SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Chen Zhang, Guangyao Zhao, Weixuan Zeng, Kui Tian, Huanli Dong, Wenping Hu, Jingui Qin, Chuluo Yang, Ambipolar copolymer of dithienocoronenedi-imide and benzo(bis)thiadiazole with balanced hole and electron mobility, Organic Electronics, 2015, 16, 101

  CrossRef

 2. 2
  Ting Lei, Xin Xia, Jie-Yu Wang, Chen-Jiang Liu, Jian Pei, “Conformation Locked” Strong Electron-Deficient Poly(p-Phenylene Vinylene) Derivatives for Ambient-Stable n-Type Field-Effect Transistors: Synthesis, Properties, and Effects of Fluorine Substitution Position, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 5, 2135

  CrossRef

 3. 3
  Ergang Wang, Wendimagegn Mammo, Mats R. Andersson, 25th Anniversary Article: Isoindigo-Based Polymers and Small Molecules for Bulk Heterojunction Solar Cells and Field Effect Transistors, Advanced Materials, 2014, 26, 12
 4. 4
  Henning Sirringhaus, 25th Anniversary Article: Organic Field-Effect Transistors: The Path Beyond Amorphous Silicon, Advanced Materials, 2014, 26, 9
 5. 5
  Shaoyun Chen, Bin Sun, Chang Guo, Wei Hong, Yuezhong Meng, Yuning Li, 3,3′-(Ethane-1,2-diylidene)bis(indolin-2-one) based conjugated polymers for organic thin film transistors, Chemical Communications, 2014, 50, 49, 6509

  CrossRef

 6. 6
  Guobing Zhang, Peng Li, Longxiang Tang, Jingxuan Ma, Xianghua Wang, Hongbo Lu, Boseok Kang, Kilwon Cho, Longzhen Qiu, A bis(2-oxoindolin-3-ylidene)-benzodifuran-dione containing copolymer for high-mobility ambipolar transistors, Chemical Communications, 2014, 50, 24, 3180

  CrossRef

 7. 7
  Ke Shi, Ting Lei, Xiao-Ye Wang, Jie-Yu Wang, Jian Pei, A bowl-shaped molecule for organic field-effect transistors: crystal engineering and charge transport switching by oxygen doping, Chemical Science, 2014, 5, 3, 1041

  CrossRef

 8. 8
  Ru-Qiang Lu, Wei Xuan, Yu-Qing Zheng, Yi-Nyu Zhou, Xiao-Yun Yan, Jin-Hu Dou, Rui Chen, Jian Pei, Wengui Weng, Xiao-Yu Cao, A corannulene-based donor–acceptor polymer for organic field-effect transistors, RSC Adv., 2014, 4, 100, 56749

  CrossRef

 9. 9
  Hui Li, Yishi Wu, Xuedong Wang, Qinghua Kong, Hongbing Fu, A self-assembled ultrathin crystalline polymer film for high performance phototransistors, Chemical Communications, 2014, 50, 75, 11000

  CrossRef

 10. 10
  Gyoungsik Kim, Seok-Ju Kang, Gitish K. Dutta, Young-Kyu Han, Tae Joo Shin, Yong-Young Noh, Changduk Yang, A Thienoisoindigo-Naphthalene Polymer with Ultrahigh Mobility of 14.4 cm2/V·s That Substantially Exceeds Benchmark Values for Amorphous Silicon Semiconductors, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 26, 9477

  CrossRef

 11. 11
  Gyoungsik Kim, A-Reum Han, Hae Rang Lee, Junghoon Lee, Joon Hak Oh, Changduk Yang, Acceptor–acceptor type isoindigo-based copolymers for high-performance n-channel field-effect transistors, Chemical Communications, 2014, 50, 17, 2180

  CrossRef

 12. 12
  Sarah Holliday, Jenny E. Donaghey, Iain McCulloch, Advances in Charge Carrier Mobilities of Semiconducting Polymers Used in Organic Transistors, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 647

  CrossRef

 13. 13
  Yongwei Huang, Weiguang Zhang, Haiyan Zhai, Chunli Li, Alkylsilane-functionalized perylenediimide derivatives with differential gas sensing properties, J. Mater. Chem. C, 2014, 3, 2, 466

  CrossRef

 14. 14
  Jessica Shaw, Hongliang Zhong, Chin Pang Yau, Abby Casey, Ester Buchaca-Domingo, Natalie Stingelin, David Sparrowe, William Mitchell, Martin Heeney, Alternating Copolymers Incorporating Dithienogemolodithiophene for Field-Effect Transistor Applications, Macromolecules, 2014, 47, 24, 8602

