Nanoscale, 2013, 5, 17, 7867

  CrossRef

 194. 194
  S. Y. Zhang, X. Xiao, M. Lu, Z. Q. Li, Zn3V2O7(OH)2·2H2O and Zn3(VO4)2 3D microspheres as anode materials for lithium-ion batteries, Journal of Materials Science, 2013, 48, 10, 3679

  CrossRef

 195. 195
  S. Mathur, R. von Hagen, R. Müller, Comprehensive Inorganic Chemistry II, 2013,

  CrossRef

 196. 196
  Seong Bak, Hyun Kim, Sang Park, Kwang Kim, Nanomaterials for Lithium-Ion Batteries, 2013,

  CrossRef

 197. 197
  Chuanjian Zhang, Xiang He, Qingshan Kong, Hong Li, Hao Hu, Haibo Wang, Lin Gu, Li Wang, Guanglei Cui, Liquan Chen, A novel assembly of LiFePO4 microspheres from nanoplates, CrystEngComm, 2012, 14, 13, 4344

  CrossRef

 198. 198
  Chang Su, Xidan Bu, Lihuan Xu, Junlei Liu, Cheng Zhang, A novel LiFePO4/graphene/carbon composite as a performance-improved cathode material for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2012, 64, 190

  CrossRef

 199. 199
  Katie L. Pickrahn, Sang Wook Park, Yelena Gorlin, Han-Bo-Ram Lee, Thomas F. Jaramillo, Stacey F. Bent, Active MnOx Electrocatalysts Prepared by Atomic Layer Deposition for Oxygen Evolution and Oxygen Reduction Reactions, Advanced Energy Materials, 2012, 2, 10
 200. 200
  JIE YANG, ZHAOHUI LI, JINGLIANG WANG, QIZHEN XIAO, GANGTIE LEI, XIAODONG ZHOU, AN EXFOLIATED VANADIUM PENTOXIDE NANOPLATELET AND ITS ELECTROCHEMICAL PROPERTIES FOR LITHIUM-ION BATTERIES, Functional Materials Letters, 2012, 05, 01, 1250019

  CrossRef

 201. 201
  Cong Wang, Haimei Liu, Wensheng Yang, An integrated core–shell structured Li3V2(PO4)3@C cathode material of LIBs prepared by a momentary freeze-drying method, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 12, 5281

  CrossRef

 202. 202
  Dawei Liu, Yanyi Liu, Stephanie L. Candelaria, Guozhong Cao, Jun Liu, Yoon-Ha Jeong, Atomic layer deposition of Al2O3 on V2O5 xerogel film for enhanced lithium-ion intercalation stability, Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, 2012, 30, 1, 01A123

  CrossRef

 203. 203
  Jani Hämäläinen, Jani Holopainen, Frans Munnik, Mikko Heikkilä, Mikko Ritala, Markku Leskelä, Atomic Layer Deposition of Aluminum and Titanium Phosphates, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 9, 5920

  CrossRef

 204. 204
  Sanghan Lee, Yonghyun Cho, Hyun-Kon Song, Kyu Tae Lee, Jaephil Cho, Carbon-Coated Single-Crystal LiMn2O4 Nanoparticle Clusters as Cathode Material for High-Energy and High-Power Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 35
 205. 205
  Sanghan Lee, Yonghyun Cho, Hyun-Kon Song, Kyu Tae Lee, Jaephil Cho, Carbon-Coated Single-Crystal LiMn2O4 Nanoparticle Clusters as Cathode Material for High-Energy and High-Power Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2012, 124, 35
 206. 206
  Zhigang Yin, Qingdong Zheng, Controlled Synthesis and Energy Applications of One-Dimensional Conducting Polymer Nanostructures: An Overview, Advanced Energy Materials, 2012, 2, 2
 207. 207
  Qian Nataly Chen, Yanyi Liu, Yuanming Liu, Shuhong Xie, Guozhong Cao, Jiangyu Li, Delineating local electromigration for nanoscale probing of lithium ion intercalation and extraction by electrochemical strain microscopy, Applied Physics Letters, 2012, 101, 6, 063901

  CrossRef

 208. 208
  Wenhui Shi, Xianhong Rui, Jixin Zhu, Qingyu Yan, Design of Nanostructured Hybrid Materials Based on Carbon and Metal Oxides for Li Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 51, 26685

  CrossRef

 209. 209
  Akira Izumi, Masakazu Sanada, Koji Furuichi, Kuniko Teraki, Takeshi Matsuda, Kenta Hiramatsu, Hirokazu Munakata, Kiyoshi Kanamura, Development of high capacity lithium-ion battery applying three-dimensionally patterned electrode, Electrochimica Acta, 2012, 79, 218

  CrossRef

 210. 210
  Chun Xian Guo, Yi Qiang Shen, Zhi Li Dong, Xiao Dong Chen, Xiong Wen (David) Lou, Chang Ming Li, DNA-directed growth of FePO4 nanostructures on carbon nanotubes to achieve nearly 100% theoretical capacity for lithium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 5, 6919

  CrossRef

 211. 211
  Kerun Yang, Zhenghua Deng, Jishuan Suo, Effects of carbon sources and carbon contents on the electrochemical properties of LiFePO4/C cathode material, Journal of Solid State Electrochemistry, 2012, 16, 8, 2805

  CrossRef

 212. 212
  Kerun Yang, Xuebu Hu, Yongjian Huai, Zhongqi Shi, Zhenghua Deng, Jishuan Suo, Effects of molecular weight, heating rate, synthetic temperature and sintering duration on electrochemical properties of a LiFePO4/C cathode material pyrolyzed from lithium polyacrylate, Journal of Solid State Electrochemistry, 2012, 16, 3, 1055

  CrossRef

 213. 213
  T.K. Pietrzak, M. Maciaszek, J.L. Nowiński, W. Ślubowska, S. Ferrari, P. Mustarelli, M. Wasiucionek, M. Wzorek, J.E. Garbarczyk, Electrical properties of V2O5 nanomaterials prepared by twin rollers technique, Solid State Ionics, 2012, 225, 658

  CrossRef

 214. 214
  Uttam Kumar Sen, Sagar Mitra, Electrochemical activity of α-MoO3 nano-belts as lithium-ion battery cathode, RSC Advances, 2012, 2, 29, 11123

  CrossRef

 215. 215
  Burçak Ebin, Sebahattin Gürmen, Göran Lindbergh, Electrochemical properties of nanocrystalline LiCuxMn2−xO4 (x = 0.2–0.6) particles prepared by ultrasonic spray pyrolysis method, Materials Chemistry and Physics, 2012, 136, 2-3, 424

  CrossRef

 216. 216
  Yoshifumi Mizuno, Eiji Hosono, Tatsuya Saito, Masashi Okubo, Daisuke Nishio-Hamane, Katsuyoshi Oh-ishi, Tetsuichi Kudo, Haoshen Zhou, Electrospinning Synthesis of Wire-Structured LiCoO2for Electrode Materials of High-Power Li-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 19, 10774

  CrossRef

 217. 217
  Prasanth Raghavan, Du-Hyun Lim, Jou-Hyeon Ahn, Changwoon Nah, David C. Sherrington, Ho-Suk Ryu, Hyo-Jun Ahn, Electrospun polymer nanofibers: The booming cutting edge technology, Reactive and Functional Polymers, 2012, 72, 12, 915

