SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Chao Xie, Biao Nie, Longhui Zeng, Feng-Xia Liang, Ming-Zheng Wang, Linbao Luo, Mei Feng, Yongqiang Yu, Chun-Yan Wu, Yucheng Wu, Shu-Hong Yu, Core–Shell Heterojunction of Silicon Nanowire Arrays and Carbon Quantum Dots for Photovoltaic Devices and Self-Driven Photodetectors, ACS Nano, 2014, 140331090504004

  CrossRef

 2. 2
  Peng Gao, Ke Ding, Yan Wang, Kaiqun Ruan, Senlin Diao, Qing Zhang, Baoquan Sun, Jiansheng Jie, Crystalline Si/Graphene Quantum Dots Heterojunction Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 10, 5164

  CrossRef

 3. 3
  Yusheng Xia, Xuxin Pu, Jie Liu, Jie Liang, Pujun Liu, Xiaoqing Li, Xibin Yu, CuO nanoleaves enhance the c-Si solar cell efficiency, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 19, 6796

  CrossRef

 4. 4
  Pushpa Raj Pudasaini, Manisha Sharma, Francisco Ruiz-Zepeda, Arturo A. Ayon, Efficiency improvement of a nanostructured polymer solar cell employing atomic layer deposited Al2O3 as a passivation layer, Microelectronic Engineering, 2014, 119, 6

  CrossRef

 5. 5
  Haiming Zhao, Dan Xie, Tingting Feng, Yuanfan Zhao, Jianlong Xu, Xinming Li, Hongwei Zhu, Tianling Ren, Enhanced performance of PEDOT:PSS/n-Si hybrid solar cell by HNO3treatment, Applied Physics Express, 2014, 7, 3, 031603

  CrossRef

 6. 6
  Yunfang Zhang, Fengshuo Zu, Shuit-Tong Lee, Liangsheng Liao, Ni Zhao, Baoquan Sun, Heterojunction with Organic Thin Layers on Silicon for Record Efficiency Hybrid Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 2
 7. 7
  Subramani Thiyagu, Chen-Chih Hsueh, Chien-Ting Liu, Hong-Jhang Syu, Tzu-Ching Lin, Ching-Fuh Lin, Hybrid organic–inorganic heterojunction solar cells with 12% efficiency by utilizing flexible film-silicon with a hierarchical surface, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3361

  CrossRef

 8. 8
  Ann S. Erickson, Arava Zohar, David Cahen, n-Si–Organic Inversion Layer Interfaces: A Low Temperature Deposition Method for Forming a p–n Homojunction in n-Si, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 5
 9. 9
  Seung Hun Eom, Myung-Jin Baek, Hanok Park, Liang Yan, Shubin Liu, Wei You, Soo-Hyoung Lee, Roles of Interfacial Modifiers in Hybrid Solar Cells: Inorganic/Polymer Bilayer vs Inorganic/Polymer:Fullerene Bulk Heterojunction, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 2, 803

  CrossRef

 10. 10
  Ishwor Khatri, Ayo Hoshino, Fumiya Watanabe, Qiming Liu, Ryo Ishikawa, Keiji Ueno, Hajime Shirai, Self-assembled silver nanowires as top electrode for poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(stylenesulfonate)/n-silicon solar cell, Thin Solid Films, 2014, 558, 306

  CrossRef

 11. 11
  Manisha Sharma, Pushpa Raj Pudasaini, Francisco Ruiz-Zepeda, David Elam, Arturo A. Ayon, Ultrathin, Flexible Organic–Inorganic Hybrid Solar Cells Based on Silicon Nanowires and PEDOT:PSS, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4356

  CrossRef

 12. 12
  Golap Kalita, Masayoshi Umeno, Masaki Tanemura, Nanostructured Polymer Blends, 2014,

  CrossRef

 13. 13
  Jung-Hun Seo, Tae-Yeon Oh, Jungho Park, Weidong Zhou, Byeong-Kwon Ju, Zhenqiang Ma, A Multifunction Heterojunction Formed Between Pentacene and a Single-Crystal Silicon Nanomembrane, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 27
 14. 14
  Zhiwen Jin, Jizheng Wang, A trilayer architecture for polymer photoconductors, Applied Physics Letters, 2013, 102, 5, 053304

  CrossRef

 15. 15
  Wan-Rou Wei, Meng-Lin Tsai, Shu-Te Ho, Shih-Hsiang Tai, Cherng-Rong Ho, Shin-Hung Tsai, Chee-Wee Liu, Ren-Jei Chung, Jr-Hau He, Above-11%-Efficiency Organic–Inorganic Hybrid Solar Cells with Omnidirectional Harvesting Characteristics by Employing Hierarchical Photon-Trapping Structures, Nano Letters, 2013, 13, 8, 3658

