SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Huitao Bai, Pei Cheng, Yifan Wang, Lanchao Ma, Yongfang Li, Daoben Zhu, Xiaowei Zhan, A bipolar small molecule based on indacenodithiophene and diketopyrrolopyrrole for solution processed organic solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 3, 778

  CrossRef

 2. 2
  Kai Yao, Michael Salvador, Chu-Chen Chueh, Xu-Kai Xin, Yun-Xiang Xu, Dane W. deQuilettes, Ting Hu, Yiwang Chen, David S. Ginger, Alex K.-Y. Jen, A General Route to Enhance Polymer Solar Cell Performance using Plasmonic Nanoprisms, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 3. 3
  Fumin Li, Chong Chen, Furui Tan, Gentian Yue, Liang Shen, Weifeng Zhang, A new method to disperse CdS quantum dot-sensitized TiO2 nanotube arrays into P3HT:PCBM layer for the improvement of efficiency of inverted polymer solar cells, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 240

  CrossRef

 4. 4
  Juhwan Kim, Jun-Seok Yeo, Hyung-Gu Jeong, Jin-Mun Yun, Yeong-A Kim, Dong-Yu Kim, A thienylenevinylene-phthalimide copolymer based polymer solar cell with high open circuit voltage: Effect of additive concentration on the open circuit voltage, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 125, 253

  CrossRef

 5. 5
  Maojie Zhang, Xia Guo, Wei Ma, Shaoqing Zhang, Lijun Huo, Harald Ade, Jianhui Hou, An Easy and Effective Method to Modulate Molecular Energy Level of the Polymer Based on Benzodithiophene for the Application in Polymer Solar Cells, Advanced Materials, 2014, 26, 13
 6. 6
  Xichang Bao, Ting Wang, Ailing Yang, Chunpeng Yang, Xiaowei Dou, Weichao Chen, Ning Wang, Renqiang Yang, Annealing-free P3HT:PCBM-based organic solar cells via two halohydrocarbons additives with similar boiling points, Materials Science and Engineering: B, 2014, 180, 7

  CrossRef

 7. 7
  Lijian Zuo, Jizhong Yao, Hanying Li, Hongzheng Chen, Assessing the origin of the S-shaped I–V curve in organic solar cells: An improved equivalent circuit model, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 122, 88

  CrossRef

 8. 8
  Se-Woong Baek, Garam Park, Jonghyeon Noh, Changsoon Cho, Chun-Ho Lee, Min-Kyo Seo, Hyunjoon Song, Jung-Yong Lee, Au@Ag Core–Shell Nanocubes for Efficient Plasmonic Light Scattering Effect in Low Bandgap Organic Solar Cells, ACS Nano, 2014, 8, 4, 3302

  CrossRef

 9. 9
  Chi-Feng Lin, Valerie M. Nichols, Yung-Chih Cheng, Christopher J. Bardeen, Mau-Kuo Wei, Shun-Wei Liu, Chih-Chien Lee, Wei-Cheng Su, Tien-Lung Chiu, Hsieh-Cheng Han, Li-Chyong Chen, Chin-Ti Chen, Jiun-Haw Lee, Chloroboron subphthalocyanine/C60 planar heterojunction organic solar cell with N,N-dicarbazolyl-3,5-benzene blocking layer, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 122, 264

  CrossRef

 10. 10
  Jong Kil Choi, Jae Kyu Jin, Ming Liang Jin, Cheng Jin An, Hee-Tae Jung, Comparison of blend morphologies of the nano-patterned photoactive films via two different techniques: thermal-assisted and solvent-assisted soft-nanoimprint lithography, RSC Advances, 2014, 4, 24, 12302

  CrossRef

 11. 11
  Desta Gedefaw, Marta Tessarolo, Wenliu Zhuang, Renee Kroon, Ergang Wang, Margherita Bolognesi, Mirko Seri, Michele Muccini, Mats R. Andersson, Conjugated polymers based on benzodithiophene and fluorinated quinoxaline for bulk heterojunction solar cells: thiophene versus thieno[3,2-b]thiophene as π-conjugated spacers, Polymer Chemistry, 2014, 5, 6, 2083

  CrossRef

 12. 12
  Jiefeng Hai, Wei Yu, Baofeng Zhao, Yang Li, Liangming Yin, Enwei Zhu, Linyi Bian, Jian Zhang, Hongbin Wu, Weihua Tang, Design and synthesis of triazoloquinoxaline polymers with positioning alkyl or alkoxyl chains for organic photovoltaics cells, Polymer Chemistry, 2014, 5, 4, 1163

  CrossRef

 13. 13
  Xue Wang, Jianhua Huang, Zhixiao Niu, Xin Zhang, Yuxi Sun, Chuanlang Zhan, Dimeric naphthalene diimide based small molecule acceptors: synthesis, characterization, and photovoltaic properties, Tetrahedron, 2014, 70, 32, 4726

  CrossRef

 14. 14
  Till Jägeler-Hoheisel, Franz Selzer, Moritz Riede, Karl Leo, Direct Electrical Evidence of Plasmonic Near-Field Enhancement in Small Molecule Organic Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 140708142751000

  CrossRef

 15. 15
  Yunfeng Deng, Jian Liu, Jiantai Wang, Lihui Liu, Weili Li, Hongkun Tian, Xiaojie Zhang, Zhiyuan Xie, Yanhou Geng, Fosong Wang, Dithienocarbazole and Isoindigo based Amorphous Low Bandgap Conjugated Polymers for Efficient Polymer Solar Cells, Advanced Materials, 2014, 26, 3
 16. 16
  Peng Liu, Kai Zhang, Feng Liu, Yaocheng Jin, Shengjian Liu, Thomas P. Russell, Hin-Lap Yip, Fei Huang, Yong Cao, Effect of Fluorine Content in Thienothiophene-Benzodithiophene Copolymers on the Morphology and Performance of Polymer Solar Cells, Chemistry of Materials, 2014, 26, 9, 3009

  CrossRef

 17. 17
  Chun-Ping Xiang, Yu Jin, Jie-Tao Liu, Bin-Zong Xu, Wei-Min Wang, Xin Wei, Guo-Feng Song, Yun Xu, Effective absorption enhancement in small molecule organic solar cells using trapezoid gratings, Chinese Physics B, 2014, 23, 3, 038803

  CrossRef

 18. 18
  Xuan Yu, Xiaoming Yu, Jianjun Zhang, Ziyang Hu, Gengshen Zhao, Ying Zhao, Effective light trapping enhanced near-UV/blue light absorption in inverted polymer solar cells via sol–gel textured Al-doped ZnO buffer layer, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 121, 28

  CrossRef

 19. 19
  Xiong Li, Zhenbo Deng, Yuehong Yin, Lijie Zhu, Denghui Xu, Yongsheng Wang, Feng Teng, Efficiency enhancement of polymer solar cells with Ag nanoparticles incorporated into PEDOT:PSS layer, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2014, 25, 1, 140

  CrossRef

 20. 20
  Kong Liu, Yu Bi, Shengchun Qu, Furui Tan, Dan Chi, Shudi Lu, Yanpei Li, Yanlei Kou, Zhanguo Wang, Efficient hybrid plasmonic polymer solar cells with Ag nanoparticle decorated TiO2 nanorods embedded in the active layer, Nanoscale, 2014, 6, 11, 6180

  CrossRef

 21. 21
  Pei Cheng, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, Efficient ternary blend polymer solar cells with indene-C60 bisadduct as an electron-cascade acceptor, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 6, 2005

  CrossRef

 22. 22
  Rachna Sharma, Md. Azahar Ali, N. Rajan Selvi, Vidya Nand Singh, Ravindra K. Sinha, Ved Varun Agrawal, Electrochemically Assembled Gold Nanostructures Platform: Electrochemistry, Kinetic Analysis, and Biomedical Application, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 12, 6261

  CrossRef

 23. 23
  Sangjun Lee, Daniel R. Mason, Sungjun In, Namkyoo Park, Embedding metal electrodes in thick active layers for ITO-free plasmonic organic solar cells with improved performance, Optics Express, 2014, 22, S4, A1145

  CrossRef

 24. 24
  Jing-De Chen, Lei Zhou, Qing-Dong Ou, Yan-Qing Li, Su Shen, Shuit-Tong Lee, Jian-Xin Tang, Enhanced Light Harvesting in Organic Solar Cells Featuring a Biomimetic Active Layer and a Self-Cleaning Antireflective Coating, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 25. 25
  Jheng-Yuan Chen, Ming-Hung Yu, Chih-Yu Chang, Yi-Hsiang Chao, Kien Wen Sun, Chain-Shu Hsu, Enhanced Performance of Organic Thin Film Solar Cells Using Electrodes with Nanoimprinted Light-Diffraction and Light-Diffusion Structures, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9, 6164

  CrossRef

 26. 26
  Duck Hyun Lee, Jae Young Kwon, Stephen Maldonado, Anish Tuteja, Akram Boukai, Extreme Light Absorption by Multiple Plasmonic Layers on Upgraded Metallurgical Grade Silicon Solar Cells, Nano Letters, 2014, 14, 4, 1961

  CrossRef

 27. 27
  Takayuki Kuwabara, Yoshihiro Omura, Takahiro Yamaguchi, Tetsuya Taima, Takahashi Kohshin, Koichi Higashimine, Varun Vohra, Hideyuki Murata, Factors Affecting the Performance of Bifacial Inverted Polymer Solar Cells with a Thick Photoactive Layer, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 8, 4050

  CrossRef

 28. 28
  Baofeng Zhao, Zhicai He, Xiaoping Cheng, Donghuan Qin, Min Yun, Meijuan Wang, Xiaodong Huang, Jianguo Wu, Hongbin Wu, Yong Cao, Flexible polymer solar cells with power conversion efficiency of 8.7%, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 26, 5077

