SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Fangfang Wu, Xiaojian Ma, Jinkui Feng, Yitai Qian, Shenglin Xiong, 3D Co3O4and CoO@C wall arrays: morphology control, formation mechanism, and lithium-storage properties, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 30, 11597

  CrossRef

 2. 2
  Siyuan Xia, Mengqi Yu, Jiayi Hu, Jiuju Feng, Jianrong Chen, Mianhong Shi, Xuexiang Weng, A model of interface-related enhancement based on the contrast between Co3O4 sphere and cube for electrochemical detection of hydrogen peroxide, Electrochemistry Communications, 2014, 40, 67

  CrossRef

 3. 3
  Jie Xu, Shili Gai, Fei He, Na Niu, Peng Gao, Yujin Chen, Piaoping Yang, A sandwich-type three-dimensional layered double hydroxide nanosheet array/graphene composite: fabrication and high supercapacitor performance, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 4, 1022

  CrossRef

 4. 4
  Jiangman Zhen, Xiao Wang, Dapeng Liu, Shuyan Song, Zhuo Wang, Yinghui Wang, Junqi Li, Fan Wang, Hongjie Zhang, Co3O4@CeO2 Core@Shell Cubes: Designed Synthesis and Optimization of Catalytic Properties, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 15
 5. 5
  C. Nethravathi, Catherine R. Rajamathi, Michael Rajamathi, Xi Wang, Ujjal K. Gautam, Dmitri Golberg, Yoshio Bando, Cobalt Hydroxide/Oxide Hexagonal Ring–Graphene Hybrids through Chemical Etching of Metal Hydroxide Platelets by Graphene Oxide: Energy Storage Applications, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2755

  CrossRef

 6. 6
  Xiubing Li, Siwei Yang, Jing Sun, Peng He, Xipeng Pu, Guqiao Ding, Enhanced electromagnetic wave absorption performances of Co3O4 nanocube/reduced graphene oxide composite, Synthetic Metals, 2014, 194, 52

  CrossRef

 7. 7
  Lei Liu, Limei Sun, Jing Liu, Xiaoling Xiao, Zhongbo Hu, Xingzhong Cao, Baoyi Wang, Xiangfeng Liu, Enhancing the electrochemical properties of NiFe2O4 anode for lithium ion battery through a simple hydrogenation modification, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 21, 11258

  CrossRef

 8. 8
  Li-Jing Zhou, Yongcun Zou, Guo-Dong Li, Xiaoxin Zou, Jun Zhao, Meihong Fan, Yipu Liu, Dejun Wang, Facile precursor-mediated synthesis of porous core–shell-type Co3O4 octahedra with large surface area for photochemical water oxidation, RSC Advances, 2014, 4, 44, 22951

  CrossRef

 9. 9
  Fang Fang, Lu Bai, Yanguo Liu, Shaobo Cheng, Hongyu Sun, Facile synthesis of Co3O4 mesoporous nanosheets and their lithium storage properties, Materials Letters, 2014, 125, 103

  CrossRef

 10. 10
  Yanjun Zhang, Yang Yan, Xueyun Wang, Gen Li, Dingrong Deng, Li Jiang, Chunying Shu, Chunru Wang, Facile Synthesis of Porous Mn2O3 Nanoplates and Their Electrochemical Behavior as Anode Materials for Lithium Ion Batteries, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 20
 11. 11
  Liang Zhan, Suqing Wang, Liang-Xin Ding, Zhong Li, Haihui Wang, Grass-like Co3O4 nanowire arrays anode with high rate capability and excellent cycling stability for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, 2014, 135, 35

  CrossRef

 12. 12
  Ying Xiao, Changwen Hu, Minhua Cao, High lithium storage capacity and rate capability achieved by mesoporous Co3O4 hierarchical nanobundles, Journal of Power Sources, 2014, 247, 49

  CrossRef

 13. 13
  Lin Hu, Qianwang Chen, Hollow/porous nanostructures derived from nanoscale metal–organic frameworks towards high performance anodes for lithium-ion batteries, Nanoscale, 2014, 6, 3, 1236