  CrossRef

 16. 16
  Huimin Jia, Weiwei He, Yan Lei, Xuewu Chen, Yong Xiang, Shu Zhang, Woon Ming Lau, Zhi Zheng, Controllable fabrication of ternary ZnIn2S4 nanosheet array film for bulk heterojunction solar cells, RSC Advances, 2013, 3, 23, 8909

  CrossRef

 17. 17
  Jheng-Yuan Chen, Celal Con, Ming-Hung Yu, Bo Cui, Kien Wen Sun, Efficiency Enhancement of PEDOT:PSS/Si Hybrid Solar Cells by Using Nanostructured Radial Junction and Antireflective Surface, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 15, 7552

  CrossRef

 18. 18
  Jie Zhang, Yunfang Zhang, Fute Zhang, Baoquan Sun, Electrical characterization of inorganic-organic hybrid photovoltaic devices based on silicon-poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate), Applied Physics Letters, 2013, 102, 1, 013501

  CrossRef

 19. 19
  Yiming Wu, Xiaozhen Zhang, Jiansheng Jie, Chao Xie, Xiwei Zhang, Baoquan Sun, Yan Wang, Peng Gao, Graphene Transparent Conductive Electrodes for Highly Efficient Silicon Nanostructures-Based Hybrid Heterojunction Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 23, 11968

  CrossRef

 20. 20
  Ishwor Khatri, Zeguo Tang, Qiming Liu, Ryo Ishikawa, Keiji Ueno, Hajime Shirai, Green-tea modified multiwalled carbon nanotubes for efficient poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(stylenesulfonate)/n-silicon hybrid solar cell, Applied Physics Letters, 2013, 102, 6, 063508

  CrossRef

 21. 21
  Pushpa Raj Pudasaini, Francisco Ruiz-Zepeda, Manisha Sharma, David Elam, Arturo Ponce, Arturo A. Ayon, High Efficiency Hybrid Silicon Nanopillar–Polymer Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 19, 9620

  CrossRef

 22. 22
  Bing Cai, Yedi Xing, Zhou Yang, Wen-Hua Zhang, Jieshan Qiu, High performance hybrid solar cells sensitized by organolead halide perovskites, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1480

  CrossRef

 23. 23
  Xiaozhen Zhang, Chao Xie, Jiansheng Jie, Xiwei Zhang, Yiming Wu, Wenjun Zhang, High-efficiency graphene/Si nanoarray Schottky junction solar cells via surface modification and graphene doping, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 22, 6593

  CrossRef

 24. 24
  Joun Lee, Syed Mubeen, Gerardo Hernandez-Sosa, Yanming Sun, Francesca M. Toma, Galen D. Stucky, Martin Moskovits, High-Efficiency Panchromatic Hybrid Schottky Solar Cells, Advanced Materials, 2013, 25, 2
 25. 25
  Ji Hoon Seo, Dong-Ho Kim, Se-Hun Kwon, Yun Chang Park, Hyung Hwan Jung, Hyung Woo Lee, Jung-Dae Kwon, Sung-Gyu Park, Kee-Seok Nam, Yongsoo Jeong, Seung Yoon Ryu, Jae-Wook Kang, Chang Su Kim, Highly efficient hybrid thin-film solar cells using a solution-processed hole-blocking layer, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 6, 1788

  CrossRef

 26. 26
  Jheng-Yuan Chen, Ming-Hung Yu, Shun-Fa Chang, Kien Wen Sun, Highly efficient poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)/Si hybrid solar cells with imprinted nanopyramid structures, Applied Physics Letters, 2013, 103, 13, 133901

  CrossRef

 27. 27
  Sushobhan Avasthi, William E. McClain, Gabriel Man, Antoine Kahn, Jeffrey Schwartz, James C. Sturm, Hole-blocking titanium-oxide/silicon heterojunction and its application to photovoltaics, Applied Physics Letters, 2013, 102, 20, 203901

  CrossRef

 28. 28
  Q. Liu, I. Khatri, R. Ishikawa, A. Fujimori, K. Ueno, K. Manabe, H. Nishino, H. Shirai, Improved photovoltaic performance of crystalline-Si/organic Schottky junction solar cells using ferroelectric polymers, Applied Physics Letters, 2013, 103, 16, 163503

  CrossRef

 29. 29
  P R Pudasaini, A A Ayon, Low-cost, high-efficiency organic/inorganic hetero-junction hybrid solar cells for next generation photovoltaic device, Journal of Physics: Conference Series, 2013, 476, 012140

  CrossRef

 30. 30
  I. Khatri, Z. Tang, T. Hiate, Q. Liu, R. Ishikawa, K. Ueno, H. Shirai, Optical and carrier transport properties of graphene oxide based crystalline-Si/organic Schottky junction solar cells, Journal of Applied Physics, 2013, 114, 23, 234506