  CrossRef

 218. 218
  Xiangbo Meng, Xiao-Qing Yang, Xueliang Sun, Emerging Applications of Atomic Layer Deposition for Lithium-Ion Battery Studies, Advanced Materials, 2012, 24, 27
 219. 219
  Dan Li, Yudai Huang, Neeraj Sharma, Zhixin Chen, Dianzeng Jia, Zaiping Guo, Enhanced electrochemical properties of LiFePO4 by Mo-substitution and graphitic carbon-coating via a facile and fast microwave-assisted solid-state reaction, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 10, 3634

  CrossRef

 220. 220
  Minsik Kim, Vu Ngoc Phan, Kwangyeol Lee, Exploiting nanoparticles as precursors for novel nanostructure designs and properties, CrystEngComm, 2012, 14, 22, 7535

  CrossRef

 221. 221
  Jung Woo Lee, Soo Yeon Lim, Hyung Mo Jeong, Tae Hoon Hwang, Jeung Ku Kang, Jang Wook Choi, Extremely stable cycling of ultra-thin V2O5 nanowire–graphene electrodes for lithium rechargeable battery cathodes, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 12, 9889

  CrossRef

 222. 222
  Weiyan Yu, Lili Wu, Jinbo Zhao, Yanpeng Zhang, Gaozeng Li, Hongde Gai, Fabrication of porous platelike LiFePO4/C cathode materials via hydrothermal process, Powder Technology, 2012, 230, 219

  CrossRef

 223. 223
  Xiaolong Zhang, Fangyi Cheng, Kai Zhang, Yanliang Liang, Siqi Yang, Jing Liang, Jun Chen, Facile polymer-assisted synthesis of LiNi0.5Mn1.5O4 with a hierarchical micro–nano structure and high rate capability, RSC Advances, 2012, 2, 13, 5669

  CrossRef

 224. 224
  Hyeong-Ho Park, Wai Lung Law, Xin Zhang, Seon-Yong Hwang, Sang Hyun Jung, Hyun-Beom Shin, Ho Kwan Kang, Hyung-Ho Park, Ross H. Hill, Chul Ki Ko, Facile Size-Tunable Fabrication of Functional Tin Dioxide Nanostructures by Multiple Size Reduction Lithography, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 5, 2507

  CrossRef

 225. 225
  Jun Liu, Wei Liu, Yanling Wan, Shaomin Ji, Jinbin Wang, Yichun Zhou, Facile synthesis of layered LiV3O8 hollow nanospheres as superior cathode materials for high-rate Li-ion batteries, RSC Advances, 2012, 2, 28, 10470

  CrossRef

 226. 226
  Yanyi Liu, Evan Uchaker, Nan Zhou, Jiangang Li, Qifeng Zhang, Guozhong Cao, Facile synthesis of nanostructured vanadium oxide as cathode materials for efficient Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 46, 24439

  CrossRef

 227. 227
  Liu Jiang Xi, Hong-En Wang, Zhou Guang Lu, Shi Liu Yang, Ru Guang Ma, Jian Qiu Deng, C.Y. Chung, Facile synthesis of porous LiMn2O4 spheres as positive electrode for high-power lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2012, 198, 251

  CrossRef

 228. 228
  Ting Zhu, Hao Bin Wu, Yabo Wang, Rong Xu, Xiong Wen (David) Lou, Formation of 1D Hierarchical Structures Composed of Ni3S2 Nanosheets on CNTs Backbone for Supercapacitors and Photocatalytic H2 Production, Advanced Energy Materials, 2012, 2, 12
 229. 229
  Laifa Shen, Hongsen Li, Evan Uchaker, Xiaogang Zhang, Guozhong Cao, General Strategy for Designing Core–Shell Nanostructured Materials for High-Power Lithium Ion Batteries, Nano Letters, 2012, 12, 11, 5673

  CrossRef

 230. 230
  Haitao Fu, Xuchuan Jiang, Xiaohong Yang, Aibing Yu, Dawei Su, Guoxiu Wang, Glycothermal synthesis of assembled vanadium oxide nanostructures for gas sensing, Journal of Nanoparticle Research, 2012, 14, 6

  CrossRef

 231. 231
  Ding Zhou, Yi Cui, BaoHang Han, Graphene-based hybrid materials and their applications in energy storage and conversion, Chinese Science Bulletin, 2012, 57, 23, 2983

  CrossRef

 232. 232
  Huan Xu, Jie Chang, Jing Sun, Lian Gao, Graphene-encapsulated LiFePO4 nanoparticles with high electrochemical performance for lithium ion batteries, Materials Letters, 2012, 83, 27

  CrossRef

 233. 233
  Ranran Song, Huaihe Song, Jisheng Zhou, Xiaohong Chen, Bin Wu, Hui Ying Yang, Hierarchical porous carbon nanosheets and their favorable high-rate performance in lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 24, 12369

  CrossRef

 234. 234
  Yumin Liu, Feng Cao, Bolei Chen, Xingzhong Zhao, Steven L. Suib, Helen L.W. Chan, Jikang Yuan, High performance of LiNi0.5Mn0.5O2 positive electrode boosted by ordered three-dimensional nanostructures, Journal of Power Sources, 2012, 206, 230

  CrossRef

 235. 235
  Stephanie L. Candelaria, Rong Chen, Yoon-Ha Jeong, Guozhong Cao, Highly porous chemically modified carbon cryogels and their coherent nanocomposites for energy applications, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 2, 5619

  CrossRef

 236. 236
  Yoshifumi Mizuno, Masashi Okubo, Daisuke Asakura, Tatsuya Saito, Eiji Hosono, Yoshiyasu Saito, Katsuyoshi Oh-ishi, Tetsuichi Kudo, Haoshen Zhou, Impedance spectroscopic study on interfacial ion transfers in cyanide-bridged coordination polymer electrode with organic electrolyte, Electrochimica Acta, 2012, 63, 139

  CrossRef

 237. 237
  Yu Wang, Hui Juan Zhang, Agita Sesara Admar, Jizhong Luo, Chee Cheong Wong, Armando Borgna, Jianyi Lin, Improved cyclability of lithium-ion battery anode using encapsulated V2O3 nanostructures in well-graphitized carbon fiber, RSC Advances, 2012, 2, 13, 5748

  CrossRef

 238. 238
  Ziyang Lu, Jixin Zhu, Daohao Sim, Wenhui Shi, Yee Yan Tay, Jan Ma, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, In situ growth of Si nanowires on graphene sheets for Li-ion storage, Electrochimica Acta, 2012, 74, 176

  CrossRef

 239. 239
  Fanyan Zeng, Zhaohui Hou, Binhong He, Chongyong Ge, Jianguo Cao, Yafei Kuang, Influence of heat-treatment on lithium ion anode properties of mesoporous carbons with nanosheet-like walls, Materials Research Bulletin, 2012, 47, 8, 2104

  CrossRef

 240. 240
  Nirton CS Vieira, Waldir Avansi, Alessandra Figueiredo, Caue Ribeiro, Valmor R Mastelaro, Francisco EG Guimarães, Ion-sensing properties of 1D vanadium pentoxide nanostructures, Nanoscale Research Letters, 2012, 7, 1, 310