  CrossRef

 14. 14
  Seung-Keun Park, Aihua Jin, Seung-Ho Yu, Jeonghyun Ha, Byungchul Jang, Sungyool Bong, Seunghee Woo, Yung-Eun Sung, Yuanzhe Piao, In Situ Hydrothermal Synthesis of Mn3O4 Nanoparticles on Nitrogen-doped Graphene as High-Performance Anode materials for Lithium Ion Batteries, Electrochimica Acta, 2014, 120, 452

  CrossRef

 15. 15
  Jinxue Guo, Linzheng Ma, Xiao Zhang, Yue Zhang, Lin Tang, Mesoporous CuO xerogels constructed by nanorods for high-performance lithium storage, Materials Letters, 2014, 118, 142

  CrossRef

 16. 16
  Xiguang Han, Linqiang Sun, Wei Wang, Liang Li, Chao Wang, Morphology control of SnO and application in lithium-ion batteries, CrystEngComm, 2014, 16, 13, 2589

  CrossRef

 17. 17
  Jincheng Liu, Yuejiao Xu, Xiaojian Ma, Jinkui Feng, Yitai Qian, Shenglin Xiong, Multifunctional CoO@C metasequoia arrays for enhanced lithium storage, Nano Energy, 2014, 7, 52

  CrossRef

 18. 18
  Lin Xu, Xiaoyan Yang, Haimeng Lu, Chenhui Hu, Wenhua Hou, NaY(MoO4)2 microcrystals with controlled faceting and their tunable photoluminescence properties after doping with Eu3+, RSC Advances, 2014, 4, 26, 13502

  CrossRef

 19. 19
  Wenpei Kang, Yongbing Tang, Wenyue Li, Zhangpeng Li, Xia Yang, Jun Xu, Chun-Sing Lee, Porous CuCo2O4 nanocubes wrapped by reduced graphene oxide as high-performance lithium-ion battery anodes, Nanoscale, 2014, 6, 12, 6551

  CrossRef

 20. 20
  Malwina Staniuk, Ofer Hirsch, Niklaus Kränzlin, Rahel Böhlen, Wouter van Beek, Paula M. Abdala, Dorota Koziej, Puzzling Mechanism behind a Simple Synthesis of Cobalt and Cobalt Oxide Nanoparticles: In Situ Synchrotron X-ray Absorption and Diffraction Studies, Chemistry of Materials, 2014, 26, 6, 2086

  CrossRef

 21. 21
  Jun Yan, Qian Wang, Tong Wei, Zhuangjun Fan, Recent Advances in Design and Fabrication of Electrochemical Supercapacitors with High Energy Densities, Advanced Energy Materials, 2014, 4, 4
 22. 22
  Gen Chen, Meng Zhou, Joshua Catanach, Tiffany Liaw, Ling Fei, Shuguang Deng, Hongmei Luo, Solvothermal route based in situ carbonization to Fe3O4@C as anode material for lithium ion battery, Nano Energy, 2014, 8, 126

  CrossRef

 23. 23
  Fengdong Qu, Yongfan Wang, Ying Wang, Jingran Zhou, Shengping Ruan, Template-free synthesis of Cu2O–Co3O4 core–shell composites and their application in gas sensing, RSC Advances, 2014, 4, 46, 24211

  CrossRef

 24. 24
  Jing Bai, Xiaogang Li, Guangzeng Liu, Yitai Qian, Shenglin Xiong, Unusual Formation of ZnCo2O4 3D Hierarchical Twin Microspheres as a High-Rate and Ultralong-Life Lithium-Ion Battery Anode Material, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 20
 25. 25
  Li-Hua Gan, Dingrong Deng, Yanjun Zhang, Gen Li, Xueyun Wang, Li Jiang, Chun-Ru Wang, Zn3V2O8 hexagon nanosheets: a high-performance anode material for lithium-ion batteries, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 8, 2461