  CrossRef

 15. 15
  Jonggi Kim, A-Reum Han, Jayeon Hong, Gyoungsik Kim, Junghoon Lee, Tae Joo Shin, Joon Hak Oh, Changduk Yang, Ambipolar Semiconducting Polymers withπ-Spacer Linked Bis-Benzothiadiazole Blocks as Strong Accepting Units, Chemistry of Materials, 2014, 26, 17, 4933

  CrossRef

 16. 16
  Seth M. McAfee, Jessica M. Topple, Abby-Jo Payne, Jon-Paul Sun, Ian G. Hill, Gregory C. Welch, An Electron-Deficient Small Molecule Accessible from Sustainable Synthesis and Building Blocks for Use as a Fullerene Alternative in Organic Photovoltaics, ChemPhysChem, 2014, 15, 18
 17. 17
  Shugang Li, Zhongcheng Yuan, Jianyu Yuan, Ping Deng, Qing Zhang, Baoquan Sun, An expanded isoindigo unit as a new building block for a conjugated polymer leading to high-performance solar cells, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 15, 5427

  CrossRef

 18. 18
  Kwang Hee Cheon, Jangwhan Cho, Byung Tack Lim, Hui-Jun Yun, Soon-Ki Kwon, Yun-Hi Kim, Dae Sung Chung, Analysis of charge transport in high-mobility diketopyrrolopyrole polymers by space charge limited current and time of flight methods, RSC Advances, 2014, 4, 67, 35344

  CrossRef

 19. 19
  Guobing Zhang, Min Zhu, Jinghua Guo, Jingxuan Ma, Xianghua Wang, Hongbo Lu, Longzhen Qiu, Benzodithiophene and benzotrithiophene-based conjugated polymers for organic thin-film transistors application: Impact of conjugated- and acyl-side chain, Organic Electronics, 2014, 15, 10, 2608

  CrossRef

 20. 20
  Ye Huang, Edward J. Kramer, Alan J. Heeger, Guillermo C. Bazan, Bulk Heterojunction Solar Cells: Morphology and Performance Relationships, Chemical Reviews, 2014, 114, 14, 7006

  CrossRef

 21. 21
  Hui-Jun Yun, Jangwhan Cho, Dae Sung Chung, Yun-Hi Kim, Soon-Ki Kwon, Comparative Studies on the Relations between Composition Ratio and Charge Transport of Diketopyrrolopyrrole-Based Random Copolymers, Macromolecules, 2014, 47, 20, 7030

  CrossRef

 22. 22
  Hui-Jun Yun, Hyun Ho Choi, Soon-Ki Kwon, Yun-Hi Kim, Kilwon Cho, Conformation-Insensitive Ambipolar Charge Transport in a Diketopyrrolopyrrole-Based Co-polymer Containing Acetylene Linkages, Chemistry of Materials, 2014, 26, 13, 3928

  CrossRef

 23. 23
  Ting Lei, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Design, Synthesis, and Structure–Property Relationships of Isoindigo-Based Conjugated Polymers, Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 4, 1117

  CrossRef

 24. 24
  Xike Gao, Yunbin Hu, Development of n-type organic semiconductors for thin film transistors: a viewpoint of molecular design, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 17, 3099

  CrossRef

 25. 25
  Min Ju Cho, Jicheol Shin, Tae Ryang Hong, Hyun Ah Um, Tae Wan Lee, Gyeong Woo Kim, Jang Hyuk Kwon, Dong Hoon Choi, Diketopyrrolopyrrole-based copolymers bearing highly π-extended donating units and their thin-film transistors and photovoltaic cells, Polym. Chem., 2014, 6, 1, 150

  CrossRef

 26. 26
  Yunfeng Deng, Jian Liu, Jiantai Wang, Lihui Liu, Weili Li, Hongkun Tian, Xiaojie Zhang, Zhiyuan Xie, Yanhou Geng, Fosong Wang, Dithienocarbazole and Isoindigo based Amorphous Low Bandgap Conjugated Polymers for Efficient Polymer Solar Cells, Advanced Materials, 2014, 26, 3
 27. 27
  Shitao Wang, Mao Wang, Xu Zhang, Xiaodi Yang, Qiuliu Huang, Xiaolan Qiao, Haixia Zhang, Qinghe Wu, Yu Xiong, Jianhua Gao, Hongxiang Li, Donor–acceptor–donor type organic semiconductor containing quinoidal benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene for high performance n-channel field-effect transistors, Chemical Communications, 2014, 50, 8, 985