  CrossRef

 241. 241
  Laifa Shen, Xiaogang Zhang, Evan Uchaker, Changzhou Yuan, Guozhong Cao, Li4Ti5O12 Nanoparticles Embedded in a Mesoporous Carbon Matrix as a Superior Anode Material for High Rate Lithium Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2012, 2, 6
 242. 242
  Gongming Wang, Xihong Lu, Yichuan Ling, Teng Zhai, Hanyu Wang, Yexiang Tong, Yat Li, LiCl/PVA Gel Electrolyte Stabilizes Vanadium Oxide Nanowire Electrodes for Pseudocapacitors, ACS Nano, 2012, 6, 11, 10296

  CrossRef

 243. 243
  Min Zhou, JiangFeng Qian, YuLiang Cao, HanXi Yang, Low temperature hydrothermal synthesis and electrochemical performances of LiFePO4 microspheres as a cathode material for lithium-ion batteries, Chinese Science Bulletin, 2012, 57, 32, 4164

  CrossRef

 244. 244
  Justin W. Hall, Nellymar Membreno, Jing Wu, Hugo Celio, Richard A. Jones, Keith J. Stevenson, Low-Temperature Synthesis of Amorphous FeP2and Its Use as Anodes for Li Ion Batteries, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 12, 5532

  CrossRef

 245. 245
  Cary M. Hayner, Xin Zhao, Harold H. Kung, Materials for Rechargeable Lithium-Ion Batteries, Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering, 2012, 3, 1, 445

  CrossRef

 246. 246
  Chen-Ho Lai, Ming-Yen Lu, Lih-Juann Chen, Metal sulfide nanostructures: synthesis, properties and applications in energy conversion and storage, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 1, 19

  CrossRef

 247. 247
  Xinyi Chen, Hongli Zhu, Yu-Chen Chen, Yuanyuan Shang, Anyuan Cao, Liangbing Hu, Gary W. Rubloff, MWCNT/V2O5Core/Shell Sponge for High Areal Capacity and Power Density Li-Ion Cathodes, ACS Nano, 2012, 6, 9, 7948

  CrossRef

 248. 248
  Weiwei Sun, Feng Cao, Yumin Liu, Xingzhong Zhao, Xiaogang Liu, Jikang Yuan, Nanoporous LiMn2O4 nanosheets with exposed {111} facets as cathodes for highly reversible lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 39, 20952

  CrossRef

 249. 249
  Rahul Mukherjee, Rahul Krishnan, Toh-Ming Lu, Nikhil Koratkar, Nanostructured electrodes for high-power lithium ion batteries, Nano Energy, 2012, 1, 4, 518

  CrossRef

 250. 250
  Xuecheng Chen, Krzysztof Kierzek, Karolina Wilgosz, Jacek Machnikowski, Jiang Gong, Jingdong Feng, Tao Tang, Ryszard J. Kalenczuk, Hongmin Chen, Paul K. Chu, Ewa Mijowska, New easy way preparation of core/shell structured SnO2@carbon spheres and application for lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 2012, 216, 475

  CrossRef

 251. 251
  Meng Zhang, Qiuping Chen, Zhixia Xi, Yonggai Hou, Qiuling Chen, One-step hydrothermal synthesis of Li2FeSiO4/C composites as lithium-ion battery cathode materials, Journal of Materials Science, 2012, 47, 5, 2328

  CrossRef

 252. 252
  Swapnil Dalavi, Pradeep Guduru, Brett L. Lucht, Performance Enhancing Electrolyte Additives for Lithium Ion Batteries with Silicon Anodes, Journal of The Electrochemical Society, 2012, 159, 5, A642

  CrossRef

 253. 253
  Xiaoyong Lai, Jonathan E. Halpert, Dan Wang, Recent advances in micro-/nano-structured hollow spheres for energy applications: From simple to complex systems, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 2, 5604

  CrossRef

 254. 254
  Fei Liu, Shuyan Song, Dongfeng Xue, Hongjie Zhang, Selective crystallization with preferred lithium-ion storage capability of inorganic materials, Nanoscale Research Letters, 2012, 7, 1, 149

  CrossRef

 255. 255
  Kai Yang, Li-Zhen Fan, Jia Guo, Xuanhui Qu, Significant improvement of electrochemical properties of AlF3-coated LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cathode materials, Electrochimica Acta, 2012, 63, 363

  CrossRef

 256. 256
  Yong-Mao Lin, Rajaram K. Nagarale, Kyle C. Klavetter, Adam Heller, C. Buddie Mullins, SnO2 and TiO2-supported-SnO2 lithium battery anodes with improved electrochemical performance, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 22, 11134

  CrossRef

 257. 257
  Rui Liu, Shengchun Yang, Fei Wang, Xuegang Lu, Zhimao Yang, Bingjun Ding, Sodium Chloride Template Synthesis of Cubic Tin Dioxide Hollow Particles for Lithium Ion Battery Applications, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 3, 1537

  CrossRef

 258. 258
  Bote Zhao, Xing Yu, Rui Cai, Ran Ran, Huanting Wang, Zongping Shao, Solution combustion synthesis of high-rate performance carbon-coated lithium iron phosphate from inexpensive iron (iii) raw material, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 7, 2900

  CrossRef

 259. 259
  Jiao Zhao, Fuqing Wang, Panpan Su, Mingrun Li, Jian Chen, Qihua Yang, Can Li, Spinel ZnMn2O4 nanoplate assemblies fabricated via “escape-by-crafty-scheme” strategy, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 26, 13328

  CrossRef

 260. 260
  Jian Hong, Xiao-Liang Wang, Qi Wang, Fredrick Omenya, Natasha A. Chernova, M. Stanley Whittingham, Jason Graetz, Structure and Electrochemistry of Vanadium-Modified LiFePO4, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 39, 20787

  CrossRef

 261. 261
  D.G. Kellerman, V.S. Gorshkov, E.V. Shalaeva, B.A. Tsaryev, E.G. Vovkotrub, Structure peculiarities of carbon-coated lithium titanate: Raman spectroscopy and electron microscopic study, Solid State Sciences, 2012, 14, 1, 72

  CrossRef

 262. 262
  Zhongxue Chen, Shen Qiu, Yuliang Cao, Xinping Ai, Kai Xie, Xiaobin Hong, Hanxi Yang, Surface-oriented and nanoflake-stacked LiNi0.5Mn1.5O4 spinel for high-rate and long-cycle-life lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 34, 17768

  CrossRef

 263. 263
  Y.Q. Qiao, X.L. Wang, J.P. Zhou, J. Zhang, C.D. Gu, J.P. Tu, Synthesis and electrochemical performance of rod-like LiV3O8 cathode materials for rechargeable lithium batteries, Journal of Power Sources, 2012, 198, 287

  CrossRef

 264. 264
  Anqiang Pan, Hao Bin Wu, Le Yu, Ting Zhu, Xiong Wen (David) Lou, Synthesis of Hierarchical Three-Dimensional Vanadium Oxide Microstructures as High-Capacity Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 8, 3874

  CrossRef

 265. 265
  Hirotomo Nishihara, Takashi Kyotani, Templated Nanocarbons for Energy Storage, Advanced Materials, 2012, 24, 33
 266. 266
  Hongbo Shu, Xianyou Wang, Qiang Wu, Li Liu, Qianqian Liang, Shunyi Yang, Bowei Ju, Xiukang Yang, Xiaoyan Zhang, Yingping Wang, Qiliang Wei, Benan Hu, Yuqing Liao, Huimin Jiang, The effect of ammonia concentration on the morphology and electrochemical properties of LiFePO4 synthesized by ammonia assisted hydrothermal route, Electrochimica Acta, 2012, 76, 120