  CrossRef

 29. 29
  Guangsheng Fu, Shaopeng Yang, Jiangbo Shi, Zhiyong Zhang, Boya Liu, Xiaohui Zhao, Guang Li, Xiaowei Li, Formation of charge-transfer complexes significantly improves the performance of polymer solar cells based on PBDTTT-C-T: PC71BM, Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2014, 22, 7
 30. 30
  Dan Chi, Shengchun Qu, Zhanguo Wang, Jizheng Wang, High efficiency P3HT:PCBM solar cells with an inserted PCBM layer, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 22, 4383

  CrossRef

 31. 31
  Kun Wang, Yuan Zhao, Wenli Tang, Zhi-Guo Zhang, Qiang Fu, Yongfang Li, High open-circuit voltage polymer solar cells based on D–A copolymer of indacenodithiophene and fluorine-substituted benzotriazole, Organic Electronics, 2014, 15, 3, 818

  CrossRef

 32. 32
  Vikas Kumar, Heming Wang, Cornelia Rodenburg, High-efficiency inverted polymer solar cells via dual effects of introducing the high boiling point solvent and the high conductive PEDOT:PSS layer, Organic Electronics, 2014, 15, 9, 2059

  CrossRef

 33. 33
  Jian Liu, Shuyan Shao, Gang Fang, Jiantai Wang, Bin Meng, Zhiyuan Xie, Lixiang Wang, High-efficiency inverted tandem polymer solar cells with step-Al-doped MoO3 interconnection layer, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 120, 744

  CrossRef

 34. 34
  Wenyan Wang, Yuying Hao, Yanxia Cui, Ximin Tian, Ye Zhang, Hua Wang, Fang Shi, Bin Wei, Wei Huang, High-efficiency, broad-band and wide-angle optical absorption in ultra-thin organic photovoltaic devices, Optics Express, 2014, 22, S2, A376

  CrossRef

 35. 35
  Xuanhua Li, Wallace C. H. Choy, Xingang Ren, Di Zhang, Haifei Lu, Highly Intensified Surface Enhanced Raman Scattering by Using Monolayer Graphene as the Nanospacer of Metal Film–Metal Nanoparticle Coupling System, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 21
 36. 36
  Michail J. Beliatis, Keyur K. Gandhi, Lynn J. Rozanski, Rhys Rhodes, Liam McCafferty, Mohammad R. Alenezi, Abdullah S. Alshammari, Christopher A. Mills, K. D. G. Imalka Jayawardena, Simon J. Henley, S. Ravi P. Silva, Hybrid Graphene-Metal Oxide Solution Processed Electron Transport Layers for Large Area High-Performance Organic Photovoltaics, Advanced Materials, 2014, 26, 13
 37. 37
  Xitian Wang, Boyuan Qi, Hui Li, Zhe Qi, Jizheng Wang, Improvement of organic solar cells with ammonium salt, tetrabutylammonium tetraphenylborate, as cathode buffer layer, Synthetic Metals, 2014, 191, 36

  CrossRef

 38. 38
  Yang Doo Kim, Ju-Hyeon Shin, Kyeong Suk Oh, Jeong Chul Lee, Heon Lee, Improvement of solar cell efficiency by applying Si3N4 nanopattern on glass substrate, Current Applied Physics, 2014,

  CrossRef

 39. 39
  Jiangang Liu, Qiuju Liang, Haiyang Wang, Mingguang Li, Yanchun Han, Zhiyuan Xie, Lixiang Wang, Improving the Morphology of PCDTBT:PC70BM Bulk Heterojunction by Mixed-Solvent Vapor-Assisted Imprinting: Inhibiting Intercalation, Optimizing Vertical Phase Separation, and Enhancing Photon Absorption, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 9, 4585

  CrossRef

 40. 40
  Yanhong Meng, Zhanhao Hu, Na Ai, Zhixiong Jiang, Jian Wang, Junbiao Peng, Yong Cao, Improving the Stability of Bulk Heterojunction Solar Cells by Incorporating pH-Neutral PEDOT:PSS as the Hole Transport Layer, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 7, 5122

  CrossRef

 41. 41
  G. D. Sharma, M. Anil Reddy, K. Ganesh, Surya Prakash Singh, M. Chandrasekharam, Indole and triisopropyl phenyl as capping units for a diketopyrrolopyrrole (DPP) acceptor central unit: an efficient D–A–D type small molecule for organic solar cells, RSC Advances, 2014, 4, 2, 732

  CrossRef

 42. 42
  Guangzheng Zuo, Zhaojun Li, Maojie Zhang, Xia Guo, Yue Wu, Shaoqing Zhang, Bo Peng, Wei Wei, Jianhui Hou, Influence of the backbone conformation of conjugated polymers on morphology and photovoltaic properties, Polymer Chemistry, 2014, 5, 6, 1976

  CrossRef

 43. 43
  Pei Cheng, Jianhui Hou, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, Layer-by-Layer Solution-Processed Low-Bandgap Polymer-PC61BM Solar Cells with High Efficiency, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 44. 44
  Lei Zhou, Qing-Dong Ou, Jing-De Chen, Su Shen, Jian-Xin Tang, Yan-Qing Li, Shuit-Tong Lee, Light Manipulation for Organic Optoelectronics Using Bio-inspired Moth's Eye Nanostructures, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 45. 45
  Stephen Foster, Sajeev John, Light trapping design for low band-gap polymer solar cells, Optics Express, 2014, 22, S2, A465

  CrossRef

 46. 46
  Long Ye, Shaoqing Zhang, Lijun Huo, Maojie Zhang, Jianhui Hou, Molecular Design toward Highly Efficient Photovoltaic Polymers Based on Two-Dimensional Conjugated Benzodithiophene, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 5, 1595

  CrossRef

 47. 47
  Weerasak Chomkitichai, Hathaithip Ninsonti, Akira Baba, Sukon Phanichphant, Kazunari Shinbo, Keizo Kato, Futao Kaneko, Multiple plasmonic effect on photocurrent generation of metal-loaded titanium dioxide composite/dye films on gold grating surface, Surface and Interface Analysis, 2014, 46, 8
 48. 48
  Minwoo Nam, Sungwoo Kim, Sejin Kim, Sohee Jeong, Sang-Wook Kim, Keekeun Lee, Near-infrared-sensitive bulk heterojunction solar cells using nanostructured hybrid composites of HgTe quantum dots and a low-bandgap polymer, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 126, 163

  CrossRef

 49. 49
  Hanggochnuri Jo, Ahrum Sohn, Kyung-Sik Shin, Brijesh Kumar, Jae Hyun Kim, Dong-Wook Kim, Sang-Woo Kim, Novel Architecture of Plasmon Excitation Based on Self-Assembled Nanoparticle Arrays for Photovoltaics, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 2, 1030

  CrossRef

 50. 50
  Liangliang Han, Xichang Bao, Tong Hu, Zhengkun Du, Weichao Chen, Dangqiang Zhu, Qian Liu, Mingliang Sun, Renqiang Yang, Novel Donor–Acceptor Polymer Containing 4,7-Bis(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole for Polymer Solar Cells with Power Conversion Efficiency of 6.21%, Macromolecular Rapid Communications, 2014, 35, 12
 51. 51
  Ximin Tian, Wenyan Wang, Yuying Hao, Yinyue Lin, Yanxia Cui, Ye Zhang, Hua Wang, Bin Wei, Bingshe Xu, Omnidirectional and polarization-insensitive light absorption enhancement in an organic photovoltaic device using a one-dimensional nanograting, Journal of Modern Optics, 2014, 1

  CrossRef

 52. 52
  Agnieszka Iwan, Igor Tazbir, Maciej Sibiński, Bartosz Boharewicz, Grzegorz Pasciak, Ewa Schab-Balcerzak, Optical, electrical and mechanical properties of indium tin oxide on polyethylene terephthalate substrates: Application in bulk-heterojunction polymer solar cells, Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, 24, 110

  CrossRef

 53. 53
  Dongheon Ha, Zhiqiang Fang, Liangbing Hu, Jeremy N. Munday, Paper-Based Anti-Reflection Coatings for Photovoltaics, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 9
 54. 54
  Aiping Liu, Qinghua Ren, Ming Zhao, Tao Xu, Ming Yuan, Tingyu Zhao, Weihua Tang, Photovoltaic performance enhancement of CdS quantum dot-sensitized TiO2 photoanodes with plasmonic gold nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 589, 218

  CrossRef

 55. 55
  S. F. Chen, F. Cheng, Y. Mei, B. Peng, M. Kong, J. Y. Hao, R. Zhang, Q. H. Xiong, L. H. Wang, W. Huang, Plasmon-enhanced polymer photovoltaic cells based on large aspect ratio gold nanorods and the related working mechanism, Applied Physics Letters, 2014, 104, 21, 213903

  CrossRef

 56. 56
  Jung-Yao Chen, Hung-Chin Wu, Yu-Cheng Chiu, Wen-Chang Chen, Plasmon-Enhanced Polymer Photovoltaic Device Performance Using Different Patterned Ag/PVP Electrospun Nanofibers, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 8
 57. 57
  Y. Yang, S. Pillai, H. Mehrvarz, M.A. Green, Plasmonic degradation and the importance of over-coating metal nanoparticles for a plasmonic solar cell, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 122, 208

  CrossRef

 58. 58
  Marco Notarianni, Kristy Vernon, Alison Chou, Muhsen Aljada, Jinzhang Liu, Nunzio Motta, Plasmonic effect of gold nanoparticles in organic solar cells, Solar Energy, 2014, 106, 23