  CrossRef

 26. 26
  Gen Chen, Engang Fu, Meng Zhou, Yun Xu, Ling Fei, Shuguang Deng, Vimal Chaitanya, Yongqiang Wang, Hongmei Luo, A facile microwave-assisted route to Co(OH)2 and Co3O4 nanosheet for Li-ion battery, Journal of Alloys and Compounds, 2013, 578, 349

  CrossRef

 27. 27
  Jiangyan Wang, Nailiang Yang, Hongjie Tang, Zhenghong Dong, Quan Jin, Mei Yang, David Kisailus, Huijun Zhao, Zhiyong Tang, Dan Wang, Accurate Control of Multishelled Co3O4 Hollow Microspheres as High-Performance Anode Materials in Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie, 2013, 125, 25
 28. 28
  Jiangyan Wang, Nailiang Yang, Hongjie Tang, Zhenghong Dong, Quan Jin, Mei Yang, David Kisailus, Huijun Zhao, Zhiyong Tang, Dan Wang, Accurate Control of Multishelled Co3O4 Hollow Microspheres as High-Performance Anode Materials in Lithium-Ion Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 25
 29. 29
  Chunjoong Kim, Raffaella Buonsanti, Riley Yaylian, Delia J. Milliron, Jordi Cabana, Carbon-Free TiO2 Battery Electrodes Enabled by Morphological Control at the Nanoscale, Advanced Energy Materials, 2013, 3, 10
 30. 30
  Kunfeng Chen, Dongfeng Xue, Chemoaffinity-mediated crystallization of Cu2O: a reaction effect on crystal growth and anode property, CrystEngComm, 2013, 15, 9, 1739

  CrossRef

 31. 31
  Dequan Liu, Xi Wang, Xuebin Wang, Wei Tian, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Co3O4 nanocages with highly exposed {110} facets for high-performance lithium storage, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 32. 32
  Hongqi Sun, Ha Ming Ang, Moses O. Tadé, Shaobin Wang, Co3O4 nanocrystals with predominantly exposed facets: synthesis, environmental and energy applications, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 46, 14427

  CrossRef

 33. 33
  Fengqi Lu, Qili Wu, Xianfeng Yang, Liqiao Chen, Junjie Cai, Chaolun Liang, Mingmei Wu, Peikang Shen, Comparative investigation of the performances of hematite nanoplates and nanograins in lithium-ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 24, 9768

  CrossRef

 34. 34
  Lin Hu, Yimin Huang, Fapei Zhang, Qianwang Chen, CuO/Cu2O composite hollow polyhedrons fabricated from metal–organic framework templates for lithium-ion battery anodes with a long cycling life, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4186

  CrossRef

 35. 35
  Gao-Ren Li, Han Xu, Xue-Feng Lu, Jin-Xian Feng, Ye-Xiang Tong, Cheng-Yong Su, Electrochemical synthesis of nanostructured materials for electrochemical energy conversion and storage, Nanoscale, 2013, 5, 10, 4056

  CrossRef

 36. 36
  Xin-Yao Yu, Qiang-Qiang Meng, Tao Luo, Yong Jia, Bai Sun, Qun-Xiang Li, Jin-Huai Liu, Xing-Jiu Huang, Facet-dependent electrochemical properties of Co3O4 nanocrystals toward heavy metal ions, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 37. 37
  Wei Tang, Yuyang Hou, Faxing Wang, Lili Liu, Yuping Wu, Kai Zhu, LiMn2O4Nanotube as Cathode Material of Second-Level Charge Capability for Aqueous Rechargeable Batteries, Nano Letters, 2013, 13, 5, 2036

  CrossRef

 38. 38
  Renbing Wu, Xukun Qian, Feng Yu, Hai Liu, Kun Zhou, Jun Wei, Yizhong Huang, MOF-templated formation of porous CuO hollow octahedra for lithium-ion battery anode materials, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 37, 11126

  CrossRef

 39. 39
  Xiguang Han, Fan Zhou, Liang Li, Chao Wang, Morphology Control of Anatase TiO2 Spindly Octahedra with Exposed High-Index {401} Facets and Application in Lithium-Ion Batteries, Chemistry – An Asian Journal, 2013, 8, 7
 40. 40
  Sheng Chen, Wei Xing, Jingjing Duan, Xijun Hu, Shi Zhang Qiao, Nanostructured morphology control for efficient supercapacitor electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 9, 2941

