SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jae-Kwang Kim, Johan Scheers, Ho-Suk Ryu, Jou-Hyeon Ahn, Tae-Hyun Nam, Ki-Won Kim, Hyo-Jun Ahn, Gyu-Bong Cho, Per Jacobsson, A layer-built rechargeable lithium ribbon-type battery for high energy density textile battery applications, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 6, 1774

  CrossRef

 2. 2
  Zheng Chen, John W. F. To, Chao Wang, Zhenda Lu, Nan Liu, Alex Chortos, Lijia Pan, Fei Wei, Yi Cui, Zhenan Bao, A Three-Dimensionally Interconnected Carbon Nanotube–Conducting Polymer Hydrogel Network for High-Performance Flexible Battery Electrodes, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 11
 3. 3
  Lin Li, Zhong Wu, Shuang Yuan, Xin-Bo Zhang, Advances and challenges for flexible energy storage and conversion devices and systems, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 7, 2101

  CrossRef

 4. 4
  Jing Ren, Ye Zhang, Wenyu Bai, Xuli Chen, Zhitao Zhang, Xin Fang, Wei Weng, Yonggang Wang, Huisheng Peng, Elastic and Wearable Wire-Shaped Lithium-Ion Battery with High Electrochemical Performance, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 30
 5. 5
  Jing Ren, Ye Zhang, Wenyu Bai, Xuli Chen, Zhitao Zhang, Xin Fang, Wei Weng, Yonggang Wang, Huisheng Peng, Elastic and Wearable Wire-Shaped Lithium-Ion Battery with High Electrochemical Performance, Angewandte Chemie, 2014, 126, 30
 6. 6
  Lin Peng, Linfeng Hu, Xiaosheng Fang, Energy Harvesting for Nanostructured Self-Powered Photodetectors, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 18
 7. 7
  Yang Wu, Hengcai Wu, Shu Luo, Ke Wang, Fei Zhao, Yang Wei, Peng Liu, Kaili Jiang, Jiaping Wang, Shoushan Fan, Entrapping electrode materials within ultrathin carbon nanotube network for flexible thin film lithium ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 38, 20010

  CrossRef

 8. 8
  Hyung-Jun Koo, Sung-Kon Kim, Paul V. Braun, Facile fabrication of graphene composite microwires via drying-induced size reduction of hydrogel filaments, RSC Advances, 2014, 4, 40, 20927

  CrossRef

 9. 9
  Wei Zeng, Lin Shu, Qiao Li, Song Chen, Fei Wang, Xiao-Ming Tao, Fiber-Based Wearable Electronics: A Review of Materials, Fabrication, Devices, and Applications, Advanced Materials, 2014, 26, 31
 10. 10
  Wei Weng, Huijuan Lin, Xuli Chen, Jing Ren, Zhitao Zhang, Longbin Qiu, Guozhen Guan, Huisheng Peng, Flexible and stable lithium ion batteries based on three-dimensional aligned carbon nanotube/silicon hybrid electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 24, 9306

  CrossRef

 11. 11
  Xiaoli Dong, Ziyang Guo, Yanfang Song, Mengyan Hou, Jianqiang Wang, Yonggang Wang, Yongyao Xia, Flexible and Wire-Shaped Micro-Supercapacitor Based on Ni(OH)2-Nanowire and Ordered Mesoporous Carbon Electrodes, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 22
 12. 12
  Xianfu Wang, Xihong Lu, Bin Liu, Di Chen, Yexiang Tong, Guozhen Shen, Flexible Energy-Storage Devices: Design Consideration and Recent Progress, Advanced Materials, 2014, 26, 28
 13. 13
  Mi-Hee Park, Mijung Noh, Sanghan Lee, Minseong Ko, Sujong Chae, Soojin Sim, Sinho Choi, Hyejung Kim, Haisol Nam, Soojin Park, Jaephil Cho, Flexible High-Energy Li-Ion Batteries with Fast-Charging Capability, Nano Letters, 2014, 14, 7, 4083

  CrossRef

 14. 14
  Yuhai Hu, Xueliang Sun, Flexible rechargeable lithium ion batteries: advances and challenges in materials and process technologies, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10712