  CrossRef

 59. 59
  Zhicai He, Hongbin Wu, Yong Cao, Recent Advances in Polymer Solar Cells: Realization of High Device Performance by Incorporating Water/Alcohol-Soluble Conjugated Polymers as Electrode Buffer Layer, Advanced Materials, 2014, 26, 7
 60. 60
  Wallace C. H. Choy, Wai Kin Chan, Yuping Yuan, Recent Advances in Transition Metal Complexes and Light-Management Engineering in Organic Optoelectronic Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 26
 61. 61
  Francesco Pastorelli, Sebastien Bidault, Jordi Martorell, Nicolas Bonod, Self-Assembled Plasmonic Oligomers for Organic Photovoltaics, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 2
 62. 62
  Wenjuan Yu, Liang Shen, Ping Shen, Yongbing Long, Hongwei Sun, Weiyou Chen, Shengping Ruan, Semitransparent Polymer Solar Cells with 5% Power Conversion Efficiency Using Photonic Crystal Reflector, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 1, 599

  CrossRef

 63. 63
  Kung-Shih Chen, Hin-Lap Yip, José-Francisco Salinas, Yun-Xiang Xu, Chu-Chen Chueh, Alex K.-Y. Jen, Strong Photocurrent Enhancements in Highly Efficient Flexible Organic Solar Cells by Adopting a Microcavity Configuration, Advanced Materials, 2014, 26, 20
 64. 64
  Changjin Ou, Dewei Zhao, Chao Zhang, Funing Wang, Long Wang, Linghai Xie, Baoyi Ren, Xiaowei Sun, Shengbiao Li, Guangwei Zhang, Wei Huang, Substituent effect of fulleropyrrolidine acceptors on bilayer organic solar cells, Synthetic Metals, 2014, 187, 118

  CrossRef

 65. 65
  Bo Ding, Tongchuan Gao, Yang Wang, David H. Waldeck, Paul W. Leu, Jung-Kun Lee, Synergistic effect of surface plasmonic particles in PbS/TiO2 heterojunction solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2014, 128, 386

  CrossRef

 66. 66
  Zhi Zeng, Ying Li, Jufu Deng, Qin Huang, Qiang Peng, Synthesis and photovoltaic performance of low band gap copolymers based on diketopyrrolopyrrole and tetrathienoacene with different conjugated bridges, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 3, 653

  CrossRef

 67. 67
  Kun Wang, Zhi-Guo Zhang, Qiang Fu, Yongfang Li, Synthesis and Photovoltaic Properties of a D–A Copolymer Based on the 2,3-Di(5-hexylthio­phen-2-yl)quinoxaline Acceptor Unit, Macromolecular Chemistry and Physics, 2014, 215, 7
 68. 68
  Hongli Liu, Bo Qu, Zhiyuan Cong, Weiping Wang, Chao Gao, Zhongwei An, Zhijian Chen, Lixin Xiao, Qihuang Gong, Synthesis and photovoltaic properties of an alternating polymer based on benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene and fluorine substituted 4,7-dithiophene-2-yl-2,1,3-benzothiadiazole, Synthetic Metals, 2014, 192, 82

  CrossRef

 69. 69
  Zhao Hu, Xiao-dong Li, Wenjun Zhang, Aihui Liang, Dandan Ye, Zhitian Liu, Jing Liu, Yanjiao Liu, Junfeng Fang, Synthesis and photovoltaic properties of solution-processable star-shaped small molecules with triphenylamine as the core and alkyl cyanoacetate or 3-ethylrhodanine as the end-group, RSC Advances, 2014, 4, 11, 5591

  CrossRef

 70. 70
  Pranabesh Dutta, Hanok Park, Woo-Hyung Lee, In Nam Kang, Soo-Hyoung Lee, Synthesis characterization and bulk-heterojunction photovoltaic applications of new naphtho[1,2-b:5,6-b′]dithiophene–quinoxaline containing narrow band gap D–A conjugated polymers, Polymer Chemistry, 2014, 5, 1, 132

  CrossRef

 71. 71
  Zixuan Wang, Fujun Zhang, Lingliang Li, Qiaoshi An, Jian Wang, Jian Zhang, The underlying reason of DIO additive on the improvement polymer solar cells performance, Applied Surface Science, 2014, 305, 221

  CrossRef

 72. 72
  Ming Liu, Yamin Liang, Peihong Chen, Dongcheng Chen, Kunkun Liu, Yunchuan Li, Shengjian Liu, Xiong Gong, Fei Huang, Shi-Jian Su, Yong Cao, Three pyrido[2,3,4,5-lmn]phenanthridine derivatives and their large band gap copolymers for organic solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 2, 321

  CrossRef

 73. 73
  Hyunah Kwon, Juyoung Ham, Dong Yeong Kim, Seung Jae Oh, Subin Lee, Sang Ho Oh, E. Fred Schubert, Kyung-Geun Lim, Tae-Woo Lee, Sungjun Kim, Jong-Lam Lee, Jong Kyu Kim, Three-Dimensional Nanostructured Indium-Tin-Oxide Electrodes for Enhanced Performance of Bulk Heterojunction Organic Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 7
 74. 74
  Enrique Pérez-Gutiérrez, José-Luis Maldonado, Jairo Nolasco, Gabriel Ramos-Ortíz, Mario Rodríguez, Ulises Mendoza-De la Torre, Marco-Antonio Meneses-Nava, Oracio Barbosa-García, Héctor García-Ortega, Norberto Farfán, Giovana Granados, Rosa Santillan, Eusebio Juaristi, Titanium oxide:fullerene composite films as electron collector layer in organic solar cells and the use of an easy-deposition cathode, Optical Materials, 2014, 36, 8, 1336

  CrossRef

 75. 75
  K. D. G. Imalka Jayawardena, Lynn J. Rozanski, Chris A. Mills, Michail J. Beliatis, N. Aamina Nismy, S. Ravi P. Silva, ‘Inorganics-in-Organics’: recent developments and outlook for 4G polymer solar cells, Nanoscale, 2013, 5, 18, 8411

  CrossRef

 76. 76
  Shusheng Li, Ming Lei, Menglan Lv, Scott E. Watkins, Zhan'ao Tan, Jin Zhu, Jianhui Hou, Xiwen Chen, Yongfang Li, [6,6]-Phenyl-C61-Butyric Acid Dimethylamino Ester as a Cathode Buffer Layer for High-Performance Polymer Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 12
 77. 77
  Jingbi You, Chun-Chao Chen, Ziruo Hong, Ken Yoshimura, Kenichiro Ohya, Run Xu, Shenglin Ye, Jing Gao, Gang Li, Yang Yang, 10.2% Power Conversion Efficiency Polymer Tandem Solar Cells Consisting of Two Identical Sub-Cells, Advanced Materials, 2013, 25, 29
 78. 78
  Wanjun Tang, Xuewen Chen, Yingping Zou, Bo Liu, Hong Zhong, Chunyue Pan, 5,6-bis(tetradecyloxy)-2,1,3-benzoselenadiazole-based polymers for photovoltaic applications, Journal of Applied Polymer Science, 2013, 128, 6
 79. 79
  Pei Cheng, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, A DMF-assisted solution process boosts the efficiency in P3HT:PCBM solar cells up to 5.31%, Nanotechnology, 2013, 24, 48, 484008

  CrossRef

 80. 80
  Hua Tan, Junting Yu, Yafei Wang, Jianhua Chen, Qiang Tao, Yu Liu, Juan Huang, Weiguo Zhu, A new donor–acceptor–donor ternary copolymer pending additional diketopyrrolopyrrole unit in the side of a donor for efficient solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 6, 1510

  CrossRef

 81. 81
  Hua Tan, Xianping Deng, Junting Yu, Baofeng Zhao, Yafei Wang, Yu Liu, Weiguo Zhu, Hongbin Wu, Yong Cao, A Novel Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-Based Conjugated Polymer with a Pendant Diketopyrrolopyrrole Unit for High-Performance Solar Cells, Macromolecules, 2013, 46, 1, 113

  CrossRef

 82. 82
  Xin Zhang, Zhenhuan Lu, Long Ye, Chuanlang Zhan, Jianhui Hou, Shaoqing Zhang, Bo Jiang, Yan Zhao, Jianhua Huang, Shanlin Zhang, Yang Liu, Qiang Shi, Yunqi Liu, Jiannian Yao, A Potential Perylene Diimide Dimer-Based Acceptor Material for Highly Efficient Solution-Processed Non-Fullerene Organic Solar Cells with 4.03% Efficiency, Advanced Materials, 2013, 25, 40
 83. 83
  Yang Dong, Xiaowen Hu, Chunhui Duan, Peng Liu, Shengjian Liu, Liuyuan Lan, Dongcheng Chen, Lei Ying, Shijian Su, Xiong Gong, Fei Huang, Yong Cao, A Series of New Medium-Bandgap Conjugated Polymers Based on Naphtho[1,2-c:5,6-c]bis(2-octyl-[1,2,3]triazole) for High-Performance Polymer Solar Cells, Advanced Materials, 2013, 25, 27
 84. 84
  Miao Yang, Xuewen Chen, Yingping Zou, Chunyue Pan, Bo Liu, Hong Zhong, A solution-processable D–A–D small molecule based on isoindigo for organic solar cells, Journal of Materials Science, 2013, 48, 3, 1014

  CrossRef

 85. 85
  Yoon Suk Choi, Won Ho Jo, A strategy to enhance both VOC and JSC of A–D–A type small molecules based on diketopyrrolopyrrole for high efficient organic solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 6, 1621

  CrossRef

 86. 86
  Dong Hwan Wang, Agnieszka Pron, Mario Leclerc, Alan J. Heeger, Additive-Free Bulk-Heterojuction Solar Cells with Enhanced Power Conversion Efficiency, Comprising a Newly Designed Selenophene-Thienopyrrolodione Copolymer, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 10
 87. 87
  Hsueh-Chung Liao, Chun-Chih Ho, Chun-Yu Chang, Meng-Huan Jao, Seth B. Darling, Wei-Fang Su, Additives for morphology control in high-efficiency organic solar cells, Materials Today, 2013, 16, 9, 326

