SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Zhonghui Han, Gang Chen, Chunmei Li, Yaoguang Yu, Yansong Zhou, Preparation of 1D cubic Cd0.8Zn0.2S solid-solution nanowires using levelling effect of TGA and improved photocatalytic H2-production activity, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 4, 1696

  CrossRef

 2. 2
  Xu Zong, Jingfeng Han, Brian Seger, Hongjun Chen, Gaoqing (Max) Lu, Can Li, Lianzhou Wang, An Integrated Photoelectrochemical–Chemical Loop for Solar-Driven Overall Splitting of Hydrogen Sulfide, Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53, 17
 3. 3
  Xu Zong, Jingfeng Han, Brian Seger, Hongjun Chen, Gaoqing (Max) Lu, Can Li, Lianzhou Wang, An Integrated Photoelectrochemical–Chemical Loop for Solar-Driven Overall Splitting of Hydrogen Sulfide, Angewandte Chemie, 2014, 126, 17
 4. 4
  Fang Dai, Jiantao Zai, Ran Yi, Mikhail L. Gordin, Hiesang Sohn, Shuru Chen, Donghai Wang, Bottom-up synthesis of high surface area mesoporous crystalline silicon and evaluation of its hydrogen evolution performance, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 5. 5
  Yu-Wei Su, Wei-Hao Lin, Yung-Jung Hsu, Kung-Hwa Wei, Conjugated Polymer/Nanocrystal Nanocomposites for Renewable Energy Applications in Photovoltaics and Photocatalysis, Small, 2014, 10, 22
 6. 6
  Fuyun Pei, Shengang Xu, Wei Zuo, Zhenru Zhang, Yingliang Liu, Shaokui Cao, Effective improvement of photocatalytic hydrogen evolution via a facile in-situ solvothermal N-doping strategy in N-TiO2/N-graphene nanocomposite, International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 13, 6845

  CrossRef

 7. 7
  Chunyang Duan, Hui Wang, Xuemei Ou, Fan Li, Xiaohong Zhang, Efficient Visible Light Photocatalyst Fabricated by Depositing Plasmonic Ag Nanoparticles on Conductive Polymer-Protected Si Nanowire Arrays for Photoelectrochemical Hydrogen Generation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 12, 9742

  CrossRef

 8. 8
  Ke Sun, Shaohua Shen, Yongqi Liang, Paul E. Burrows, Samuel S. Mao, Deli Wang, Enabling Silicon for Solar-Fuel Production, Chemical Reviews, 2014, 114, 17, 8662

  CrossRef

 9. 9
  Xiaotian Wang, Chihao Liow, Dianpeng Qi, Bowen Zhu, Wan Ru Leow, Hua Wang, Can Xue, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Programmable Photo-Electrochemical Hydrogen Evolution Based on Multi-Segmented CdS-Au Nanorod Arrays, Advanced Materials, 2014, 26, 21
 10. 10
  Xu Zong, Hongjun Chen, Brian Seger, Thomas Pedersen, Matthew S. Dargusch, Eric W. McFarland, Can Li, Lianzhou Wang, Selective production of hydrogen peroxide and oxidation of hydrogen sulfide in an unbiased solar photoelectrochemical cell, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 10, 3347

  CrossRef

 11. 11
  Hui Wang, Jian-Tao Wang, Xue-Mei Ou, Chun-Sing Lee, Xiao-Hong Zhang, Si nanowire directly grown on a liquid metal substrate—towards wafer scale transferable nanowire arrays with improved visible-light sterilization, Nanotechnology, 2014, 25, 14, 145601

  CrossRef

 12. 12
  Shuna Zhang, Shujuan Zhang, Limin Song, Super-high activity of Bi3+ doped Ag3PO4 and enhanced photocatalytic mechanism, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 152-153, 129

  CrossRef

 13. 13
  A. Robert Hillman, Karl S. Ryder, Virginia C. Ferreira, Christopher J. Zaleski, Eric Vieil, Ion transfer dynamics of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) films in deep eutectic solvents, Electrochimica Acta, 2013, 110, 418

  CrossRef

 14. 14
  Xiaojuan Li, Wenhui Lu, Weiling Dong, Qi Chen, Dan Wu, Wenzheng Zhou, Liwei Chen, Si/PEDOT hybrid core/shell nanowire arrays as photoelectrodes for photoelectrochemical water-splitting, Nanoscale, 2013, 5, 12, 5257

  CrossRef