  CrossRef

 28. 28
  Shabi Thankaraj Salammal, Jiehuan Chen, Fateh Ullah, Hongzheng Chen, Effects of Material Morphology on the Performance of Organic Electronics, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2014,

  CrossRef

 29. 29
  Xiaofeng Xu, Zhaojun Li, Olof Bäcke, Kim Bini, David I. James, Eva Olsson, Mats R. Andersson, Ergang Wang, Effects of side chain isomerism on the physical and photovoltaic properties of indacenodithieno[3,2-b]thiophene–quinoxaline copolymers: toward a side chain design for enhanced photovoltaic performance, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 44, 18988

  CrossRef

 30. 30
  Boyi Fu, Jose Baltazar, Ashwin Ravi Sankar, Ping-Hsun Chu, Siyuan Zhang, David M. Collard, Elsa Reichmanis, Enhancing Field-Effect Mobility of Conjugated Polymers Through Rational Design of Branched Side Chains, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 24
 31. 31
  Jie Li, Xiaolan Qiao, Yu Xiong, Hongxiang Li, Daoben Zhu, Five-Ring Fused Tetracyanothienoquinoids as High-Performance and Solution-Processable n-Channel Organic Semiconductors: Effect of the Branching Position of Alkyl Chains, Chemistry of Materials, 2014, 26, 19, 5782

  CrossRef

 32. 32
  Weifeng Zhang, Yunqi Liu, Gui Yu, Heteroatom Substituted Organic/Polymeric Semiconductors and their Applications in Field-Effect Transistors, Advanced Materials, 2014, 26, 40
 33. 33
  Gijs W. P. van Pruissen, Evgeny A. Pidko, Martijn M. Wienk, René A. J. Janssen, High balanced ambipolar charge carrier mobility in benzodipyrrolidone conjugated polymers, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 4, 731

  CrossRef

 34. 34
  Sungmin Park, Byung Tack Lim, BongSoo Kim, Hae Jung Son, Dae Sung Chung, High mobility polymer based on a π-extended benzodithiophene and its application for fast switching transistor and high gain photoconductor, Scientific Reports, 2014, 4,

  CrossRef

 35. 35
  Qinghe Wu, Xiaolan Qiao, Qiuliu Huang, Jie Li, Yu Xiong, Xike Gao, Hongxiang Li, High-performance n-channel field effect transistors based on solution-processed dicyanomethylene-substituted tetrathienoquinoid, RSC Advances, 2014, 4, 33, 16939

  CrossRef

 36. 36
  Long Ye, Shaoqing Zhang, Wenchao Zhao, Huifeng Yao, Jianhui Hou, Highly Efficient 2D-Conjugated Benzodithiophene-Based Photovoltaic Polymer with Linear Alkylthio Side Chain, Chemistry of Materials, 2014, 26, 12, 3603

  CrossRef

 37. 37
  Oren Knopfmacher, Mallory L. Hammock, Anthony L. Appleton, Gregor Schwartz, Jianguo Mei, Ting Lei, Jian Pei, Zhenan Bao, Highly stable organic polymer field-effect transistor sensor for selective detection in the marine environment, Nature Communications, 2014, 5,

  CrossRef

 38. 38
  Xugang Guo, Antonio Facchetti, Tobin J. Marks, Imide- and Amide-Functionalized Polymer Semiconductors, Chemical Reviews, 2014, 114, 18, 8943

  CrossRef

 39. 39
  Bao Wang, Ji Zhang, Hoi Lam Tam, Bo Wu, Weifeng Zhang, Miu Shan Chan, Feng Pan, Gui Yu, Furong Zhu, Man Shing Wong, Impact of alkyl side chains on the photovoltaic and charge mobility properties of naphthodithiophene–benzothiadiazole copolymers, Polymer Chemistry, 2014, 5, 3, 836

  CrossRef

 40. 40
  Xiao-Ye Wang, Fang-Dong Zhuang, Xu Zhou, Dong-Chu Yang, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Influence of alkyl chain length on the solid-state properties and transistor performance of BN-substituted tetrathienonaphthalenes, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 38, 8152

  CrossRef

 41. 41
  Shaoyun Chen, Bin Sun, Wei Hong, Hany Aziz, Yuezhong Meng, Yuning Li, Influence of side chain length and bifurcation point on the crystalline structure and charge transport of diketopyrrolopyrrole-quaterthiophene copolymers (PDQTs), Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 12, 2183

  CrossRef

 42. 42
  Romain Stalder, Jianguo Mei, Kenneth R. Graham, Leandro A. Estrada, John R. Reynolds, Isoindigo, a Versatile Electron-Deficient Unit For High-Performance Organic Electronics, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 664