  CrossRef

 267. 267
  Zelang Jian, Liang Zhao, Rui Wang, Yong-Sheng Hu, Hong Li, Wen Chen, Liquan Chen, The low-temperature (400 °C) coating of few-layer graphene on porous Li4Ti5O12via C28H16Br2 pyrolysis for lithium-ion batteries, RSC Advances, 2012, 2, 5, 1751

  CrossRef

 268. 268
  Laifa Shen, Evan Uchaker, Changzhou Yuan, Ping Nie, Ming Zhang, Xiaogang Zhang, Guozhong Cao, Three-Dimensional Coherent Titania–Mesoporous Carbon Nanocomposite and Its Lithium-Ion Storage Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 6, 2985

  CrossRef

 269. 269
  Luowen Peng, Yiyu Feng, Peng Lv, Da Lei, Yongtao Shen, Yu Li, Wei Feng, Transparent, Conductive, and Flexible Multiwalled Carbon Nanotube/Graphene Hybrid Electrodes with Two Three-Dimensional Microstructures, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 8, 4970

  CrossRef

 270. 270
  Jiehua Liu, Xue-Wei Liu, Two-Dimensional Nanoarchitectures for Lithium Storage, Advanced Materials, 2012, 24, 30
 271. 271
  Yongming Sun, Xianluo Hu, Wei Luo, Yunhui Huang, Ultrafine MoO2 nanoparticles embedded in a carbon matrix as a high-capacity and long-life anode for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 2, 425

  CrossRef

 272. 272
  Bing-di CHEN, Cheng-xin PENG, Zheng CUI, Ultrasonic synthesis of CoO/graphene nanohybrids as high performance anode materials for lithium-ion batteries, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, 22, 10, 2517

  CrossRef

 273. 273
  Jung Min Kim, Gaehang Lee, Byung Hoon Kim, Yun Suk Huh, Go-Woon Lee, Hae Jin Kim, Ultrasound-assisted synthesis of Li-rich mesoporous LiMn2O4 nanospheres for enhancing the electrochemical performance in Li-ion secondary batteries, Ultrasonics Sonochemistry, 2012, 19, 3, 627

  CrossRef

 274. 274
  Lei Dai, Yanfeng Gao, Chuanxiang Cao, Zhang Chen, Hongjie Luo, Minoru Kanehira, Jun Jin, Yu Liu, VO2 (A) nanostructures with controllable feature sizes and giant aspect ratios: one-step hydrothermal synthesis and lithium-ion battery performance, RSC Advances, 2012, 2, 12, 5265

  CrossRef

 275. 275
  K. K. Lee, S. Deng, H. M. Fan, S. Mhaisalkar, H. R. Tan, E. S. Tok, K. P. Loh, W. S. Chin, C. H. Sow, α-Fe2O3 nanotubes-reduced graphene oxide composites as synergistic electrochemical capacitor materials, Nanoscale, 2012, 4, 9, 2958

  CrossRef

 276. 276
  Shu-Lei Chou, Jia-Zhao Wang, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Controlled Nanofabrication, 2012,

  CrossRef

 277. 277
  Jianguo Ren, Weihua Pu, Xiangming He, Changyin Jiang, Chunrong Wan, A carbon–LiFePO4 nanocomposite as high-performance cathode material for lithium-ion batteries, Ionics, 2011, 17, 7, 581

  CrossRef

 278. 278
  Chun Xian Guo, Min Wang, Tao Chen, Xiong Wen Lou, Chang Ming Li, A Hierarchically Nanostructured Composite of MnO2/Conjugated Polymer/Graphene for High-Performance Lithium Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2011, 1, 5
 279. 279
  Chilin Li, Lin Gu, Jianwei Tong, Susumu Tsukimoto, Joachim Maier, A Mesoporous Iron-Based Fluoride Cathode of Tunnel Structure for Rechargeable Lithium Batteries, Advanced Functional Materials, 2011, 21, 8
 280. 280
  Hongbo Shu, Xianyou Wang, Qiang Wu, Bowei Ju, Li Liu, Xiukang Yang, Yingping Wang, Yansong Bai, Shunyi Yang, Ammonia Assisted Hydrothermal Synthesis of Monodisperse LiFePO4∕C Microspheres as Cathode Material for Lithium Ion Batteries, Journal of The Electrochemical Society, 2011, 158, 12, A1448

  CrossRef

 281. 281
  M. Christopher Orilall, Ulrich Wiesner, Block copolymer based composition and morphology control in nanostructured hybrid materials for energy conversion and storage: solar cells, batteries, and fuel cells, Chemical Society Reviews, 2011, 40, 2, 520

  CrossRef

 282. 282
  Jinping Liu, Jian Jiang, Chuanwei Cheng, Hongxing Li, Jixuan Zhang, Hao Gong, Hong Jin Fan, Co3O4 Nanowire@MnO2 Ultrathin Nanosheet Core/Shell Arrays: A New Class of High-Performance Pseudocapacitive Materials, Advanced Materials, 2011, 23, 18
 283. 283
  Yong Wang, Qingshan Zhu, Ling Tao, Xiaowen Su, Controlled-synthesis of NiS hierarchical hollow microspheres with different building blocks and their application in lithium batteries, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 25, 9248

  CrossRef

 284. 284
  Yu Wang, Hui Juan Zhang, Wei Xiang Lim, Jian Yi Lin, Chee Cheong Wong, Designed strategy to fabricate a patterned V2O5 nanobelt array as a superior electrode for Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 7, 2362

  CrossRef

 285. 285
  Li-Xia Yuan, Zhao-Hui Wang, Wu-Xing Zhang, Xian-Luo Hu, Ji-Tao Chen, Yun-Hui Huang, John B. Goodenough, Development and challenges of LiFePO4 cathode material for lithium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 2, 269

  CrossRef

 286. 286
  Ran Liu, Jonathon Duay, Sang Bok Lee, Electrochemical Formation Mechanism for the Controlled Synthesis of Heterogeneous MnO2/Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Nanowires, ACS Nano, 2011, 5, 7, 5608

  CrossRef

 287. 287
  Haimei Liu, Haoshen Zhou, Lipeng Chen, Zhanfeng Tang, Wensheng Yang, Electrochemical insertion/deinsertion of sodium on NaV6O15 nanorods as cathode material of rechargeable sodium-based batteries, Journal of Power Sources, 2011, 196, 2, 814

  CrossRef

 288. 288
  Sara Cavaliere, Surya Subianto, Iuliia Savych, Deborah J. Jones, Jacques Rozière, Electrospinning: designed architectures for energy conversion and storage devices, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 12, 4761

  CrossRef

 289. 289
  Yanyi Liu, Dawei Liu, Qifeng Zhang, Guozhong Cao, Engineering nanostructured electrodes away from equilibrium for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 27, 9969

  CrossRef

 290. 290
  Ki Chun Kil, Maeng Eun Lee, Gu Yeon Kim, Chae-Woong Cho, Kijun Kim, Geunbae Kim, Ungyu Paik, Enhanced Electrochemical Properties of LiFePO4Electrodes with Carboxylated Poly(vinyl difluoride) in Lithium-Ion Batteries: Experimental and Theoretical Analysis, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 32, 16242