  CrossRef

 41. 41
  L. Qiao, H. Y. Xiao, H. M. Meyer, J. N. Sun, C. M. Rouleau, A. A. Puretzky, D. B. Geohegan, I. N. Ivanov, M. Yoon, W. J. Weber, M. D. Biegalski, Nature of the band gap and origin of the electro-/photo-activity of Co3O4, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 31, 4628

  CrossRef

 42. 42
  Guangmin Zhou, Lu Li, Qiang Zhang, Na Li, Feng Li, Octahedral Co3O4 particles threaded by carbon nanotube arrays as integrated structure anodes for lithium ion batteries, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 15, 5582

  CrossRef

 43. 43
  Zhe Zhang, Qingxin Chu, Huiyan Li, Jinhui Hao, Wenshu Yang, Baoping Lu, Xi Ke, Jing Li, Jilin Tang, One-pot solvothermal synthesis of graphene-supported TiO2 (B) nanosheets with enhanced lithium storage properties, Journal of Colloid and Interface Science, 2013, 409, 38

  CrossRef

 44. 44
  Alok Kumar Rai, Jihyeon Gim, Ly Tuan Anh, Jaekook Kim, Partially reduced Co3O4/graphene nanocomposite as an anode material for secondary lithium ion battery, Electrochimica Acta, 2013, 100, 63

  CrossRef

 45. 45
  Zhe Zhang, Jinhui Hao, Wenshu Yang, Baoping Lu, Xi Ke, Bailin Zhang, Jilin Tang, Porous Co3O4Nanorods–Reduced Graphene Oxide with Intrinsic Peroxidase-Like Activity and Catalysis in the Degradation of Methylene Blue, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 9, 3809

  CrossRef

 46. 46
  Yiren Zhong, Liwei Su, Mei Yang, Jinping Wei, Zhen Zhou, Rambutan-Like FeCO3Hollow Microspheres: Facile Preparation and Superior Lithium Storage Performances, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 21, 11212

  CrossRef

 47. 47
  Jiye Hu, Yiqiu Fan, Yan Pei, Minghua Qiao, Kangnian Fan, Xiaoxin Zhang, Baoning Zong, Shape Effect of ZnO Crystals as Cocatalyst in Combined Reforming–Hydrogenolysis of Glycerol, ACS Catalysis, 2013, 3, 10, 2280

  CrossRef

 48. 48
  Youqi Zhu, Chao Li, Chuanbao Cao, Strongly coupled mesoporous SnO2–graphene hybrid with enhanced electrochemical and photocatalytic activity, RSC Advances, 2013, 3, 29, 11860

  CrossRef

 49. 49
  Hai Zhou, Baoliang Lv, Dong Wu, Yao Xu, Synthesis and properties of octahedral Co3O4 single-crystalline nanoparticles enclosed by (111) facets, CrystEngComm, 2013, 15, 41, 8337

  CrossRef

 50. 50
  Don-Hyung Ha, Liane M. Moreau, Shreyas Honrao, Richard G. Hennig, Richard D. Robinson, The Oxidation of Cobalt Nanoparticles into Kirkendall-Hollowed CoO and Co3O4: The Diffusion Mechanisms and Atomic Structural Transformations, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 27, 14303

  CrossRef

 51. 51
  Jinbao Zhu, Liangfei Bai, Yongfu Sun, Xiaodong Zhang, Qiuyang Li, Boxiao Cao, Wensheng Yan, Yi Xie, Topochemical transformation route to atomically thick Co3O4 nanosheets realizing enhanced lithium storage performance, Nanoscale, 2013, 5, 12, 5241

  CrossRef

 52. 52
  Lin Hu, Ping Zhang, Yukun Sun, Shouxin Bao, Qianwang Chen, ZnO/Co3O4 Porous Nanocomposites Derived from MOFs: Room-Temperature Ferromagnetism and High Catalytic Oxidation of CO, ChemPhysChem, 2013, 14, 17