  CrossRef

 43. 43
  Jianfeng Zhao, Jen It Wong, Junkuo Gao, Gang Li, Guichuan Xing, Huacheng Zhang, Tze Chien Sum, Hui Ying Yang, Yanli Zhao, Staffan Lars Ake Kjelleberg, Wei Huang, Say Chye Joachim Loo, Qichun Zhang, Larger π-extended anti-/syn-aroylenediimidazole polyaromatic compounds: synthesis, physical properties, self-assembly, and quasi-linear conjugation effect, RSC Advances, 2014, 4, 34, 17822

  CrossRef

 44. 44
  Chengyi Xiao, Wei Jiang, Xiangguang Li, Linxiao Hao, Chunming Liu, Zhaohui Wang, Laterally Expanded Rylene Diimides with Uniform Branched Side Chains for Solution-Processed Air Stable n-Channel Thin Film Transistors, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 20, 18098

  CrossRef

 45. 45
  Huan Xu, Ye-Cheng Zhou, Xing-Yu Zhou, Ke Liu, Lu-Ya Cao, Yong Ai, Zhi-Ping Fan, Hao-Li Zhang, Molecular Packing-Induced Transition between Ambipolar and Unipolar Behavior in Dithiophene-4,9-dione-Containing Organic Semiconductors, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 19
 46. 46
  Shugang Li, Lanchao Ma, Chao Hu, Ping Deng, Yibing Wu, Xiaowei Zhan, Yunqi Liu, Qing Zhang, N-acylated isoindigo based conjugated polymers for n-channel and ambipolar organic thin-film transistors, Dyes and Pigments, 2014, 109, 200

  CrossRef

 47. 47
  Yinghui He, Wei Hong, Yuning Li, New building blocks for π-conjugated polymer semiconductors for organic thin film transistors and photovoltaics, J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 41, 8651

  CrossRef

 48. 48
  Zitong Liu, Guanxin Zhang, Zhengxu Cai, Xin Chen, Hewei Luo, Yonghai Li, Jianguo Wang, Deqing Zhang, New Organic Semiconductors with Imide/Amide-Containing Molecular Systems, Advanced Materials, 2014, 26, 40
 49. 49
  Saumya Singh, Vijay Venugopalan, Kothandam Krishnamoorthy, Organic soluble and uniform film forming oligoethylene glycol substituted BODIPY small molecules with improved hole mobility, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 26, 13376

  CrossRef

 50. 50
  Andreas Liess, Lizhen Huang, Alhama Arjona-Esteban, Aifeng Lv, Marcel Gsänger, Vladimir Stepanenko, Matthias Stolte, Frank Würthner, Organic Thin Film Transistors Based on Highly Dipolar Donor–Acceptor Polymethine Dyes, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 48
 51. 51
  Yue Cao, Zi-Hao Guo, Zi-Ying Chen, Jing-Song Yuan, Jin-Hu Dou, Yu-Qing Zheng, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Pentacyclic aromatic bislactam-based conjugated polymers: constructed by Beckmann rearrangement and application in organic field-effect transistor, Polymer Chemistry, 2014, 5, 18, 5369

  CrossRef

 52. 52
  Ailing Tang, Zhenhuan Lu, Shuming Bai, Jianhua Huang, Yuxia Chen, Qiang Shi, Chuanlang Zhan, Jiannian Yao, Photocurrent Enhancement in Diketopyrrolopyrrole Solar Cells by Manipulating Dipolar Anchoring Terminals on Alkyl-Chain Spacers, Chemistry – An Asian Journal, 2014, 9, 3
 53. 53
  Ping Deng, Qing Zhang, Recent developments on isoindigo-based conjugated polymers, Polymer Chemistry, 2014, 5, 10, 3298

  CrossRef

 54. 54
  Ting Lei, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Roles of Flexible Chains in Organic Semiconducting Materials, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 594

  CrossRef

 55. 55
  Jianguo Mei, Zhenan Bao, Side Chain Engineering in Solution-Processable Conjugated Polymers, Chemistry of Materials, 2014, 26, 1, 604

  CrossRef

 56. 56
  Xiaopeng Xu, Yulei Wu, Junfeng Fang, Zuojia Li, Zhenguo Wang, Ying Li, Qiang Peng, Side-Chain Engineering of Benzodithiophene-Fluorinated Quinoxaline Low-Band-Gap Co-polymers for High-Performance Polymer Solar Cells, Chemistry - A European Journal, 2014, 20, 41
 57. 57
  Itaru Osaka, Toru Abe, Hiroki Mori, Masahiko Saito, Noriko Takemura, Tomoyuki Koganezawa, Kazuo Takimiya, Small band gap polymers incorporating a strong acceptor, thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dione, with p-channel and ambipolar charge transport characteristics, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 13, 2307