  CrossRef

 31. 31
  Hyung Hwan Jung, Dong Ho Kim, Chang Su Kim, Tae-Sung Bae, Kwun Bum Chung, Seung Yoon Ryu, Organic-inorganic hybrid thin film solar cells using conducting polymer and gold nanoparticles, Applied Physics Letters, 2013, 102, 18, 183902

  CrossRef

 32. 32
  Liang Yan, Wei You, Real Function of Semiconducting Polymer in GaAs/Polymer Planar Heterojunction Solar Cells, ACS Nano, 2013, 7, 8, 6619

  CrossRef

 33. 33
  Xia Fan, Mingliang Zhang, Xiaodong Wang, Fuhua Yang, Xiangmin Meng, Recent progress in organic–inorganic hybrid solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 31, 8694

  CrossRef

 34. 34
  Yeonwoong Jung, Xiaokai Li, Nitin K. Rajan, André D. Taylor, Mark A. Reed, Record High Efficiency Single-Walled Carbon Nanotube/Silicon p–n Junction Solar Cells, Nano Letters, 2013, 13, 1, 95

  CrossRef

 35. 35
  Ishwor Khatri, Qiming Liu, Ryo Ishikawa, Keiji Ueno, Hajime Shirai, Self assembled silver nanowire mesh as top electrode for organic–inorganic hybrid solar cell1, Canadian Journal of Physics, 2013, 1

  CrossRef

 36. 36
  Chao Ping Liu, Yeung Yu Hui, Zhen Hua Chen, Jian Guo Ren, Ye Zhou, Libin Tang, Yong Bing Tang, Juan Antonio Zapien, Shu Ping Lau, Solution-processable graphene oxide as an insulator layer for metal–insulator–semiconductor silicon solar cells, RSC Advances, 2013, 3, 39, 17918

  CrossRef

 37. 37
  Xiwei Zhang, Xiujuan Zhang, Liu Wang, Yiming Wu, Yan Wang, Peng Gao, Yuanyuan Han, Jiansheng Jie, ZnSe nanowire/Si p–n heterojunctions: device construction and optoelectronic applications, Nanotechnology, 2013, 24, 39, 395201

  CrossRef

 38. 38
  Tomohisa Ino, Masahiro Ono, Naoto Miyauchi, Qiming Liu, Zeguo Tang, Ryo Ishikawa, Keiji Ueno, Hajime Shirai, Electrospray Deposition of Poly(3-hexylthiophene) Films for Crystalline Silicon/Organic Hybrid Junction Solar Cells, Japanese Journal of Applied Physics, 2012, 51, 6R, 061602

  CrossRef

 39. 39
  Qiming Liu, Masahiro Ono, Zeguo Tang, Ryo Ishikawa, Keiji Ueno, Hajime Shirai, Highly efficient crystalline silicon/Zonyl fluorosurfactant-treated organic heterojunction solar cells, Applied Physics Letters, 2012, 100, 18, 183901

  CrossRef

 40. 40
  Bruno Ehrler, Kevin P. Musselman, Marcus L. Böhm, Richard H. Friend, Neil C. Greenham, Hybrid pentacene/a-silicon solar cells utilizing multiple carrier generation via singlet exciton fission, Applied Physics Letters, 2012, 101, 15, 153507

  CrossRef

 41. 41
  Sangmoo Jeong, Erik C. Garnett, Shuang Wang, Zongfu Yu, Shanhui Fan, Mark L. Brongersma, Michael D. McGehee, Yi Cui, Hybrid Silicon Nanocone–Polymer Solar Cells, Nano Letters, 2012, 12, 6, 2971

  CrossRef

 42. 42
  Yan Lei, Huimin Jia, Weiwei He, Yange Zhang, Liwei Mi, Hongwei Hou, Guangshan Zhu, Zhi Zheng, Hybrid Solar Cells with Outstanding Short-Circuit Currents Based on a Room Temperature Soft-Chemical Strategy: The Case of P3HT:Ag2S, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 42, 17392

  CrossRef

 43. 43
  Tao Song, Shuit-Tong Lee, Baoquan Sun, Prospects and challenges of organic/group IV nanomaterial solar cells, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 10, 4216

  CrossRef

 44. 44
  Tao Song, Shuit-Tong Lee, Baoquan Sun, Silicon nanowires for photovoltaic applications: The progress and challenge, Nano Energy, 2012, 1, 5, 654

  CrossRef

 45. 45
  Shin Woo Jeong, Gi Back Lee, Hyeon-Jun Ha, Soon-Ki Kwon, Yun-Hi Kim, Byeong Kwon Ju, The electrical and photoconductivity characteristics of donor-acceptor alternating copolymer using solution process, Applied Physics Letters, 2012, 101, 24, 243301

  CrossRef