  CrossRef

 15. 15
  Joo-Seong Kim, Yong-Hee Lee, Inhwa Lee, Taek-Soo Kim, Myung-Hyun Ryou, Jang Wook Choi, Large area multi-stacked lithium-ion batteries for flexible and rollable applications, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10862

  CrossRef

 16. 16
  Keyu Xie, Bingqing Wei, Materials and Structures for Stretchable Energy Storage and Conversion Devices, Advanced Materials, 2014, 26, 22
 17. 17
  Yury Gogotsi, Materials science: Energy storage wrapped up, Nature, 2014, 509, 7502, 568

  CrossRef

 18. 18
  Shaowu Pan, Zhitao Zhang, Wei Weng, Huijuan Lin, Zhibin Yang, Huisheng Peng, Miniature wire-shaped solar cells, electrochemical capacitors and lithium-ion batteries, Materials Today, 2014, 17, 6, 276

  CrossRef

 19. 19
  Zeming Song, Teng Ma, Rui Tang, Qian Cheng, Xu Wang, Deepakshyam Krishnaraju, Rahul Panat, Candace K. Chan, Hongyu Yu, Hanqing Jiang, Origami lithium-ion batteries, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 20. 20
  Ikwhang Chang, Taehyun Park, Jinhwan Lee, Ha Beom Lee, Sanghoon Ji, Min Hwan Lee, Seung Hwan Ko, Suk Won Cha, Performance enhancement in bendable fuel cell using highly conductive Ag nanowires, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 14, 7422

  CrossRef

 21. 21
  Guangmin Zhou, Feng Li, Hui-Ming Cheng, Progress in flexible lithium batteries and future prospects, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 4, 1307

  CrossRef

 22. 22
  Hyeokjo Gwon, Jihyun Hong, Haegyeom Kim, Dong-Hwa Seo, Seokwoo Jeon, Kisuk Kang, Recent progress on flexible lithium rechargeable batteries, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 2, 538

  CrossRef

 23. 23
  Ye Zhang, Wenyu Bai, Jing Ren, Wei Weng, Huijuan Lin, Zhitao Zhang, Huisheng Peng, Super-stretchy lithium-ion battery based on carbon nanotube fiber, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 29, 11054

  CrossRef

 24. 24
  Kristy Jost, Genevieve Dion, Yury Gogotsi, Textile energy storage in perspective, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 28, 10776

  CrossRef

 25. 25
  Keun-Ho Choi, Sung-Ju Cho, Se-Hee Kim, Yo Han Kwon, Je Young Kim, Sang-Young Lee, Thin, Deformable, and Safety-Reinforced Plastic Crystal Polymer Electrolytes for High-Performance Flexible Lithium-Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 1
 26. 26
  Xianfu Wang, Bin Liu, Xiaojuan Hou, Qiufan Wang, Wenwu Li, Di Chen, Guozhen Shen, Ultralong-life and high-rate web-like Li4Ti5O12 anode for high-performance flexible lithium-ion batteries, Nano Research, 2014, 7, 7, 1073

  CrossRef

 27. 27
  Kai-Chieh Hsu, Chi-Young Lee, Hsin-Tien Chiu, Vapour solid reaction growth of SnO2 nanorods as an anode material for Li ion batteries, RSC Advances, 2014, 4, 50, 26115

  CrossRef

 28. 28
  Wei Weng, Qian Sun, Ye Zhang, Huijuan Lin, Jing Ren, Xin Lu, Min Wang, Huisheng Peng, Winding Aligned Carbon Nanotube Composite Yarns into Coaxial Fiber Full Batteries with High Performances, Nano Letters, 2014, 14, 6, 3432