  CrossRef

 58. 58
  Chang Guo, Bin Sun, Jesse Quinn, Zhuangqing Yan, Yuning Li, Synthesis and properties of indigo based donor–acceptor conjugated polymers, Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2, 21, 4289

  CrossRef

 59. 59
  Na Zhao, Li Qiu, Xiao Wang, Zengjian An, Xiaobo Wan, Synthesis of a thiophene-fused isoindigo derivative: a potential building block for organic semiconductors, Tetrahedron Letters, 2014, 55, 5, 1040

  CrossRef

 60. 60
  Jin-Hu Dou, Yu-Qing Zheng, Ting Lei, Shi-Ding Zhang, Zhi Wang, Wen-Bin Zhang, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Systematic Investigation of Side-Chain Branching Position Effect on Electron Carrier Mobility in Conjugated Polymers, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 40
 61. 61
  Jicheol Shin, Tae Ryang Hong, Tae Wan Lee, Aryeon Kim, Yun Ho Kim, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi, Template-Guided Solution-Shearing Method for Enhanced Charge Carrier Mobility in Diketopyrrolopyrrole-Based Polymer Field-Effect Transistors, Advanced Materials, 2014, 26, 34
 62. 62
  Chad Smithson, Yiliang Wu, Tony Wigglesworth, Sandra Gardner, Shiping Zhu, Heng-Yong Nie, Using unsorted single-wall carbon nanotubes to enhance mobility of diketopyrrolopyrrole-quarterthiophene copolymer in thin-film transistors, Organic Electronics, 2014, 15, 11, 2639

  CrossRef

 63. 63
  Eui Hyuk Jung, Won Ho Jo, π-Extended low bandgap polymer based on isoindigo and thienylvinylene for high performance polymer solar cells, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 2, 650

  CrossRef

 64. 64
  Ting Lei, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Organic Structures Design, 2014,

  CrossRef

 65. You have free access to this content65
  Huanli Dong, Xiaolong Fu, Jie Liu, Zongrui Wang, Wenping Hu, 25th Anniversary Article: Key Points for High-Mobility Organic Field-Effect Transistors, Advanced Materials, 2013, 25, 43
 66. 66
  Ting Lei, Jin-Hu Dou, Xiao-Yu Cao, Jie-Yu Wang, Jian Pei, A BDOPV-Based Donor–Acceptor Polymer for High-Performance n-Type and Oxygen-Doped Ambipolar Field-Effect Transistors, Advanced Materials, 2013, 25, 45
 67. 67
  Iain Meager, Raja Shahid Ashraf, Stephan Rossbauer, Hugo Bronstein, Jenny E. Donaghey, Jonathan Marshall, Bob C. Schroeder, Martin Heeney, Thomas D. Anthopoulos, Iain McCulloch, Alkyl Chain Extension as a Route to Novel Thieno[3,2-b]thiophene Flanked Diketopyrrolopyrrole Polymers for Use in Organic Solar Cells and Field Effect Transistors, Macromolecules, 2013, 46, 15, 5961

  CrossRef

 68. 68
  Joseph W. Rumer, Christine K.L. Hor, Iain Meager, Chin P. Yau, Zhenggang Huang, Christian B. Nielsen, Scott E. Watkins, Hugo Bronstein, Iain McCulloch, Alkyl side-chain branching point effects in thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione copolymers, Journal of Organic Semiconductors, 2013, 1, 1, 30

  CrossRef

 69. 69
  Yonghai Li, Guanxin Zhang, Zitong Liu, Xin Chen, Jianguo Wang, Chong’an Di, Deqing Zhang, Alternating Electron Donor–Acceptor Conjugated Polymers Based on Modified Naphthalene Diimide Framework: The Large Enhancement of p-Type Semiconducting Performance upon Solvent Vapor Annealing, Macromolecules, 2013, 46, 14, 5504

  CrossRef

 70. 70
  Junghoon Lee, A-Reum Han, Hojeong Yu, Tae Joo Shin, Changduk Yang, Joon Hak Oh, Boosting the Ambipolar Performance of Solution-Processable Polymer Semiconductors via Hybrid Side-Chain Engineering, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 25, 9540

  CrossRef

 71. 71
  Dae Sung Chung, Il Kang, Yun-Hi Kim, Soon-Ki Kwon, Charge transport characteristics of a high-mobility diketopyrrolopyrrole-based polymer, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 35, 14777

