SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Hong Huang, Ya-Chun Lu, Ai-Jun Wang, Jin-Hua Liu, Jian-Rong Chen, Jiu-Ju Feng, A facile, green, and solvent-free route to nitrogen–sulfur-codoped fluorescent carbon nanoparticles for cellular imaging, RSC Advances, 2014, 4, 23, 11872

  CrossRef

 2. 2
  Shaobo Ruan, Biyue Zhu, Huajin Zhang, Jiantao Chen, Shun Shen, Jun Qian, Qin He, Huile Gao, A simple one-step method for preparation of fluorescent carbon nanospheres and the potential application in cell organelles imaging, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 422, 25

  CrossRef

 3. 3
  Anwei Zhu, Zongqian Luo, Changqin Ding, Bo Li, Shuang Zhou, Rong Wang, Yang Tian, A two-photon “turn-on” fluorescent probe based on carbon nanodots for imaging and selective biosensing of hydrogen sulfide in live cells and tissues, The Analyst, 2014, 139, 8, 1945

  CrossRef

 4. 4
  Jia Jia Huang, Zhen Feng Zhong, Min Zhi Rong, Xiang Zhou, Xu Dong Chen, Ming Qiu Zhang, An easy approach of preparing strongly luminescent carbon dots and their polymer based composites for enhancing solar cell efficiency, Carbon, 2014, 70, 190

  CrossRef

 5. 5
  Xuewen He, Nan Ma, An overview of recent advance of quantum dots for biomedical applications, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014,

  CrossRef

 6. 6
  Yubin Song, Shoujun Zhu, Bai Yang, Bioimaging based on fluorescent carbon dots, RSC Advances, 2014, 4, 52, 27184

  CrossRef

 7. 7
  Wei Wang, Lu Cheng, WenGuang Liu, Biological applications of carbon dots, Science China Chemistry, 2014, 57, 4, 522

  CrossRef

 8. 8
  Liu He, Tingting Wang, Jiping An, Xiaomeng Li, Lingyu Zhang, Lu Li, Guangzhe Li, Xiaotong Wu, Zhongmin Su, Chungang Wang, Carbon nanodots@zeolitic imidazolate framework-8 nanoparticles for simultaneous pH-responsive drug delivery and fluorescence imaging, CrystEngComm, 2014, 16, 16, 3259

  CrossRef

 9. 9
  Pengju G. Luo, Fan Yang, Sheng-Tao Yang, Sumit K. Sonkar, Liju Yang, Jessica J. Broglie, Yun Liu, Ya-Ping Sun, Carbon-based quantum dots for fluorescence imaging of cells and tissues, RSC Advances, 2014, 4, 21, 10791

  CrossRef

 10. 10
  Xiang Gao, Changqin Ding, Anwei Zhu, Yang Tian, Carbon-Dot-Based Ratiometric Fluorescent Probe for Imaging and Biosensing of Superoxide Anion in Live Cells, Analytical Chemistry, 2014, 86, 14, 7071

  CrossRef

 11. 11
  Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Hai-Yu Wang, Song-Nan Qu, Yong-Lai Zhang, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Bai Yang, Hong-Bo Sun, Common Origin of Green Luminescence in Carbon Nanodots and Graphene Quantum Dots, ACS Nano, 2014, 8, 3, 2541

  CrossRef

 12. 12
  Pengjia Zhang, Zhenjie Xue, Dan Luo, Wei Yu, Zhihui Guo, Tie Wang, Dual-Peak Electrogenerated Chemiluminescence of Carbon Dots for Iron Ions Detection, Analytical Chemistry, 2014, 140528145517004

  CrossRef

 13. 13
  Limin Zhang, Jinglong Wang, Yang Tian, Electrochemical in-vivo sensors using nanomaterials made from carbon species, noble metals, or semiconductors, Microchimica Acta, 2014,

  CrossRef

 14. 14
  Jianhui Deng, Qiujun Lu, Naxiu Mi, Haitao Li, Meiling Liu, Mancai Xu, Liang Tan, Qingji Xie, Youyu Zhang, Shouzhuo Yao, Electrochemical Synthesis of Carbon Nanodots Directly from Alcohols, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 17
 15. 15
  Xiaoming Li, Shengli Zhang, Sergei A. Kulinich, Yanli Liu, Haibo Zeng, Engineering surface states of carbon dots to achieve controllable luminescence for solid-luminescent composites and sensitive Be2+ detection, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 16. 16
  Chen Shen, Yupeng Sun, Jing Wang, Yun Lu, Facile route to highly photoluminescent carbon nanodots for ion detection, pH sensors and bioimaging, Nanoscale, 2014, 6, 15, 9139

  CrossRef

 17. 17
  Changqin Ding, Anwei Zhu, Yang Tian, Functional Surface Engineering of C-Dots for Fluorescent Biosensing and in Vivo Bioimaging, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 1, 20