  CrossRef

 88. 88
  Hongwei Kang, Yu-Qing Zheng, Wei Jiang, Chengyi Xiao, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Zhaohui Wang, All-polymer solar cells based on PTACs/P3HT blends with large open-circuit voltage, Dyes and Pigments, 2013, 99, 3, 1065

  CrossRef

 89. 89
  Zhi-Guo Zhang, Hui Li, Boyuan Qi, Dan Chi, Zhiwen Jin, Zhe Qi, Jianhui Hou, Yongfang Li, Jizheng Wang, Amine group functionalized fullerene derivatives as cathode buffer layers for high performance polymer solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 34, 9624

  CrossRef

 90. 90
  Meirong Chen, Weifei Fu, Minmin Shi, Xiaolian Hu, Junying Pan, Jun Ling, Hangying Li, Hongzheng Chen, An ester-functionalized diketopyrrolopyrrole molecule with appropriate energy levels for application in solution-processed organic solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 1, 105

  CrossRef

 91. 91
  Yingchi Liu, Cary A. Tippets, Christoph Kirsch, Sorin Mitran, Edward T. Samulski, Rene Lopez, Balance between light trapping and charge carrier collection: Electro-photonic optimization of organic photovoltaics with ridge-patterned back electrodes, Journal of Applied Physics, 2013, 113, 24, 244503

  CrossRef

 92. 92
  Guobing Zhang, Jianyu Yuan, Peng Li, Jingxuan Ma, Hongbo Lu, Longzhen Qiu, Wanli Ma, Benzotrithiophene and benzodithiophene-based polymers for efficient polymer solar cells with high open-circuit voltage, Polymer Chemistry, 2013, 4, 11, 3390

  CrossRef

 93. 93
  Luzhou Chen, Wallace C. H. Choy, Wei E. I. Sha, Broadband absorption enhancement of organic solar cells with interstitial lattice patterned metal nanoparticles, Applied Physics Letters, 2013, 102, 25, 251112

  CrossRef

 94. 94
  Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yun-Fei Li, Xu-Lin Zhang, Yue-Feng Liu, Yu Jin, Hong-Bo Sun, Broadband Light Extraction from White Organic Light-Emitting Devices by Employing Corrugated Metallic Electrodes with Dual Periodicity, Advanced Materials, 2013, 25, 48
 95. 95
  Luyao Lu, Zhiqiang Luo, Tao Xu, Luping Yu, Cooperative Plasmonic Effect of Ag and Au Nanoparticles on Enhancing Performance of Polymer Solar Cells, Nano Letters, 2013, 13, 1, 59

  CrossRef

 96. 96
  Xin Liu, Xianliang Wang, Mark T. Swihart, Cu2–xS1–ySeyAlloy Nanocrystals with Broadly Tunable Near-Infrared Localized Surface Plasmon Resonance, Chemistry of Materials, 2013, 25, 21, 4402

  CrossRef

 97. 97
  Ming Wang, Xiaowen Hu, Liqian Liu, Chunhui Duan, Peng Liu, Lei Ying, Fei Huang, Yong Cao, Design and Synthesis of Copolymers of Indacenodithiophene and Naphtho[1,2-c:5,6-c]bis(1,2,5-thiadiazole) for Polymer Solar Cells, Macromolecules, 2013, 46, 10, 3950

  CrossRef

 98. 98
  Kai Li, Zuojia Li, Kui Feng, Xiaopeng Xu, Lingyan Wang, Qiang Peng, Development of Large Band-Gap Conjugated Copolymers for Efficient Regular Single and Tandem Organic Solar Cells, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 36, 13549

  CrossRef

 99. 99
  Weiyi Zhou, Zhi-Guo Zhang, Lanchao Ma, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, Dithienocoronene diimide based conjugated polymers as electron acceptors for all-polymer solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 112, 13

  CrossRef

 100. 100
  Dandan Ye, Xiaodong Li, Lei Yan, Wenjun Zhang, Zhao Hu, Ying Liang, Junfeng Fang, Wai-Yeung Wong, Xingzhu Wang, Dithienosilole-bridged small molecules with different alkyl group substituents for organic solar cells exhibiting high open-circuit voltage, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 26, 7622

  CrossRef

 101. 101
  Dariusz Kotowski, Silvia Luzzati, Gabriele Bianchi, Anna Calabrese, Andrea Pellegrino, Riccardo Po, Giuliana Schimperna, Alessandra Tacca, Double acceptor D–A copolymers containing benzotriazole and benzothiadiazole units: chemical tailoring towards efficient photovoltaic properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 36, 10736

  CrossRef

 102. 102
  Fu He, Lijia Chen, Furong Zhu, Junhua Huang, Ting Zhang, Guoxi Niu, Jing Pan, Zuhong Xiong, Qunliang Song, Effect of band tail states on the performance of organic solar cells, RSC Advances, 2013, 3, 43, 20567

  CrossRef

 103. 103
  Takayuki Kuwabara, Chika Tamai, Yoshihiro Omura, Takahiro Yamaguchi, Tetsuya Taima, Kohshin Takahashi, Effect of UV light irradiation on photovoltaic characteristics of inverted polymer solar cells containing sol–gel zinc oxide electron collection layer, Organic Electronics, 2013, 14, 2, 649

  CrossRef

 104. 104
  Yingchi Liu, Christoph Kirsch, Abay Gadisa, Mukti Aryal, Sorin Mitran, Edward T Samulski, Rene Lopez, Effects of nano-patterned versus simple flat active layers in upright organic photovoltaic devices, Journal of Physics D: Applied Physics, 2013, 46, 2, 024008

  CrossRef

 105. 105
  Xuanhua Li, Wallace Chik Ho Choy, Haifei Lu, Wei E. I. Sha, Aaron Ho Pui Ho, Efficiency Enhancement of Organic Solar Cells by Using Shape-Dependent Broadband Plasmonic Absorption in Metallic Nanoparticles, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 21
 106. 106
  Xuan Yu, Xiao-ming Yu, Zi-yang Hu, Jian-jun Zhang, Gengshen Zhao, Ying Zhao, Efficiency enhancement of polymer solar cells by post-additional annealing treatment, Optoelectronics Letters, 2013, 9, 4, 274

  CrossRef

 107. 107
  Dong Jin Kang, Hyunbum Kang, Changsoon Cho, Ki-Hyun Kim, Seonju Jeong, Jung-Yong Lee, Bumjoon J. Kim, Efficient light trapping in inverted polymer solar cells by a randomly nanostructured electrode using monodispersed polymer nanoparticles, Nanoscale, 2013, 5, 5, 1858

  CrossRef

 108. 108
  Shaowei Shi, Pei Jiang, Shunquan Yu, Liwei Wang, Xiaochen Wang, Meng Wang, Haiqiao Wang, Yongfang Li, Xiaoyu Li, Efficient polymer solar cells based on a broad bandgap D–A copolymer of “zigzag” naphthodithiophene and thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 5, 1540

  CrossRef

 109. 109
  Maojie Zhang, Yu Gu, Xia Guo, Feng Liu, Shaoqing Zhang, Lijun Huo, Thomas P. Russell, Jianhui Hou, Efficient Polymer Solar Cells Based on Benzothiadiazole and Alkylphenyl Substituted Benzodithiophene with a Power Conversion Efficiency over 8%, Advanced Materials, 2013, 25, 35
 110. 110
  Ayumi Nogimura, Kouki Akaike, Rie Nakanishi, Ritsuko Eguchi, Kaname Kanai, Electronic structure and surface morphology of [6,6]-phenyl-C71-butyric acid methyl ester films, Organic Electronics, 2013, 14, 12, 3222

  CrossRef

 111. 111
  Soo Won Heo, Eui Jin Lee, Kwan Wook Song, Jang Yong Lee, Doo Kyung Moon, Enhanced carrier mobility and photon-harvesting property by introducing Au nano-particles in bulk heterojunction photovoltaic cells, Organic Electronics, 2013, 14, 8, 1931

  CrossRef

 112. 112
  Qiaoshi An, Fujun Zhang, Jian Zhang, Weihua Tang, Zixuan Wang, Lingliang Li, Zheng Xu, Feng Teng, Yongsheng Wang, Enhanced performance of polymer solar cells through sensitization by a narrow band gap polymer, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 118, 30

  CrossRef

 113. 113
  Tokuhisa Kawawaki, Yukina Takahashi, Tetsu Tatsuma, Enhancement of Dye-Sensitized Photocurrents by Gold Nanoparticles: Effects of Plasmon Coupling, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 11, 5901

  CrossRef

 114. 114
  Pei Cheng, Qinqin Shi, Yuze Lin, Yongfang Li, Xiaowei Zhan, Evolved structure of thiazolothiazole based small molecules towards enhanced efficiency in organic solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 2, 599

  CrossRef

 115. 115
  Ju Min Lee, Byoung-Hwa Kwon, Hyung Il Park, Hoyeon Kim, Min Gyu Kim, Ji Sun Park, E Su Kim, Seunghyup Yoo, Duk Young Jeon, Sang Ouk Kim, Exciton Dissociation and Charge-Transport Enhancement in Organic Solar Cells with Quantum-Dot/N-doped CNT Hybrid Nanomaterials, Advanced Materials, 2013, 25, 14
 116. 116
  Feiyan Wu, Lie Chen, Hongming Wang, Yiwang Chen, Experimental Investigation and Theoretical Calculation of Molecular Architectures on Carbazole for Photovoltaics, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 19, 9581

  CrossRef

 117. 117
  Boyuan Qi, Jizheng Wang, Fill factor in organic solar cells, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 23, 8972

