SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Yesle Park, Jung Woo Lee, Su-Jin Ha, Jun Hyuk Moon, 1D nanorod-planted 3D inverse opal structures for use in dye-sensitized solar cells, Nanoscale, 2014, 6, 6, 3105

  CrossRef

 2. 2
  Ke Meng, Praveen K. Surolia, K. Ravindranathan Thampi, BaTiO3 photoelectrodes for CdS quantum dot sensitized solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 26, 10231

  CrossRef

 3. 3
  Yamin Feng, Jianhui Zhu, Jian Jiang, Wenwu Wang, Gaoxiang Meng, Fei Wu, Yongli Gao, Xintang Huang, Building smart TiO2 nanorod networks in/on the film of P25 nanoparticles for high-efficiency dye sensitized solar cells, RSC Advances, 2014, 4, 25, 12944

  CrossRef

 4. 4
  Chuen-Shii Chou, Yan-Hao Huang, Ping Wu, Yi-Ting Kuo, Chemical-photo-electricity diagrams by Ohm’s law – A case study of Ni-doped TiO2 solutions in dye-sensitized solar cells, Applied Energy, 2014, 118, 12

  CrossRef

 5. 5
  Jia-Wei Shiu, Zih-Jian Lan, Chien-Yi Chan, Hui-Ping Wu, Eric Wei-Guang Diau, Construction of a photoanode with varied TiO2 nanostructures for a Z907-sensitized solar cell with efficiency exceeding 10%, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 23, 8749

  CrossRef

 6. 6
  Xiang Chen, Zhiming Bai, Xiaoqin Yan, Haoge Yuan, Guangjie Zhang, Pei Lin, Zheng Zhang, Yichong Liu, Yue Zhang, Design of efficient dye-sensitized solar cells with patterned ZnO–ZnS core–shell nanowire array photoanodes, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4691

  CrossRef

 7. 7
  Yanlong Yu, Yue Tang, Jixiang Yuan, Qiang Wu, Wenjun Zheng, Yaan Cao, Fabrication of N-TiO2/InBO3Heterostructures with Enhanced Visible Photocatalytic Performance, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 25, 13545

  CrossRef

 8. 8
  Xiaoxia Qi, Jian Liang, Chunyan Yu, Shufang Ma, Xuguang Liu, Bingshe Xu, Facile synthesis of interconnected SiC nanowire networks on silicon substrate, Materials Letters, 2014, 116, 68

  CrossRef

 9. 9
  Wenqin Peng, Liyuan Han , Zhengming Wang, Hierarchically Structured ZnO Nanorods as an Efficient Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 27
 10. 10
  Pandeng Li, Chunming Sun, Tonggang Jiu, Guojie Wang, Jun Li, Xiaofang Li, Junfeng Fang, High-Performance Inverted Solar Cells Based on Blend Films of ZnO Naoparticles and TiO2Nanorods as a Cathode Buffer Layer, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 6, 4074

  CrossRef

 11. 11
  Zhonghua Xiang, Xing Zhou, Gang Wan, Guoxin Zhang, Dapeng Cao, Improving Energy Conversion Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cells by Modifying TiO2Photoanodes with Nitrogen-Reduced Graphene Oxide, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 5, 1234

  CrossRef

 12. 12
  Yan-Zhen Zheng, Haiyang Ding, Yu Liu, Xia Tao, Guozhong Cao, Jian-Feng Chen, In situ hydrothermal growth of hierarchical ZnO nanourchin for high-efficiency dye-sensitized solar cells, Journal of Power Sources, 2014, 254, 153

  CrossRef

 13. 13
  Cameron Fletcher, Yijiao Jiang, Chenghua Sun, Rose Amal, Morphological evolution and electronic alteration of ZnO nanomaterials induced by Ni/Fe co-doping, Nanoscale, 2014, 6, 13, 7312

  CrossRef

 14. 14
  Simon P. Ringer, Miles H. Apperley, Networking strategies of the microscopy community for improved utilisation of advanced instruments: (1) The Australian Microscopy and Microanalysis Research Facility (AMMRF), Comptes Rendus Physique, 2014, 15, 2-3, 269

