SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Shaonan Lv, Yubei Song, Yaya Song, Zhigang Zhao, Changjing Cheng, Beta-cyclodextrins conjugated magnetic Fe3O4 colloidal nanoclusters for the loading and release of hydrophobic molecule, Applied Surface Science, 2014, 305, 747

  CrossRef

 2. 2
  Lei Zhang, Yecheng Li, Jimmy C. Yu, Chemical modification of inorganic nanostructures for targeted and controlled drug delivery in cancer treatment, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 5, 452

  CrossRef

 3. 3
  Qi-Da Hu, Gu-Ping Tang, Paul K. Chu, Cyclodextrin-Based Host–Guest Supramolecular Nanoparticles for Delivery: From Design to Applications, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 7, 2017

  CrossRef

 4. 4
  Beilu Zhang, Zhong Luo, Junjie Liu, Xingwei Ding, Jinghua Li, Kaiyong Cai, Cytochrome c end-capped mesoporous silica nanoparticles as redox-responsive drug delivery vehicles for liver tumor-targeted triplex therapy in vitro and in vivo, Journal of Controlled Release, 2014,

  CrossRef

 5. 5
  Dian Li, Yuting Zhang, Sha Jin, Jia Guo, Haifeng Gao, Changchun Wang, Development of a redox/pH dual stimuli-responsive MSP@P(MAA-Cy) drug delivery system for programmed release of anticancer drugs in tumour cells, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 32, 5187

  CrossRef

 6. 6
  Yanhua Hou, Min Lai, Xiuyong Chen, Jinghua Li, Yan Hu, Zhong Luo, Xingwei Ding, Kaiyong Cai, Effects of mesoporous SiO2, Fe3O4, and TiO2 nanoparticles on the biological functions of endothelial cells in vitro, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2014, 102, 6
 7. 7
  Guanghui Zhao, Jianzhi Wang, Xiaomen Peng, Yanfeng Li, Xuemei Yuan, Yingxia Ma, Facile Solvothermal Synthesis of Mesostructured Fe3O4/Chitosan Nanoparticles as Delivery Vehicles for pH-Responsive Drug Delivery and Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 2
 8. 8
  Rongrong Li, Fuli Feng, Yinsong Wang, Xiaoying Yang, Xinlin Yang, Victor C. Yang, Folic acid-conjugated pH/temperature/redox multi-stimuli responsive polymer microspheres for delivery of anti-cancer drug, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 429, 34

  CrossRef

 9. 9
  Pengfei Xu, Haijun Yu, Zhiwen Zhang, Qingshuo Meng, Huiping Sun, Xianzhi Chen, Qi Yin, Yaping Li, Hydrogen-bonded and reduction-responsive micelles loading atorvastatin for therapy of breast cancer metastasis, Biomaterials, 2014, 35, 26, 7574

  CrossRef

 10. 10
  Zhong Luo, Yan Hu, Kaiyong Cai, Xingwei Ding, Quan Zhang, Menghuan Li, Xing Ma, Beilu Zhang, Yongfei Zeng, Peizhou Li, Jinghua Li, Junjie Liu, Yanli Zhao, Intracellular redox-activated anticancer drug delivery by functionalized hollow mesoporous silica nanoreservoirs with tumor specificity, Biomaterials, 2014, 35, 27, 7951

  CrossRef

 11. 11
  Hongjin Qiu, Bin Cui, Guangming Li, Jianhui Yang, Hongxia Peng, Yingsai Wang, Nini Li, Ruicheng Gao, Zhuguo Chang, Yaoyu Wang, Novel Fe3O4@ZnO@mSiO2Nanocarrier for Targeted Drug Delivery and Controllable Release with Microwave Irradiation, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 27, 14929

  CrossRef

 12. 12
  Jinghua Li, Yanhua Hou, Xiuyong Chen, Xingwei Ding, Yun Liu, Xinkun Shen, Kaiyong Cai, Recyclable heparin and chitosan conjugated magnetic nanocomposites for selective removal of low-density lipoprotein from plasma, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2014, 25, 4, 1055

  CrossRef

 13. 13
  Xing Ma, Cathleen Teh, Quan Zhang, Parijat Borah, Cleo Choong, Vladimir Korzh, Yanli Zhao, Redox-Responsive Mesoporous Silica Nanoparticles: A Physiologically Sensitive Codelivery Vehicle for siRNA and Doxorubicin, Antioxidants & Redox Signaling, 2014, 21, 5, 707

  CrossRef

 14. 14
  Liangliang Dai, Jinghua Li, Beilu Zhang, Junjie Liu, Zhong Luo, Kaiyong Cai, Redox-Responsive Nanocarrier Based on Heparin End-Capped Mesoporous Silica Nanoparticles for Targeted Tumor Therapyin Vitroandin Vivo, Langmuir, 2014, 30, 26, 7867

  CrossRef

 15. 15
  Zhong Luo, Yan Hu, Renlong Xin, Beilu Zhang, Jinghua Li, Xingwei Ding, Yanhua Hou, Li Yang, Kaiyong Cai, Surface functionalized mesoporous silica nanoparticles with natural proteins for reduced immunotoxicity, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2014, 102, 9
 16. 16
  Yong Yang, Xue Guo, Kaiwei Wei, Lijuan Wang, Dandan Yang, Lifang Lai, Meiling Cheng, Qi Liu, Synthesis and drug-loading properties of folic acid-modified superparamagnetic Fe3O4 hollow microsphere core/mesoporous SiO2 shell composite particles, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 1

  CrossRef

 17. 17
  Shaonan Lv, Meiqin Zhao, Changjing Cheng, Zhigang Zhao, β-Cyclodextrin polymer brushes decorated magnetic colloidal nanocrystal clusters for the release of hydrophobic drugs, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 5