  CrossRef

 291. 291
  Y. L. Ding, J. Xie, G. S. Cao, T. J. Zhu, H. M. Yu, X. B. Zhao, Enhanced Elevated-Temperature Performance of Al-Doped Single-Crystalline LiMn2O4Nanotubes as Cathodes for Lithium Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 19, 9821

  CrossRef

 292. 292
  Ilyoung Choi, Hyungmin Ahn, Moon Jeong Park, Enhanced Performance in Lithium–Polymer Batteries Using Surface-Functionalized Si Nanoparticle Anodes and Self-Assembled Block Copolymer Electrolytes, Macromolecules, 2011, 44, 18, 7327

  CrossRef

 293. 293
  Weiwei Zhou, Chuanwei Cheng, Jinping Liu, Yee Yan Tay, Jian Jiang, Xingtao Jia, Jixuan Zhang, Hao Gong, Huey Hoon Hng, Ting Yu, Hong Jin Fan, Epitaxial Growth of Branched α-Fe2O3/SnO2 Nano-Heterostructures with Improved Lithium-Ion Battery Performance, Advanced Functional Materials, 2011, 21, 13
 294. 294
  George Hasegawa, Yuya Ishihara, Kazuyoshi Kanamori, Kohei Miyazaki, Yuki Yamada, Kazuki Nakanishi, Takeshi Abe, Facile Preparation of Monolithic LiFePO4/Carbon Composites with Well-Defined Macropores for a Lithium-Ion Battery, Chemistry of Materials, 2011, 23, 23, 5208

  CrossRef

 295. 295
  Yang Xu, Xiaosan Han, Lei Zheng, Shiqiang Wei, Yi Xie, First investigation on charge-discharge reaction mechanism of aqueous lithium ion batteries: a new anode material of Ag2V4O11 nanobelts, Dalton Transactions, 2011, 40, 40, 10751

  CrossRef

 296. 296
  Guodong Du, Kuok Hau Seng, Zaiping Guo, Jun Liu, Wenxian Li, Dianzeng Jia, Chris Cook, Zongwen Liu, Huakun Liu, Graphene–V2O5·nH2O xerogel composite cathodes for lithium ion batteries, RSC Advances, 2011, 1, 4, 690

  CrossRef

 297. 297
  Ran Liu, Jonathon Duay, Sang Bok Lee, Heterogeneous nanostructured electrode materials for electrochemical energy storage, Chemical Communications, 2011, 47, 5, 1384

  CrossRef

 298. 298
  Liang Zhou, Wangjun Cui, Jiamin Wu, Qingfei Zhao, Hexing Li, Yongyao Xia, Yunhua Wang, Chengzhong Yu, Hierarchical Cu4V2.15O9.38 micro-/nanostructures: a lithium intercalating electrode material, Nanoscale, 2011, 3, 3, 999

  CrossRef

 299. 299
  Yanyan Zhang, Yuxin Tang, Shengyan Yin, Zhiyuan Zeng, Hua Zhang, Chang Ming Li, Zhili Dong, Zhong Chen, Xiaodong Chen, Hierarchical protonated titanate nanostructures for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2011, 3, 10, 4074

  CrossRef

 300. 300
  Yuan Yang, Guihua Yu, Judy J. Cha, Hui Wu, Michael Vosgueritchian, Yan Yao, Zhenan Bao, Yi Cui, Improving the Performance of Lithium–Sulfur Batteries by Conductive Polymer Coating, ACS Nano, 2011, 5, 11, 9187

  CrossRef

 301. 301
  D. Zilli, P.R. Bonelli, C.J. Gommes, S. Blacher, J.-P. Pirard, A.L. Cukierman, Krypton adsorption as a suitable tool for surface characterization of multi-walled CNTs, Carbon, 2011, 49, 3, 980

  CrossRef

 302. 302
  Yanyi Liu, Dawei Liu, Qifeng Zhang, Danmei Yu, Jun Liu, Guozhong Cao, Lithium iron phosphate/carbon nanocomposite film cathodes for high energy lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2011, 56, 5, 2559

  CrossRef

 303. 303
  Yang Yang, Doohun Kim, Patrik Schmuki, Lithium-ion intercalation and electrochromism in ordered V2O5 nanoporous layers, Electrochemistry Communications, 2011, 13, 11, 1198

  CrossRef

 304. 304
  Danmei Yu, Changguo Chen, Shuhong Xie, Yanyi Liu, Kwangsuk Park, Xiaoyuan Zhou, Qifeng Zhang, Jiangyu Li, Guozhong Cao, Mesoporous vanadium pentoxide nanofibers with significantly enhanced Li-ion storage properties by electrospinning, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 3, 858

  CrossRef

 305. 305
  J.P. Pereira-Ramos, P. Soudan, R. Baddour-Hadjean, S. Bach, Modification of the LixV2O5 phase diagram by incorporation of chromium oxide, Journal of Power Sources, 2011, 196, 3, 1392

  CrossRef

 306. 306
  Yongming Sun, Xianluo Hu, Jimmy C. Yu, Quan Li, Wei Luo, Lixia Yuan, Wuxing Zhang, Yunhui Huang, Morphosynthesis of a hierarchical MoO2 nanoarchitecture as a binder-free anode for lithium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 8, 2870

  CrossRef

 307. 307
  Liwen Ji, Zhongkui Tan, Tevye Kuykendall, Eun Ji An, Yanbao Fu, Vincent Battaglia, Yuegang Zhang, Multilayer nanoassembly of Sn-nanopillar arrays sandwiched between graphene layers for high-capacity lithium storage, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 9, 3611

  CrossRef

 308. 308
  Anqiang Pan, Ji-Guang Zhang, Guozhong Cao, Shuquan Liang, Chongmin Wang, Zimin Nie, Bruce W. Arey, Wu Xu, Dawei Liu, Jie Xiao, Guosheng Li, Jun Liu, Nanosheet-structured LiV3O8 with high capacity and excellent stability for high energy lithium batteries, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 27, 10077

  CrossRef

 309. 309
  Jeannine R. Szczech, Song Jin, Nanostructured silicon for high capacity lithium battery anodes, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 1, 56

  CrossRef

 310. 310
  Yonggang Wang, Ping He, Haoshen Zhou, Olivine LiFePO4: development and future, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 3, 805

  CrossRef

 311. 311
  Yu Wang, Hui Juan Zhang, Kien Wei Siah, Chee Cheong Wong, Jianyi Lin, Armando Borgna, One pot synthesis of self-assembled V2O5 nanobelt membrane via capsule-like hydrated precursor as improved cathode for Li-ion battery, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 28, 10336

  CrossRef

 312. 312
  Viswanathan S. Saji, Young-Soo Kim, Tae-Hee Kim, Jaephil Cho, Hyun-Kon Song, One-dimensional (1D) nanostructured and nanocomposited LiFePO4: its perspective advantages for cathode materials of lithium ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 43, 19226

  CrossRef

 313. 313
  Madhav Singh, Monika Willert-Porada, Polyol process for the synthesis of LiFePO4 rhombohedral particles, Advanced Powder Technology, 2011, 22, 2, 284

  CrossRef

 314. 314
  Xianhong Rui, Jixin Zhu, Daohao Sim, Chen Xu, Yi Zeng, Huey Hoon Hng, Tuti Mariana Lim, Qingyu Yan, Reduced graphene oxide supported highly porous V2O5 spheres as a high-power cathode material for lithium ion batteries, Nanoscale, 2011, 3, 11, 4752