  CrossRef

 18. 18
  Enguo Ju, Zhen Liu, Yingda Du, Yu Tao, Jinsong Ren, Xiaogang Qu, Heterogeneous Assembled Nanocomplexes for Ratiometric Detection of Highly Reactive Oxygen Speciesin Vitroandin Vivo, ACS Nano, 2014, 8, 6, 6014

  CrossRef

 19. 19
  Jingyi Xu, Ying Zhou, Shuxian Liu, Meiting Dong, Chaobiao Huang, Low-cost synthesis of carbon nanodots from natural products used as a fluorescent probe for the detection of ferrum(iii) ions in lake water, Analytical Methods, 2014, 6, 7, 2086

  CrossRef

 20. 20
  Rui Wang, Fan Zhang, NIR luminescent nanomaterials for biomedical imaging, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 17, 2422

  CrossRef

 21. 21
  Shaobo Ruan, Jingyu Wan, Yao Fu, Ke Han, Xiang Li, Jiantao Chen, Qianyu Zhang, Shun Shen, Qin He, Huile Gao, PEGylated Fluorescent Carbon Nanoparticles for Noninvasive Heart Imaging, Bioconjugate Chemistry, 2014, 25, 6, 1061

  CrossRef

 22. 22
  Huijuan Yan, Leiliang He, Cheng Ma, Jishan Li, Jinfeng Yang, Ronghua Yang, Weihong Tan, Poly β-cyclodextrin inclusion-induced formation of two-photon fluorescent nanomicelles for biomedical imaging, Chemical Communications, 2014, 50, 61, 8398

  CrossRef

 23. 23
  Kim Truc Nguyen, Sivaramapanicker Sreejith, James Joseph, Tingchao He, Parijat Borah, Eng You Guan, Sun Woh Lye, Handong Sun, Yanli Zhao, Poly(Acrylic Acid)-Capped and Dye-Loaded Graphene Oxide-Mesoporous Silica: A Nano-Sandwich for Two-Photon and Photoacoustic Dual-Mode Imaging, Particle & Particle Systems Characterization, 2014, 31, 7
 24. 24
  Jun Qian, Jiantao Chen, Shaobo Ruan, Shun Shen, Qin He, Xinguo Jiang, Jianhua Zhu, Huile Gao, Preparation and biological evaluation of photoluminescent carbonaceous nanospheres, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 429, 77

  CrossRef

 25. 25
  Zhaomin Zhang, Yupeng Shi, Yi Pan, Xin Cheng, Lulu Zhang, Junying Chen, Mei-Jin Li, Changqing Yi, Quinoline derivative-functionalized carbon dots as a fluorescent nanosensor for sensing and intracellular imaging of Zn2+, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 31, 5020

  CrossRef

 26. 26
  Mei Zhuang, Changqin Ding, Anwei Zhu, Yang Tian, Ratiometric Fluorescence Probe for Monitoring Hydroxyl Radical in Live Cells Based on Gold Nanoclusters, Analytical Chemistry, 2014, 86, 3, 1829

  CrossRef

 27. 27
  Cuiyun Nie, Qiong Zhang, Hongjuan Ding, Bei Huang, Xinyan Wang, Xianghua Zhao, Shengli Li, Hongping Zhou, Jieying Wu, Yupeng Tian, Two novel six-coordinated cadmium(ii) and zinc(ii) complexes from carbazate β-diketonate: crystal structures, enhanced two-photon absorption and biological imaging application, Dalton Transactions, 2014, 43, 2, 599

  CrossRef

 28. 28
  Yuanpeng Fan, Jingyi Zhao, Qifan Yan, Peng R. Chen, Dahui Zhao, Water-Soluble Triscyclometalated Organoiridium Complex: Phosphorescent Nanoparticle Formation, Nonlinear Optics, and Application for Cell Imaging, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 5, 3122

  CrossRef

 29. 29
  Fangkai Du, Yunhao Ming, Fang Zeng, Changmin Yu, Shuizhu Wu, A low cytotoxic and ratiometric fluorescent nanosensor based on carbon-dots for intracellular pH sensing and mapping, Nanotechnology, 2013, 24, 36, 365101

  CrossRef

 30. 30
  Lin Kong, Jia-xiang Yang, Sheng-li Li, Qiong Zhang, Zhao-ming Xue, Hong-ping Zhou, Jie-ying Wu, Bao-kang Jin, Yu-peng Tian , A Self-Assembled Nanohybrid Composed of Fluorophore–Phenylamine Nanorods and Ag Nanocrystals: Energy Transfer, Wavelength Shift of Fluorescence and TPEF Applications for Live-Cell Imaging, Chemistry - A European Journal, 2013, 19, 49
 31. 31
  Anwei Zhu, Changqin Ding, Yang Tian, A two-photon ratiometric fluorescence probe for Cupric Ions in Live Cells and Tissues, Scientific Reports, 2013, 3,