  CrossRef

 18. 18
  Dian Li, Yuting Zhang, Peng Yang, Meng Yu, Jia Guo, Jennifer Q. Lu, Changchun Wang, An Optical Sensing Strategy Leading to In Situ Monitoring of the Degradation of Mesoporous Magnetic Supraparticles in Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 23, 12329

  CrossRef

 19. 19
  Dian Li, Yu-Ting Zhang, Meng Yu, Jia Guo, Deeptangshu Chaudhary, Chang-Chun Wang, Cancer therapy and fluorescence imaging using the active release of doxorubicin from MSPs/Ni-LDH folate targeting nanoparticles, Biomaterials, 2013, 34, 32, 7913

  CrossRef

 20. 20
  Yupeng Shi, Heng Zhang, Zhenfeng Yue, Zhaomin Zhang, Kar-Seng Teng, Mei-Jin Li, Changqing Yi, Mengsu Yang, Coupling gold nanoparticles to silica nanoparticles through disulfide bonds for glutathione detection, Nanotechnology, 2013, 24, 37, 375501

  CrossRef

 21. 21
  Zhong Luo, Xingwei Ding, Yan Hu, Shaojue Wu, Yang Xiang, Yongfei Zeng, Beilu Zhang, Hong Yan, Huacheng Zhang, Liangliang Zhu, Junjie Liu, Jinghua Li, Kaiyong Cai, Yanli Zhao, Engineering a Hollow Nanocontainer Platform with Multifunctional Molecular Machines for Tumor-Targeted Therapyin Vitroandin Vivo, ACS Nano, 2013, 7, 11, 10271

  CrossRef

 22. 22
  Yaohui Xu, Yang Zhou, Wenhui Ma, Shixing Wang, Shaoyuan Li, Functionalized magnetic core–shell Fe3O4@SiO2 nanoparticles for sensitive detection and removal of Hg2+, Journal of Nanoparticle Research, 2013, 15, 6

  CrossRef

 23. 23
  Carlos Muniesa, Víctor Vicente, Manuel Quesada, Sara Sáez-Atiénzar, José R. Blesa, Ibane Abasolo, Yolanda Fernández, Pablo Botella, Glutathione-sensitive nanoplatform for monitored intracellular delivery and controlled release of Camptothecin, RSC Advances, 2013, 3, 35, 15121

  CrossRef

 24. 24
  Lei Wang, Li-li Li, Yun-shan Fan, Hao Wang, Host–Guest Supramolecular Nanosystems for Cancer Diagnostics and Therapeutics, Advanced Materials, 2013, 25, 28
 25. 25
  Li Zhou, Zhenhua Li, Zhen Liu, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Luminescent Carbon Dot-Gated Nanovehicles for pH-Triggered Intracellular Controlled Release and Imaging, Langmuir, 2013, 29, 21, 6396

  CrossRef

 26. 26
  Hao Zhu, Chen Hou, Yijing Li, Guanghui Zhao, Xiao Liu, Ke Hou, Yanfeng Li, One-Pot Solvothermal Synthesis of Highly Water-Dispersible Size-Tunable Functionalized Magnetite Nanocrystal Clusters for Lipase Immobilization, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 7
 27. 27
  Ye Tian, Aleksandra Glogowska, Wen Zhong, Thomas Klonisch, Malcolm Xing, Polymeric mesoporous silica nanoparticles as a pH-responsive switch to control doxorubicin intracellular delivery, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 39, 5264

  CrossRef

 28. 28
  Yi Li, Guang Hui Gao, Doo Sung Lee, Stimulus-Sensitive Polymeric Nanoparticles and Their Applications as Drug and Gene Carriers, Advanced Healthcare Materials, 2013, 2, 3
 29. 29
  Zhaogang Teng, Changhui Sun, Xiaodan Su, Ying Liu, Yuxia Tang, Yane Zhao, Guotao Chen, Feng Yan, Nannan Yang, Chunyan Wang, Guangming Lu, Superparamagnetic high-magnetization composite spheres with highly aminated ordered mesoporous silica shell for biomedical applications, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 36, 4684

  CrossRef

 30. 30
  Jinqiang Wang, Xuanrong Sun, Weiwei Mao, Weilin Sun, Jianbin Tang, Meihua Sui, Youqing Shen, Zhongwei Gu, Tumor Redox Heterogeneity-Responsive Prodrug Nanocapsules for Cancer Chemotherapy, Advanced Materials, 2013, 25, 27
 31. 31
  Xingwei Ding, Kaiyong Cai, Zhong Luo, Jinghua Li, Yan Hu, Xinkun Shen, Biocompatible magnetic liposomes for temperature triggered drug delivery, Nanoscale, 2012, 4, 20, 6289

  CrossRef

 32. 32
  Jing Yu, Rui Hao, Fugeng Sheng, Lili Xu, Gongjie Li, Yanglong Hou, Hollow manganese phosphate nanoparticles as smart multifunctional probes for cancer cell targeted magnetic resonance imaging and drug delivery, Nano Research, 2012, 5, 10, 679

  CrossRef

 33. 33
  Qian Liu, Jixi Zhang, Weiliang Xia, Hongchen Gu, Magnetic field enhanced cell uptake efficiency of magnetic silica mesoporous nanoparticles, Nanoscale, 2012, 4, 11, 3415

  CrossRef

 34. 34
  Panayiotis Bilalis, Alexandros Chatzipavlidis, Leto-Aikaterini Tziveleka, Nikos Boukos, George Kordas, Nanodesigned magnetic polymer containers for dual stimuli actuated drug controlled release and magnetic hyperthermia mediation, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 27, 13451

  CrossRef