  CrossRef

 118. 118
  Darren C. Watters, Hunan Yi, Andrew J. Pearson, James Kingsley, Ahmed Iraqi, David Lidzey, Fluorene-Based Co-polymer with High Hole Mobility and Device Performance in Bulk Heterojunction Organic Solar Cells, Macromolecular Rapid Communications, 2013, 34, 14
 119. 119
  Ning Wang, Zheng Chen, Wei Wei, Zhenhua Jiang, Fluorinated Benzothiadiazole-Based Conjugated Polymers for High-Performance Polymer Solar Cells without Any Processing Additives or Post-treatments, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 45, 17060

  CrossRef

 120. 120
  Yunzhang Lu, Zhengguo Xiao, Yongbo Yuan, Haimei Wu, Zhongwei An, Yanbing Hou, Chao Gao, Jinsong Huang, Fluorine substituted thiophene–quinoxaline copolymer to reduce the HOMO level and increase the dielectric constant for high open-circuit voltage organic solar cells, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 4, 630

  CrossRef

 121. 121
  Sih-Hao Liao, Hong-Jyun Jhuo, Yu-Shan Cheng, Show-An Chen, Fullerene Derivative-Doped Zinc Oxide Nanofilm as the Cathode of Inverted Polymer Solar Cells with Low-Bandgap Polymer (PTB7-Th) for High Performance, Advanced Materials, 2013, 25, 34
 122. 122
  Yongfang Li, Fullerene-Bisadduct Acceptors for Polymer Solar Cells, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 10
 123. 123
  Xiaoyan Wu, Linlin Liu, Tiancheng Yu, Lei Yu, Zengqi Xie, Yueqi Mo, Shuping Xu, Yuguang Ma, Gold nanoparticles modified ITO anode for enhanced PLEDs brightness and efficiency, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 42, 7020

  CrossRef

 124. 124
  Zhichun Zhai, Xiaodong Huang, Meifeng Xu, Jianyu Yuan, Jun Peng, Wanli Ma, Greatly Reduced Processing Temperature for a Solution-Processed NiOx Buffer Layer in Polymer Solar Cells, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 12
 125. 125
  Tung-Han Yang, Li-De Huang, Yeu-Wei Harn, Chun-Cheng Lin, Jan-Kai Chang, Chih-I. Wu, Jenn-Ming Wu, High Density Unaggregated Au Nanoparticles on ZnO Nanorod Arrays Function as Efficient and Recyclable Photocatalysts for Environmental Purification, Small, 2013, 9, 18
 126. 126
  Bing Cai, Yedi Xing, Zhou Yang, Wen-Hua Zhang, Jieshan Qiu, High performance hybrid solar cells sensitized by organolead halide perovskites, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 5, 1480

  CrossRef

 127. 127
  Ji-Hoon Kim, Chang Eun Song, Nara Shin, Hyunbum Kang, Sebastian Wood, In-Nam Kang, Bumjoon J. Kim, BongSoo Kim, Ji-Seon Kim, Won Suk Shin, Do-Hoon Hwang, High-Crystalline Medium-Band-Gap Polymers Consisting of Benzodithiophene and Benzotriazole Derivatives for Organic Photovoltaic Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 12820

  CrossRef

 128. 128
  Sabyasachi Mukhopadhyay, Anshuman J. Das, K. S. Narayan, High-Resolution Photocurrent Imaging of Bulk Heterojunction Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2013, 4, 1, 161

  CrossRef

 129. 129
  Xi Yang, Chu-Chen Chueh, Chang-Zhi Li, Hin-Lap Yip, Peipei Yin, Hongzheng Chen, Wen-Chang Chen, Alex K-Y. Jen, High-Efficiency Polymer Solar Cells Achieved by Doping Plasmonic Metallic Nanoparticles into Dual Charge Selecting Interfacial Layers to Enhance Light Trapping, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 5
 130. 130
  Yan-qiong Zheng, William J. Potscavage, Takeshi Komino, Masaya Hirade, Junji Adachi, Chihaya Adachi, Highly efficient bulk heterojunction photovoltaic cells based on C70 and tetraphenyldibenzoperiflanthene, Applied Physics Letters, 2013, 102, 14, 143304

  CrossRef

 131. 131
  Xiangjian Wan, Yongsheng Liu, Fei Wang, Jiaoyan Zhou, Guankui Long, Yongsheng Chen, Improved efficiency of solution processed small molecules organic solar cells using thermal annealing, Organic Electronics, 2013, 14, 6, 1562

  CrossRef

 132. 132
  Yi-Ming Chang, Yu-Yang Su, Chi-Yi Leu, Improvement in power conversion efficiency of organic photovoltaic devices by using excimer ultraviolet-radiation induced mesoporous silica anti-reflection coating, Thin Solid Films, 2013, 534, 492

  CrossRef

 133. 133
  Hongying Lv, Xiaoli Zhao, Wentao Xu, Hui Li, Jiayue Chen, Xiaoniu Yang, Improving performance of polymer solar cells based on PSBTBT/PC71BM via controlled solvent vapor annealing, Organic Electronics, 2013, 14, 7, 1874

  CrossRef

 134. 134
  William R. Mateker, Jessica D. Douglas, Clément Cabanetos, I. T. Sachs-Quintana, Jonathan A. Bartelt, Eric T. Hoke, Abdulrahman El Labban, Pierre M. Beaujuge, Jean M. J. Fréchet, Michael D. McGehee, Improving the long-term stability of PBDTTPD polymer solar cells through material purification aimed at removing organic impurities, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2529

  CrossRef

 135. 135
  Dan He, Xiaoyan Du, Wei Zhang, Zuo Xiao, Liming Ding, Improving the stability of P3HT/PC61BM solar cells by a thermal crosslinker, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 14, 4589

  CrossRef

 136. 136
  Sangjun Lee, SungJun In, Daniel R. Mason, Namkyoo Park, Incorporation of nanovoids into metallic gratings for broadband plasmonic organic solar cells, Optics Express, 2013, 21, 4, 4055

  CrossRef

 137. 137
  Chih-Ping Chen, Hsiang-Lin Hsu, Increasing the Open-Circuit Voltage in High-Performance Organic Photovoltaic Devices through Conformational Twisting of an Indacenodithiophene-Based Conjugated Polymer, Macromolecular Rapid Communications, 2013, 34, 20
 138. 138
  Kejia Li, Petr P. Khlyabich, Lijun Li, Beate Burkhart, Barry C. Thompson, Joe C. Campbell, Influence of Exciton Diffusion and Charge-Transfer State Dissociation Efficiency on the Short-Circuit Current Densities in Semi-Random Donor/Acceptor Polymer:Fullerene Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 14, 6940

  CrossRef

 139. 139
  Brandon M. Kobilka, Benjamin J. Hale, Monique D. Ewan, Anton V. Dubrovskiy, Toby L. Nelson, Volodimyr Duzhko, Malika Jeffries-EL, Influence of heteroatoms on photovoltaic performance of donor–acceptor copolymers based on 2,6-di(thiophen-2-yl)benzo[1,2-b:4,5-b′]difurans and diketopyrrolopyrrole, Polymer Chemistry, 2013, 4, 20, 5329

  CrossRef

 140. 140
  Xiaoqiang Chen, Lijian Zuo, Weifei Fu, Quanxiang Yan, Congcheng Fan, Hongzheng Chen, Insight into the efficiency enhancement of polymer solar cells by incorporating gold nanoparticles, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 111, 1

  CrossRef

 141. 141
  Yajie Zhang, Jin Fang, Chang He, Han Yan, Zhixiang Wei, Yongfang Li, Integrated Energy-Harvesting System by Combining the Advantages of Polymer Solar Cells and Thermoelectric Devices, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 47, 24685

  CrossRef

 142. 142
  D. Lu, E. Rengnath, Y. Cui, Z. Wang, Y. Ding, W. Park, Interaction of two plasmon modes in the organic photovoltaic devices with patterned back-electrode, Applied Physics Letters, 2013, 102, 24, 241114

  CrossRef

 143. 143
  ZhiLiang Jiang, Dong Yang, Nan Wang, FuJun Zhang, Bin Zhao, SongTing Tan, Jian Zhang, Inverted polymer solar cells with TiO2 electron extraction layers prepared by magnetron sputtering, Science China Chemistry, 2013, 56, 11, 1573

  CrossRef

 144. 144
  Daniel Paz-Soldan, Anna Lee, Susanna M. Thon, Michael M. Adachi, Haopeng Dong, Pouya Maraghechi, Mingjian Yuan, André J. Labelle, Sjoerd Hoogland, Kun Liu, Eugenia Kumacheva, Edward H. Sargent, Jointly Tuned Plasmonic–Excitonic Photovoltaics Using Nanoshells, Nano Letters, 2013, 130306104227004

  CrossRef

 145. 145
  Aiping Liu, Qinghua Ren, Ming Yuan, Tao Xu, Manlin Tan, Tingyu Zhao, Wenjun Dong, Weihua Tang, Layer-by-layer assembled porous CdSe films incorporated with plasmonic gold and improved photoelectrochemical behaviors, Electrochimica Acta, 2013, 108, 680

  CrossRef

 146. 146
  Pan-Pan Cheng, Lei Zhou, Jie-Ai Li, Yan-Qing Li, Shuit-Tong Lee, Jian-Xin Tang, Light trapping enhancement of inverted polymer solar cells with a nanostructured scattering rear electrode, Organic Electronics, 2013, 14, 9, 2158

  CrossRef

 147. 147
  Yunfeng Deng, Yagang Chen, Jian Liu, Lihui Liu, Hongkun Tian, Zhiyuan Xie, Yanhou Geng, Fosong Wang, Low-Band-Gap Conjugated Polymers of Dithieno[2,3-b:7,6-b]carbazole and Diketopyrrolopyrrole: Effect of the Alkyl Side Chain on Photovoltaic Properties, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 12, 5741