  CrossRef

 32. 32
  Xiaolan Chai, Xinguang Zhou, Anwei Zhu, Limin Zhang, Yao Qin, Guoyue Shi, Yang Tian, A Two-Channel Ratiometric Electrochemical Biosensor for In Vivo Monitoring of Copper Ions in a Rat Brain Using Gold Truncated Octahedral Microcages, Angewandte Chemie, 2013, 125, 31
 33. 33
  Xiaolan Chai, Xinguang Zhou, Anwei Zhu, Limin Zhang, Yao Qin, Guoyue Shi, Yang Tian, A Two-Channel Ratiometric Electrochemical Biosensor for In Vivo Monitoring of Copper Ions in a Rat Brain Using Gold Truncated Octahedral Microcages, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 31
 34. 34
  Peihui Luo, Zhe Ji, Chun Li, Gaoquan Shi, Aryl-modified graphene quantum dots with enhanced photoluminescence and improved pH tolerance, Nanoscale, 2013, 5, 16, 7361

  CrossRef

 35. 35
  Jing Tang, Biao Kong, Hao Wu, Ming Xu, Yongcheng Wang, Yanli Wang, Dongyuan Zhao, Gengfeng Zheng, Carbon Nanodots Featuring Efficient FRET for Real-Time Monitoring of Drug Delivery and Two-Photon Imaging, Advanced Materials, 2013, 25, 45
 36. 36
  Shoujun Zhu, Qingnan Meng, Lei Wang, Junhu Zhang, Yubin Song, Han Jin, Kai Zhang, Hongchen Sun, Haiyu Wang, Bai Yang, Highly Photoluminescent Carbon Dots for Multicolor Patterning, Sensors, and Bioimaging, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 14
 37. 37
  Shoujun Zhu, Qingnan Meng, Lei Wang, Junhu Zhang, Yubin Song, Han Jin, Kai Zhang, Hongchen Sun, Haiyu Wang, Bai Yang, Highly Photoluminescent Carbon Dots for Multicolor Patterning, Sensors, and Bioimaging, Angewandte Chemie, 2013, 125, 14
 38. 38
  Xiangling Shao, Hui Gu, Zhen Wang, Xiaolan Chai, Yang Tian, Guoyue Shi, Highly Selective Electrochemical Strategy for Monitoring of Cerebral Cu2+Based on a Carbon Dot-TPEA Hybridized Surface, Analytical Chemistry, 2013, 85, 1, 418

  CrossRef

 39. 39
  Yehao Deng, Dongxu Zhao, Xing Chen, Fei Wang, Hang Song, Dezhen Shen, Long lifetime pure organic phosphorescence based on water soluble carbon dots, Chemical Communications, 2013, 49, 51, 5751

  CrossRef

 40. 40
  Min Zheng, Zhigang Xie, Dan Qu, Di Li, Peng Du, Xiabin Jing, Zaicheng Sun, On–Off–On Fluorescent Carbon Dot Nanosensor for Recognition of Chromium(VI) and Ascorbic Acid Based on the Inner Filter Effect, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13242

  CrossRef

 41. 41
  Shanaz Jahan, Farrukh Mansoor, Shagufta Naz, Jianping Lei, Shamsa Kanwal, Oxidative Synthesis of Highly Fluorescent Boron/Nitrogen Co-Doped Carbon Nanodots Enabling Detection of Photosensitizer and Carcinogenic Dye, Analytical Chemistry, 2013, 85, 21, 10232

  CrossRef

 42. 42
  Wei Li, Zehui Zhang, Biao Kong, Shanshan Feng, Jinxiu Wang, Lingzhi Wang, Jianping Yang, Fan Zhang, Peiyi Wu, Dongyuan Zhao, Simple and Green Synthesis of Nitrogen-Doped Photoluminescent Carbonaceous Nanospheres for Bioimaging, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 31
 43. 43
  Wei Li, Zehui Zhang, Biao Kong, Shanshan Feng, Jinxiu Wang, Lingzhi Wang, Jianping Yang, Fan Zhang, Peiyi Wu, Dongyuan Zhao, Simple and Green Synthesis of Nitrogen-Doped Photoluminescent Carbonaceous Nanospheres for Bioimaging, Angewandte Chemie, 2013, 125, 31
 44. 44
  Haizhu Sun, Fan Zhang, Haotong Wei, Bai Yang, The effects of composition and surface chemistry on the toxicity of quantum dots, Journal of Materials Chemistry B, 2013, 1, 47, 6485

  CrossRef

 45. 45
  Yan Fu, Changqin Ding, Anwei Zhu, Zifeng Deng, Yang Tian, Ming Jin, Two-Photon Ratiometric Fluorescent Sensor Based on Specific Biomolecular Recognition for Selective and Sensitive Detection of Copper Ions in Live Cells, Analytical Chemistry, 2013, 85, 24, 11936

  CrossRef