SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yi-Dong Luo, Kenan Song, Li Shun, Junqi Gao, Ben Xu, Yuan-Hua Lin, Ce-Wen Nan, Wei Liu, Electric and magnetic behaviors observed in NiO-based thin films under light-irradiation, Journal of Applied Physics, 2014, 116, 9, 093710

  CrossRef

 2. 2
  R. Azimirad, A. Khayatian, S. Safa, M. Almasi Kashi, Enhancing photoresponsivity of ultra violet photodetectors based on Fe doped ZnO/ZnO shell/core nanorods, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 615, 227

  CrossRef

 3. 3
  Dongyan Yang, Yukai An, Shiqi Wang, Zhonghua Wu, Jiwen Liu, Evidence of the oxygen vacancies-induced room-temperature ferromagnetism in the (In0.97−xFexSn0.03)2O3films, RSC Advances, 2014, 4, 64, 33680

  CrossRef

 4. 4
  Zhihu Sun, Xiaoyu Yang, Chao Wang, Tao Yao, Liang Cai, Wensheng Yan, Yong Jiang, Fengchun Hu, Jingfu He, Zhiyun Pan, Qinghua Liu, Shiqiang Wei, Graphene Activating Room-Temperature Ferromagnetic Exchange in Cobalt-Doped ZnO Dilute Magnetic Semiconductor Quantum Dots, ACS Nano, 2014, 8, 10, 10589

  CrossRef

 5. 5
  Tanushree Chakraborty, Carlo Meneghini, Giuliana Aquilanti, Sugata Ray, Investigating the development of spurious magnetism in single crystalline BaTi0.95Fe0.05O3−δwith highδby local structural probes, Journal of Physics: Condensed Matter, 2014, 26, 19, 196001

  CrossRef

 6. 6
  Dexiong Hong, Wensheng Yan, Qinghua Liu, Tao Yao, Zhihu Sun, Shiqiang Wei, Structures and magnetic properties of Mn-doped NiO thin films, Journal of Physics D: Applied Physics, 2014, 47, 29, 295001

  CrossRef

 7. 7
  Xuefeng Wang, Bo Wan, Kang Zhang, Bo Zhao, Zhaoguo Li, Xiangang Wan, Fengqi Song, Bin Liu, Xiangqian Xiu, Yongbing Xu, Yi Shi, Rong Zhang, Cobalt–Carbon Complexes Induced Ferromagnetism in Chemically Modified Perovskite Dilute Magnetic Complex Oxides, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 35, 18258

  CrossRef

 8. 8
  Ze Xiong, Xue-Chao Liu, Shi-Yi Zhuo, Jian-Hua Yang, Er-Wei Shi, Wen-Sheng Yan, Shu-De Yao, Hui-Ping Pan, Influence of Ga doping on the Cr valence state and ferromagnetism in Cr: ZnO films, Applied Physics Letters, 2013, 102, 2, 022414

  CrossRef

 9. 9
  G. Chen, J. J. Peng, C. Song, F. Zeng, F. Pan, Interplay between chemical state, electric properties, and ferromagnetism in Fe-doped ZnO films, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 10, 104503

  CrossRef

 10. 10
  Zhihu Sun, Wensheng Yan, Tao Yao, Qinghua Liu, Yi Xie, Shiqiang Wei, XAFS in dilute magnetic semiconductors, Dalton Transactions, 2013, 42, 38, 13779

  CrossRef

 11. 11
  Cheng Song, Feng Pan, Oxide Semiconductors, 2013,

  CrossRef