  CrossRef

 148. 148
  Swee Ling Lam, Xiaoqian Liu, Fangli Zhao, Chi-Lik Ken Lee, Wei Lek Kwan, Manipulating open-circuit voltage in an organic photovoltaic device via a phenylalkyl side chain, Chemical Communications, 2013, 49, 40, 4543

  CrossRef

 149. 149
  Yong Liu, Peiyi Wu, Meditating Metal Coenhanced Fluorescence and SERS Around Gold Nanoaggregates in Nanosphere as Bifunctional Biosensor for Multiple DNA Targets, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 12, 5832

  CrossRef

 150. 150
  Yi-Fan Huang, Ze-Ling Zhang, Kai-Bin Kang, Min Zhao, Ting Wen, Yun-Xia Liu, Xin-Ping Zhai, Shuang-Kun Lv, Qiang Wang, Wen-Yuan Qiu, Dong Qiu, Mitigation of metal-mediated losses by coating Au nanoparticles with dielectric layer in plasmonic solar cells, RSC Advances, 2013, 3, 36, 16080

  CrossRef

 151. 151
  John R. Tumbleston, Abay Gadisa, Yingchi Liu, Brian A. Collins, Edward T. Samulski, Rene Lopez, Harald Ade, Modifications in Morphology Resulting from Nanoimprinting Bulk Heterojunction Blends for Light Trapping Organic Solar Cell Designs, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 16, 8225

  CrossRef

 152. 152
  Daijun Zha, Lie Chen, Feiyan Wu, Hongming Wang, Yiwang Chen, Modulation of the molecular geometry of carbazolebis(thiadiazole)-based conjugated polymers for photovoltaic applications, Polymer Chemistry, 2013, 4, 8, 2480

  CrossRef

 153. 153
  Wenliu Zhuang, Hongyu Zhen, Renee Kroon, Zheng Tang, Stefan Hellström, Lintao Hou, Ergang Wang, Desta Gedefaw, Olle Inganäs, Fengling Zhang, Mats R. Andersson, Molecular orbital energy level modulation through incorporation of selenium and fluorine into conjugated polymers for organic photovoltaic cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13422

  CrossRef

 154. 154
  Changsoon Cho, Jung-Yong Lee, Multi-scale and angular analysis of ray-optical light trapping schemes in thin-film solar cells: Micro lens array, V-shaped configuration, and double parabolic trapper, Optics Express, 2013, 21, S2, A276

  CrossRef

 155. 155
  Hyosung Choi, Jung-Pil Lee, Seo-Jin Ko, Jae-Woo Jung, Hyungmin Park, Seungmin Yoo, Okji Park, Jong-Ryul Jeong, Soojin Park, Jin Young Kim, Multipositional Silica-Coated Silver Nanoparticles for High-Performance Polymer Solar Cells, Nano Letters, 2013, 13, 5, 2204

  CrossRef

 156. 156
  Emmanuel Stratakis, Emmanuel Kymakis, Nanoparticle-based plasmonic organic photovoltaic devices, Materials Today, 2013, 16, 4, 133

  CrossRef

 157. 157
  Xiaolian Hu, Weifei Fu, Lijian Zuo, Hangqi Shi, Meirong Chen, Shiyong Liu, Junying Pan, Lei Fu, Minmin Shi, Hongzheng Chen, New –(D–A1–D–A2)n– type conjugated polymers for photovoltaic applications: consensus between low band-gap and low HOMO energy level, Tetrahedron, 2013, 69, 16, 3419

  CrossRef

 158. 158
  Bo Liu, Xuewen Chen, Yuehui He, Yongfang Li, Xinjun Xu, Lu Xiao, Lidong Li, Yingping Zou, New alkylthienyl substituted benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-based polymers for high performance solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 3, 570

  CrossRef

 159. 159
  Ching-Chih Chang, Chih-Ping Chen, Ho-Hsiu Chou, Chuang-Yi Liao, Shu-Hua Chan, Chien-Hong Cheng, New selenophene-based low-band gap conjugated polymers for organic photovoltaics, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 21
 160. 160
  G.D. Sharma, Dimitra Daphnomili, S. Biswas, A.G. Coutsolelos, New soluble porphyrin bearing a pyridinylethynyl group as donor for bulk heterojunction solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 7, 1811

  CrossRef

 161. 161
  Wei-Fei Fu, Xiaoqiang Chen, Xi Yang, Ling Wang, Ye Shi, Minmin Shi, Han-Ying Li, Alex K.-Y. Jen, Jun-Wu Chen, Yong Cao, Hong-Zheng Chen, Optical and electrical effects of plasmonic nanoparticles in high-efficiency hybrid solar cells, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 40, 17105

  CrossRef

 162. 162
  Petr P. Khlyabich, Beate Burkhart, Andrey E. Rudenko, Barry C. Thompson, Optimization and simplification of polymer–fullerene solar cells through polymer and active layer design, Polymer, 2013, 54, 20, 5267

  CrossRef

 163. 163
  I. Hancox, L. A. Rochford, D. Clare, M. Walker, J. J. Mudd, P. Sullivan, S. Schumann, C. F. McConville, T. S. Jones, Optimization of a High Work Function Solution Processed Vanadium Oxide Hole-Extracting Layer for Small Molecule and Polymer Organic Photovoltaic Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 1, 49

  CrossRef

 164. 164
  Yue Wu, Zhaojun Li, Wei Ma, Ye Huang, Lijun Huo, Xia Guo, Maojie Zhang, Harald Ade, Jianhui Hou, PDT-S-T: A New Polymer with Optimized Molecular Conformation for Controlled Aggregation and ππ Stacking and Its Application in Efficient Photovoltaic Devices, Advanced Materials, 2013, 25, 25
 165. 165
  Shuang Liu, Fanxu Meng, Wenfa Xie, Zhihui Zhang, Liang Shen, Chunyu Liu, Yeyuan He, Wenbin Guo, Shengping Ruan, Performance improvement of inverted polymer solar cells by doping Au nanoparticles into TiO2 cathode buffer layer, Applied Physics Letters, 2013, 103, 23, 233303

  CrossRef

 166. 166
  Feiyan Wu, Daijun Zha, Lie Chen, Yiwang Chen, Photovoltaics of donor–acceptor polymers based on benzodithiophene with lateral thiophenyl and fluorinated benzothiadiazole, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 7
 167. 167
  Yu-Shan Cheng, Sih-Hao Liao, Yi-Lun Li, Show-An Chen, Physically Adsorbed Fullerene Layer on Positively Charged Sites on Zinc Oxide Cathode Affords Efficiency Enhancement in Inverted Polymer Solar Cell, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 14, 6665

  CrossRef

 168. 168
  Helena M. Stec, Ross A. Hatton, Plasmon-Active Nano-Aperture Window Electrodes for Organic Photovoltaics, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 2
 169. 169
  Vikas Kumar, Heming Wang, Plasmonic Au nanoparticles for enhanced broadband light absorption in inverted organic photovoltaic devices by plasma assisted physical vapour deposition, Organic Electronics, 2013, 14, 2, 560

  CrossRef

 170. 170
  Di Zhang, Wallace C. H. Choy, Fengxian Xie, Wei E. I. Sha, Xinchen Li, Baofu Ding, Kai Zhang, Fei Huang, Yong Cao, Plasmonic Electrically Functionalized TiO2 for High-Performance Organic Solar Cells, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 34
 171. 171
  Se-Woong Baek, Jonghyeon Noh, Chun-Ho Lee, BongSoo Kim, Min-Kyo Seo, Jung-Yong Lee, Plasmonic Forward Scattering Effect in Organic Solar Cells: A Powerful Optical Engineering Method, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 172. 172
  Qiaoqiang Gan, Filbert J. Bartoli, Zakya H. Kafafi, Plasmonic-Enhanced Organic Photovoltaics: Breaking the 10% Efficiency Barrier, Advanced Materials, 2013, 25, 17
 173. 173
  Xuanhua Li, Wallace C. H. Choy, Xingang Ren, Jianzhuo Xin, Peng Lin, Dennis C. W. Leung, Polarization-independent efficiency enhancement of organic solar cells by using 3-dimensional plasmonic electrode, Applied Physics Letters, 2013, 102, 15, 153304

  CrossRef

 174. 174
  Hsing-Ju Wang, Chen-Wei Chou, Chih-Ping Chen, Ying-Hsiao Chen, Rong-Ho Lee, Ru-Jong Jeng, Polythiophenes comprising conjugated pendants toward long-term air-stable inverted polymer solar cells with high open circuit voltages, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 31, 8950

  CrossRef

 175. 175
  Zhiqiang Guan, Junsheng Yu, Jiang Huang, Lei Zhang, Power efficiency enhancement of solution-processed small-molecule solar cells based on squaraine via thermal annealing and solvent additive methods, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 109, 262

  CrossRef

 176. 176
  Long Ye, Yan Jing, Xia Guo, Hao Sun, Shaoqing Zhang, Maojie Zhang, Lijun Huo, Jianhui Hou, Remove the Residual Additives toward Enhanced Efficiency with Higher Reproducibility in Polymer Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 29, 14920

  CrossRef

 177. 177
  Xinchen Li, Wallace C. H. Choy, Fengxian Xie, Shaoqing Zhang, Jianhui Hou, Room-temperature solution-processed molybdenum oxide as a hole transport layer with Ag nanoparticles for highly efficient inverted organic solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 22, 6614

  CrossRef

 178. 178
  Kui Feng, Xiaoyan Shen, Ying Li, Yujiang He, Dong Huang, Qiang Peng, Ruthenium(ii) containing supramolecular polymers with cyclopentadithiophene–benzothiazole conjugated bridges for photovoltaic applications, Polymer Chemistry, 2013, 4, 23, 5701