  CrossRef

 72. 72
  Ting Lei, Jin-Hu Dou, Zhi-Jun Ma, Chen-Jiang Liu, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Chlorination as a useful method to modulate conjugated polymers: balanced and ambient-stable ambipolar high-performance field-effect transistors and inverters based on chlorinated isoindigo polymers, Chemical Science, 2013, 4, 6, 2447

  CrossRef

 73. 73
  Mark S. Chen, Jeremy R. Niskala, David A. Unruh, Crystal K. Chu, Olivia P. Lee, Jean M. J. Fréchet, Control of Polymer-Packing Orientation in Thin Films through Synthetic Tailoring of Backbone Coplanarity, Chemistry of Materials, 2013, 25, 20, 4088

  CrossRef

 74. 74
  Fengjiao Zhang, Yunbin Hu, Torben Schuettfort, Chong-an Di, Xike Gao, Christopher R. McNeill, Lars Thomsen, Stefan C. B. Mannsfeld, Wei Yuan, Henning Sirringhaus, Daoben Zhu, Critical Role of Alkyl Chain Branching of Organic Semiconductors in Enabling Solution-Processed N-Channel Organic Thin-Film Transistors with Mobility of up to 3.50 cm2V–1s–1, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 6, 2338

  CrossRef

 75. 75
  Xin Guo, Martin Baumgarten, Klaus Müllen, Designing π-conjugated polymers for organic electronics, Progress in Polymer Science, 2013, 38, 12, 1832

  CrossRef

 76. 76
  Xugang Guo, Jordan Quinn, Zhihua Chen, Hakan Usta, Yan Zheng, Yu Xia, Jonathan W. Hennek, Rocío Ponce Ortiz, Tobin J. Marks, Antonio Facchetti, Dialkoxybithiazole: A New Building Block for Head-to-Head Polymer Semiconductors, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 5, 1986

  CrossRef

 77. 77
  Yue Cao, Ting Lei, Jingsong Yuan, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Dithiazolyl-benzothiadiazole-containing polymer acceptors: synthesis, characterization, and all-polymer solar cells, Polymer Chemistry, 2013, 4, 20, 5228

  CrossRef

 78. 78
  Jianyu Yuan, Yaping Zang, Huilong Dong, Guojun Liu, Chong-an Di, Youyong Li, Wanli Ma, Effect of a furan π-bridge on polymer coplanarity and performance in organic field effect transistors, Polymer Chemistry, 2013, 4, 15, 4199

  CrossRef

 79. 79
  Zhengran Yi, Lanchao Ma, Bing Chen, Dugang Chen, Xingguo Chen, Jingui Qin, Xiaowei Zhan, Yunqi Liu, Wen Jie Ong, Jun Li, Effect of the Longer β-Unsubstituted Oliogothiophene Unit (6T and 7T) on the Organic Thin-Film Transistor Performances of Diketopyrrolopyrrole-Oliogothiophene Copolymers, Chemistry of Materials, 2013, 25, 21, 4290

  CrossRef

 80. 80
  Ting Lei, Jin-Hu Dou, Xiao-Yu Cao, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Electron-Deficient Poly(p-phenylene vinylene) Provides Electron Mobility over 1 cm2V–1s–1under Ambient Conditions, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 33, 12168

  CrossRef

 81. 81
  Mark S. Chen, Olivia P. Lee, Jeremy R. Niskala, Alan T. Yiu, Christopher J. Tassone, Kristin Schmidt, Pierre M. Beaujuge, Seita S. Onishi, Michael F. Toney, Alex Zettl, Jean M. J. Fréchet, Enhanced Solid-State Order and Field-Effect Hole Mobility through Control of Nanoscale Polymer Aggregation, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 51, 19229

  CrossRef

 82. 82
  Jicheol Shin, Hyun Ah Um, Dae Hee Lee, Tae Wan Lee, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi, High mobility isoindigo-based π-extended conjugated polymers bearing di(thienyl)ethylene in thin-film transistors, Polymer Chemistry, 2013, 4, 23, 5688

  CrossRef

 83. 83
  Xiangguang Li, Chengyi Xiao, Wei Jiang, Zhaohui Wang, High-performance electron-transporting hybrid rylenes with low threshold voltage, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 45, 7513

  CrossRef

 84. 84
  Christian B. Nielsen, Eun-Ho Sohn, Dong-Jun Cho, Bob C. Schroeder, Jeremy Smith, Mongryong Lee, Thomas D. Anthopoulos, Kigook Song, Iain McCulloch, Improved Field-Effect Transistor Performance of a Benzotrithiophene Polymer through Ketal Cleavage in the Solid State, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 5, 1806