  CrossRef

 315. 315
  Dong In Choi, Gi-Beom Han, Dong Jin Lee, Jung-Ki Park, Jang Wook Choi, Scalable LiCoO2 Nanoparticle Fibers for High Power Lithium Battery Cathodes, Journal of The Electrochemical Society, 2011, 158, 10, A1150

  CrossRef

 316. 316
  S. P. Kuksenko, I. O. Konovalenko, Silicon nanopowder as active material for hybrid electrodes of lithium-ion batteries, Russian Journal of Applied Chemistry, 2011, 84, 7, 1179

  CrossRef

 317. 317
  Yuan-Li Ding, Jian Xie, Gao-Shao Cao, Tie-Jun Zhu, Hong-Ming Yu, Xin-Bing Zhao, Single-Crystalline LiMn2O4 Nanotubes Synthesized Via Template-Engaged Reaction as Cathodes for High-Power Lithium Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2011, 21, 2
 318. 318
  Chuan Cai, Dongsheng Guan, Ying Wang, Solution processing of V2O5–WO3 composite films for enhanced Li-ion intercalation properties, Journal of Alloys and Compounds, 2011, 509, 3, 909

  CrossRef

 319. 319
  Seong-Min Bak, Kyung-Wan Nam, Chang-Wook Lee, Kwang-Heon Kim, Hyun-Chul Jung, Xiao-Qing Yang, Kwang-Bum Kim, Spinel LiMn2O4/reduced graphene oxide hybrid for high rate lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 43, 17309

  CrossRef

 320. 320
  Chao Liu, Dongxia Ma, Xiujie Ji, Shanshan Zhao, Song Li, Surfactant assisted synthesis of lamellar nanostructured LiFePO4 at 388K, Applied Surface Science, 2011, 257, 9, 4529

  CrossRef

 321. 321
  Yumin Liu, Bolei Chen, Feng Cao, Xingzhong Zhao, Jikang Yuan, Synthesis of nanoarchitectured LiNi0.5Mn0.5O2 spheres for high-performance rechargeable lithium-ion batteries via an in situ conversion route, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 28, 10437

  CrossRef

 322. 322
  PEI KANG SHEN, HONGLI ZOU, HUI MENG, MINGMEI WU, SYNTHESIS OF SPHERICAL LiFePO4PARTICLES BY INTERMITTENT MICROWAVE HEATING ASSISTED WATER-BATH REACTION, Functional Materials Letters, 2011, 04, 03, 209

  CrossRef

 323. 323
  Hyo-Joong Kim, Kwon-Il Choi, Anqiang Pan, Il-Doo Kim, Hae-Ryong Kim, Kang-Min Kim, Chan Woong Na, Guozhong Cao, Jong-Heun Lee, Template-free solvothermal synthesis of hollow hematite spheres and their applications in gas sensors and Li-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 18, 6549

  CrossRef

 324. 324
  Jun Liu, Yichun Zhou, Jinbin Wang, Yong Pan, Dongfeng Xue, Template-free solvothermal synthesis of yolk–shell V2O5 microspheres as cathode materials for Li-ion batteries, Chemical Communications, 2011, 47, 37, 10380

  CrossRef

 325. 325
  Xin Zhao, Beatriz Mendoza Sánchez, Peter J. Dobson, Patrick S. Grant, The role of nanomaterials in redox-based supercapacitors for next generation energy storage devices, Nanoscale, 2011, 3, 3, 839

  CrossRef

 326. 326
  X. YANG, S. M. ZHANG, J. X. ZHANG, M. Y. XU, P. REN, X. C. LI, L. C. YAN, THE STUDY ON SYNTHESIS AND MODIFICATION FOR IRON PHOSPHATE, Functional Materials Letters, 2011, 04, 04, 323

  CrossRef

 327. 327
  Fangyi Cheng, Jun Chen, Transition metal vanadium oxides and vanadate materials for lithium batteries, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 27, 9841

  CrossRef

 328. 328
  Shinya Suzuki, Masaru Miyayama, Ultra-thin film electrodes of tetratitanate nanosheets, Solid State Ionics, 2011, 204-205, 66

  CrossRef

 329. 329
  Haimei Liu, Wensheng Yang, Ultralong single crystalline V2O5 nanowire/graphene composite fabricated by a facile green approach and its lithium storage behavior, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 10, 4000

  CrossRef

 330. 330
  Yanyi Liu, Michael Clark, Qifeng Zhang, Danmei Yu, Dawei Liu, Jun Liu, Guozhong Cao, V2O5 Nano-Electrodes with High Power and Energy Densities for Thin Film Li-Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2011, 1, 2
 331. 331
  M. Sathiya, A. S. Prakash, K. Ramesha, J−M. Tarascon, A. K. Shukla, V2O5-Anchored Carbon Nanotubes for Enhanced Electrochemical Energy Storage, Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 40, 16291

  CrossRef

 332. 332
  Hyun-Woo Shim, In-Sun Cho, Kug Sun Hong, Ah-Hyeon Lim, Dong-Wan Kim, Wolframite-type ZnWO4Nanorods as New Anodes for Li-Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 32, 16228

  CrossRef

 333. 333
  G. S. Zakharova, N. V. Podval’naya, M. V. Kuznetsov, XPS study of nanorods of doped vanadium oxide M x V2O5 · nH2O (M = Na, K, Rb, Cs), Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2011, 56, 2, 267

  CrossRef

 334. 334
  Yong-Mao Lin, Paul R. Abel, Adam Heller, C. Buddie Mullins, α-Fe2O3Nanorods as Anode Material for Lithium Ion Batteries, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2011, 2, 22, 2885

  CrossRef

 335. 335
  Yu-Guo Guo, Sen Xin, Li-Jun Wan, Electrochemical Nanofabrication, 2011,

  CrossRef

 336. 336
  Yongcai Qiu, Shihe Yang, Hong Deng, Limin Jin, Weishan Li, A novel nanostructured spinel ZnCo2O4 electrode material: morphology conserved transformation from a hexagonal shaped nanodisk precursor and application in lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 21, 4439

  CrossRef

 337. 337
  Jayaprakash Khanderi, Jörg J. Schneider, A Single-Source Co/Li/O Organometallic Precursor for Nanocrystalline LiCoO2 – Synthesis, Formation Pathway, and Electrochemical Performance, European Journal of Inorganic Chemistry, 2010, 2010, 29
 338. 338
  Chang Liu, Feng Li, Lai-Peng Ma, Hui-Ming Cheng, Advanced Materials for Energy Storage, Advanced Materials, 2010, 22, 8
 339. 339
  Takao Kokubu, Yuya Oaki, Hiroaki Uchiyama, Eiji Hosono, Haoshen Zhou, Hiroaki Imai, Biomimetic Synthesis of Metal Ion-Doped Hierarchical Crystals Using a Gel Matrix: Formation of Cobalt-Doped LiMn2O4 with Improved Electrochemical Properties through a Cobalt-Doped MnCO3 Precursor, Chemistry – An Asian Journal, 2010, 5, 4
 340. 340
  Chen-Ho Lai, Kuo-Wei Huang, Ju-Hsiang Cheng, Chung-Yang Lee, Bing-Joe Hwang, Lih-Juann Chen, Direct growth of high-rate capability and high capacity copper sulfide nanowire array cathodes for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 32, 6638