  CrossRef

 179. 179
  Ming-Chung Chen, Yi-Ling Yang, Shin-Wen Chen, Jia-Han Li, Muluken Aklilu, Yian Tai, Self-Assembled Monolayer Immobilized Gold Nanoparticles for Plasmonic Effects in Small Molecule Organic Photovoltaic, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 3, 511

  CrossRef

 180. 180
  Jae Woong Jung, Feng Liu, Thomas P. Russell, Won Ho Jo, Semi-crystalline random conjugated copolymers with panchromatic absorption for highly efficient polymer solar cells, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 11, 3301

  CrossRef

 181. 181
  Yang Wang, Ying Liu, Shaojie Chen, Ruixiang Peng, Ziyi Ge, Significant Enhancement of Polymer Solar Cell Performance via Side-Chain Engineering and Simple Solvent Treatment, Chemistry of Materials, 2013, 25, 15, 3196

  CrossRef

 182. 182
  Ailing Tang, Liangjie Li, Zhenhuan Lu, Jianhua Huang, Hui Jia, Chuanlang Zhan, Zhan'ao Tan, Yongfang Li, Jiannian Yao, Significant improvement of photovoltaic performance by embedding thiophene in solution-processed star-shaped TPA-DPP backbone, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 18, 5747

  CrossRef

 183. 183
  Zhiqiang Guan, Ruofan Wu, Yue Zang, Junsheng Yu, Small molecule dye rubrene doped organic bulk heterojunction solar cells, Thin Solid Films, 2013, 539, 278

  CrossRef

 184. 184
  Yuliang Zhang, Ajay K. Pandey, Chen Tao, Yuan Fang, Hui Jin, Paul L. Burn, Paul Meredith, Spectral response tuning using an optical spacer in broad-band organic solar cells, Applied Physics Letters, 2013, 102, 1, 013302

  CrossRef

 185. 185
  Johannes Krantz, Tobias Stubhan, Moses Richter, Stefanie Spallek, Ivan Litzov, Gebhard J. Matt, Erdmann Spiecker, Christoph J. Brabec, Spray-Coated Silver Nanowires as Top Electrode Layer in Semitransparent P3HT:PCBM-Based Organic Solar Cell Devices, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 13
 186. 186
  Jun-Ying Pan, Li-Jian Zuo, Xiao-Lian Hu, Wei-Fei Fu, Mei-Rong Chen, Lei Fu, Xiao Gu, Hang-Qi Shi, Min-Min Shi, Han-Ying Li, Hong-Zheng Chen, Star-Shaped D–A Small Molecules Based on Diketopyrrolopyrrole and Triphenylamine for Efficient Solution-Processed Organic Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 3, 972

  CrossRef

 187. 187
  Boxue Chen, Wenfeng Zhang, Xinghao Zhou, Xiao Huang, Xuemei Zhao, Haitao Wang, Min Liu, Yalin Lu, Shangfeng Yang, Surface plasmon enhancement of polymer solar cells by penetrating Au/SiO2 core/shell nanoparticles into all organic layers, Nano Energy, 2013, 2, 5, 906

  CrossRef

 188. 188
  Si Jin Park, Seong Jun Kang, Surface-plasmon resonance-wavelength control of graphene surfaces containing metal nanoparticles, Journal of the Korean Physical Society, 2013, 63, 1, 5

  CrossRef

 189. 189
  Zhengguo Xiao, Qingfeng Dong, Pankaj Sharma, Yongbo Yuan, Baodong Mao, Wenjing Tian, Alexei Gruverman, Jinsong Huang, Synthesis and Application of Ferroelectric P(VDF-TrFE) Nanoparticles in Organic Photovoltaic Devices for High Efficiency, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 12
 190. 190
  M. L. Keshtov, D. V. Marochkin, V. S. Kochurov, A. R. Khokhlov, E. N. Koukaras, G. D. Sharma, Synthesis and characterization of a low band gap quinoxaline based D–A copolymer and its application as a donor for bulk heterojunction polymer solar cells, Polymer Chemistry, 2013, 4, 14, 4033

  CrossRef

 191. 191
  Jin Wang, Chien Lu, Tetsunari Mizobe, Mitsuru Ueda, Wen-Chang Chen, Tomoya Higashihara, Synthesis and Characterization of All-Conjugated Graft Copolymers Comprised of n-Type or p-Type Backbones and Poly(3-hexylthiophene) Side Chains, Macromolecules, 2013, 46, 5, 1783

  CrossRef

 192. 192
  Zuojia Li, Dan Zhou, Lixin Li, Ying Li, Yujiang He, Jian Liu, Qiang Peng, Synthesis and characterization of copolymers based on benzotriazoles and different atom-bridged dithiophenes for efficient solar cells, Polymer Chemistry, 2013, 4, 8, 2496

  CrossRef

 193. 193
  Yung-Chung Chen, Chih-Yu Hsu, Czung-Yu Ho, Yu-Tai Tao, Jiann T. Lin, Synthesis and characterization of the conjugated polymers tethered with dipolar side chains containing a benzothiadiazole entity for bulk heterojunction solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 9, 2290

  CrossRef

 194. 194
  Hae Jung Son, Luyao Lu, Wei Chen, Tao Xu, Tianyue Zheng, Bridget Carsten, Joseph Strzalka, Seth B. Darling, Lin X. Chen, Luping Yu, Synthesis and Photovoltaic Effect in Dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-Based Conjugated Polymers, Advanced Materials, 2013, 25, 6
 195. 195
  Jiefeng Hai, Baofeng Zhao, Enwei Zhu, Linyi Bian, Hongbin Wu, Weihua Tang, Synthesis and Photovoltaic Performance of a [1,2,3]Triazolo[4,5-g]quinoxaline-Based Low-Bandgap Polymer, Macromolecular Chemistry and Physics, 2013, 214, 21
 196. 196
  Jiefeng Hai, Baofeng Zhao, Fujun Zhang, Chuan-Xiang Sheng, Liangming Yin, Yang Li, Enwei Zhu, Linyi Bian, Hongbin Wu, Weihua Tang, Synthesis and photovoltaic performance of novel thiophenyl-methylene-9H-fluorene-based low bandgap polymers, Polymer, 2013, 54, 18, 4930

  CrossRef

 197. 197
  Jie Min, Zhi-Guo Zhang, Maojie Zhang, Yongfang Li, Synthesis and photovoltaic properties of a D–A copolymer of dithienosilole and fluorinated-benzotriazole, Polymer Chemistry, 2013, 4, 5, 1467

  CrossRef

 198. 198
  Siyuan Zhang, Zhi-Guo Zhang, Yongfang Li, Synthesis and Photovoltaic Properties of a Polythiophene Derivative with Triphenylamine–Vinylene Conjugated Side Chain Attaching Carbonyl end Group, Advances in Polymer Technology, 2013, 32, S1
 199. 199
  François Grenier, Philippe Berrouard, Jean-Rémi Pouliot, Hsin-Rong Tseng, Alan J. Heeger, Mario Leclerc, Synthesis of new n-type isoindigo copolymers, Polymer Chemistry, 2013, 4, 6, 1836

  CrossRef

 200. 200
  Jae Woong Jung, Feng Liu, Thomas P. Russell, Won Ho Jo, Synthesis of pyridine-capped diketopyrrolopyrrole and its use as a building block of low band-gap polymers for efficient polymer solar cells, Chemical Communications, 2013, 49, 76, 8495

  CrossRef

 201. 201
  Chih-Ming Liu, Chia-Min Chen, Yu-Wei Su, Shu-Min Wang, Kung-Hwa Wei, The dual localized surface plasmonic effects of gold nanodots and gold nanoparticles enhance the performance of bulk heterojunction polymer solar cells, Organic Electronics, 2013, 14, 10, 2476

  CrossRef

 202. 202
  Nan Ni, Bo Qu, Di Tian, Zhiyuan Cong, Weiping Wang, Chao Gao, Lixin Xiao, Zhijian Chen, Qihuang Gong, Wei Wei, The Effect of Additive on the Performance and Phase Separation of Benzo[1,2-b:3,4-b′]dithiophene-Based Polymer Heterojunction Photovoltaic Devices, Macromolecular Chemistry and Physics, 2013, 214, 9
 203. 203
  Ting Zhang, Junhua Huang, Fu He, Lijia Chen, Guoxi Niu, Jing Pan, Qunliang Song, The effect of built-in field on the interface exciton recombination and dissociation in NN type organic solarcells, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 112, 73

  CrossRef

 204. 204
  Ling Zhang, Shaohang Zeng, Lunxiang Yin, Changyan Ji, Kechang Li, Yanqin Li, Yue Wang, The synthesis and photovoltaic properties of A–D–A-type small molecules containing diketopyrrolopyrrole terminal units, New Journal of Chemistry, 2013, 37, 3, 632

  CrossRef

 205. 205
  Hugo Bronstein, Elisa Collado-Fregoso, Afshin Hadipour, Ying W. Soon, Zhenggang Huang, Stoichko D. Dimitrov, Raja Shahid Ashraf, Barry P. Rand, Scott E. Watkins, Pabitra S. Tuladhar, Iain Meager, James R. Durrant, Iain McCulloch, Thieno[3,2-b]thiophene-diketopyrrolopyrrole Containing Polymers for Inverted Solar Cells Devices with High Short Circuit Currents, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 45
 206. 206
  Chunhui Duan, Wanzhu Cai, Ben B. Y. Hsu, Chengmei Zhong, Kai Zhang, Chunchen Liu, Zhicheng Hu, Fei Huang, Guillermo C. Bazan, Alan J. Heeger, Yong Cao, Toward green solvent processable photovoltaic materials for polymer solar cells: the role of highly polar pendant groups in charge carrier transport and photovoltaic behavior, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 10, 3022

  CrossRef

 207. 207
  Qifan Yan, Yan Zhou, Yu-Qing Zheng, Jian Pei, Dahui Zhao, Towards rational design of organic electron acceptors for photovoltaics: a study based on perylenediimide derivatives, Chemical Science, 2013, 4, 12, 4389