  CrossRef

 85. 85
  Wenliu Zhuang, Margherita Bolognesi, Mirko Seri, Patrik Henriksson, Desta Gedefaw, Renee Kroon, Markus Jarvid, Angelica Lundin, Ergang Wang, Michele Muccini, Mats R. Andersson, Influence of Incorporating Different Electron-Rich Thiophene-Based Units on the Photovoltaic Properties of Isoindigo-Based Conjugated Polymers: An Experimental and DFT Study, Macromolecules, 2013, 46, 21, 8488

  CrossRef

 86. 86
  Jianguo Mei, Ying Diao, Anthony L. Appleton, Lei Fang, Zhenan Bao, Integrated Materials Design of Organic Semiconductors for Field-Effect Transistors, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 18, 6724

  CrossRef

 87. 87
  Prashant Sonar, Huei-Shuan Tan, Shuangyong Sun, Yeng Ming Lam, Ananth Dodabalapur, Isoindigo dye incorporated copolymers with naphthalene and anthracene: promising materials for stable organic field effect transistors, Polymer Chemistry, 2013, 4, 6, 1983

  CrossRef

 88. 88
  Mariane Perpethue Ouattara, Stéphane Lenfant, Dominique Vuillaume, Michel Pézolet, Jean-François Rioux-Dubé, Josée Brisson, Mario Leclerc, Langmuir–Blodgett Films of Amphiphilic Thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione-Based Alternating Copolymers, Macromolecules, 2013, 46, 16, 6408

  CrossRef

 89. 89
  Jiahui Zhang, Lin Tan, Wei Jiang, Wenping Hu, Zhaohui Wang, N-Alkyl substituted di(perylene bisimides) as air-stable electron transport materials for solution-processible thin-film transistors with enhanced performance, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 19, 3200

  CrossRef

 90. 90
  Seul-Ong Kim, Youn-Su Kim, Hui-Jun Yun, Il Kang, Youngwoon Yoon, Nara Shin, Hae Jung Son, Honggon Kim, Min Jae Ko, BongSoo Kim, Kyungkon Kim, Yun-Hi Kim, Soon-Ki Kwon, N-Octyl-2,7-dithia-5-azacyclopenta[a]pentalene-4,6-dione-Based Low Band Gap Polymers for Efficient Solar Cells, Macromolecules, 2013, 46, 10, 3861

  CrossRef

 91. 91
  Yiho Kim, Jayeon Hong, Joon Hak Oh, Changduk Yang, Naphthalene Diimide Incorporated Thiophene-Free Copolymers with Acene and Heteroacene Units: Comparison of Geometric Features and Electron-Donating Strength of Co-units, Chemistry of Materials, 2013, 25, 15, 3251

  CrossRef

 92. 92
  Tae Wan Lee, Dae Hee Lee, Jicheol Shin, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi, Naphthodithiophene-Diketopyrrolopyrrole-Based donor–Acceptor alternating π-Conjugated polymers for Organic thin-Film transistors, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2013, 51, 24
 93. 93
  Yan Zhou, Qifan Yan, Yu-Qing Zheng, Jie-Yu Wang, Dahui Zhao, Jian Pei, New polymer acceptors for organic solar cells: the effect of regio-regularity and device configuration, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 22, 6609

  CrossRef

 94. 94
  Ji Ho Kim, Dae Hee Lee, Da Seul Yang, Dong Uk Heo, Kyung Hwan Kim, Jicheol Shin, Hyun-Ji Kim, Kyung-Youl Baek, Kwangyeol Lee, Hionsuck Baik, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi, Novel Polymer Nanowire Crystals of Diketopyrrolopyrrole-Based Copolymer with Excellent Charge Transport Properties, Advanced Materials, 2013, 25, 30
 95. 95
  Torben Schuettfort, Lars Thomsen, Christopher R. McNeill, Observation of a Distinct Surface Molecular Orientation in Films of a High Mobility Conjugated Polymer, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 3, 1092

  CrossRef

 96. 96
  Hongguang Li, Jiyoung Choi, Takashi Nakanishi, Optoelectronic Functional Materials Based on Alkylated-π Molecules: Self-Assembled Architectures and Nonassembled Liquids, Langmuir, 2013, 29, 18, 5394

  CrossRef

 97. 97
  Yifan Yao, Huanli Dong, Wenping Hu, Ordering of conjugated polymer molecules: recent advances and perspectives, Polymer Chemistry, 2013, 4, 20, 5197