  CrossRef

 29. 29
  Yu Wang, Bin Li, Jianying Ji, Allen Eyler, Wei-Hong Zhong, A Gum-Like Electrolyte: Safety of a Solid, Performance of a Liquid, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 12
 30. 30
  Na Li, Guangmin Zhou, Feng Li, Lei Wen, Hui-Ming Cheng, A Self-Standing and Flexible Electrode of Li4Ti5O12 Nanosheets with a N-Doped Carbon Coating for High Rate Lithium Ion Batteries, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 43
 31. 31
  Nishuang Liu, Wenzhen Ma, Jiayou Tao, Xianghui Zhang, Jun Su, Luying Li, Congxing Yang, Yihua Gao, Dmitri Golberg, Yoshio Bando, Cable-Type Supercapacitors of Three-Dimensional Cotton Thread Based Multi-Grade Nanostructures for Wearable Energy Storage, Advanced Materials, 2013, 25, 35
 32. 32
  Viet Thong Le, Heetae Kim, Arunabha Ghosh, Jaesu Kim, Jian Chang, Quoc An Vu, Duy Tho Pham, Ju-Hyuck Lee, Sang-Woo Kim, Young Hee Lee, Coaxial Fiber Supercapacitor Using All-Carbon Material Electrodes, ACS Nano, 2013, 7, 7, 5940

  CrossRef

 33. 33
  Myeong-Ho Choo, Cao Cuong Nguyen, Sukhyun Hong, Yo Han Kwon, Sang-Wook Woo, Je Young Kim, Seung-Wan Song, Combination of acid-resistor and -scavenger improves the SEI stability and cycling ability of tin–nickel battery anodes in LiPF6-containing electrolyte, Electrochimica Acta, 2013, 112, 252

  CrossRef

 34. 34
  Keun-Ho Choi, Se-Hee Kim, Hyo-Jeong Ha, Eun-Hye Kil, Chang Kee Lee, Sang Bong Lee, Jin Kie Shim, Sang-Young Lee, Compliant polymer network-mediated fabrication of a bendable plastic crystal polymer electrolyte for flexible lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 17, 5224

  CrossRef

 35. 35
  Yongping Fu, Hongwei Wu, Shuyang Ye, Xin Cai, Xiao Yu, Shaocong Hou, Hanny Kafafy, Dechun Zou, Integrated power fiber for energy conversion and storage, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 3, 805

  CrossRef

 36. 36
  Kristy Jost, Daniel Stenger, Carlos R. Perez, John K. McDonough, Keryn Lian, Yury Gogotsi, Genevieve Dion, Knitted and screen printed carbon-fiber supercapacitors for applications in wearable electronics, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 9, 2698

  CrossRef

 37. 37
  Heng Li, Qing Zhao, Wei Wang, Hui Dong, Dongsheng Xu, Guijin Zou, Huiling Duan, Dapeng Yu, Novel Planar-Structure Electrochemical Devices for Highly Flexible Semitransparent Power Generation/Storage Sources, Nano Letters, 2013, 13, 3, 1271

  CrossRef

 38. 38
  Sang-Young Lee, Keun-Ho Choi, Woo-Sung Choi, Yo Han Kwon, Hye-Ran Jung, Heon-Cheol Shin, Je Young Kim, Progress in flexible energy storage and conversion systems, with a focus on cable-type lithium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2013, 6, 8, 2414

  CrossRef

 39. 39
  Hamidreza Barghi, Mohammad J. Taherzadeh, Synthesis of an electroconductive membrane using poly(hydroxymethyl-3,4-ethylenedioxythiophene-co-tetramethylene-N-hydroxyethyl adipamide), Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 39, 6347

  CrossRef

 40. 40
  Jae Ah Lee, Min Kyoon Shin, Shi Hyeong Kim, Hyun U. Cho, Geoffrey M. Spinks, Gordon G. Wallace, Márcio D. Lima, Xavier Lepró, Mikhail E. Kozlov, Ray H. Baughman, Seon Jeong Kim, Ultrafast charge and discharge biscrolled yarn supercapacitors for textiles and microdevices, Nature Communications, 2013, 4,

  CrossRef

 41. 41
  Yong-Hee Lee, Joo-Seong Kim, Jonghyeon Noh, Inhwa Lee, Hyeong Jun Kim, Sunghun Choi, Jeongmin Seo, Seokwoo Jeon, Taek-Soo Kim, Jung-Yong Lee, Jang Wook Choi, Wearable Textile Battery Rechargeable by Solar Energy, Nano Letters, 2013, 13, 11, 5753

  CrossRef