  CrossRef

 208. 208
  Xingang Ren, Wei E. I. Sha, Wallace C. H. Choy, Tuning optical responses of metallic dipole nanoantenna using graphene, Optics Express, 2013, 21, 26, 31824

  CrossRef

 209. 209
  Yu-Jui Huang, Wei-Chun Lo, Shun-Wei Liu, Chao-Han Cheng, Chin-Ti Chen, Juen-Kai Wang, Unified assay of adverse effects from the varied nanoparticle hybrid in polymer–fullerene organic photovoltaics, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013, 116, 153

  CrossRef

 210. 210
  Pranabesh Dutta, Jeongseok Kim, Seung Hun Eom, Woo-Hyung Lee, In Nam Kang, Soo-Hyoung Lee, An Easily Accessible Donor−π-Acceptor-Conjugated Small Molecule from a 4,8-Dialkoxybenzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene Unit for Efficient Solution-Processed Organic Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 12, 6669

  CrossRef

 211. 211
  Xugang Guo, Nanjia Zhou, Sylvia J. Lou, Jonathan W. Hennek, Rocío Ponce Ortiz, Melanie R. Butler, Pierre-Luc T. Boudreault, Joseph Strzalka, Pierre-Olivier Morin, Mario Leclerc, Juan T. López Navarrete, Mark A. Ratner, Lin X. Chen, Robert P. H. Chang, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Bithiopheneimide–Dithienosilole/Dithienogermole Copolymers for Efficient Solar Cells: Information from Structure–Property–Device Performance Correlations and Comparison to Thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione Analogues, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 44, 18427

  CrossRef

 212. 212
  Deping Qian, Long Ye, Maojie Zhang, Yongri Liang, Liangjie Li, Ye Huang, Xia Guo, Shaoqing Zhang, Zhan’ao Tan, Jianhui Hou, Design, Application, and Morphology Study of a New Photovoltaic Polymer with Strong Aggregation in Solution State, Macromolecules, 2012, 45, 24, 9611

  CrossRef

 213. 213
  Yu-Wei Wang, Xiao-Feng Wang, Jian-Ping Zhang, Ziruo Hong, Junji Kido, Osamu Kitao, Toshitaka Ikeuchi, Hitoshi Tamiaki, Shin-ichi Sasaki, Development of Solar Cells Based on Synthetic Near-Infrared Absorbing Purpurins 2: Use of Fullerene and Its Derivative As Electron Acceptors for Favorable Charge Separation, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 40, 21244

  CrossRef

 214. 214
  Shaowei Shi, Pei Jiang, Song Chen, Yeping Sun, Xiaochen Wang, Kai Wang, Suling Shen, Xiaoyu Li, Yongfang Li, Haiqiao Wang, Effect of Oligothiophene π-Bridge Length on the Photovoltaic Properties of D–A Copolymers Based on Carbazole and Quinoxalinoporphyrin, Macromolecules, 2012, 45, 19, 7806

  CrossRef

 215. 215
  Michael Salvador, Bradley A. MacLeod, Angela Hess, Abhishek P. Kulkarni, Keiko Munechika, Jennifer I. L. Chen, David S. Ginger, Electron Accumulation on Metal Nanoparticles in Plasmon-Enhanced Organic Solar Cells, ACS Nano, 2012, 6, 11, 10024

  CrossRef

 216. 216
  Qiang Peng, Qin Huang, Xiaobin Hou, Pingpeng Chang, Jun Xu, Sijun Deng, Enhanced solar cell performance by replacing benzodithiophene with naphthodithiophene in diketopyrrolopyrrole-based copolymers, Chemical Communications, 2012, 48, 93, 11452

  CrossRef

 217. 217
  Shuai Chang, Quan Li, Xudong Xiao, King Young Wong, Tao Chen, Enhancement of low energy sunlight harvesting in dye-sensitized solar cells using plasmonic gold nanorods, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 11, 9444

  CrossRef

 218. 218
  Long Ye, Shaoqing Zhang, Wei Ma, Benhu Fan, Xia Guo, Ye Huang, Harald Ade, Jianhui Hou, From Binary to Ternary Solvent: Morphology Fine-tuning of D/A Blends in PDPP3T-based Polymer Solar Cells, Advanced Materials, 2012, 24, 47
 219. 219
  Yun-Xiang Xu, Chu-Chen Chueh, Hin-Lap Yip, Fei-Zhi Ding, Yong-Xi Li, Chang-Zhi Li, Xiaosong Li, Wen-Chang Chen, Alex K.-Y. Jen, Improved Charge Transport and Absorption Coefficient in Indacenodithieno[3,2-b]thiophene-based Ladder-Type Polymer Leading to Highly Efficient Polymer Solar Cells, Advanced Materials, 2012, 24, 47
 220. 220
  Fang Jeng Lim, Krishnamoorthy Ananthanarayanan, Joachim Luther, Ghim Wei Ho, Influence of a novel fluorosurfactant modified PEDOT:PSS hole transport layer on the performance of inverted organic solar cells, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 48, 25057

  CrossRef

 221. 221
  Hongmei Xie, Kai Zhang, Chunhui Duan, Shengjian Liu, Fei Huang, Yong Cao, New acceptor-pended conjugated polymers based on 3,6- and 2,7-carbazole for polymer solar cells, Polymer, 2012, 53, 25, 5675

  CrossRef

 222. 222
  Gang Ye, Shan Chen, Zuo Xiao, Qiqun Zuo, Qing Wei, Liming Ding, o-Quinodimethane-methano[60]fullerene and thieno-o-quinodimethane-methano[60]fullerene as efficient acceptor materials for polymer solar cells, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 42, 22374

  CrossRef

 223. 223
  Wenfeng Zhang, Haitao Wang, Boxue Chen, Xianghong Bi, Swaminathan Venkatesan, Qiquan Qiao, Shangfeng Yang, Oleamide as a self-assembled cathode buffer layer for polymer solar cells: the role of the terminal group on the function of the surfactant, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 45, 24067

  CrossRef

 224. 224
  Pan-Pan Cheng, Guo-Fu Ma, Jian Li, Yan Xiao, Zai-Quan Xu, Guo-Qiang Fan, Yan-Qing Li, Shuit-Tong Lee, Jian-Xin Tang, Plasmonic backscattering enhancement for inverted polymer solar cells, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 42, 22781

  CrossRef

 225. 225
  Yifen Liu, Rabin Dhakal, Vikram Dalal, Jaeyoun Kim, Polarization-diverse light absorption enhancement in organic photovoltaic structures with one-dimensional, long-pitch metallic gratings: Design and experiment, Applied Physics Letters, 2012, 101, 23, 233904

  CrossRef

 226. 226
  Kung-Shih Chen, José-Francisco Salinas, Hin-Lap Yip, Lijun Huo, Jianhui Hou, Alex K.-Y. Jen, Semi-transparent polymer solar cells with 6% PCE, 25% average visible transmittance and a color rendering index close to 100 for power generating window applications, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 11, 9551

  CrossRef

 227. 227
  Jiaoyan Zhou, Xiangjian Wan, Yongsheng Liu, Yi Zuo, Zhi Li, Guangrui He, Guankui Long, Wang Ni, Chenxi Li, Xuncheng Su, Yongsheng Chen, Small Molecules Based on Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene Unit for High-Performance Solution-Processed Organic Solar Cells, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 39, 16345

  CrossRef

 228. 228
  Dan Deng, Suling Shen, Jing Zhang, Chang He, Zhanjun Zhang, Yongfang Li, Solution-processable star-shaped photovoltaic organic molecule with triphenylamine core and thieno[3,2-b]thiophene–dicyanovinyl arms, Organic Electronics, 2012, 13, 11, 2546

  CrossRef

 229. 229
  Zhan’ao Tan, Liangjie Li, Chaohua Cui, Yuqin Ding, Qi Xu, Shusheng Li, Deping Qian, Yongfang Li, Solution-Processed Tungsten Oxide as an Effective Anode Buffer Layer for High-Performance Polymer Solar Cells, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 35, 18626

  CrossRef

 230. 230
  Yi-Ming Chang, Chi-Yi Leu, Solvent extraction induced nano-porous zinc oxide as an electron transport layer for inverted polymer solar cells, Organic Electronics, 2012, 13, 12, 2991

  CrossRef

 231. 231
  Youguang Huang, Maojie Zhang, Yan Jing, Huili Fan, Xia Guo, Yongfang Li, Synthesis and Photovoltaic Properties of a Donor-Acceptor Copolymer of Dithienosilole and 5,6-Bis(octyloxy)benzo[1,2,5]thiadiazole, Macromolecular Chemistry and Physics, 2012, 213, 23
 232. 232
  Xiaoyan Du, Dan He, Zuo Xiao, Liming Ding, The double-edged function of UV light in polymer solar cells with an inverted structure, Synthetic Metals, 2012, 162, 24, 2302

  CrossRef

 233. 233
  Dong Chan Lim, Kwang-Dae Kim, Sun-Young Park, Eun Mi Hong, Hyun Ook Seo, Jae Hong Lim, Kyu Hwan Lee, Yongsoo Jeong, Changsik Song, Eunji Lee, Young Dok Kim, Shinuk Cho, Towards fabrication of high-performing organic photovoltaics: new donor-polymer, atomic layer deposited thin buffer layer and plasmonic effects, Energy & Environmental Science, 2012, 5, 12, 9803

  CrossRef

 234. 234
  Qiang Peng, Yingying Fu, Xiangju Liu, Jun Xu, Zhiyuan Xie, Two dimensional photovoltaic copolymers based on new benzothiadiazole acceptors with diphenylamine-vinylene side chains, Polymer Chemistry, 2012, 3, 10, 2933

  CrossRef