  CrossRef

 98. 98
  Linxiao Hao, Chengyi Xiao, Jing Zhang, Wei Jiang, Wei Xu, Zhaohui Wang, Perpendicularly entangled perylene diimides for high performance electron transport materials, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 47, 7812

  CrossRef

 99. 99
  Iain Meager, Raja Shahid Ashraf, Sonya Mollinger, Bob C. Schroeder, Hugo Bronstein, Daniel Beatrup, Michelle S. Vezie, Thomas Kirchartz, Alberto Salleo, Jenny Nelson, Iain McCulloch, Photocurrent Enhancement from Diketopyrrolopyrrole Polymer Solar Cells through Alkyl-Chain Branching Point Manipulation, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 31, 11537

  CrossRef

 100. 100
  Piotr Bujak, Irena Kulszewicz-Bajer, Malgorzata Zagorska, Vincent Maurel, Ireneusz Wielgus, Adam Pron, Polymers for electronics and spintronics, Chemical Society Reviews, 2013, 42, 23, 8895

  CrossRef

 101. 101
  Andreas Kreyes, Ahmed Mourran, Zhihua Hong, Jingbo Wang, Martin Möller, Fatemeh Gholamrezaie, W. S. Christian Roelofs, Dago M. de Leeuw, Ulrich Ziener, Predictability of Thermal and Electrical Properties of End-Capped Oligothiophenes by a Simple Bulkiness Parameter, Chemistry of Materials, 2013, 25, 10, 2128

  CrossRef

 102. 102
  Il Kang, Hui-Jun Yun, Dae Sung Chung, Soon-Ki Kwon, Yun-Hi Kim, Record High Hole Mobility in Polymer Semiconductors via Side-Chain Engineering, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 40, 14896

  CrossRef

 103. 103
  Yongxi Li, Jingyu Zou, Hin-Lap Yip, Chang-Zhi Li, Yong Zhang, Chu-Chen Chueh, Jeremy Intemann, Yunxiang Xu, Po-Wei Liang, Yu Chen, Alex K.-Y. Jen, Side-Chain Effect on Cyclopentadithiophene/Fluorobenzothiadiazole-Based Low Band Gap Polymers and Their Applications for Polymer Solar Cells, Macromolecules, 2013, 46, 14, 5497

  CrossRef

 104. 104
  Wojciech Pisula, Hoi Tsao, Dmytro Dudenko, Don Cho, Sreenivasa Puniredd, Yanfei Zhao, Alexey Mavrinskiy, Jie Shu, Michael Hansen, Martin Baumgarten, Klaus Müllen, Solid-State Organization and Ambipolar Field-Effect Transistors of Benzothiadiazole-Cyclopentadithiophene Copolymer with Long Branched Alkyl Side Chains, Polymers, 2013, 5, 2, 833

  CrossRef

 105. 105
  François Grenier, Philippe Berrouard, Jean-Rémi Pouliot, Hsin-Rong Tseng, Alan J. Heeger, Mario Leclerc, Synthesis of new n-type isoindigo copolymers, Polymer Chemistry, 2013, 4, 6, 1836

  CrossRef

 106. 106
  Martin J. Hollamby, Takashi Nakanishi, The power of branched chains: optimising functional molecular materials, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 39, 6178

  CrossRef

 107. 107
  Qinghe Wu, Mao Wang, Xiaolan Qiao, Yu Xiong, Yangguang Huang, Xike Gao, Hongxiang Li, Thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione Containing Copolymers for High Performance Field-Effect Transistors, Macromolecules, 2013, 46, 10, 3887

  CrossRef

 108. 108
  Leandro A. Estrada, Romain Stalder, Khalil A. Abboud, Chad Risko, Jean-Luc Brédas, John R. Reynolds, Understanding the Electronic Structure of Isoindigo in Conjugated Systems: A Combined Theoretical and Experimental Approach., Macromolecules, 2013, 46, 22, 8832

  CrossRef

 109. 109
  Gitish K. Dutta, A-Reum Han, Junghoon Lee, Yiho Kim, Joon Hak Oh, Changduk Yang, Visible-Near Infrared Absorbing Polymers Containing Thienoisoindigo and Electron-Rich Units for Organic Transistors with Tunable Polarity, Advanced Functional Materials, 2013, 23, 42
 110. 110
  Ting Lei, Jin-Hu Dou, Zhi-Jun Ma, Cong-Hui Yao, Chen-Jiang Liu, Jie-Yu Wang, Jian Pei, Ambipolar Polymer Field-Effect Transistors Based on Fluorinated Isoindigo: High Performance and Improved Ambient Stability, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 49, 20025

  CrossRef