  CrossRef

 341. 341
  D. M. Yu, S. T. Zhang, D. W. Liu, X. Y. Zhou, S. H. Xie, Q. F. Zhang, Y. Y. Liu, G. Z. Cao, Effect of manganese doping on Li-ion intercalation properties of V2O5 films, Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 48, 10841

  CrossRef

 342. 342
  R. Inguanta, F. Vergottini, G. Ferrara, S. Piazza, C. Sunseri, Effect of temperature on the growth of α-PbO2 nanostructures, Electrochimica Acta, 2010, 55, 28, 8556

  CrossRef

 343. 343
  Wei Xiao, Hui Xia, Jerry Y H Fuh, Li Lu, Electrophoretic-deposited CNT/MnO2composites for high-power electrochemical energy storage/conversion applications, Physica Scripta, 2010, T139, 014008

  CrossRef

 344. 344
  Kenneth A. Walz, Christopher S. Johnson, Jamie Genthe, Lucas C. Stoiber, Walter A. Zeltner, Marc A. Anderson, Michael M. Thackeray, Elevated temperature cycling stability and electrochemical impedance of LiMn2O4 cathodes with nanoporous ZrO2 and TiO2 coatings, Journal of Power Sources, 2010, 195, 15, 4943

  CrossRef

 345. 345
  Mahdi Rasouli, Louis Soo Jay Phee, Energy sources and their development for application in medical devices, Expert Review of Medical Devices, 2010, 7, 5, 693

  CrossRef

 346. 346
  M.M. Rahman, Jia-Zhao Wang, Nurul Hayati Idris, Zhixin Chen, Huakun Liu, Enhanced lithium storage in a VO2(B)-multiwall carbon nanotube microsheet composite prepared via an in situ hydrothermal process, Electrochimica Acta, 2010, 56, 2, 693

  CrossRef

 347. 347
  Anqiang Pan, Dawei Liu, Xiaoyuan Zhou, Betzaita Betalla. Garcia, Shuquan Liang, Jun Liu, Guozhong Cao, Enhanced lithium-ion intercalation properties of coherent hydrous vanadium pentoxide–carbon cryogel nanocomposites, Journal of Power Sources, 2010, 195, 12, 3893

  CrossRef

 348. 348
  Yuanzhe Piao, Hyun Sik Kim, Yung-Eun Sung, Taeghwan Hyeon, Facile scalable synthesis of magnetite nanocrystals embedded in carbon matrix as superior anode materials for lithium-ion batteries, Chemical Communications, 2010, 46, 1, 118

  CrossRef

 349. 349
  Laifa Shen, Changzhou Yuan, Hongjun Luo, Xiaogang Zhang, Ke Xu, Yongyao Xia, Facile synthesis of hierarchically porous Li4Ti5O12 microspheres for high rate lithium ion batteries, Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 33, 6998

  CrossRef

 350. 350
  Anqiang Pan, Ji-Guang Zhang, Zimin Nie, Guozhong Cao, Bruce W. Arey, Guosheng Li, Shu-quan Liang, Jun Liu, Facile synthesized nanorod structured vanadium pentoxide for high-rate lithium batteries, Journal of Materials Chemistry, 2010, 20, 41, 9193

  CrossRef

 351. 351
  Ming Zhang, Xiaoming Yin, Zhifeng Du, Shuang Liu, Libao Chen, Qiuhong Li, Hui Jin, Kun Peng, Taihong Wang, Fe3O4 dendrites reduced by carbon-coatings as high reversible capacity anodes for lithium ion batteries, Solid State Sciences, 2010, 12, 12, 2024

  CrossRef

 352. 352
  Kejie Zhao, Matt Pharr, Joost J. Vlassak, Zhigang Suo, Fracture of electrodes in lithium-ion batteries caused by fast charging, Journal of Applied Physics, 2010, 108, 7, 073517

  CrossRef

 353. 353
  Alexey M. Glushenkov, Mohd Faiz Hassan, Vladimir I. Stukachev, Zaiping Guo, Hua Kun Liu, Gennady G. Kuvshinov, Ying Chen, Growth of V2O5 nanorods from ball-milled powders and their performance in cathodes and anodes of lithium-ion batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2010, 14, 10, 1841

  CrossRef

 354. 354
  Z.H. Li, T.P. Zhao, X.Y. Zhan, D.S. Gao, Q.Z. Xiao, G.T. Lei, High capacity three-dimensional ordered macroporous CoFe2O4 as anode material for lithium ion batteries, Electrochimica Acta, 2010, 55, 15, 4594

  CrossRef

 355. 355
  Cara M. Doherty, Rachel A. Caruso, Calum J. Drummond, High performance LiFePO4 electrode materials: influence of colloidal particle morphology and porosity on lithium-ion battery power capability, Energy & Environmental Science, 2010, 3, 6, 813

  CrossRef

 356. 356
  Fei Teng, Sunand Santhanagopalan, Ryan Lemmens, Xiaobao Geng, Pragneshkumar Patel, Dennis Desheng Meng, In situ growth of LiFePO4 nanorod arrays under hydrothermal condition, Solid State Sciences, 2010, 12, 5, 952

  CrossRef

 357. 357
  Chilin Li, Lin Gu, Susumu Tsukimoto, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Low-Temperature Ionic-Liquid-Based Synthesis of Nanostructured Iron-Based Fluoride Cathodes for Lithium Batteries, Advanced Materials, 2010, 22, 33
 358. 358
  Shubin Yang, Xinliang Feng, Linjie Zhi, Qian Cao, Joachim Maier, Klaus Müllen, Nanographene-Constructed Hollow Carbon Spheres and Their Favorable Electroactivity with Respect to Lithium Storage, Advanced Materials, 2010, 22, 7
 359. 359
  X. Y. Zhan, J. J. Tang, Z. H. Li, D. S. Gao, P. Chen, Q. Wu, Nanometer Cr2O3-doped MnO2 spheres for rechargeable lithium batteries, Journal of Solid State Electrochemistry, 2010, 14, 6, 1007

  CrossRef

 360. 360
  Helmut Goesmann, Claus Feldmann, Nanoparticulate Functional Materials, Angewandte Chemie International Edition, 2010, 49, 8
 361. 361
  Helmut Goesmann, Claus Feldmann, Nanopartikuläre Funktionsmaterialien, Angewandte Chemie, 2010, 122, 8
 362. 362
  Maksudul Hasan, Tamjid Chowdhury, James F. Rohan, Nanotubes of Core/Shell Cu/Cu[sub 2]O as Anode Materials for Li-Ion Rechargeable Batteries, Journal of The Electrochemical Society, 2010, 157, 6, A682

  CrossRef

 363. 363
  Gabriele Centi, Siglinda Perathoner, Problems and perspectives in nanostructured carbon-based electrodes for clean and sustainable energy, Catalysis Today, 2010, 150, 1-2, 151

  CrossRef

 364. 364
  Changzheng Wu, Yi Xie, Promising vanadium oxide and hydroxide nanostructures: from energy storage to energy saving, Energy & Environmental Science, 2010, 3, 9, 1191

  CrossRef

 365. 365
  Jeffrey W. Fergus, Recent developments in cathode materials for lithium ion batteries, Journal of Power Sources, 2010, 195, 4, 939

  CrossRef

 366. 366
  W.-S. Kim, S.-B. Kim, I.C. Jang, H.H. Lim, Y.S. Lee, Remarkable improvement in cell safety for Li[Ni0.5Co0.2Mn0.3]O2 coated with LiFePO4, Journal of Alloys and Compounds, 2010, 492, 1-2, L87