  CrossRef

 15. 15
  Zhiwei Shi, Hao Lu, Qiong Liu, Kaimo Deng, Liangyu Xu, Rujia Zou, Junqing Hu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Liang Li, NiCo2O4 Nanostructures as a Promising Alternative for NiO Photocathodes in p-Type Dye-Sensitized Solar Cells with High Efficiency, Energy Technology, 2014, 2, 6
 16. 16
  Hong Wang, Hongyi Li, Jinshu Wang, Junshu Wu, Dasheng Li, Man Liu, Penglei Su, Nitrogen-doped TiO2 nanoparticles better TiO2 nanotube array photo-anodes for dye sensitized solar cells, Electrochimica Acta, 2014, 137, 744

  CrossRef

 17. 17
  Hao Lu, Kaimo Deng, Zhiwei Shi, Qiong Liu, Guobin Zhu, Hongtao Fan, Liang Li, Novel ZnO microflowers on nanorod arrays: local dissolution-driven growth and enhanced light harvesting in dye-sensitized solar cells, Nanoscale Research Letters, 2014, 9, 1, 183

  CrossRef

 18. 18
  Yang Bai , Xu Zong , Hua Yu, Zhi-Gang Chen, Lianzhou Wang, Scalable Low-Cost SnS2 Nanosheets as Counter Electrode Building Blocks for Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 28
 19. 19
  Chenlong Chen, Tao Yan, Mitch M. C. Chou, Chun-Yu Lee, Bang-Min Wang, Meng-Jie Wen, Xingwang Zhang, Self-assembly epitaxial growth of nanorods on nanowalls in hierarchical ZnO hexagonal nanocastle, Journal of Nanoparticle Research, 2014, 16, 1

  CrossRef

 20. 20
  Sung Hoon Ahn, Dong Jun Kim, Dong Kyu Roh, Won Seok Chi, Jong Hak Kim, Structural Control of Hierarchically-Ordered TiO2 Films by Water for Dye-Sensitized Solar Cells, ChemPhysChem, 2014, 15, 9
 21. 21
  Jo-Lin Lan, Sheng-Jye Cherng, Yi-Hsun Yang, Qifeng Zhang, Selvam Subramaniyan, Fumio S. Ohuchi, Samson A. Jenekhe, Guozhong Cao, The effects of Ta2O5–ZnO films as cathodic buffer layers in inverted polymer solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9361

  CrossRef

 22. 22
  Cunku Dong, Wanchun Xiang, Fuzhi Huang, Dongchuan Fu, Wenchao Huang, Udo Bach, Yi-Bing Cheng, Xin Li, Leone Spiccia, Titania nanobundle networks as dye-sensitized solar cell photoanodes, Nanoscale, 2014, 6, 7, 3704

  CrossRef

 23. 23
  Jian Tian, Yuanhua Sang, Guangwei Yu, Huaidong Jiang, Xiaoning Mu, Hong Liu, A Bi2WO6-Based Hybrid Photocatalyst with Broad Spectrum Photocatalytic Properties under UV, Visible, and Near-Infrared Irradiation, Advanced Materials, 2013, 25, 36
 24. 24
  Miao Zhang, Naiqin Zhao, Wei Li, Chunnian He, Jiajun Li, Chunsheng Shi, Enzuo Liu, A novel synthesis of CNTs/TiO2 nanocomposites with enhanced performance as photoanode of solar cell, Materials Letters, 2013, 109, 240

  CrossRef

 25. 25
  Xiao Li Zhang, Fuzhi Huang, Yang Chen, Yi-Bing Cheng, Rose Amal, An over 10% enhancement of dye-sensitized solar cell efficiency by tuning nanoparticle packing, RSC Advances, 2013, 3, 38, 17003

  CrossRef

 26. 26
  Yun Yang, Shuhua Han, Guangju Zhou, Lijie Zhang, Xingliang Li, Chao Zou, Shaoming Huang, Ascorbic-acid-assisted growth of high quality M@ZnO: a growth mechanism and kinetics study, Nanoscale, 2013, 5, 23, 11808

