SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hongbin Zhang, Jiandong Yao, Jianmei Shao, Hai Li, Shuwei Li, Dinghua Bao, Chengxin Wang, Guowei Yang, Anomalous Photoelectric Effect of a Polycrystalline Topological Insulator Film, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 2. 2
  Zhi-Gang Chen, Lei Yang, Song Ma, Lina Cheng, Guang Han, Zhi-dong Zhang, Jin Zou, Paramagnetic Cu-doped Bi2Te3 nanoplates, Applied Physics Letters, 2014, 104, 5, 053105

  CrossRef

 3. 3
  Dawei Lu, Suehyun K. Cho, Sungmo Ahn, Loic Brun, Christopher J. Summers, Wounjhang Park, Plasmon Enhancement Mechanism for the Upconversion Processes in NaYF4:Yb3+,Er3+Nanoparticles: MaxwellversusFörster, ACS Nano, 2014, 8, 8, 7780

  CrossRef

 4. 4
  Bin Liu, Wuyuan Xie, Han Li, Yanrong Wang, Daoping Cai, Dandan Wang, Lingling Wang, Yuan Liu, Qiuhong Li, Taihong Wang, Surrounding Sensitive Electronic Properties of Bi2Te3 Nanoplates—Potential Sensing Applications of Topological Insulators, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 5. 5
  Guanjun Xiao, Chunye Zhu, Yanming Ma, Bingbing Liu, Guangtian Zou, Bo Zou, Unexpected Room-Temperature Ferromagnetism in Nanostructured Bi2Te3, Angewandte Chemie, 2014, 126, 3
 6. 6
  Guanjun Xiao, Chunye Zhu, Yanming Ma, Bingbing Liu, Guangtian Zou, Bo Zou, Unexpected Room-Temperature Ferromagnetism in Nanostructured Bi2Te3, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 3
 7. 7
  J. M. Shao, H. Li, G. W. Yang, Warping effect-induced optical absorbance increment of topological insulator films for THz photodetectors with high signal-to-noise ratio, Nanoscale, 2014, 6, 7, 3513

  CrossRef

 8. 8
  Guolin Hao, Xiang Qi, Lin Xue, Canying Cai, Jun Li, Xiaolin Wei, Jianxin Zhong, Fermi level tuning of topological insulator Bi2(SexTe1−x)3 nanoplates, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 2, 024306

  CrossRef

 9. 9
  Huan Pang, Shaomei Wang, Weifang Shao, Shanshan Zhao, Bo Yan, Xinran Li, Sujuan Li, Jing Chen, Weimin Du, Few-layered CoHPO4·3H2O ultrathin nanosheets for high performance of electrode materials for supercapacitors, Nanoscale, 2013, 5, 13, 5752

  CrossRef

 10. 10
  Mingsheng Xu, Tao Liang, Minmin Shi, Hongzheng Chen, Graphene-Like Two-Dimensional Materials, Chemical Reviews, 2013, 113, 5, 3766

  CrossRef

 11. 11
  Phuoc Huu Le, Kaung Hsiung Wu, Chih Wei Luo, Jihperng Leu, Growth and characterization of topological insulator Bi2Se3 thin films on SrTiO3 using pulsed laser deposition, Thin Solid Films, 2013, 534, 659

  CrossRef

 12. 12
  H. B. Zhang, H. Li, J. M. Shao, S. W. Li, D. H. Bao, G. W. Yang, High-Performance Bi2Te3-Based Topological Insulator Film Magnetic Field Detector, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 11503

  CrossRef

 13. 13
  Y. I. Latyshev, A. P. Orlov, P. Monceau, D. Vignolles, S. S. Pershoguba, V. M. Yakovenko, Interlayer tunneling spectroscopy of graphite at high magnetic field oriented parallel to the layers, The European Physical Journal Special Topics, 2013, 222, 5, 1257

  CrossRef

 14. 14
  Yuan Yan, Zhi-Min Liao, Yang-Bo Zhou, Han-Chun Wu, Ya-Qing Bie, Jing-Jing Chen, Jie Meng, Xiao-Song Wu, Da-Peng Yu, Synthesis and Quantum Transport Properties of Bi2Se3 Topological Insulator Nanostructures, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 15. 15
  Jian Wang, Handong Li, Cuizu Chang, Ke He, Joon Sue Lee, Haizhou Lu, Yi Sun, Xucun Ma, Nitin Samarth, Shunqing Shen, Qikun Xue, Maohai Xie, Moses H. W. Chan, Anomalous anisotropic magnetoresistance in topological insulator films, Nano Research, 2012, 5, 10, 739

  CrossRef

 16. 16
  Robin B. Jacobs-Gedrim, Chris A. Durcan, Nikhil Jain, Bin Yu, Chemical assembly and electrical characteristics of surface-rich topological insulator Bi2Se3 nanoplates and nanoribbons, Applied Physics Letters, 2012, 101, 14, 143103

  CrossRef

 17. 17
  Lina Cheng, Zhi-Gang Chen, Song Ma, Zhi-dong Zhang, Yong Wang, Hong-Yi Xu, Lei Yang, Guang Han, Kevin Jack, Gaoqing (Max) Lu, Jin Zou, High Curie Temperature Bi1.85Mn0.15Te3Nanoplates, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 46, 18920

  CrossRef

 18. 18
  Sergey S. Pershoguba, Victor M. Yakovenko, Spin-polarized tunneling current through a thin film of a topological insulator in a parallel magnetic field, Physical Review B, 2012, 86, 16

  CrossRef

 19. 19
  H. Li, H. B. Zhang, J. M. Shao, Y. Y. Zhang, D. X. Yao, G. W. Yang, Topological insulator-graphene junction for spin transport, Applied Physics Letters, 2012, 101, 24, 243102

  CrossRef

 20. 20
  H. B. Zhang, H. L. Yu, D. H. Bao, S. W. Li, C. X. Wang, G. W. Yang, Weak localization bulk state in a topological insulator Bi_{2}Te_{3} film, Physical Review B, 2012, 86, 7

  CrossRef