SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Pengchao Zhang, Shasha Wang, Shutao Wang, Lei Jiang, Superwetting Surfaces under Different Media: Effects of Surface Topography on Wettability, Small, 2015, 11, 4
 2. 2
  Changping Ruan, Kelong Ai, Xingbo Li, Lehui Lu, A Superhydrophobic Sponge with Excellent Absorbency and Flame Retardancy, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 22
 3. 3
  Changping Ruan, Kelong Ai, Xingbo Li, Lehui Lu, A Superhydrophobic Sponge with Excellent Absorbency and Flame Retardancy, Angewandte Chemie, 2014, 126, 22
 4. 4
  Jianying Huang, Yuekun Lai, Luning Wang, Shuhui Li, Mingzheng Ge, Keqin Zhang, Harald Fuchs, Lifeng Chi, Controllable wettability and adhesion on bioinspired multifunctional TiO2nanostructure surfaces for liquid manipulation, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 43, 18531

  CrossRef

 5. 5
  Moyuan Cao, Jie Ju, Kan Li, Shixue Dou, Kesong Liu, Lei Jiang, Facile and Large-Scale Fabrication of a Cactus-Inspired Continuous Fog Collector, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 21
 6. 6
  Ye Tian, Bin Su, Lei Jiang, Interfacial Material System Exhibiting Superwettability, Advanced Materials, 2014, 26, 40
 7. 7
  Jin Ge, Yin-Dong Ye, Hong-Bin Yao, Xi Zhu, Xu Wang, Liang Wu, Jin-Long Wang, Hang Ding, Ni Yong, Ling-Hui He, Shu-Hong Yu, Pumping through Porous Hydrophobic/Oleophilic Materials: An Alternative Technology for Oil Spill Remediation, Angewandte Chemie, 2014, 126, 14
 8. 8
  Jin Ge, Yin-Dong Ye, Hong-Bin Yao, Xi Zhu, Xu Wang, Liang Wu, Jin-Long Wang, Hang Ding, Ni Yong, Ling-Hui He, Shu-Hong Yu, Pumping through Porous Hydrophobic/Oleophilic Materials: An Alternative Technology for Oil Spill Remediation, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 14
 9. 9
  Thierry Darmanin, Frederic Guittard, Recent advances in the potential applications of bioinspired superhydrophobic materials, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 39, 16319

  CrossRef

 10. 10
  Shikuan Yang, Patrick John Hricko, Po-Hsun Huang, Sixing Li, Yanhui Zhao, Yuliang Xie, Feng Guo, Lin Wang, Tony Jun Huang, Superhydrophobic surface enhanced Raman scattering sensing using Janus particle arrays realized by site-specific electrochemical growth, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 3, 542

  CrossRef

 11. 11
  Li-Na Han, Tian-Nan Ye, Li-Bing Lv, Kai-Xue Wang, Xiao Wei, Xin-Hao Li, Jie-Sheng Chen, Supramolecular nano-assemblies with tailorable surfaces: recyclable hard templates for engineering hollow nanocatalysts, Science China Materials, 2014, 57, 1, 7

  CrossRef

 12. 12
  Zhiyi Lu, Wei Zhu, Xiaoyou Yu, Haichuan Zhang, Yingjie Li, Xiaoming Sun, Xinwei Wang, Hao Wang, Jingming Wang, Jun Luo, Xiaodong Lei, Lei Jiang, Ultrahigh Hydrogen Evolution Performance of Under-Water “Superaerophobic” MoS2 Nanostructured Electrodes, Advanced Materials, 2014, 26, 17
 13. 13
  Junping Zhang, Aiqin Wang, Stefan Seeger, Universal self-assembly of organosilanes with long alkyl groups into silicone nanofilaments, Polymer Chemistry, 2014, 5, 4, 1132

  CrossRef

 14. 14
  Yao Lu, Sanjayan Sathasivam, Jinlong Song, Wenji Xu, Claire J. Carmalt, Ivan P. Parkin, Water droplets bouncing on superhydrophobic soft porous materials, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 31, 12177

  CrossRef

 15. 15
  Ling Cao, Jun Liu, Wei Huang, Zelin Li, Facile fabrication of superhydrophobic surfaces on zinc substrates by displacement deposition of Sn, Applied Surface Science, 2013, 265, 597

  CrossRef

 16. 16
  Lei Wu, Junping Zhang, Bucheng Li, Aiqin Wang, Mimic nature, beyond nature: facile synthesis of durable superhydrophobic textiles using organosilanes, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 37, 4756

  CrossRef

 17. 17
  Weiyong Yuan, Zhisong Lu, Chang Ming Li, Self-assembling microsized materials to fabricate multifunctional hierarchical nanostructures on macroscale substrates, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 21, 6416

  CrossRef