  CrossRef

 27. 27
  Xiao Li Zhang, Yang Chen, Alexander M. Cant, Fuzhi Huang, Yi-Bing Cheng, Rose Amal, Crystalline TiO2 Nanorod Aggregates: Template-Free Fabrication and Efficient Light Harvesting in Dye-Sensitized Solar Cell Applications, Particle & Particle Systems Characterization, 2013, 30, 9
 28. 28
  Qiong Wang, Teera Butburee, Xia Wu, Hongjun Chen, Gang Liu, Lianzou Wang, Enhanced performance of dye-sensitized solar cells by doping Au nanoparticles into photoanodes: a size effect study, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 43, 13524

  CrossRef

 29. 29
  Xiang Chen, Xiaoqin Yan, Zhiming Bai, Pei Lin, Yanwei Shen, Xin Zheng, Yaying Feng, Yue Zhang, Facile fabrication of large-scale patterned ZnO nanorod arrays with tunable arrangement, period and morphology, CrystEngComm, 2013, 15, 39, 8022

  CrossRef

 30. 30
  Long-Bin Li, Yu-Fen Wang, Hua-Shang Rao, Wu-Qiang Wu, Ke-Nan Li, Cheng-Yong Su, Dai-Bin Kuang, Hierarchical Macroporous Zn2SnO4–ZnO Nanorod Composite Photoelectrodes for Efficient CdS/CdSe Quantum Dot Co-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 11865

  CrossRef

 31. 31
  Hua Yu, Jian Pan, Yang Bai, Xu Zong, Xinyong Li, Lianzhou Wang, Hydrothermal Synthesis of a Crystalline Rutile TiO2 Nanorod Based Network for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 40
 32. 32
  Philip Jones, Sakiko Sugino, Shohei Yamamura, Fred Lacy, Vasudevanpillai Biju, Impairments of cells and genomic DNA by environmentally transformed engineered nanomaterials, Nanoscale, 2013, 5, 20, 9511

  CrossRef

 33. 33
  Zheng Xing, Xu Zong, Jian Pan, Lianzhou Wang, On the engineering part of solar hydrogen production from water splitting: Photoreactor design, Chemical Engineering Science, 2013, 104, 125

  CrossRef

 34. 34
  Sung Hoon Ahn, Dong Jun Kim, Won Seok Chi, Jong Hak Kim, One-Dimensional Hierarchical Nanostructures of TiO2 Nanosheets on SnO2 Nanotubes for High Efficiency Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells, Advanced Materials, 2013, 25, 35
 35. 35
  Yang Bai, Zheng Xing, Hua Yu, Zhen Li, Rose Amal, Lianzhou Wang, Porous Titania Nanosheet/Nanoparticle Hybrids as Photoanodes for Dye-Sensitized Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 22, 12058

  CrossRef

 36. 36
  Sung Yeon Heo, Won Seok Chi, Jin Kyu Kim, Chang Soo Lee, Jong Hak Kim, Preparation of TiO2Nanowires/Nanoparticles Composite Photoanodes for Dye-sensitized Solar Cells, Rapid Communication in Photoscience, 2013, 2, 3, 82

  CrossRef

 37. 37
  Panpan Sun, Xintong Zhang, Changhua Wang, Yongan Wei, Lingling Wang, Yichun Liu, Rutile TiO2 nanowire array infiltrated with anatase nanoparticles as photoanode for dye-sensitized solar cells: enhanced cell performance via the rutile–anatase heterojunction, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 10, 3309

  CrossRef

 38. 38
  Guangwu Yang, Chengcheng Miao, Zhongheng Bu, Qing Wang, Wenyue Guo, Seed free and low temperature growth of ZnO nanowires in mesoporous TiO2 film for dye-sensitized solar cells with enhanced photovoltaic performance, Journal of Power Sources, 2013, 233, 74

  CrossRef

 39. 39
  Xianming Hou, Lixia Wang, Jingcheng Hao, Synthesis, photoluminescence and growth mechanism of ZnO nanorods via RTIL-assisted solid-state reaction, Materials Letters, 2013, 93, 172

  CrossRef

 40. 40
  Shuang Yang, Yu Hou, Jun Xing, Bo Zhang, Feng Tian, Xiao Hua Yang, Hua Gui Yang, Ultrathin SnO2 Scaffolds for TiO2-Based Heterojunction Photoanodes in Dye-Sensitized Solar Cells: Oriented Charge Transport and Improved Light Scattering, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 28