  CrossRef

 367. 367
  Heng-Xing Ji, Xing-Long Wu, Li-Zhen Fan, Cornelia Krien, Irina Fiering, Yu-Guo Guo, Yongfeng Mei, Oliver G. Schmidt, Self-Wound Composite Nanomembranes as Electrode Materials for Lithium Ion Batteries, Advanced Materials, 2010, 22, 41
 368. 368
  Sung-Je Lee, Kwang-Hee Jung, Bo-Gun Park, Ho-Gi Kim, Yong-Joon Park, Synthesis of Li4Ti5O12Thin Film with Inverse Hemispheric Structure, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2010, 31, 2, 360

  CrossRef

 369. 369
  Jing-Mei Li, Kuo-Hsin Chang, Chi-Chang Hu, The key factor determining the anodic deposition of vanadium oxides, Electrochimica Acta, 2010, 55, 28, 8600

  CrossRef

 370. 370
  Sylvio Indris, Joseph Wontcheu, Wolfgang Bensch, An electrochemical study of lithium insertion into Cr5−yTiySe8 (y = 1, 2, 3, 4, 4.5) beyond the intercalation limit, Physical Chemistry Chemical Physics, 2009, 11, 17, 3250

  CrossRef

 371. 371
  Hao Zhang, Gaoping Cao, Yusheng Yang, Carbon nanotube arrays and their composites for electrochemical capacitors and lithium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2009, 2, 9, 932

  CrossRef

 372. 372
  Jun Liu, Hui Xia, Dongfeng Xue, Li Lu, Double-Shelled Nanocapsules of V2O5-Based Composites as High-Performance Anode and Cathode Materials for Li Ion Batteries, Journal of the American Chemical Society, 2009, 131, 34, 12086

  CrossRef

 373. 373
  Kyung Tae Lee, Kyung Sub Lee, Electrochemical properties of LiFe0.9Mn0.1PO4/Fe2P cathode material by mechanical alloying, Journal of Power Sources, 2009, 189, 1, 435

  CrossRef

 374. 374
  Fabrication of 3-Dimensional LiMn2O4Thin Film, Bulletin of the Korean Chemical Society, 2009, 30, 3, 653

  CrossRef

 375. 375
  Theivanayagam Muraliganth, Arumugam Vadivel Murugan, Arumugam Manthiram, Facile synthesis of carbon-decorated single-crystalline Fe3O4 nanowires and their application as high performance anode in lithium ion batteries, Chemical Communications, 2009, 47, 7360

  CrossRef

 376. 376
  Wolfgang Bensch, Thomas Bredow, Hubert Ebert, Paul Heitjans, Sylvio Indris, Sergiy Mankovsky, Martin Wilkening, Li intercalation and anion/cation substitution of transition metal chalcogenides: Effects on crystal structure, microstructure, magnetic properties and Li+ ion mobility, Progress in Solid State Chemistry, 2009, 37, 2-3, 206

  CrossRef

 377. 377
  Xing-Long Wu, Ling-Yan Jiang, Fei-Fei Cao, Yu-Guo Guo, Li-Jun Wan, LiFePO4 Nanoparticles Embedded in a Nanoporous Carbon Matrix: Superior Cathode Material for Electrochemical Energy-Storage Devices, Advanced Materials, 2009, 21, 25-26
 378. 378
  Dawei Liu, Betzaida Battalla Garcia, Qifeng Zhang, Qing Guo, Yunhuai Zhang, Saghar Sepehri, Guozhong Cao, Mesoporous Hydrous Manganese Dioxide Nanowall Arrays with Large Lithium Ion Energy Storage Capacities, Advanced Functional Materials, 2009, 19, 7
 379. 379
  Yueming Zhai, Junfeng Zhai, Ming Zhou, Shaojun Dong, Ordered magnetic core–manganese oxide shell nanostructures and their application in water treatment, Journal of Materials Chemistry, 2009, 19, 38, 7030

  CrossRef

 380. 380
  Chen-Ho Lai, Kuo-Wei Huang, Ju-Hsiang Cheng, Chung-Yang Lee, Wei-Fan Lee, Chi-Te Huang, Bing-Joe Hwang, Lih-Juann Chen, Oriented growth of large-scale nickel sulfide nanowire arrays via a general solution route for lithium-ion battery cathode applications, Journal of Materials Chemistry, 2009, 19, 39, 7277

  CrossRef

 381. 381
  Ke Wang, Rui Cai, Tao Yuan, Xing Yu, Ran Ran, Zongping Shao, Process investigation, electrochemical characterization and optimization of LiFePO4/C composite from mechanical activation using sucrose as carbon source, Electrochimica Acta, 2009, 54, 10, 2861

  CrossRef

 382. 382
  Marcus A. Worsley, Joshua D. Kuntz, Octavio Cervantes, T. Yong-Jin Han, Alex E. Gash, Joe H. Satcher, Jr, Theodore F. Baumann, Route to high surface area TiO2/C and TiCN/C composites, Journal of Materials Chemistry, 2009, 19, 38, 7146

  CrossRef

 383. 383
  Dongping Lv, Xingkang Huang, Hongjun Yue, Yong Yang, Sodium-Ion-Assisted Hydrothermal Synthesis of γ-MnO[sub 2] and Its Electrochemical Performance, Journal of The Electrochemical Society, 2009, 156, 11, A911

  CrossRef

 384. 384
  Dawei Liu, Yunhuai Zhang, Peng Xiao, Betzaida Batalla Garcia, Qifeng Zhang, Xiaoyuan Zhou, Yoon-Ha Jeong, Guozhong Cao, TiO2 nanotube arrays annealed in CO exhibiting high performance for lithium ion intercalation, Electrochimica Acta, 2009, 54, 27, 6816

  CrossRef

 385. 385
  Dawei Liu, Yanyi Liu, Betzaida Batalla Garcia, Qifeng Zhang, Anqiang Pan, Yoon-Ha Jeong, Guozhong Cao, V2O5 xerogel electrodes with much enhanced lithium-ion intercalation properties with N2 annealing, Journal of Materials Chemistry, 2009, 19, 46, 8789

  CrossRef

 386. 386
  Ying Wang, Guozhong Cao, ChemInform Abstract: Developments in Nanostructured Cathode Materials for High-Performance Lithium-Ion Batteries, ChemInform, 2008, 39, 37
 387. 387
  A. Manthiram, A. Vadivel Murugan, A. Sarkar, T. Muraliganth, Nanostructured electrode materials for electrochemical energy storage and conversion, Energy & Environmental Science, 2008, 1, 6, 621

  CrossRef

 388. 388
  Jun Liu, Guozhong Cao, Zhenguo Yang, Donghai Wang, Dan Dubois, Xiaodong Zhou, Gordon L. Graff, Larry R. Pederson, Ji-Guang Zhang, Oriented Nanostructures for Energy Conversion and Storage, ChemSusChem, 2008, 1, 8-9
 389. 389
  Applications of Mesoporous Molecular Sieves,
 390. 390
  Thien Phap Nguyen, Applications of Polymer-Based Nanocomposites,
 391. 391
  Seong-Hwan Kim, Hyeng-Woo Eom, Se-Young Choi, Durability and Cycling Stability of Copper Coated Titania Nanotube as Anode Materials for Li-Ion Battery,